Jump to content

26. Концерт на Изгрева на 9 януари 1941 г.


Ани

Recommended Posts

26. КОНЦЕРТ НА ИЗГРЕВА НА 9 ЯНУАРИ 1941 г.

В.К.: 13 януари 1991 година.

Продължаваме записа на Лилиана Табакова от доктор Вергилий Кръстев.

Днес е 15 часа и 45 минути, неделя. Втора ролка, първа писта.

Л.Т.: И ми каза коя съм аз. Че преди осем хиляди години съм пяла в Неговите храмови школи и съм се отклонила, и сега се връщам към Него и затова съдбата ме е поставила на известни изпити, които трябва успешно да издържа. Той ми каза това - коя съм, а не да ме пита за моята биография. Разбрахте значи.

В.К.: Да.

Л.Т.: Само като се обърна към Клуба на музикалните дейци, веднага самите те ще поемат даже да опишат моята биография. Защото всеки оперен артист има право да опише своята биография. Зорка Йорданова69 я описа, Михаил Люцканов70 описа. Аз ще ви покажа сега, ето тука, ето Тихолов пише и за мене, ето. Това са все оперни певци.

В.К.: Да. Как се казва книгата?

Л.Т.: „Към върховете на изкуството” от Петко Тихолов, Лиляна Табакова, страница 424.71

В.К.: Тука пише ли коя година сте родена?

Л.Т.: Не пише.

Значи аз имам специална публика, която ме търсеше. И се нареждаха на опашка за билети. Марта ще пее Лиляна Табакова.

Друго нещо ще Ви кажа. Тука са дадени имена.

Елена Николай не е Елена Николай. Тя е Стоянка Николова72 -обикновено име. Ние имаме право да си турим каквото име искаме, да правим кариера.

Ваня Левенто не е Ваня Левенто - Иванка от село Левентово. Тя се написа Ваня Левенто.Тоте Далмонте не е Тоте Далмонте, ами Жоржета еди-коя си.

Тъй че в Париж ме наричаха Мелба, тука ме нарекоха Лиляна, значи нашата съдба е такава. Аз не мога да правя с едно обикновено име артистична кариера. Имам право да изменя името си. Един артист може да прави това.

Аз имам право да напиша моята биография и моите опитности с диригенти, с контакти. Аз не съм ходила в чужбина да търся благоволението на големите диригенти. Диригентите идваха в България и на конкурс ме посочваха. Защото Учителят каза: „Българите няма да те разбират и да те оценяват, но чужденците много ще те харесат.”

В.К.: Тази биография беше необходима, за някои данни, които са необходими.

Л.Т.: Това са човешки работи. А онова, което е необикновено, че Учителят тук докарваше, чрез невидимите Си пътища, чуждите диригенти. И ме намираха тук. Аз не мърдах. А те идваха тук.

В.К.: Ето това е много интересно: седите си тук и Учителят Ви докарва големите диригенти, за да работите с тях.

Л.Т.: От гледището на окултизма и Учителювото учение, и неговото безсмъртие, това - личностите и личните биографии - са черупките на човека.

Всъщност ние трябва да постъпим по окултните закони.

В.К.: Вие кога сте родена? Ама защо не казвате? Какво има толкова страшно?

Л.Т.: Аз, ако река да се украсявам, моето име, ето, ще Ви покажа документите ми.

В.К.: Тези неща са важни за мене, защото те са необходими като една документация на онова, което работим. Това са важни неща. За мен са важни.

Л.Т.: За мене има много стихотворения, даже за моя път.

От Елвилюри73, който е поет, има посвещение: „На голямата художница на тона Лилиана Табакова, чаровната певица, слязла от Слънцето, единствената приемница на Великия Учител на светлината и на виделината, и на окултната музика.”

Цялото това е посветено на мене. Стихове, ако реча да се издигам аз и ето какво казва: „С братска любов и братско вдъхновение към нейното благородно сърце, изпълнено с вяра, и преклонение пред нейното велико и голямо изкуство. Елвилюри” Цялата тетрадка е пълна със стихове само за мене. И тия тука, гдето са.

Ето, има едно стихотворение: „На бисерния залив”. Само че ще дам лупичка, че по-лесно ще го прочета.

Ако реча, спрете малко - подписа на Учителя.

На 9 януари 1941 г. изнесох концерт на Изгрева в салона.

В.К.: Мога ли да видя? Нали?

Л.Т.: Вижте каква книга ми подари!

В.К.: Пише „Дънов”, а книгата е „Учителят говори”, но на френски -,,Le maitre parle”.

Л.Т: И Той се подписа, без да ме пита как се казвам, като дълго време ме наблюдаваше. С мастило.

В.К.: Значи Той, без да Ви пита, Ви наблюдаваше и написа. Така ли?

Л.Т: И го поднесе след концерта. Каза ми: „Почакайте!”, качи се горе в стаята Си, после слезна по стъпалата, носеше книгата и ми я поднесе, и ми я подари.

В.К.: Чете се: „Цветана Табакова, Беинса Дуно”.

Л.Т: Не пише Лиляна, а Цветана.

В.К.: 1941 год. девети януари [9. I.] Изгрев, София. С подписа на Учителя.

Л.Т: Ето на, аз пиша, че ми е подарил. А само ме попита, служа ли си с френски. Викам: „Малко. Служа си.”

В.К.: Подарена от Учителя на 9 януари 1941 г. по случай концерта й в София, 1941 г., Изгрев. А къде беше този концерт?

Л.Т: На Изгрева, при Учителя.

В.К.: А-а, на Изгрева, при Учителя. А какво пяхте там?

Л.Т: И тогава имам програмата в моите разговори, понеже акомпаняторите не бяха дошли. А ние дойдохме с такси.

Учителят се яви горе на стълбата, на спалнята, и каза: „Елате горе!” И се качихме. И влязохме в антрето. Гореше голяма, висока пернишка печка. Той седеше в антрето.

И като влязохме, брат Христо каза: „Учителю, ще позволите ли тя да види спалнята Ви?” А аз бях с ботушки, не исках да вляза вътре. Той отвори широко вратата. А беше още не мръкнало. А салонът - претъпкан от хора, чакат за концерта. Макар че денем беше, горя с дванадесет големи силни лампи, през деня горяха на полилея.

Аз застанах само на прага. Нямаше гардероб вътре. Дрехите бяха завити с бял чаршаф. И сега си я спомням стаята.

И Учителят ми поднесе чайче и ме попита: „Да туря ли лимонче?”

Викам: „Преди пеене не бива нищо кисело."

- Добре - не тури лимонче.

Но викам: „Преди пеене не пия нищо горещо.”

Той изля част от горещия чай, доля студена вода, да стане по-нормална, тури захар и ми поднесе.

И тогава чукна една сестра и каза: „Акомпаняторите дойдоха!” Слязохме долу в приемната Му, Той заключи горе.

Аз казах: „Мога ли да си опитам малко гласа?” И като влязохме в приемната, Той стана прав, и брат Христо беше прав. И аз почнах, както си се разпявам. Обичам, като се разпявам, да се движа. И Той чакаше...

И всички трима влязохме в салона на Изгрева. Той седна пред катедрата.

Аз минах по пътеката - задръстена, не мога да мина. Качих се. Акомпанираше ми Кръстеняков74 и Петър Ступел75, и с флейта -Кръстеняков.

И тъкмо Ступел ще удря акорда - и ми казва така, Господ ми каза: „Как ще почнеш да пееш, без да си целунала ръката на Учителя! Скоро да слезеш долу!”

И скочих от сцената. И те правят така, застанали са един до други, че не мога да мина. Отивам до Учителя и Той стана прав и си подаде ръката, и ме благослови.

В.К.: С ръката напред. А това Вие го чухте?

Л.Т: Върху главата ми и ме благослови. И целият салон гледа. И когато свърши концертът... Оле, ама Вие записвате!

В.К.: Да, записвам. Това е много интересно.

Л.Т.: Когато свърших концерта, нали, идват да поздравяват, скочих аз. Отивам при Учителя да му благодаря и Той тихо ми каза: „Много хубаво пяхте! Елате след малко при Мене с брата. И тогава се върнах и получих, него ден получих подарък книгата „Учителят говори” на френски. Неговият подпис, който, този подпис струва сега милиони.

В.К.: Да. Как се чете туй нещо?

Л.Т: Ами пише на френски, че са думи на Учителя. И тука вижте как е хубаво. От време на време си чета на френски.

В.К.: Да. И тя е много луксозно издание.

Л.Т.: Та сега, да взема лупичката, ще Ви прочета нещо на френски.

В.К.: Да. Можете да прочетете.

_______________________________

69) Зорка Янкова Йорданова, 1904-1970, драматична и филмова актриса

70) Михаил Люцканов, 1900-1989, оперен певец, баритон

71) Тихолов, Петко. Към върховете на изкуството. 105 наши и чужди оперни дейци разказват. София: Музика, 1979, с. 424-426.

72) Стоянка Савова Николова, 1905-1993, оперна певица, мецосопран

73) Елвилюри - псевдоним на Виктор Л. Йорданов

74) Илия Кръстеняков, с псевдоним Иля Болгар, 1899-1973, флейтист, пианист, щрайхист (китара, цитра, мандолина), композитор, педагог

75) Петър Исаев Ступел, 1923-1997, пианист, композитор

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...