Jump to content

73. Мисли от Учителя в Библията на брат Христо


Ани
 Share

Recommended Posts

73. МИСЛИ ОТ УЧИТЕЛЯ В БИБЛИЯТА НА БРАТ ХРИСТО

В.К.: Така. Сега искам да ми кажете някои неща за брат Христо. Как дойде името му от Кръстю на Христо. Ние трябва да имаме някои биографични данни за него.

Л.Т.: Сега, в Библията му, ако я извадя да Ви я покажа, то е залепено от Евангелието на Йоана, което му е поръчал Учителят да чете.

А Учителят в момента е премествал пчелите в друга къща (в друг кошер) и нямал на лицето маска, да се пази. И пчелите не Го хапели. И тогава брат Христо бил близо до Него. И Той се обърнал към него и казал...

И това го е написал Христо в Библията си. Искате ли да Ви покажа Библията му?

В.К.: Да, ще ми покажете тази Библия.

Л.Т.: Чакай да Ви я покажа.

В.К.: Сега, това е Библията на брат Христо.

Л.Т.: Сега, това е Библията на брат Христо. Има писано.

В.К.: Това от Учителя ли е?

Л.Т.: Е, не знам. Но при Евангелието на Йоана, ще Ви намеря Евангелието на Йоана. Виждате ли залепено?

В.К.: Да.

Л.Т.: Това е неговият почерк. Прочетете!

В.К.: [Чете]

„Днес, на Изгрева, на полянката до лозите, когато хванахме един рояк от пчелите, на 4 юли 1940 год., в 9 ч. сутрин, Учителят ми каза да се наричам Христо, а не Кръстю, както досега и ме назова Христо, и ми подаде един плод.

И в Търново в 1919 год. мен Учителят ме наричаше „Христо, освободих се от кръста”.

А на неговата Библия, на Христо, с неговия почерк, на първата страница тука пише следното:

„Слушайте мене, вий, които следвате Правдата, които търсите Господа!

Погледнете канарата, от която сте отсечени и из дупката на рова, из която сте излезли.

Аз, Господ, ви говоря.

Повдигнете очите си на небесата и погледнете долу на земята, защото небесата ще изчезнат както дим и земята ще овехтее както дреха, но вий ще живеете във век.

Смирение, търпение, труд и постоянство е нужно вам.

Имайте страх Господен, това е начало на Мъдростта.

От Духа на Истината.”

Това е, „27 юни 1914 год.” е написано. А тука отпред има символите на Слънцето, другото е на - тука има символи - това е на Слънцето.

Л.Т.: Това са негови знаци. Той ги пише. Той никога не ми пише с думи, а астрологически ми ги пише.

В.К.: На другата страница има триъгълника, на който отдолу пише: „сряда, 27.1.1932 год., Изгрев”.

От лявата страна е написано:

„Тайната в живота е триъгълникът.”

От горната страна пише:

„Който примирява всички противоречия, мъчнотии”.

От долу, от лявата страна - „душа, сърце, чувство”.

38373340353238-7.jpg?fbclid=IwAR2CCvpUlN

сряда, 27.1.1932 год., Изгрев

Л.Т.: Учителят ми каза за брат Христо, че е адепт бил.

В.К.: От другата страна: „дух, ум, мисъл”, а най-отдолу: „тяло, воля, желание”. Тая е фактически неговата Библия, която той Ви е оставил.

38373340353238-8.jpg?fbclid=IwAR2CCvpUlN

Л.Т.: Неговата лична Библия - и аз сега си служа с нея.

А нататъка, при псалмите и при главите на пророците, отгоре Христо пише:

„Учителят ми поръча да работя върху тази глава и казва, за учениците е тази.”

Има винаги писано от него. Но трябва човек да гледа цялата Библия.

В.К.: Ясно. Само на псалмите, нали?

Л.Т.: Ето на, тия черти той ги е слагал.

В.К.: Да. Момент.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...