Jump to content

135. Осоляване


Ани

Recommended Posts

135. ОСОЛЯВАНЕ

В.К.: Тука, на 56 страница от „Разговорите с Учителя”, пак говорите за този режисьор Драган Кърджиев.

Л.Т.: Драган Кърджиев.

В.К.: Вие тука споменавате нещо за него. Искам да ми разкажете тази история, ко[га]то Учителят Ви е дал една страница от беседа, да му я сложите на лицето, когато Ви дошъл на гости.

Л.Т.: Вижте, аз Го попитах, той иска... Сега Художествената управа се събират на съвети ми дават да уча ролята на Виолета в опера „Травиата”. Той ще ме режисира. И ми каза: „Искам да дойда в дома Ви, да Ви покажа подробности за играта, за мизансцена. - И точка.

Аз отидох при Учителя и Му казах, че Драган Кърджиев иска да дойде в моята стая, да ми покаже ролята на „Травиата”, а това не е правилно. Той трябва да ми покаже само в Операта, но не в моя дом.

Учителят си затвори очите, помълча малко и каза: Приеми го! Но аз ще ти дам едно томче - и клекна, и извади от едно долапче, и отвори на тая страница. - Ще я отвориш върху масичка.

В.К.: И Той ти показа страницата?

Л.Т.: Да, страницата. „И когато се приближи до тебе, ще му я туриш върху лицето.” И той прочете какво пише на страницата.

В.К.: Учителят?

Л.Т.: Не.

В.К.: Кърджиев?

Л.Т.: Кърджиев.

В.К.: Ама Вие го бяхте поканили вече у дома и той се приближил до Вас, и Вие сте му я турили пред лицето да я прочете.

Л.Т.: Точно така. И побесня. Тръшна вратата и си излезе.

В.К.: Какво пишеше на страницата?

Л.Т.: Пишеше: „Ако посегнеш на сестра си, ще получиш язва, от която ще умреш.”

И оттогава почнаха моите изпитания с него. Защото ми стана открит неприятел.

В.К.: Да. И Той, тука казва Учителят: Никога не примирявай неприятели!157

Л.Т.: Защото ти ще платиш и за тях, така каза. Ти ще платиш, ако ги примиряваш.

Аз много се пазя от това.

В.К.: Да. Сега понеже Вие споменахте, че при два случая Учителят ти е казал: Ние ще го насолим.

Значи това е вторият случай, а предишният беше с Асен Найденов, така ли?158.

Л.Т.: Да, а после вторият път бе с Кърджиев. Защото бяхме на една генерална репетиция с публика, аз отивам вече да пея ролята си. Той ме спря и много силно ме нападна, защото не съм турила повече руж на лицето и повече от това: Пазиш си кожата!

Учителят каза: Преди да излезе да твори артистът на сцената, не трябва да бъде разплакан.

А аз заплаках. И така излязох да пея. „Ние ще го насолим!” - И го насоли.

В.К.: И после как се разви кариерата на този Драган Кърджиев?

Л.Т.: Той сега не е на земята.

В.К.: Да.

Л.Т.: Много способен режисьор. Той е бил канен в Бейрутовите тържества, във Вагнеровите тържества. В Бейрут - да режисира.

В.К.: Да режисира.

Л.Т.: Там е завършил той. Голям режисьор беше. Но Учителят беше друго нещо.

В.К.: Фактически, в предишния оня случай с режисьора Асен Найденов, нали, когато Учителят казва: „Ще го насолим!”, тогава беше въпрос, че е станал някакъв процес. Илка Попова ли го е дала под съд, че той искал пари за ролята.

Л.Т.: Не искам да говоря за него. Той е жив още, няма защо да туряме сега кал отгоре му.

В.К.: Ясно, да.

___________________________

157) Виж точка 28 от „Срещи и разговори с Учителя”

158) Виж точка 15 и точка 28 от „Срещи и разговори с Учителя”

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...