Jump to content

99. Музикалната памет на окултния певец


Ани
 Share

Recommended Posts

99. МУЗИКАЛНАТА ПАМЕТ НА ОКУЛТНИЯ ПЕВЕЦ

В.К.: Така. Значи, когато дойде време за корицата на книгата, Пентаграмата ще я извадите, ще ми обясните и ще ми дадете един коментар, подробно, какво представлява. Защото е необходимо да се приложи, защото виждаш, а не знаеш какво представлява.

Л.Т.: Учителят каза, ще се напечатва на бъдещите печатания на корицата.

В.К.: Така. Аз много се радвам, че вчера, когато ти каза това нещо, аз веднага така го схванах, че това ще бъде корицата на Вашата книга.

Л.Т.: Е, ще пробийме с него.

В.К.: Така. Продължаваме по-нататък на страница 33 от Вашите „Разговори с Учителя”. Тука Вие описвате как Учителят дава „Новото Битие”. Той свиреше и пееше ли едновременно?

Л.Т.: Да. Свири и пее.

В.К.: Първо изсвири, така ли? И после пее?

Л.Т.: Няма първо. Свири и пее.

В.К.: А Вие слушате.

Л.Т.: Какво слушам, почнах да пея с Него, веднага.

В.К.: А не записвахте?

Л.Т.: Брат Христов започна да пише думите. Той не може да записва ноти.

В.К.: Да.

Л.Т.: Аз извадих нотна тетрадка, да пиша нотите. Той спря да свири и каза: „Само думите може да запишете. Ти ще научиш мелодията наизуст. Ти за колко време можеш да научиш една роля в Операта?” - „Имала съм случай - за двайсет деня.”

Ама на Него не Му го казах, на Вас казвам. Когато ми дадоха „Нурина”, централната роля в „Дон Паскуале”, нямаше преводи от италиански на български. Само три клавира: един на режисьора, един на диригента и един на всички артисти. Къде може да имам аз възможност за дълго да я уча! За двадесет деня си научих ролята! Какво да правя. И когато се явя, никакви ноти вече не държа, защото трябва да играя - с ноти ли ще играя!

В.К.: Да. И Вие там с Карл Бьом Девета симфония за колко време го научихте - за десет дена?

Л.Т.: За десет дена бях готова, без да гледам ноти. Ама Учителят направи това чудо с мене.

В.К.: Ето, вижте колко е интересно. Необходима е подготовка, необходимо е школуван певец, за да може да му се предаде „Битието”.

Л.Т.: Учителят казва тъй: „Не може един да бъде окултен музикант, докато не стане в света първи. Трябва да бъде в светската музика пръв, за да може да стане окултен.”

В.К.: Този въпрос Учителят го е разглеждал още в 1922 година. В Общ окултен клас, 4-та лекция, казва, докато не усвоиш светското знание, не можеш да отидеш към Божественото знание129.

Оттам и отклонението на тия приятели, които си напуснаха университети, които аз ги заварих. Това ми е ясно. Така.

________________

129) Първото задължение на учениците. 4. Школна лекция на Общия окултен клас, 16.III -1922, четвъртък, Ст. София. - В: Окултни лекции, дадени на учениците на Всемирното Бяло братство, 1 школна година. София, 1922, с. 91: „Учението, което светът дава, то е предговор на Божественото учение. Като свършите всичко в света: отделенията, прогимназията, гимназията, после университета, специализирате се и станете най-учения човек, това е само предговор на Божественото знание, което трябва да започнете. Следователно, ако вие сте добили този предговор, можете да станете един добър ученик на Божествената школа.

Затуй аз препоръчвам на всеки: да добиете от светското знание, колкото може повече. Защото някой казва: „Нам светско знание не ни трябва, а Божествено”.

Ако светското нямаш, Божественото не можеш да придобиеш.

Ако светското ти е мъчно, Божественото е хиляди пъти по-мъчно.”

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...