Jump to content

129. Как се записваше „Битието”


Ани
 Share

Recommended Posts

129. КАК СЕ ЗАПИСВАШЕ „БИТИЕТО”

В.К.: А за „Битието” Вие го научавахте наизуст и след това...

Л.Т.: Той не ми даваше да го записвам.

В.К.: Значи първо да го научите наизуст. Да, въпросът е ясен. На тоя етап е ясно.

Л.Т.: Нещо като дар ли ми го даваше, не знам.

В.К.: Може би е искал да не си отвличате вниманието със записа, а да го възприемате по друг начин.

Л.Т.: Нищо не знам.

В.К.: Най-вероятно да е така.

Л.Т.: И чак когато ни евакуираха във Вършец, и министърът даде заповед да донесат по-леките пиана от София, и напълниха театъра във Вършец с пиана, дадоха ни ключове, аз сядах на пианото и рекох си: Ами че сега падат бомби, може утре да падне бомба да ме убий. Ами да взема поне „Първия ден” да го запиша, без да питам Учителя.

В.К.: Във Вършец?

Л.Т.: Във Вършец. И записах трите дена на пианото - на „Битието”.

От Вършец отидохме до Мърчаево, да посетим Учителя, където Му показах, че съм записала трите дена най-напред. Той се усмихна, но нищо не ми каза, не прояви недоволство. Но каза, че тука, в една съседна къща, има пиано: Може да ги опиташ, каза, там.

И аз разбрах, че вече мога да ги запиша и другите. А пък акомпанимента под Негово ръководство съм го правила и особено прелюда.

Прелюдът трае 45 минути, само прелюдът. В прелюда влизат всички мистични песни на Учителя, влизат вътре, но не чак така грубо, а се обаждат от време на време и ги работя не контрапункт, щото „контра” е контра, „пункт” е точка.

Точката е нота. Нота срещу нота е контрапункт, а сложен контрапункт е друго. Аз мога да взема две-три мелодии от Учителя и така да ги усуча, а че Вие ги чувате, пък те не си пречат като са заедно.

„Фир-фюр-фен”, да кажем, да туря отдолу, отгоре мога да туря „В начало бе Словото” и да не си пречат.

То е вече сложен контрапункт. Така са работили някои композитори.

Така че „Битието” има и „прелюд”, го нарече Учителят. За прелюда ми даваше напътствие как да го направя, защото при Девета симфония не беше случайно. Неговата мощна мисъл направи да ме поканят пък със специална покана (имам от Филхармонията), да пея пък с прочутия Карл Бьом Деветата симфония на Бетовен.

В.К.: А тези неща са свързани, те не са изолирани!

Л.Т.: Ама Той, Учителят ги прави тия работи бе.

В.К.: Да.

Л.Т.: Той има поглед.

В.К.: Той именно първо иска да те накара да минеш подготовка при Карл Бьом, за да се подготвиш за „Битието” при Него.

Л.Т.: Да де, и сега туй става в едно и също време. При Учителя работим „Битието”, а Карл Бьом пристига пък и оттатък ме викат за Девета. Но искам друго да подчертая: че и Учителят иска наизуст да науча, без да запиша; оттатък пък искат за десет дена да приготвя. Дават ти го, но дават и изпит, не ти го турят на табла, ами те изпитват - можеш ли?

Учителят ми помогна да преодолея всичко и Той ме слуша по радиото.

В.К.: Сега за мене е най-интересното в момента, като чувам, че когато е идвал Карл Бьом и работите Деветата симфония на Бетовен, в същия момент Учителят работи с Вас „Новото Битие”!

Л.Т.:Да.

В.К.: Връзката между Деветата симфония на Бетовен и „Новото Битие”, къде е връзката?

Л.Т.: Ето сега къде е. Учителят каза тъй: „Ние...” (С червено съм го подчертавала върху нотите ми, Вие не сте ги видели.)

В.К.: Не.

Л.Т.: „Ние ще направим от „Новото Битие” една симфония, която ще бъде Десетата симфония на Всемирното Светло Бяло Братство.”

Десета симфония! Ами Братството има ли девет симфонии? Няма. Той го свързва с Деветата на Бетовен, а Десетата ще бъде на Бялото Братство.

Ама аз не човъркам да Го питам защо тъй или, мълча. А вътре искам да знам, ама въздържам се, щото и брат Христов ми каза: „Учителят никога не обича да Го човъркат, да Го питат. Ще приемаш всичко и ще мълчиш.”

А Учителят казва, сега туй в скоби го казвам:

„Искате ли съдбата да не ти отреже гръцмуля, като дойде при тебе и трябва, няма да се оправдаваш, няма да се извиняваш пред нея. Почнеш ли да се оправдаваш и да се извиняваш, сатърът ще ти удари, ще те унищожи.

Ще мълчиш!

Почнеш ли да се обаждаш, да се оправдаваш, тя ще ти каже: „Ах, откога те търся! Плащай сега, аз ще ти дам да разбереш!”

A, ако мълчиш и се наведеш пред нея смирено, тя ще те остави, ще те освободи.”

Ето една много важна тайна, която ми откри Учителят. Значи аз имах особено отношение към Него.

Той, ако влизаш и много тракаш с обущата си, няма да те приеме. Аз стъпвах на пръсти, като влизам при Него. Веднъж даже бях обула едни обувки, с гвоздеи отдолу. „Какви са ти, каза, обущата?” Той не може да търпи с гвоздеи. Трябва много внимателно и нежно да стъпиш, като влизаш при Него.

B. К.: Значи връзката между Девета симфония и „Новото Битие”...

Л.Т.: Ето на.

В.К.: Ако Вие не сте изпели Девета симфония, нямаше да дойде „Новото Битие”.

Л.Т.: Не знам. Той каза: „Ние ще направим една симфония от „Битието”, която ще бъде Десетата симфония на Светлото Всемирно Бяло Братство.

В.К.: Сега, аз съм срещал винаги така. Защо Вие винаги употребявате думата „Светлото” Всемирното Бяло Братство?

Л.Т.: Да извадя ли сега нотите, да Ви покажа защо? Те са оттатък. Имам тука залепено. Учителят изброи всички държави с имената им, по цялото земно кълбо, и ги призова да приемат Новото Учение. И каза тъй (понеже имам композиция):

Да се прослави Бог в Бялото Братство (аз го пея) и

да се прославят Светлите бели братя в Божията Любов

е едно. След туй каза:

Да се прослави Бог в българския народ и

да се прослави българският народ в Светлото Бяло Братство

е второто.

В.К.: За пръв път го чувам това нещо.

Л.Т.: Юх, че аз винаги си го пея.

В.К.: Вие го пеете, обаче аз го знам, нали:

Да се прослави Бог в Бялото Братство и

да се прославят Белите Братя в Божията Любов.

Л.Т.: И трето, което даде Учителят:

Да се прослави Бог във всички народи и

да се прославят всичките народи в Светлото Бяло Братство.

И Учителят призова имената на всички народи и там вижте какво каза. Там Той ги изреди и изрече всички, и каза, че всички тия народи по земното кълбо ще приемат Неговото Учение. Не е важно за колко време.

Аз имам няколко композиции, видение, пише „Видение”. Друг път за тях ще говоря.

В.К.: Накрая, това са връзките между Девета симфония и Десета симфония. Други връзки има ли? Вътрешни връзки? Някакви отношения, взаимоотношения?

Л.Т.: Трябва да видите, да отворя „Битието” и да видите какво казва в Кертнетор“152, във Виена, когато преди 150 или 200 години Бетовен е изнесъл своята Девета.

Според тогавашния обичай диригентът, който дирижирал неговата симфония, той бил зад гърба му прав. И целият салон - имало овации, но Бетовен не може да чуе тия овации, защото от тридесет години има голяма глухота. И една певица от сцената, от хора, хористка (Чакай, как се казваше? Името й помня), слиза отгоре, целува го, обръща го към публиката да види, че цялата публика има овации.

А може би по-надолу пише: „Вътрешното ухо на Бетовен вероятно чуваше една бъдеща Десета симфония.”

_____________________________________

152) Театър Кертнетор (немски:), известен като Театър на императорския и кралския двор на Виена (Kaiserliches und Königliches Hoftheater zu Wien). В него, на 7 май 1824 г., за Kärntnertor theater / Theater am Kärntnertor първи път се изпълнява Деветата симфония на Лудвиг ван Бетовен.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...