Jump to content

227. Емблемата „Котвата”. Космическият триъгълник „Троица”


Ани

Recommended Posts

227. ЕМБЛЕМАТА „КОТВАТА”.

КОСМИЧЕСКИЯТ ТРИЪГЪЛНИК „ТРОИЦА”

Л.Т: Учителят се спря върху мене за „Битието”, защото трябваше да бъде изпято. Той търсеше и друг някой, но кой ще го изпее цялото! А то трае два часа. Не е късо - дълго е.

В.К.: И Вие го пяхте, цялото.

Л.Т.: Да. Най-напред излязох с цигулката си и го изпях само като си свиря с цигулката си, на Изгрева. После направих акомпаниментите. А после и оркестрацията.

Значи Той ме облече в една голяма задача, която да обеме много години от моя живот, с това „Битие”.

В.К.: Аз искам още да ми покажете някои неща от „Битието” и да разкажете някои неща, за да се ориентираме.

Л.Т.: Да, но отделно трябва.

В.К.: Да, то ще бъде отделно. След като го напишете това за „Новото Битие”, този материал, след това Вие ще ми разкажете някои неща и да ми ги обясните, за да ги знаем, нали?

Л.Т.: За всеки ден Учителят говори.

В.К.: Поотделно.

Л.Т: Да.

В.К.: Сега, тази котвата, нали „Глава на Твоето Слово е Истината” -Вие откъде я имате?

Л.Т: Тя беше закачена над салона и е много тежка. Тя е от желязо и цимент, и гипс.

Ние турихме по среднощ стълба. Брат Христов се качи горе, а аз пазех долу, да не види някой. И той откърти този триъгълник, и го скрихме в неговата барака в тоя, белия сандък. Когато брат Христов си замина, аз трябваше да мина по целия Изгрев от неговата барака, да го занеса в мойта, но пак нощя - никой да не вижда. И понеже е много тежка, от време на време го слагах на земята да почина и го занесох в мойта барака, и го боядисах - беше съсипан.

Сега, това е равностранният триъгълник, емблема на Бялото братство. Значи равновесие. Трите страни са еднакви. Най-добре е, затворете това, аз ще го дам, имам го написано.

В.К.: Значи това нещо е седяло и е висяло на салона отгоре и Вие с брат Христов сте го смъкнали?

Л. Т: Да. Аз съм пазела долу, той се качи да го откъсне.

В.К.: Преди да разрушат салона?

Л.Т.: Да. Тази котва, аз имам бяла композиция във форма на ария. Защото Учителят даваше песни, но арии не е дал. А тука аз написвам ария. Арията е по-сложно музикално произведение. В арията има речитатив, първа част. Има закони, на които се подчинява този вид музикално творение, наречено „ария”.

С мнение към арията. Все ми казваше: „Ти ще композираш арии с окултно-мистично съдържание и смисъл.” В Божествения етер...

Ето текста на арията, думите:

„В Божествения етер блести Великата Троица на безконечните причини.”

Значи Учителят нарича триъгълника „Троица”, Троица. С тези думи започва арията. Милиони души се подготвят в Невидимия свят да слязат на земята, да изградят Новата култура на шестата раса.

През Първия мистичен период слиза от планетата Нептун Етерната Слънчева Дева на Божествената Любов. Тя е въплъщение на кротост и любов, и милосърдие, и мистично съзнание. И душите на всички Слънчеви Деви ще трептят във велико космично единство.

Вторият период, на Мъдростта, ще приеме втората вълна - Синовете на Мъдростта, които ще слязат на нашата земя от планетата Уран. Те ще се нарекат Синове на Мъдростта. Те ще дължат всичките си знания и открития на Урановите енергии, които са космични лъчи и са мислите на великите космически същества, обитаващи космичното пространство.

През Третия социален период ще слязат на земята третата вълна души от планетата Плутон - Синовете на Истината. Те ще бъдат носители и уравновесени с чисто сърце и светъл ум.

Първият, горният връх на космическия триъгълник при Слънчевата Дева на кротостта е много важен за цялото човечество.

Много известни народи няма да вземат участие в изграждането на Новата култура на шестата раса. Старата култура залязва.

Иде Нова култура, която ще внесе големи преобразувания, заменяйки религиозния фанатизъм със свободния творчески полет на изкуствата, на красивите стремежи.

Ще се създаде храм на Слънчевата, Етерната Дева и върху него звездата на кротостта ще свети в олтаря на Живия Бог.

Сега спрете! Горе е Нептун, левият връх е Уран, десният връх е Плутон.

Сега, по-нататък Учителят казва...

В.К.: Аз искам да повторите. Значи върхът представлява?

Л.Т: Нептун е на Любовта.

В.К.: Върхът?

Л.Т: Да. Вторият, левият връх на Етерната Тройца - на Мъдростта, на Синовете на Мъдростта, - на космическия триъгълник, символизира принципа на Мъдростта, [Синовете на Мъдростта], които ще слязат от Уран през епохата на Водолея. Те ще бъдат носители на знанието и на всичката светлина на безпределността на безграничното пространство. Чрез тяхното знание човешкото съзнание ще може да се развърже от кармите: лична, семейна, обществена, народна, расова и общочовешка. Мъдростта е свят, в който се крие всичко, което Бог и възвишените духове са създали.

КОСМИЧНИЯ ТРИЪГЪЛНИК „ТРОИЦА”

38373340353238-9.jpg?fbclid=IwAR2CCvpUlN

Веднъж попитах Учителя: „Ако чета много, ще добия ли мъдрост?” „Не - ми каза Той, като естествено се усмихна. - Мъдростта е един свят. В този свят ученикът трябва да влезе.

Най-реалното, към което човек трябва да се стреми, е да познае формата на Божията Мисъл.

Божията Мисъл е противоположна на нашите човешки мисли.

Това, което за земята е морално, за Небето е аморално.

Мога да дам примери много. Например романа „Клетниците” от Виктор Хюго [Юго] как Жан Валжан като влезе заради един хляб (че го открадна и го занесе на бедната вдовица, да нахрани дечицата си), той като влезе в карцера, вече не излезе оттам. Това са човешките закони. А Божествените? Според Божествените закони той извърши едно голямо добро. Той премести хляба: вместо да бъде на пешкира на фурната, го премести при вдовицата, а не че го е откраднал.

Божията мисъл не отговаря на нашите ограничени човешки мисли.

В.К.: Вие одеве споменахте: значи отляво е...

Л.Т: ...Уран.

В.К.: А отдясно...

Л.Т:... е Плутон.

В.К.: Плутон.

Л.Т: Истина.

В.К.: А къде се намира славянството?

Л.Т: А сега политически, Учителят каза: горе слага Славянството, на върха; от лявата страна слага Англо-саксонската група; а от дясната страна слага Америка.

Тези три върха ще управляват човечеството. Тука няма никакви китайци, защото жълтата раса е под бялата. Не може жълтото да иде над бялото. Жълтото си е отдолу, а черното пък е най-отдолу. А черната раса е пълна със страсти. Даже тези естрадни чупения на тая част на тялото, да събуждат нисшите енергии, са чупения на черните. Аз съм виждала как цели треперят от страсти. И бялата раса не трябваше да имитира тези движения на черната, а трябваше да издигне черната към себе си. Цяла Европа е пламнала от тия негативни движения.

В.К.: Да. А какъв е символът на котвата? Слизането на човешкия дух на земята?

Л.Т: Надеждата.

В.К.: А долу имаме нотите?

Л. Т.:До, ми, сол - основният акорд на до мажорната гама. Това означава този триъгълник. Но имам още много да пиша. Друг път може.

В.К.: Вие имате песен към него, така ли?

Л.Т: А, това е арията, която пея.

В.К.: Момент. Как се нарича този материал: „Кратки бележки върху арията”.

Л.Т: Арията. Вижте какво казва Той.

В.К.: Това са бележки за арията. А как се казва арията? Какво име има?

Л.Т.: Няма. Ария.

В.К.: Ария, за котвата, за този символ на триъгълника с котвата.

Л.Т.: Да. Но тука Той обяснява вече други работи дава.

В.К.: Този материал Той лично го е дал на Вас, така ли?

Л.Т.: Да. И ми каза да го композирам. Арията е чудесна. Тука са се събирали младежи и са ме слушали като я пея. Само че на големи празници я изпълнявам. Попитах, ако чета, значи ще дойде ли Божията Мисъл? Отговори ми: „Нова мисъл идва само след едно страдание. Пътят на Мъдростта е най-трудният. Това е само за Великите Учители този път на човечеството.

В Царството Божие по благодат не се влиза. Мъдростта е най-голя-мото благо на Небето. Човек е истински син на Мъдростта.

Бог е създал Вселената заради Синовете на Мъдростта.

Славата Божия се открива само по закона на Мъдростта. Само мъдрецът може да слави Бога. Мъдрецът живее без закон. Той стои над условията на временния живот. С роптания, философствания и осъждания до Мъдростта не се стига!

Мъдростта води към Истината.

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...