Jump to content

201. Жечо Панайотов в затвора


Ани
 Share

Recommended Posts

201. ЖЕЧО ПАНАЙОТОВ В ЗАТВОРА

В.К: Ясно, да. Сега, по-нататък Вие споменавахте за една много голяма сума от пет милиона деветстотин петдесет и шест хиляди [5,956,000] лева. Давате данни за много пари. Откъде ги взехте тези данни? По време на процеса? От Учителя остава една много голяма сума от девет милиона деветстотин петдесет и шест хиляди [9,956,000] лева.

Л.Т: Там, чисто ми е челото.

В.К: Сега, не, искам друго да питам. Понеже Вие цитирате дадени цифри - откъде ги взехте?

Л.Т: Е, от книжата на брат Христо ги намерих.

В.К: Точно това исках да питам. Тука Вие давате изказвания на Жечо Панайотов. Той Ви ги е разказал, така ли?

Л.Т: Да.

В.К: И Вие сте ги записали? Или сте ги чули?

Л.Т: Жечо Панайотов нали беше и той осъден с Борис. Той беше осъден. А неговата жена, на Благи майка му, всеки ден идваше при мене и плачеше, лягаше на миндерчето ми, и седеше до полунощ при мене, защо-то не ще да си иде в къщи. А че я безпокоят, сега от властта ли я безпокоят - не знам, но укриваше се да бъде тъмна къщата и по тъмно си отиваше да си легне. Щото Жечо беше вече в затвора. Не смееше даже да запали печка, коминът да не пуши. Тя мина през големи страдания, горката. Аз сварявах супичка ангелска, хапваше си, плачеше и чак в полунощ, късно, по тъмното се прибираше в студеното. Много преживя тази жена.

В.К: А имате ли нещо от Жечо Панайотов, което той да е написал? Нещо написано от Жечо Панайотов?

Л.Т: Нямам.

В.К: Така. Тука Вие споменавате за Просветния Братски съвет и Духовна академия на Георги Томалевски. Той е имал някаква идея да прави Духовна академия, Георги Томалевски - писател, Георги Томалевски.

Л.Т:. Да, да.

В.К: Искаха да правят Духовна академия. В какъв смисъл - като Университет?

Л.Т:. Не зная.

В.К: Сега Вие тука споменавате за групите във Франция. Те са били няколко: на Михаил Иванов, „Алекси де травай” (Каква беше тази група?), L’Equipe de travail (Работна група).

Л.Т: Епитропов.

В.К: Не, не тука, за Франция. Споменавате, че има три групи. Едната група е на Михаил Иванов. Втората група е на Бертоли. Споменавате и една „Работна група”, която се казва на френски L’Equipede travail. Коя е тази група?

Л.Т: Не я знам.

В.К: Така. Сега, коя беше причината да се предизвика финансовата ревизия?

Л.Т: Също не мога да кажа.

В.К: Така.

Л.Т: Туй Антов отговаря. Мост беше между Братството и властта.

В.К: Да, тука споменавате, че Комисията по верите, по вероизповеданията, са искали трима човека да влезнат и да бъдат връзка между Братския съвет и Комисията по вероизповеданията. Кои са били тия трима човека, спомняте ли си? Споменавате трима човека, които трябва да бъдат връзка.

Л.Т: Не са казани имената им.

В.К: Не е казано имената им.

Л.Т: Да, дали са ги одобрили, не знам.

В.К.: Какво знаете за това, че на времето Антов е подарил дома на Гумнерови на „Опълченска” 66 за музей на Георги Димитров? Че Антов е подарил „Опълченска” 66 за музей?

Л.Т: Също не мога да кажа.

В.К: Имате ли някакви документи от тогава, от делото, от тези неща?

Л.Т: Нямам.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...