Jump to content

71. Окултната мистична школа по пеене от Учителя. Съдържание. (02.11.1944, четвъртък, София - Изгрев)


Ани

Recommended Posts

71. ОКУЛТНАТА МИСТИЧНА ШКОЛА ПО ПЕЕНЕ ОТ УЧИТЕЛЯ.

СЪДЪРЖАНИЕ

02.11.1944 г.

[четвъртък, София - Изгрев]

На 2 ноември с колата на министър Иван Георгиев от Министерството на земеделието отидохме с брат Христо при Учителя. По пътя видяхме на улица „Алабинска” чудесни ябълки, големи колкото детски глави.

Аз никога няма да забравя Неговия вдъхновен вид. Говорихме на прага на стаята Му горе.

-Учителю, казах аз, много работя и намирам сега смисъл в многото работа. Да продължавам ли, Учителю?

Той ми отговори:

- Ти не трябва да прекаляваш. В пеенето се издживя68 много нервна енергия, която се равнява на един ден да копаеш едно лозе. Напрежението отвън е по-голямо, много по-голямо. Понякога има хора с нисши трептения, които те ти предават. Ти трябва да ги избягваш, а да се свързваш с възвишени Души и винаги дръж връзка с тях.

Ти вървиш по пътя на най-малките съпротивления. Но обичаш да се бориш на физическия свят и трябва да се ограждаш с магическите магнетични кръгове. Когато налягането е разпределено равномерно по тялото, то не се усеща; но когато то се струпа само на едно място, то тогава се усеща.

Когато пееш, ти не искай да се харесаш на хората, но като пееш да се харесаш на Господа, да пееш за неговата Слава. Кажи им с мисълта си: „Почакайте малко, имайте търпение и бъдете добри. Аз ще ви попея и ще ви покажа нещо ново.”

Ти трябва да имаш винаги връзка с Господа. Трябва да обърнеш внимание на тона ЛА и МИ! МИ е като стрелката, която посочва пътищата и посоките, а ЛА-то е завършеният резултат.

Когато ти изпееш цялата опера, това е вече ЛА.

Между колегите ти няма любов, затова не им върви.

Пази се от кражбата!

Никога не давай на другите нотите, с които ти работиш, нито това, което четеш. Те всички понякога крадат от тебе. Давай по малко, но не и от капитала си!

Аз попитах:

- В Операта след десети септември все ме тормозят. Не нарушавам ли с нещо Волята Божия?

Той отговори:

- Ние всички, които не изпълняваме Волята Божия, страдаме. Например ти не трябва да нарушаваш фокуса във връзките си с хората, които те обичат или които ти обичаш. Понякога съдбата изисква да има между тези, които те обичат, по 5-6 души. Ти не трябва да нарушаваш това, защото те служат да темперират69: точно установяване височината и броя на тоновете, които влизат в състава на дадена музикално-звукова система] звука на любимите. Като мине първо звукът през тях, до тебе ще достигне по-нежен.

Брат Христо каза:

- Учителю, тя се безпокои, защото диригентите дават ролите на други.

Учителят отговори:

- Ти не се безпокой. Те като опитат колко е тежко, ще го захвърлят и ще оставят тежестите на тебе. Ти остави леката кавалерия да върви напред, а ти ще вървиш по-отдире с тежките оръдия. Тъй е естествено.

Той ме погледна проницателно в очите, повдигна десния Си показалец във въздуха и каза:

-Ти си сега тука. (С показалеца Си посочи мястото на Своето лице.) Сега ще те поставим да си починеш. (Той свали показалеца Си около 25 см надолу и спря там.)

- Ах, извиках тихичко аз.

Той след това издигна показалеца Си по-горе от първото място и Той направи няколко спирали все по-нагоре и по-нагоре над главата си във въздуха. По движението на китката на ръката Му аз разбрах всичко: Че ме очаква ново повдигане, по-горе от това, което бях достигнала в операта, но това издигане ще стане не в светската, а в духовната сцена.

Аз извадих от чантата си един лист хартия, на която бяхме скицира-ли с брат Христо главите на бъдещата окултно мистична школа по пеене от Учителя. Той пое листа и четеше. После и аз Му прочетох главите на новата школа по пеене.

Ето заглавията на главите:

1.  Предговор.

2. Въведение.

3. История на вокалното изкуство.

4. Съвършеното ангелско пеене.

5. Астрологическите качества на гласа.

6. Гласови органи, нервни центрове.

7. Мускулите и ролята им при пеенето.

8. Мускулите на главата, на гърдите, на корема, на шията,

на тялото.

9. Гръден кош.

10. Упражнения за развиване на гръдния кош и дробовете от Учителя.

11. Устна празнина.

12. Хранопровод.

13. Трахея.

14. Бели дробове.

15. Проява на гласните органи.

16. Вдишването и издишването при пеенето.

17. Задържане на въздуха.

18. Запяването.

19. Затваряне на гласния отвор.

20. Вярното място на резониращата въздушна струя.

21. Упражнения за белите дробове.

22. Дишането на йогите.

23. Звукът при пеене и говор.

24. Регистрите на баса, баритона, тенора, сопрана, алта и

колоратурния сопран, контраалтото, мецосопрана.

25. Пеенето и говора.

26. Изравняване на регистрите.

27. Пеене на гласните. Произношение на буквата Р.

28. Положение на тялото през време на пеене.

29. Упражнения за езика.

30. Упражнения, с които Ученикът трябва да работи. Поставяне на средния регистър.

31. Фалцетни70 тонове и образуването им.

32. Грешките и неправилностите при пеенето и как да се отстранят те.

33. Според Учителя кои гласове трябва да се обработват.

34. Качествата на красивия глас. Дикцията71 и фразировката.

35. [Ролята на интуицията при пеене]

36. Науката за внушението и самовнушението.

37. Здравеопазването на певеца.

38. Лекуване на гласовия орган и на цялото тяло.

39. Окултни правила, съвети и упътвания за певците.

По стълбата бавно се изкачи сестра Янакиева и попита:

- Учителю, ще ми позволите ли да сляза с тяхната кола долу в града?

Той каза:

- Може, рекох. Слез с тях.

Учителю, какво ли правите, като се уедините? Как ли се молите, когато сте сам? Аз имам едно вярно чувство, че не се познаваме отсега. Да бих могла да дойда там, където Вие отивате! Помогнете ми, Учителю, да го постигна! Амин!

_________________________________

68) Иждивявам - изразходвам, харча

69) Темпериране - настройване, напасване, нагаждане

70) Фалцет (италиански: Falschen; средновековен латински: falsus ‘фалшив, лъжлив’) Много висок и неестествен мъжки глас при говор или пеене, наподобяващ женски или детски глас; В случая - фалшиви тонове

71) Дикция - ясен, отчетлив изговор, произнасяне на думите при говор, декламация, песен.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...