Jump to content

63. „Песен за живота” - песен от Учителя


Ани

Recommended Posts

63. „ПЕСЕН ЗА ЖИВОТА” - ПЕСЕН ОТ УЧИТЕЛЯ

Л.Т.: Там Орфей, има школа по пеене. Това са големи книги. Орфей не е малка работа. И е придружена с песен, нотно.

Например Учителят за живота какво говори и имам една от песните, които не ги дадох на Мария Тодорова. А една от песните е за живота:

„Живота е най-красивата песен, що Любовта възпява.”

И почва Учителят.

„Не разрешавай суетата на живота,

стреми се към благите страдания.

Те са дял в човешкия живот.

В тях се крие Любовта.

Стреми се към вечността.

Там е Великата Божия Слава.

Ние живеем, защото пеем песните Му святи.”

Така завършва песента.

В.К.: Да. Дайте ми едно копие от това. Не давате.

Л.Т.: Спокойно.

В.К.: Ха-ха-ха.

Л.Т.: Говори Учителят за живота. Ах, знаете ли какво каза, най-главното:

„Всички дълголетници са любимци на Бога!

Той ги е възлюбил и всеки не може да бъде дълголетник. Те са от горе определени.”

Не само това. Искате ли да бъдете дълголетни, а Учителят държи за дълголетието, защото искате ли, трябва да отговаряте: първо, второ, трето ги нарежда, какви качества да имате, за да получите дълголетие.

Ако пиете от пет извора, Вие ще имате много къс живот на земята и нищо няма да свършите.

А ако пиете от дванадесет извора, ще бъдете дълголетен. Защото в Райската градина Матусала живял над 1000 години. Адам е живял 999 години.

А колкото повече грешаха, толкова загубваха част от този живот. Защото, също казва Учителят, Сен Жюст99 е живял 300 години на земята. Виждали го в разни столици. И изчезвал. 300 години е живял.

Тази работа е придружена с една от песните на Учителя, която Ви казах текста.

В.К.: Имате ли копие от него? Колко копия имате?

Л.Т.: Тука съм направила и имам тетрадката, както съм писала. Чакай да видя колко копия са от пишущата машина.

На времето нямах листа за пишущата машина. Имам даже още да прибавям. Три машинописни копия имам.

В.К.: Сега, аз искам едно копие.

Л.Т.: Ще Ви дам. Но имам, ето на, имам сега още материал да допиша. Сега, като ми дадохте листа, ще прибавя.

В.К.: Вие ми дайте едното копие, за да видя какво представлява. После аз ще Ви дам да го добавите. Аз нямам представа, движа се в тъмно.

Л.Т.: От тука почва заглавието. Какво говори Учителят за живота. Виж. Магистрални работи казва. И с композиция. Когато ще го чета, ще изпея Учителювата песен. Придружено е с композиция, с ноти. Ако се печата, ще дам и песента, ще се напечата и самата песен. Интересно е.

В.К.: Да. Следващото. Значи сега аз съм първият, на когото Вие отваряте тия неща.

Л.Т.: Да.

В.К.: Брей! Това направо ме плаши. Плаши ме, че поемам такава отговорност пред тебе.

__________________________

99) Антоан дьо Сен Жюст / Louis Antoine Leon de Saint-Just, 1767-1794, френски революционер

Link to comment
Share on other sites

Бележка: Предполагам, че Л. Табакова е объркала името Сен Жермен със Сен Жюст? Думите на Учителя са за по скоро за френския окултист, авантюрист, пътешественик и алхимик - граф Сен Жермен? 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...