Jump to content

35. Концерт за руските генерали в „Pro Oriente“


Ани
 Share

Recommended Posts

35. КОНЦЕРТ ЗА РУСКИТЕ ГЕНЕРАЛИ В „PRO ORIENTE”

Л.Т.: И когато ме поканиха да пея за руските генерали в„Про Ориенте”86 и в заповедта, която подписах, пишеше: „Желателно е руски репертоар”, аз обратно, взех французки. Явих се с френски репертоар.

И когато Павел Елмазов трябваше да съобщи номерата, които ще пея и името ми, „Дай, каза, номерата, да ги съобщя като конферансие.” -„Но аз имам френския репертоар.” - „Хо-о-о!”, извика. - „Е, пък, ако искате.” И вот [ето], тогава беше пристигнала най-голямата колоратурка в Москва, партийка е била. Пеела е в окопите на войниците на фронта - Валерия Барсова87, колоратурка. Тогава беше пристигнала и вестниците изнасяха портрета й.

И Павел Елмазов излезе и каза: „Вот, наша болгарская Барсова ще пее френски репертоар.”

И аз излязох и изпях. И вечерта на дълги маси наредиха ни: един генерал, аз, друг генерал, пак артист. Между два генерала с големи бради. И единият ми каза:„Вы на нас произвели отличное впечатление.” - „Защо?”

- „Потому-что Вы не угодничали нам. Bы пели на прекрасном французском языке. Ваш репертуар, Вашу программу, а Ваши коллеги очень плохо произносили русский язык и мы не могли терпеть этого.”

Произнасяли лошо руския език и ги цапат, мърсят ги с лошото си произношение. А другият генерал ми гледа пентограмата, златна, която е окачена на шията ми и виси отпред.

И двамата ми казаха: „Какво значи петолъчната звезда?”

Аз казах: „Това значи съвършеният човек, човек, който се стреми към съвършенство. А според Вашите разбирания това са петтях континента, в които вие искате да работите и да въздействате.”

Та като станах, долу ме чака винаги брат Христо прав. Аз се чудя как издържаше. Той не може да се качи горе.

И когато отидохме вече в салона да пейми, Тодор Павлов си дръпна креслото близо до коленете ми, дето се вика и ме гледа в устата. Като си изпях репертоара, той каза: „Отлично! Да влезе сега „Българско дело” - филмът с всички апарати. И запалиха магнезий - цък, цък, заснеха ни с фотоапаратите. Защото аз казах, не казах окултния ученик, защото забранено е да говоря за това. Часът беше, стрелката - 10.

Аз казах: „Аз си извърших задачата към вас и си отивам.” - „А-а-а, че ний сега почваме.” - „Вие може да си почвате и да спите утре до късно, но аз имам утре репетиции. Трябва да си отида навреме.” „Да влезе „Българско дело”! Бърже, правете снимки!”

И аз, както се е облегнал така ей-тука, застанах и ме снеха.

________________________________

86) Про Ориенте - сграда на Opera Italians Pro Oriente (бившата сграда на Музикалното училище в София), построена като Институт за популяризиране на италианския език и култура, с благословията на Католическата църква -първата копка е направена през 1925 г. лично от папския нунций Ронкали, бъдещият папа Йоан XXIII и завършена през 1928 г.

87) Валерия Владимировна Барсова, 1892-1967, оперна певица, сопран

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...