Jump to content

221. Музикалният център


Ани
 Share

Recommended Posts

221. МУЗИКАЛНИЯТ ЦЕНТЪР

В.К.: Сега един друг въпрос - за музикалния център, който френологически се намира на края на веждата.

Сега, Вие като видите един човек, може ли да разберете по неговото излизане дали е музикален, дали има музикални заложби?

Л.Т: Първото нещо, което Учителят е казал:

Най-напред видиш ли човека, хвърли поглед върху челото му: дали нивата му засята и дали ще има жътва.

Ако челото е право - добре; ако е даже напред така легнало - още по-добре.Горните центрове - на ясновидството, на милосърдието са силно развити в него.

Ако челото е легнало назад, не разчитай много на тоз човек. Второто нещо, което да хвърлиш поглед, е към ушите.

Описва ушите какви да бъдат, че очите - на Истината, че устата - на Любовта, че носът и т.н., че физиономията и френологията.

Когато брат Христов ме въведе при Него и аз паднах на колене пред нозете Му, Той си заби всичките пръсти в косата ми, да провери оня център -Любов към Бога и благоговение към твоя ближен - да имаш благоговение, уважение към душата му, защото не е той, а Бог е, който живее в него. Ти ако не го уважаваш, ти плюваш върху лицето на Господа, не на него. Защото той е Божие чадо.

В.К.: Тоест Учителят с пръсти, с ръцете...

Л.Т: ...бръкна, да, в косата ми. Бръкна, да.

В.К.: И там намери...

Л.Т: ...в мойта коса...

В.К.: И там намери? Какво е намерил?

Л.Т: Ами...

В.К.: Какво е намерил, Той знае.

Л.Т: Той знае, да.

В.К.: Сега, как е развит този, музикалният център при българите, при тези приятели на Изгрева?

Л.Т: Българите имат и много хубави качества. Българите са водачи на славяните.

Той туря руския народ като глава на славянството. Но и българите, в българите има много хубави качества. И ние трябва да съдействаме, да не мислим отрицателно за тях, да ги обливаме с най-хубави пожелания и мисли.

В.К.: Сега, как беше развит този музикален център френологически в нашите приятели през време на Изгрева, който Вие заварихте?

Л.Т.: Много добре развити, много добре. И те много хубаво работят. Най-важното е, че те имат ли силна любов към Учителя, и Той все повече ги благославя.

Учителят много иска да помогне на младото поколение. Той им подава ръка. И даже на едно място казва: „Аз не се интересувам от праведниците. Аз съм дошъл за грешните и ще подам ръка на грешните, и заедно с тях ще се явя пред Бога, където ги чака (ей-сега го писах, скоро, щото пиша), където ги чака една богата трапеза при Бога.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...