Jump to content

229. Музикалната Пентаграма


Ани

Recommended Posts

229. МУЗИКАЛНАТА ПЕНТАГРАМА

В.К.: Сега искаме да се спрем на Пентаграмата, този чертеж да ми го обясните. И приключваме за днеска. Значи видяхте как заради този триъгълник и котвата, този символ, който Вие сте го свалили с брат Христо, Вие си спомнихте и ми показахте тази опера (ария). Никой нямаше да знае нито за едното, нито за другото.

Л.Т.: Аз имам една душа, която си замина в другия свят, която държеше за китайците. И като дойде, срещу Великден беше. Аз него ден имам най-много работа: да боядисвам яйца, да приготвям.

Той доди и каза: „Значи Любовта - горе, славянството; а в ляво -Уран, Мъдростта, англо-саксонската група; и отдясно - Плутон, американците. Че само те ли ще управляват света? Ами къде остана жълтата раса?”

- А-а, викам, много си на крив път, моето момче.

Сега той не е на земята, този. И той е мой пръв братовчед, на вуйчо ми син. И е академик. От него има 130...

В.К.: ...публикации.

Л.Т: Не, рационализации. Защото той е биолог и 130 труда е написал, и се намира името му в „100 години Академия на науките”, и е вътре.

В.К.: Как се казваше?

Л. Т: Жарко Стоянов Болградов234. Викам: „У-у, ти си се заблудил бе! Няма място тука за жълт цвят. Това са раси, които са под бялата. Бялата и да греши, тя си е бяла. Тя е най-горе.

Учителят слезе за грешниците, не за праведните. Той с всички грешници ще се яви при Бога. И ще седнат на богата трапеза (ей-сега го пиша това).”

В.К.: Сега идва ред за Пентаграма.

Л.Т: Да, най-напред Учителят ми каза: „Ще скицираш мотивите на старите песни, мистичните и на новите.

А „мотив” какво значи? Един, два, до три такта най-много с арматурата. Какво е „арматура” в музиката? Всички бемоли или диези в начало на ключ сол или ключ фа се пишат бемоли или диези според гамата каква е. Това се нарича „арматура”.

Аз съм ги вмъкнала, на всяка песен съм турила арматурата. А това не е малка работа.

В.К.: Сега, първо за тази Пентаграма. Най-напред Учителят...

Л.Т: ...даде да се напечата в Държавната печатница.

Неделчо Попов я напечати и ми каза: „Можеш ли да вмъкнеш сега, да туриш нотите? И ето, че не е по-широко, също”.

Аз почнах на обикновен лист да и той ми посочи, вътрешния кръг ще бъдат българските песни.

В.К.: Сега, ние ще се спрем подробно. Сега почваме с нея. Значи Вие как се сетихте да питате Учителя дали е с една линия Пентаграмата?

Л.Т: Ами ха де!

В.К.: Какво питахте Учителя, с една линия ли е Пентаграмът?

Л.Т: Викам: „Защо е с една линия Пентаграмът?”

А Той каза: „В Божествения, в космическия свят е с пет линии, а на физическия свят е с една линия.”

В.К.: И Вие я написахте с петолиние?

Л.Т.: Да.

В.К.: А това означава пет цвята горе? Или как?

Л.Т.: Не, ами ще пишем ноти там.

В.К.: Да, значи на пет линии. И Вие седнахте и я нарисувахте.

Л.Т.: Да.

В.К.: Тя трудно се рисува с пет линии.

Л.Т: Ето.

В.К.: Да. Сега искам да ми разкажете по-подробно за нея.

Л.Т.: Ето ги змиите235.

В.К.: Сега този символ какво означава?

Л.Т: Змиите вече, те са две змии.

В.К.: Да, те са две змии. А това са символи.

Л.Т: Те не могат да изкушават, тези змии, вече.

В.К.: Сега този символ тука какво е?

Л.Т: Това е чашата, която взема от Божествения свят новите идеи.

В.К.: Сега в средата този кръст?

Л.Т: Е, кръстът е Христовият кръст.

В.К.: Христовият кръст. Сега по-нататък.

Това е средата. Сега от вътрешния кръг кои песни са? Сега тука виждаме...

Л.Т: Тука са български.

В.К.: Най-отвътре.

Л.Т: Да. Най-отвътре. Той казва там в разговора.

В.К.: Казва. Сега например тука?

Л.Т: Не сте го чели тогава.

В.К.: Аз съм го чел, но понеже не съм музикант и затова разпитвам. Сега отвътре?

Л.Т: Сега в лъчите слагам и новите песни, а в кръга слагам старите мистични песни.

В.К.: Сега: „В начало бе”...

Л.Т: „В начало бе Словото”...

В.К.:... „И Словото бе у Бога”...

Л.Т.: А-а, „Бог е Любов” е отначало.

В.К.: „В начало Бог създаде небето”... Следващата песен е „Имаше человек”.

Л.Т: А-а, небето... Това е Първият ден на „Битието”.

В.К.: „В начало Бог създаде небето”...

Л.Т:.....небето и земята”. Това е Първият ден на „Битието”.

В.К.: Така. След това имаме „Имаше человек”.

Л.Т: А-а, мистична песен.

В.К.: После „Махар Бену Аба”.

Л.Т: А-а, на ученика.

В.К.: Така, „Бог е Любов, Бог е Любов”.

Л.Т: Учителят ми каза тук да ги туря.

В.К.: След това имаме „Аоум”.

Л.Т: „Аоум” вече в полето.

В.К.: Това „Аоу-”, „Аоумен”, това е? Какво означава? А, това пак А Така. Аз трябваше да донеса една лупа. Сега, след това имаме по самите лъчи.

Л.Т: Да, вече новите песни, новите, които са дадени чрез мене.

В.К.: Те са отбелязани на петолинието?

Л.Т: А-а, да.

В.К.: Всички песни Вие сте ги отбелязали?

Л.Т: И Учителят, когато Му показах това, Той каза: „Тука се намира цялото учение на Светлото Бяло братство”, тука.

В.К.: Да. Това какво пише тука: „Дадено на Молитвения връх, Седемте езера, Рила”?

Л.Т.: Да.

В.К.: Тука нещо какво е писано: „На Молитвения връх, на Седемте езера, на Рила”? Фактически това трябва да се преснима и да се извади на ксерокс, на голяма хартия да се извади.

Л.Т.: И да се увеличи.

В.К.: Да, ще се увеличи. То, както е написано, то е хубаво написано. Трябва само да се преснима и да се увеличи. А това е Пентаграмата с така... Сега това е?

Л. Т: Това е пък пак Пентаграмът на съвършения човек.

В.К: Да.

Л.Т: Трябва него пак на първата страница или отвътре да се тури. А не само това, ще се тури и главата на Учителя.

В.К.: Къде? Отгоре?

Л.Т: Над всичко ще бъде Учителят.

В.К: Да.

Л. Т: А под Него ще бъдат тия работи. Защото имаше и друг вариант: да се направи като банкнота, едно върху друго. Но ще се губи.

В.К: Вие трябва на един лист голям да скицирате каква е Вашата идея.

Л.Т: Ако е като банкнота, ще се загуби. Трябва да бъдат отделно.

В.К: Сега, аз смятам това да си бъде на цяла страница.

Л.Т.: А така, ето.

В.К: Това също да бъде на цяла страница.

Л. Т: А така, едро.

В.К: Това също да бъде на цяла страница: едното отпред, другото отзад.

Л.Т.: Да.

В.К: Тази идея...

Л.Т.: Отвътре пък...

В.К: Това нещо трябва да се направи...

Л.Т.: ...на първия лист.

В.К.: На първия лист. Но тука трябва да се сложи портретът на Учителя, така ли?

Л.Т: Над него - портретът.

В.К.: А, над него.

Л.Т: Да, не в него.

В.К.: А над него. Само че тя трябва да се прерисува отделно.

Л. Т: Това е почеркът на брат Христо, не е моя почерк.

В.К.: Да, това е неговият почерк. Четем: „Когато човек е недоволен, желае лекота и лесния път, в който има удоволствия. Тогава попада в ас-трала, астралната змия или кривата линия”...

Л.Т: А-а, почва да го изкушава.

В.К.: [Чете]

„Единство на съзнанието и връзка с Божественото Съзнание е единственото условие, чрез което човек се освобождава от недоволството, недоволствията.

Мисълта е изкупена с много скъпи жертви. Вижте своето минало, как е създадена Вашата мисъл.

Човек се създава, когато мисли, а мисълта се ражда в трудни моменти, противоречия и човек може да измени лошите аспекти в своя живот, когато служи на една велика идея, на една безсмъртна идея за Бога.”

Учителят.

Л.Т: Да.

В.К.: Това е от Него.

В.К.: Значи ние това нещо трябва да го прехвърлим така, както е.

Л.Т: Но аз ще бъда много неспокойна да не се загуби. Тука аз съм си дала кръвчица.

В.К.: Няма да се смущавате, аз ще Ви го донеса това. Ще го преснемем и ще го донесем тук. Ще го преснемем и ще го донесем.

Л.Т.: Искам най-напред на мойта книга.

В.К.: На Вашата.

Л.Т: Щото съм се мъчила.

В.К.: Напротив, аз няма да го дам за други книги на тоя етап. Това е първата част на Вашата книга. Може да се използва в сборника там, когато е Вашият отдел, нали, да сложим това. Вашият отдел да кажем ще бъде 20-30...

Л.Т: Мъчила съм се.

В.К.: Ясно, Вашият отдел дали ще бъде 50-100 страници, не знам, но отначало ще започне с това.

Л.Т: Добре.

В.К.: Нали? А на Вашата книга и на другите неща, които са за Школата, ще бъде това нещо. Бъдете спокойна. Значи сега вече аз имам представа. Аз това ще го поискам тогава, когато отиваме да отпечатваме всичко, нали? Сега в момента не го искам, нека да си седи тука. Тогава ние ще го отпечатаме, на този етап, а сега не. Тука какво е?

Л.Т: С молив съм приготвила.

В.К.: Какво е това?

Л.Т: Ами това, което е тука, ето на: „Махар Бену Аба” - до тука. После ето на: Lento236, Andante237. Това са, оттука после написано.

В.К.: Нека да бъдат вътре.

Л.Т: Черновка.

В.К.: Това е черновката, ясно, да. Добре, разбрахме.

Л.Т.: Предварително съм подготвила.

В.К.: Значи какво се уточняваме? В момента аз не го взимам, защото не е дошло време да го преснемаме. Сега приберете го, Вие ще го дадете тогава. Сега не.

________________________________

234) Жарко, т.е. Васил Стоянов Болградов, Васил Петров Стоянов-Болградов, 1887-1971, лесовъд, геодезист

235) В „Срещи и разговори с Учителя” - коментираните символи не присъстват. Виж в раздел „Сканирани документи” - Работна скица на Музикалната пентаграма: черно-бяла.

236) Lento - бавно, провлачено (за темпо)

237) Andante - умерено бавно (за темпо)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...