Jump to content

97. Чертежът на музикалната Пентаграмата


Ани
 Share

Recommended Posts

97. ЧЕРТЕЖЪТ НА МУЗИКАЛНАТА ПЕНТАГРАМА

В.К.: Така. Тука Учителят на страница 30 от Вашите „Разговори с Учителя” говори за видението: „Ето, аз ще ти дам сега едно видение.Той си затвори очите. Стаята, в която бяхме, се освети на линии. Тези линии бяха всичките цветове на дъгата, които започнаха постепенно да се въртят около себе си, преплетени с ослепителна светлина”.

Л.Т.: Да, вярно. Както е писано, точно тъй е.

В.К.: Вие видяхте всичко това с Вашите очи? Както е писано, така е?

Л.Т.: Да.

В.К.: Вие го виждате на физическото поле, дъгата е в стаята Ви с всички разцветки и цветове на дъгата?

Л.Т.: Да, на физическото поле, да.

В.К.: Точно това исках да знам - че е на физическото поле.

На страница 31 от Вашите „Разговори с Учителя” Вие казвате: Пентаграмата може да се напише и с пет линии. Може да се напишат и мотивите на песните. Нотирано ли е това от Вас? Точно...

Л.Т.: Ами именно, точно това ми даде Учителят да върша, я! И сега моята книга, която сега ще излезе, на първата корица аз ще дам вече този чертеж127.

В.К.: Значи Вие го имате, Вие сте го скицирали.

Л.Т.: Имам го. А по цели нощи го работех. Особено трудно беше ъглите да направя. Щото това има ъгли, а пък по пет линии.

И на всяка линия имам ключ сол и всичко е пълно с ноти после. А тия ноти Учителят показа.

Най-отвътре, дето са змиите и чашата в средата, и най-вътрешният кръг, Учителят ми каза кои песни да сложа.

А по самите лъчи на Пентаграмата и ъглите Учителят каза други песни да туря.

А окръжността, и тя е с пет линии. Учителят ми каза еди-кои си песни да туря по окръжността.

И нотичките са бисерчета, съм ги рисувала. И после го даде на Неделчо Попов. Той работеше в печатницата държавната и го фотографира върху особена хартия.

В.К.: Вие го имате, нали?

Л.Т.: Ами имам го, разбира се.

В.К.: То е готово?

Л.Т.: Готово го имам. Аз мога само тъй да Ви го покажа и да го скрия, защото дойде чак от Бургас (аз усещах, че той няма да може да издържи, въпреки че много обича Учителя). И пожела да го види. Аз му го показах. А той се похвалил пък на Петърчо и на неговата жена. Дойдоха и те и искаха да го видят. Аз казах, че не ми е на лесно място и не го показах. И сега не ми е на лесно.

В.К.: Сега в момента на мен не ми трябва, но ще трябва за книгата. Това е едно. Второ, Вие ще го дадете, когато му дойде времето.

Л.Т.: Ама Той вижте какво поръча Учителят: На всички нови печатания да бъде на първа страница.

В.К.: А-а, така, виждате ли какво Ви е казал. А Вие всичко укривате.

Л.Т.: Защото в тази Пентаграма ще бъде и образът Му, на Учителя.

В.К.: Сега, днеска е 19 януари. А вчера, когато работихме, на 18 януари 1991 г., аз тогава Ви казах така, интуитивно, когато ставаше въпрос за това, че това ще бъде корицата на Вашата книга. Ето, виждате ли, потвърждава се всичко.

Л.Т.: Не само на моята, но на всички братски, тъй каза Учителят.

В.К.: Аз дойдох до едно вътрешно прозрение, че това ще бъде корицата на Вашата книга и на Вашите книги.

Л.Т.: Е, сега като няма условия и не е дошло времето за това.

В.К.: На този етап ще бъде така. Но е необходимо да се даде един коментар, едно обяснение какво представлява всичкото това нещо. И когато...

Л.Т.: А, има и друго. Върху тази Пентаграма има гол човек, само фигура, така, разкрачен стоеж, което представлява Пентаграма, само че това е символ на съвършения човек.128

В.К.: Ясно, да.

Л.Т.: И той ще бъде върху чертежа на Пентаграма.

В.К.: Да. Сега, когато става въпрос, Вие ще извадите този чертеж, ще ми го покажете. Аз няма да се докосвам до него, но Вие ще ми разкажете обяснението, коментара, да го запишем, защото е необходимо. Та никой нищо не знае за него!

________________________________

127) Табакова, Цветана-Лиляна. Съзвучия от бъдещето, срещи и разговори за музиката и новата окултна школа по пеене сУчителя на Всемирното светло Бяло братство Беинса Дуно (Петър Дънов). [Варна]: Алфиола, 1992. 189 с. ISBN 954-8139-04-9

128) Описанието на Музикалната Пентаграма (оформлението в средата) се разминава с Работната скица на певицата (виж сканираните документи)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...