Jump to content

197. Покупката на „Изгревът“. Обиските. Кога и как се изпълнява „Битието“


Ани
 Share

Recommended Posts

197. ПОКУПКАТА НА „ИЗГРЕВЪТ“.

ОБИСКИТЕ. КОГА И КАК СЕ ИЗПЪЛНЯВА „БИТИЕТО“

Л.Т.: Отворете Вашата песнопойка и ще видите: след „Битието” следва „Вену Бахар” („Вътрешният глас на Бога”).

В.К: Да. Сега идеята каква е, да не се дават, така ли? На Вас Ви е трудно да ги препишете ли?

Л.Т.: Ами иска време и после такива, специални моливи. Аз пиша със специални моливи, а сега ги няма.

В.К.: Сега, тази идея, която миналия път я разработихме, е много хубава. Защо? Ние трябва да дадем всички песни: „Битието”, дванадесетте песни, онези три и още други. Тука аз нося списъка, който Вие сте дали.

Л.Т.: Тука с „Битието” са единадесет, а дванадесетата е „Молитвата”. А бях я дала на Йоанна Стратева.

В.К: Нали те са дванадесет плюс три, които не сте дали?

Сега, както Вие сте дали тука в тази песнопойка, понеже има малки корекции - такива редакторски грешки, които ние трябва да ги поправим, това е едно.

Второ, аз искам сега да бъде всичко, нали, пълно, отделно да бъде пълно.

Л.Т: Вижте какво, в новите песни няма грешки, даже има и динамични знаци.

В.К: Ами защо ми казахте, че има, че има тука някои редакторски грешки?

Л.Т:. Кой Ви каза?

В.К: Така знам, че има тука някои редакторски грешки.

Л.Т: Може би на старите песни. Може на някои от новите да има някъде.

В.К: Някъде има и затова.

Л.Т: Трябва да прегледам.

В.К: Затова аз искам да направим така: да се даде както е за цигулката и както и за Вашия колоратурен сопран. Сега един въпрос. Може ли на една...

Л.Т: Тука ще се препишат едните, ниските, а аз пък ще напиша по-високите.

В.К: На същото петолиние може ли?

Л.Т: Може, разбира се, на същото петолиние.

В.К: Ние можем ли да ги извадим на ксерокс, така да ги извадим на ксерокс и да Ви ги дадем, а Вие отгоре да ги напишете?

Л.Т: Може от тука да ги снемете.

В.К: На ксерокс и след това да Ви ги дадем, и Вие отгоре да напишете за колоратурния глас.

Л.Т: И да напиша...

В.К:... отгоре колоратурния сопран.

Л.Т: Няма нужда отгоре - насреща, срещу всяка. Да кажем, „Вену Бахар” ниска и срещу нея висока. За това е, да се види и двете.

В.К: Ставаше въпрос, че тия каденци...

Л.Т. Но в Братството ние нямаме колоратурен сопран.

В.К.-. Ние това го правим за следващото поколение, тя ще дойде певицата. За следващото поколение, нали, трябва да направим така. Всичко това, което ние сме написали в тези разговори, всички тези неща трябва да ги дадем като документация към трета част. Написано от първа, до еди-коя си. И ги проверите.

Л.Т.: „Мирът иде!”

В.К.: Сега, аз искам да питам във връзка с Вашия труд - важни дати и събития при земното пребиваване на Учителя. Вие тука давате данни за Джеймс Вауче213. Откъде сте ги взели тия данни, исторически данни?

Л.Т.: Имам ги, в книжата на брат Христов ги намерих.

В.К.: А, Вие оттам сте ги взели, така.

Л.Т.:. Джеймс Давид Ваучер е получил целия Изгрев от цар Фердинанд за негови заслуги. Подарява го на слугата си Иван в 1920 г. - там годината, датата. Този Иван е продал целия Изгрев на Учителя. Двеста хиляди [200,000] лева е платил Учителят за Изгрева и със свои последователи, съмишленици всяка сутрин излизал да посреща Слънцето. Тогава не е имало високи строежи, а било ниви, ниви, ниви.

В.К.: Ясно, да. Значи тия данни ще ги намерим в книжата на брат Христов.

Л.Т.: Аз оттам ги взех.

В.К.: Втори въпрос. Споменавате за АНТИМИНСА. Имате ли и данни за него?

Л.Т.: АНТИМИНСА - имах два. И двата ми ги взе милицията. Влязоха при мене двама души, в мойта барака. Единият като офицер, другият -по-долна служба. И веднага по-долната служба легна по корем, бръкна под леглото ми. Имаше, получавах от Варна от лозето на Виктория - сестрата на брат Христов, имаше лозе, което беше до братското, едно до друго. И от лозето пращаше праскови, разни плодове.

И в кашоните от плодовете, съвсем новички, аз си бях наредила съвсем нови беседи. Всичките ми ги взеха, Сто и десет [110] броя, новички, неделни, пет [5] тетрадки по музика. Имам протокол.

Добре, ама тая Мария, дето идваше да ми пише: „Дай, каза, протокола, аз ще ги взема назад!” Сега нито ми връща протокола, вика: „Те стопени били, изгорени.”

В.К.: С протокола сега може да се търсят. Това коя година беше -1957 година или по-късно? Когато правиха обиска на всички, нали?

Л.Т.: Най-напред направиха на всички. А че мина известно време, а че дойдоха само на мене да направят. По-късно, малко по-късно.

В.К: Да, следващия въпрос. Значи Вие някакви данни за Антиминса нямате.

Л.Т.: И двата ми ги взеха и ги няма. А Учителят казва: „В който дом се намира Антиминсът, може да прави служба, защото е свято нещо вече”. Толкова е силен Антиминсът.

В.К: Ясно, ясно. Сега, откъде сте взели тези данни за рождената дата на Учителя и т.н. Откъде сте ги взели?

Л. Т: Пак от брат Христо.

В.К: Значи от него сте ги вземали. А имате ли протоколи от първите събори?

Л.Т.: Имам, за 1909 г. и за 1910 г. имам протокол; 1911 г. имам протокол, а след това следва 1920 година. Значи между 1911 и 1920 години нямам.

В.К: А имате ли от 1900 до 1909 г., когато са били във Варна?

Л.Т: Нямам. Правя сега, във време на събора ги правя, а Братството си пееше. Брат Христо идваше рано в моята дървена къщичка. Целият Изгрев спи, само мойто прозорче свети. Ние си правехме двамата с него събор, защото изолирани бяхме поради „Битието”. Те не го приемат, пък ние си го правим седем дена: пет и два - седем дена правим събор.

И през тия седем дена, ако Ви покажа, например 10 години мога да Ви покажа веднага, да видите накрая как съм писала.

Първи ден: какво ще се сложи на обяд за събора, за ядене. Значи, всичко предварително готово: „Добрата молитва”, „Вену Бахар”, Първият ден на „Битието” ще се изпълни заедно с „Прелюда”. Това е концертната част.

А след като мине концертната част, слагам и трапеза, но само сутрин.

Учителят ми забрани: Новите песни и „Битието” няма да се изпълняват вечер. И с новите песни и „Битието” влиза Братството в нов цикъл. А този нов цикъл казва: няма да се правят вечерни програми в Братството във време на братски празници.

Аз го казах на Братския съвет - те не ми обърнаха внимание и пак се събираха вечер. Затова аз вечер не съм вършила никога ритуали, нито концерти, нито изпълнение на братски програми.

Само сутрин, най-много до обед, докато слънцето се намира в нашето полушарие. Като отиде под нас, отдолу, нищо не върша духовно. Щото тогава излизат и гущерите, и кукумявките, и се вършат най-големите престъпления в тъмнината.

В.К: Да, така.

Л.Т.: Сега те си продължават по стария начин, аз си продължавам по новия начин. Понеже чрез мене се дават новите песни и „Битието”, си изпълнявам каквото казва Учителят.

В.К.: И Вие правихте този събор седем дена - първи ден, втори, трети, всеки ден - различна програма?

Л.Т: Всеки ден, седем дена. И седмия ден тържествено завършваме...

В.К.:... с „Битието”.

Л.Т:. От „Битието”.

В.К:. Значи за всеки ден има глава от „Битието”, което Вие пеете.

Л.Т: Всеки ден - по един ден от „Битието” плюс и други.

___________________________________

213) Джеймс Ваучер, Джеймс Давид Ваучер / James David Bourchier, 1850-1920, журналист

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...