Jump to content

213. Бетовен - понемченият славянин


Ани
 Share

Recommended Posts

213. БЕТОВЕН - ПОНЕМЧЕНИЯТ СЛАВЯНИН

В.К.: Сега, тука на страница 4 пише: „Първият лъч в музиката - от Бетховеновата Девета Симфония”, първият лъч.

Л.Т: Учителят го каза това:

„Първият лъч в музиката е Деветата симфония на Бетховен.”

Виж колко високо го поставя.

В.К.: Сега, там се споменава: „Бетховеновият Дух е от славянството.”

Л.Т.: Да, Учителят каза: „Той не е германски дух. Той е славянски дух, роден в Германия.”

В.К.: Защото аз също съм слушал едно изказване на Учителя, че Той казал: „Бах, Бетховен не си знаят произхода - казва, - те са понемчени славяни”, понемчени славяни.

Л.Т: Може, може, да.

В.К.: Те са славянски Дух.

Л.Т.: Славянски Дух.

В.К.: На страница 5. Защо Бетховен си е послужил с квинти?

Л.Т: С „празни квинти” ги нарича Учителят, защото като чуеш една квинта, тука усещаш, че на слънчевия възел, че се изпразва нещо.

А тия квинти Учителят ми ги даде, да ги сложа в Битието в прелюда. Да покаже, че земята беше пуста и беше хаос, тъмнина, бездна, нищо устроено няма вътре. Затова първите страници ще бъдат само квинтови акорди.

Ами аз Му казах: „Аз съм учила хармония, Учителю, и забранени са паралелни квинти в хармонията.”

Той каза: „Ти няма да слушаш тази хармония, ще пишеш отстрани: „Така искам Аз, така иска авторът.”

И аз пиша отстрани: „Така иска авторът.” За да изразя този хаос, преди да се оформи нещо като земя, като небе и т.н.

В.К.: Тука Вие говорите за разбора на „Битието”, че ще го дадете в „Новото Битие”. Това е отделна Ваша книга - за „Новото Битие”, разборът? Това е отделен материал, така ли?

Л.Т.: Е, аз го чета, когато изпълнявам „Битието”, имам в отделна тетрадка да чета за „Битието”.

В.К.: И добре, когато...

Л.Т: Но сега не е удобно.

В.К.: Въпросът е друг. Когато става въпрос за „Битието”, Вие го имате нотния текст, а отпред трябва да се даде разборът, който Вие го имате.

Л.Т: Имам и Словото.

В.К.: Значи Вие този материал го имате?

Л.Т: Имам.

В.К.: Добре. Продължаваме нататък. Значи тези букви не Го питахте какво означават?

Л.Т: Не.

В.К.: Защото аз съм набелязал тука много такива букви. Значи Вие не ги знаете. Тук има едно нещо интересно:

„Бог да пази В. В. брат Христо Филиел”.

Л.Т.: Той се подписваше „Филиел”. А то значи „Син на светлината”. „Ел” е светлина, а „фили” е син.

В.К.: Сега, това Учителят ли му го е дал или той?

Л.Т.: А, не знам, не съм го питала.

В.К.: Така.

Л.Т.: Така се подписваше: „Филиел”.

В.К.: Тука също има много такива съкратени букви. Значи Вие не може да кажете.

Л.Т.: Не всички, не съм се спирала върху тях.

В.К.: Добре.

Л.Т: В душата си. Цели торбички писма имам от него до мене, защото той имаше обичай, нали наближава обяд - той тогава пристига при мене да обядваме заедно. Цяла сутрин е в бараката си и непрекъснато медитира и се моли. А когато влиза на обед, ми подава едно писмо.

Винаги, през ден или всеки ден, аз получавам едно писмо от него. Разбира се, че ще имам много писма.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...