Jump to content

204. Школата на Орфея и унисоновото (октановото) пеене


Ани
 Share

Recommended Posts

204. ШКОЛАТА НА ОРФЕЯ И УНИСОНОВОТО (ОКТАВОВО) ПЕЕНЕ

В.К: Сега продължаваме по-нататък за Школата на Орфей. Да ви запитам някои неща. Така, сега имам някои въпроси за Школата на Орфей.

Сега, първият въпрос: Откъде сте взели тия исторически данни, които Вие ги цитирате? За Школата.

Л.Т: Вие имате ли „Орфей” в ръцете си?

В.К: Самата книга ли? Не, аз имам за Орфей това, което Вие сте написали.

Л.Т: А кой Ви го даде?

В.К: Вие ми го дадохте.

Л.Т:. Орфей?

В.К: Да, за Школата на Орфей.

Л.Т: Чакай да видя.

В.К: Какво говори Учителят за пеенето и за Орфей; исторически изследвания и данни за него. Това Вие ми го дадохте. Само това ми дадохте. Това, нищо не е загубено, само това сте ми дали. Имате повече от него, така ли? Още имате?

Л.Т: Имам.

В.К: Но Вие сте ми дали само тези страници и това са някъде към 10-15 страници. Аз това съм чел. И затова ми прави тука впечатление: Вие споменавате за Клавдий, исторически личности. Откъде сте ги взели тези данни?

Л.Т: Ами от историята.

В.К: От историята. Понеже не е цитирано.

Л.Т: Да, защото Учителят казва: „Всичко, което пишат като исторически данни за Орфей, не е вярно.” Той казва, още в началото казва.

В.К: Сега тези данни на Учителя за пеенето от Вашия дневник ли са извадени или от беседите? От Вашия дневник ли е извадено?

Л.Т: И от беседи, и от частни разговори, а дневникът си е отделна работа.

В.К: Да.

Л.Т: Там каквото е дадено, дадено.

В.К: Така. На втората страница тука пише, Учителят ти казва: „Ти се свържи с духа на Орфея. Една много известна певица от древността влиза в тебе и тя пее чрез тебе.” „Но, Учителю, казах аз, Орфей е тенор, а аз съм сопран.” - „На Небето, в духовните светове, всички са души. На земята само съществуват тези форми.” И прочее, и прочее.

Л.Т: Да.

В.К: Сега, този тука: „Ти се свържи с духа на Орфея”. Вие имахте ли усещане, че се свързвате с този дух?

Л.Т: Аз имам усещане.

В.К: Сега, кога Учителят накрая Ви каза, че тази известна певица от миналото е Аделина Пати?

Л.Т: Е, накрая вече, преди да се замине, тогава ми каза.

В.К: Тогава Ви каза.

Тука има исторически данни за траките и за Орфея. Вие сте ги взели от историята, така ли?

ЛТ.: Да.

В.К: Защото според сегашните разбирания всяко нещо трябва да се цитира: от кой учебник, от коя книга е взето и коя страница.

ЛТ: Да.

В.К: Така е прието.

Л.Т: Няма да се подчиняваме на светските изисквания, защото ние сме окултисти и работим по окултни правила.

В.К: Тука на страница 3, Вие споменавате доста неща, но не са дадени така отчетливо, отделно, изказванията на Учителя за Орфей. Не мога да разбера кое е на Учителя, кое е нещо друго. Не мога да разбера.

Например: „Прочутите тракийски поети говорят за това. Когато ние с брат Христо споделяхме пред Учителя, че искаме да ни говори за Орфея, Учителят ни каза да не търсим авторите за историческия Орфей, защото техните изказвания не са точни и не съвпадат, не са еднакви.“

Л.Т: Е, да.

В.К: Това нещо е извадено от Вашия дневник, нали, от Вашия дневник, който го имате?

Л.Т: Да.

В.К: Тези извадки за Орфей, те са от Вашия дневник. Този дневник съществува ли? Къде е този дневник?

Л.Т:. Ами дневникът е, аз Ви го дадох с разговорите ми с Учителя. Нямам друг дневник.

В.К:. А тези извадки за Орфей оттам ли са извадени или от друго място?

Л.Т.: Тези извадки за Орфей са от исторически източници.

В.К: А онова, което казва Учителя за Орфей?

Л.Т: Ами каквото Той казва, веднага записвам.

В.К: Но тука не е отбелязано отчетливо, че е от Учителя, някои цитати.

Л.Т: Ами именно, Той казва, че историческите данни за Орфей не са верни.

В.К:. Да. Така. Ето сега, например на страница 6. Говори са за лунната религия и за слънчевата религия.

Л.Т: Да.

В.К:. И сега аз не мога да разбера това от Учителя ли е или е от исторически данни.

Л. Т: От Учителя е.

В.К.: За лунната религия и за слънчевата религия?

ЛТ.: Да.

В.К: Защото аз като го чета, не ми е ясно.

Л.Т:. Още горе казвам, че пиша какво говори Учителят за Орфей, а тук-таме цитирам какво говори и преданието, и историята, като казвам авторите.

Например Еврипид посочвам какво казва. То ще бъде отделна книга.

В.К: То ще излезе като отделна книга.

Л.Т: Защото към него имам една композиция много хубава. Аз пея тази композиция.

В.К: Значи тя трябва да излезе като отделна книга. Сега, преди малко Вие споделяхте, че имате още материал за Орфей. Защото Вие се учудихте, че много малко сте ми дали.

Л.Т: Не, нямам повече.

В.К: Това е, нали?

Л.Т: Щото са тънки листата, изглежда малко.

В.К: А Учителят Ви каза, че Орфей е български дух, българин. По този повод ще дам едно обяснение. Сега, казахте Орфей - български дух. Как да го разберем? Това са траките.

Л. Т: Е, по-нататък имам един документ, който е в мене и ми е даден от моя вуйчо, в този документ хърватския писател Иван Гондулич222...

В.К: Той споменава в една своя поема. Тази поема я имате, нали?

Л.Т: Да.

В.К: Имате тази поема. Така.

Л.Т: Ще прибавя, и нотите ще дам, когато ще се печата, с песента ще бъде.

В.К: Е, то ще бъде хубаво. Това ще бъде и след това песента.

Л.Т: С песента.

В.К: Добре.

Л.Т:. До думите на песента, само че не я снемайте. И ще върви заедно с Орфей.

В.К:. Ясно. Мелодията с песните ще върви с Орфей.

Л.Т: И мелодията е много хубава. Днешните театри са продължение на лунната религия тогава, която е съществува в Тракия. Защото те се събирали вечер и палели огън, и извършвали оргии. А сутрешните посрещания на слънцето извършвал Орфей със своите ученици.

В.К: Значи това, което се говори на страница 6 за лунната религия и за слънчевата религия, това е по Учителя.

Л.Т: Само от Учителя. Ако има нещо да прибавя от историята и това, посочвам автор. По-нататък посочвам. Всичко друго е от Учителя. Няма нужда на всяко изречение да казвам: „Учителят каза”, това е тавто-логия. Та това е стилът на цялата книга.

В.К: „По повелята на Всевишния, Орфей е бил проводен от Бога, за да влезе между човеците и учениците на Бялото братство.”

Л.Т: Да. Пак е от Учителя.

В.К: Защото аз не го разбирам.

Л.Т: Ама защо да пиша все „Учителя”, няма нужда да пиша. Аз в началото казвам, какво казва Учителят.

В.К: „Името на Орфей е тясно свързано с траките”.

Значи всичко това е по Учителя? Защото аз така, като го гледам, се питам и се чудя откъде ли е.

Л.Т: Ама още в началото казвам какво говори Учителят за Орфея, няма нужда на всяко изречение да казвам: „Учителят каза”.

В.К: Да, добре.

Л. Т: То е от Учителя.

В.К: Да. Тука споменавате, че Учителят (на страница 8) е предпочитал унисоновото пеене или октановото пеене на своите песни. Как да го разбирам?

Л.Т: „Унисоново”, значи не направени за четири гласа: сопран, алт, тенор и бас. Защото, например, един „Фир-фюр-фен”, ако му турим четири гласа, цялата молитва отива в дъното на Ада.

Учителят държи неговите песни, във време когато Той говори беседи и Бог Отец говори чрез Неговата уста, да се пеят унисон, без да бъдат на четири гласа, да не бъдат насечени на четири гласа. Те не са светски песни.

Те трябва да се пеят, например „Аум” да не бъде направен на четири гласа.

Аз имам една композиция: целият хор пее „Аум” (Аа-уу-м); по-ниските гласове - една октава долу, без да бъдат за четири гласа. А аз отгоре пея едно соло. И чудесно звучи.

Те пеят отдолу Аа-уу-м, а аз пея отгоре: „Господи, обичам те за всички добрини, които си направил за мене от толкова хиляди години досега. Благодаря Ти...” и т.н.

А те пеят отдолу „Аум”, ама унисон. Унисон значи да не бъде направен на четири гласа.

В.К: Ясно.

Л.Т: Има песни и молитви, които се опорочават, ако се направят на четири гласа.

Това, което прави Петърчо223 - трябва да пита кои песни може да прави, не всички.

Мистичните песни трябва да се пеят унисон, а не на четири гласа. Веднага губят и стават светски. Тъй Духът се оттегля. За да слезе Свисшият Дух, Той не иска това, Божественият Дух не иска.

В.К.-. Чета от ръкописа „Орфей е научил старите траки на култа на огъня и Паневритмията”.

Л.Т:. Орфей, да.

В.К: „Орфей е научил старите траки на култа на огъня.”

Л.Т.: Ах, на култа на огъня.

В.К: Това по Учителя ли е? Пак?

Л.Т: Само от Учителя.

В.К: Но аз така, като го чета, не го разбирам така.

Л.Т: Ама не може аз на всяко изречение да казвам „Учителят каза”!

В.К: Сега не се сърди, аз питам, питам. Така. Значи той ги е научил на култа на огъня. И какво е представлявал този култ?

Л.Т: Култът на огъня е, когато той е пеел своите химни. Имало е жертвеници в залата и огън. И в огъня слагали благоуханни треви да горят и ги наричали, според тревата, която слагат. „Благоухание на мира”, „Благоухание на майката на вековете” - такива са заглавията на химните на Орфея и ги наричали „благоухания”, защото докато се пее този химн, жертвеникът гори и дава благоухание от тревата, която е турена на огъня.

В.К: Учителят даде ли някой мотив от онези песни, които е пял Орфей от онази епоха?

Л.Т: Даде някои.

В.К: Кои?

Л.Т: Е, даде.

В.К: Но Вие имате ли ги, записани ли са?

Л.Т: Ами аз съм написала цяла композиция за Орфей.

В.К: Тази композиция от Учителя ли е лично?

Л.Т: Даде ми се от Духа, но вътре е и Учителят.

В.К: Да. Тя е вече като Ваше творчество, изявление на Вашия творчески дух.

Л.Т: Да.

В.К: Така го възприемам. Добре. Но иначе някой мотив да ви е дал Учителят преди време, приживе?

_________________________

222) Иван Гондулич, Иван (Дживо) Гундулич / Иван (Ниво) ГундулиИ, 1589-1638, писател, поет

223) Петър Пенев Ганев, 1951 - , цигулар, композитор

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...