Jump to content

207. Хелиос - Учителят на Слънцето


Ани
 Share

Recommended Posts

207. ХЕЛИОС - УЧИТЕЛЯТ НА СЛЪНЦЕТО

В.К.: Тука на 12-а страница Вие споменавате: „Учителят ми каза: „Орфей е учител Хелиос, по-велик от Дионисий.”

Кой е Хелиос?

Л.Т: Хелиос е Слънцето, разбира се.

В.К: Сега, тук Учителят е дал една съпоставка между Евридика -историческият реален образ, също като Дантевото Беатриче. За Евридика, че е исторически реален образ.

Л.Т: Живяла е, живяла, съществувала е.

В.К: Като исторически образ.

Л.Т:. Да, като исторически.

В.К:. Както и Орфей.

Л.Т: Да.

В.К: Това го казва Учителят.

Л.Т: Учителят каквото каже, това е.

В.К: Сега, това сведение от Учителя е много интересно: евреите разпнаха Христа, а вакханките разкъсаха чистото тяло на Орфея.

Л.Т: Много интересно, много интересно.

В.К: Да. Както съпоставката между Дантевото Беатриче и Евридика на Орфея.

Л.Т: Да.

В.К: Съпоставка от Учителя. Това е много интересно и аз се чудех. Сега тука дава една друга съпоставка - между Соломон и Суламита от „Песните на Соломон”.

Л.Т: Да.

В.К: Соломон и Суламита. Сега, този материал е интересен.

Л.Т: Сега, до тука сте дошли?

В.К: Да, този материал аз го прегледах. Сега, моето ...

Л.Т: А цялото прегледахте ли?

В.К: Цялото, до края.

Л.Т: Щото Той говори, че България трябва да даде пример: театрите, концертните зали трябва да изнасят своите произведения сутрин. А най-много Братството. А Братството не ме послуша. Аз като им казвах, те пак се събират вечер и си правят вечерни програми, а аз правя само сутрин за разлика от тях.

Тука Учителят държи Братството вече да не прави братски вечери, а да прави сутрин, най-много до обяд, а не след обяд. Всичките нови песни и „Битието” ми забранява да ги изпълнявам вечер, а само сутрин.

В.К: Само сутрин.

Л.Т: Даже след изгрев слънце.

„Битието” ще се изпълнява след изгрев слънце. Също и новите песни, и всички стари, мистични песни трябва да се изпълняват сутрин.

И Паневритмията се изпълнява не вечер, а сутрин, защото вечер излизат гущерите, кукумявките и бухалите.

В.К: Така, това е засега.

Л.Т: Всички птиченца като се събудят сутрин и си отворят очичките и се покаже, докато не се [е] показал първият лъч, мълчат. Щом се покаже първият лъч на слънцето и почват: „Тюрлю, тюрлю, тюрлю, тюрлю!” - почват да благодарят на Бога, почват да пеят. Има една тишина преди първия лъч на слънцето. Даже малките птиченца я чувстват. И малките бубулечи-ци по земята почват да се движат и да благодарят.

Тъй че вечерно изпълнение не отива на Бялото братство - отива сутрин, когато всичко се въздига. А вечер е слизане надолу.

Защото книгата „Школата” излиза от тия разговори, но има прибавени гениални работи вътре. На всяка глава на „Школата” имам цели страници от Учителя, магистрални. Той се вдъхновяваше, много, много.

Такава „Школа” няма под слънцето втора. Аз съм готова в огъня да я изгоря, но тя трябва да излезе, защото ще бъде, така ще я търсят бъдещите музиканти, особено певците. Това сега, което имаме, да се документира със снимки и да се изнесе, да го видя на бял свят.

В.К: Съгласен съм. Ясно.

Л.Т.:. Ха така.

В.К.: Ясно. Сега друго.

Л.Т:. Пристъпваме стъпка по стъпка.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...