Jump to content

136. Музикални светове


Ани
 Share

Recommended Posts

136. МУЗИКАЛНИ СВЕТОВЕ

В.К.: Тука, на страница 57 от „Разговорите с Учителя”. „Учителят продължи...” Ставаше въпрос, че в Божествения свят имаме Любов, Мъдрост и Истина; в Духовния - живот, знание, свобода; във физическия свят имаме движение, учение и работа. „Аз и брат Христо записваме думите на Учителя, който продължи: Те са построени върху терцата. Имат мек елемент. Ако ги изразим с тонове, те звучат тъй: До, Ми, Сол; Ми...“

Какви са тия тонове отдолу догоре? Я ги дайте Вие!

Л.Т.: Последното прочетете!

В.К.: „Те са построени върху терцата и имат мек елемент. Ако ги изразим с тонове, те звучат: До- Ми - Сол, после: Ми - Сол-До.“

Л.Т.: Да, тризвучие.

В.К.: Надолу и нагоре. И после: Сол-До - Ми. Ама надолу или нагоре?

Л.Т.: Да, разбира се.

В.К.: И Сол-До - Ми. Да. Това ме интересуваше. Аз понеже не съм музикант...

Л.Т.: Това са светове, музикални светове.

В.К.: Тука, на 57 страница от „Разговорите с Учителя” Вие споменавате за центъра на музиката и центъра на времето. Къде е центърът на музиката?

Л.Т.: Той ми показа с пръст на моята вежда.

В.К.: Тука. А центърът на времето?

Л.Т.: Е, до него е. Те са едно до друго.

В.К.: Съгласен съм.

Л.Т.: И Той казва: Който има развит този център, никога не отегчава другите. Той знае колко време трябва да седи някъде, колко време трябва да говори - че няма в него нахалство, който има този център развит.

В.К.: На времето и на музиката.

Л.Т.: Почти винаги влизах при Учителя с брат Христов. Той винаги присъстваше, но няколко пъти влязох и сама, по желание на брат Христов. Той ме чакаше отвън, нарочно ме пращаше да вляза сама при Учителя. Щото винаги дето беше Лилиана, до нея беше и брат Христов. А Той го пращаше.

В.К.: Имам един въпрос. „Битието” Вие го учихте наизуст и след това Вие си го нотирате сама?

Л.Т.:Да.

В.К.: Аз преди двадесет години бях чул от Вас, че Вие разказахте, че сте отишли при един диригент и че сте пели, и той е нотирал. Песните или „Битието”?

Л.Т.: Не, не. При един диригент отидох. Той беше не диригент, а все пак диригент, брат на Асен Найденов.

В.К.: Брат на Асен Найденов.

Л.Т.: Той работеше във Варна и живееше във Варна. Той се казваше Найден Найденов159 - на Асен Найденов, главния диригент, брат му. Той имаше служба в Софийското радио и аз, когато композирах „Песен на ангелите”, отидох при него, да му покажа какво съм написала. Защото, ето „Песента на ангелите, които сега пеят” и влизам в нова гама, далечна, за да се получи голямата разлика между физическия и духовния свят. И започвам да пея каденца.

И проверих при него тази композиция. Той каза, че нямало е нужда да правя специално минаване в далечна гама. За да отидем от една гама в друга ние минаваме през едни особени тонове, за да влезем в другата гама. А тука няма нужда, веднага направо. И проверих при него, че не съм направила грешка.

В.К.: Да, този въпрос аз Ви задавам, понеже аз с такова впечатление останах преди 20 години.

Това беше 1970 година. А аз заварих възрастните приятели-музиканти, които са в Невидимия свят вече, които също бяха ми казали: Тя, каза, ги беше изпяла на някой диригент, който й беше нотирал нотите. Значи това е грешка?

Л.Т.: Не, не.

В.К.: Значи това е грешка?

Л.Т.: Грешка.

В.К.: Затова аз Ви питам.

Л.Т.: Найден Найденов ми е акомпанирал на концерти във Варна. Те ме поканиха да им изнеса концерти, там изпях ролята на Джилда в „Риголето”, на операта, я изпях.

Даже ми казаха: Недей отива на морето, преди да изпееш ролята на Джилда, защото морето веднага дава отражение на гласа. След като си изпееш ролята, иди тогава на морето, защото там има йодови пари. В морето има друг въздух там и се отразява на гласа.

В.К.: Тука, на 59 страница от „Разговорите с Учителя” Вие споменавате: „Учителят изпя две песни: една, която е от новите, а другата - със съдържание беше за бистрото изворче.”

Л.Т.: Да, изпя.

В.К.: Вие записахте ли я?

Л.Т.: Не, не ги записах. Не.

В.К.: Така. Тука споменавате, че е присъствал министър Йоцов, Филов и други на концерта.

На Вашите концерти, които Ви сте давали в Операта, Учителят присъствал ли е и на кои концерти е присъствал?

Л.Т.: Публични? Никога не е присъствал на публични концерти. Той ме слушаше в стаята Си по радиото. Само по радиото, когато имах радиоконцерти. А на публични концерти не е идвал. Аз съм изнасяла концерти при Него на Изгрева в салона.

В.К.: Вие канили ли сте Го на концерти, да дойде?

Л.Т.: Не съм Го канила.

В.К.: Тука Вие разказвате на страница 60 от „Разговорите с Учителя” за този голям сън с Учителя.

Имате ли го нарисуван, скициран - един голям сън, нали (на 59-60 страница)? Вие сънувахте сън, който разказвате на Учителя. Че сте сложили на земята грамадна картина със златна рамка... Вие разказвате съня си.

Л.Т.: Вие го прочетохте. А Той отговори, че този сън ще се изпълни в дълъг период от време, ще се изпълни.

В.К.: А Вие не сте го скицирали, не е рисуван този сън, на тази картина?

Л.Т.: А-а, как ще рисувам!

В.К.: За себе си, може да го скицирате.

Л.Т.: Аз със слово го рисувам.

В.К.: Да, аз исках да питам.

На страница 61 от „Разговорите с Учителя” Вие споменавате за „Новата окултна школа по пеене” - има или 29, или 39 глави.

Л.Т.: Ами Той ми каза.

В.К.: Сега колко глави има?

Л.Т.: 39.

В.К.: Това е въпросът.

Л.Т.: Тази „Школа” милиони струва, да знайте. Който музикант я види, особено вокалист, извиква от възторг. Никъде я няма тази „Школа”!

В.К.: Вие забелязахте, че миналия път Вие ми я показахте, но аз не я приех, нали, не се докоснах до нея. Защо? Защото не е дошло още време да я прегледам. Ще работим другото. Нали и Вие я прибрахте. Ако беше някой друг, щеше да каже: Дай! Аз не я докоснах, защото не е дошло време, нали?

Л.Т.: Не, след тия работи.

В.К.: След тия работи. Аз още не съм обхванал Вашия материал.

Л.Т.: Вие виждате, че Той говори тънкости за пеенето. А те цели влизат в „Школата”.

В.К.: Ясно, да.

____________________________

159) Найден Яков Найденов, 1897-1976, пианист, педагог

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...