Jump to content

149. Отново за връзката между Деветата симфония на Бетовен и „Новото Битие” на Учителя


Ани
 Share

Recommended Posts

149. ОТНОВО ЗА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ДЕВЕТА СИМФОНИЯ НА БЕТОВЕН

И „НОВОТО БИТИЕ” НА УЧИТЕЛЯ

В.К.: Да. На страница 79. Имате ли картичка с автограф от Карл Бьом?

Л.Т.: От Карл Бьом нямам автограф.

В.К.: Сега, какво представлява Девета симфония от Бетовен - като роля, където Вие пеехте? Какво представлява тая роля като техническо изпълнение?

Л.Т.: То не е роля, то е соло. Колоратурна, техническа, сопранова партия с трудни встъпвания. Това е трудното.

В.К.: Сега, тая Девета симфония е от Бетовен, а именно вокалът от кого е? От Бетовен ли е пак?

Л.Т.: Той е турил четирима солисти: сопран, баритон, тенор и алт.

В.К.: Това е от Бетовен.

Л.Т.: От Бетовен, Девета. Сега, каква е връзката между Деветата и Учителя, ще Ви кажа.

Когато исках да попитам Учителя, се спрях, щото Той не обича да го човъркаш, да Го питаш.

Щях да Го попитам защо Бетовен си е служил с тия празни квинти в първата част на Деветата. Първата част трае 45 минути - само оркестърът, а после влизат солистите да пеят. Аз не Го попитах.

А първата част той си служи с тия квинти, а тия квинти у Бетовен са [пее] Ла, ла, ла, ла, ла, ето та-ра-ра-ра, та-ра-ра-ра - по пет едно след друго и се обаждат от различни инструменти в оркестъра.

- Тарарарарам, тарарарарам, тарарарарам, тарарарарам, тарарарарам, тарарарарам - в различни гами и после влизат вече в целия оркестър като акорди.

С това нещо почва и „Битието” („Новото Битие” на Учителя), само че не с едно след друго квинти, а квинтови акорди. Но според официалната теория на музиката е забранено паралелни квинти да бъдат едно след друго. Счита се за грешка.

Аз казах на Учителя: Вие искате с квинтови акорди да бъде първата част, но в хармонията е забранено.

А Той ми каза тъй: „Ще пишеш отстрани: „Така иска авторът.” И аз съм направила първата част, която Учителят нарече прелюд, да бъде с квинтови акорди цели страници.

„Така иска авторът.” За да дадем, че земята беше хаос, пуста, неустроена; за да подготвим идването на Първия ден. Защото в начало беше всичко хаос, тъмнина, неуредено, а постепенно започва да се явява вече Първият ден на Битието.

И замина си Учителят, минаха времена и години, и една сестра покани мене и брат Христо, че е купила от чужбина плочи: една симфония от Бетовен, ама не е Девета, не помня кой номер, в която той прави опити към Девета. Пак има четирима солисти, има едно веене към Девета.

Например моето соло го има там, само че в друга гама. И ни покани да го чуем.

Пусна плочата, а ние седнахме и тури торта за лапане. Дръпна от библиотеката една червена книга и ми я сложи отпред. Това бе Ромен Ролан. Французкият писател и музикант е направил разбор на всички произведения на Бетовен, на всяка негова нотичка и такт - магистрално произведение. Аз като рекох тъй - отворих произволно - и ми бе отговорено, тъй че което исках да питам Учителя, а се въздържах - а тука сега ми отговориха, - го получих.

Отстрани имаше с червен молив забелязано, което прочетох: Бетовен, когато е писал своята Девета, се е вдъхновявал от „Битието” на Мойсея в Библията.

А Учителят - цялото „Битие” е върху текста на Мойсея от Библията. Ето връзката.

Затова Учителят каза: „Битието” ще бъде Десетата симфония.” Бетовен не можа да напише Десетата симфония на Светлото Всемирно Бяло Братство.

Ето връзката между Бетовен и Учителя. Бетовен се е вдъхновявал от Мойсея, от Мойсеевото „Битие”!

В.К.: И Вие като го видяхте това нещо?

Л.Т.: Започнах да плача от радост.

В.К.: То е цяло откровение.

Л.Т.: И бутнах и торта, и всичко, та се чудят как да ме утешат.

Аз получих отговор на онова, за което исках да питам Учителя: защо Той нарича „Битието” Десета симфония, Бялото Братство няма девет симфонии! А Той ги свързва с Бетовеновата Девета.

А на Бялото Братство „Битието” ще бъде Десетата. Стана симфонична оратория.

И аз имам от Филип Стоицев две обидни писма, които снощи показах на Благи. Държа ги в една ръкавица, защото той казва, че не вярва, че „Битието” е от Учителя, а че е моя композиция.

А аз не мога да приема такова нещо. Аз съм направила акомпанимента, направила съм оркестрация и солисти съм турила, но не мога да кажа, че е мое. Това е от Учителя.

В.К.: Затова, сестра, трябва да има коментар и обяснение от Вас за всяко едно нещо, което сте получила от Учителя, което е издадено и което не е, и предстои да се издаде.

Л.Т.: Е, нали виждате, на, обяснявам Ви, а Вие го записвате.

В.К.: Затова е необходим коментар.

Л.Т.: Туй всичко го имам документирано, но... В [списание] „Паралели” е казано: ... Сега да не го вадя.

В.К.: Ясно, да.

Л.Т.: Казано е: „В Кертентор театър във Виена се изнася Деветата симфония на Бетовен за първи път, дирижирана от друг диригент.” А Бетовен, по тогавашния обичай, е заставал зад диригента, прав. Когато завършва и последният акорд, целият театър е аплодирал произведението. Но Бетовен от тридесет години е бил глух и нищо не чува. Тогава една хористка от сцената слиза, от сцената - Каролина Лунгер, целува Бетовен по лицето и го обръща към публиката, да види, че го адмирират с ръкопляскане. Може би Бетовен е слушал в своето съзнание една Десета симфония, която нямаше да напише, защото му оставаха само три години да живей. Замина си. А тая Десета симфония сега на Бетовен е Учителювото „Ново Битие”. Защото паралелно аз работя три години „Битието” с Учителя, а същевременно Филхармонията ме кани да пея като солистка в Деветата симфония на Бетовен.

В.К.: Ама това е връзката!

Л.Т.: Да! Не е случайно!

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...