Jump to content

236. Вселяването на Духа Божий (07/19 март 1897 г.)


Ани
 Share

Recommended Posts

236. ВСЕЛЯВАНЕТО НА ДУХА БОЖИЙ

(07/19 март1897 г.)

В.К.: Учителят споменава за Словото Си, че това е Третият Завет, Третият Завет. В Третия Завет къде е мястото на „Новото Битие”? То е Третият Завет или?

Л.Т.: Новото Битие е решение на Бог-Отец да създаде, да преустрои не само земята, а цялата вселена да я преустрои. Така казва Учителят в частен разговор.

В.К.: Сега тука Вие споменавате за Учителя. Едно лято Учителят е бил в Арбанаси, в пост и молитва, като се изкачвал на един връх край селото.

Явил се Христос и Му казал:

„Дай ми тялото си, ума и сърцето си и работи за мене.”

Учителят казал:

„Господи, да бъде Волята Твоя! Готов съм!”

Л.Т.: Това е идването на Христовия Дух върху Учителя.

В.К.: Вие от частен разговор ли го имате или откъде - от беседа? Това нещо не е печатано.

Л.Т.: В беседа не съм го срещала.

В.К.: Това трябва да бъде от частен разговор. Да не би да е от тефтерчетата на Савка?

Л.Т.: Не. В тефтерчетата на Савка, имам ги сега, няма такова нещо. Няма там.

В.К.: Защото този цитат и това нещо аз го знам от друго място - от Иларионови.

Те са го разказвали на Борис Николов. И точно това искам да знам: дали Учителят това нещо го е дал лично на Вас, и на Христо вероятно.

Л.Т.: Да. Не мога така с точност да кажа.

В.К.: Той продължава:

„Аз съм вселенник”.

Вселяването е станало на 7 март 1897 г. по стар стил, а по нов стил е 19 март, тогава е получил мисия от Небето.

Тогава Му казали, че е Учител на цялото човечество.

Тогава Му се възлага мисия, която е вече във връзка с Шестата раса.

Вселяването на Учителя е станало на няколко пъти.

Л.Т.: Да. Аз например знам, че първото вселяване е станало... Той пътувал с баща Си и влезли в една кръчма да обядват, селска кръчма. И изведнъж, както били седнали да обядват, Му се явява това.

В.К.: Влиза Духът.

Л.Т.: Да. Това зная.

В.К.: От кого го знаете? От старите приятели или от Христо?

Л.Т.: И от брат Христов, и от записки.

Например аз имам от тефтерчетата на сестра Савка записани разговори на Бог-Отец с Учителя. И Учителят отговаря на Бог-Отец.

Сега, първият разговор, който Бог-Отец отправя към Учителя (Аз даже го направих да го пея), а Учителят пък след това отговаря пък на Бог-Отец с една молитва. Тая молитва съм я композирала. И нея я пея.

В думите на Учителя в тази молитва са, че обръща се към Бог-Отец и Му казва:

„Както Ти си ми казал, Отче,

чрез мене да се изпълни Твоето Слово.

Чрез мене, Ти си ми казал.”

Учителят е имал пряк разговор с Бог-Отец, в Неговата спалня, и аз много страдах, когато туриха един милиционер да живее в Неговата спалня.

В.К.: Стаичка, къде, спалнята на Изгрева?

Л.Т.: Горната стая, Той спеше там.

В.К.: Малката стаичка над салона горе, на Изгрева.

Л.Т.: Тя не е много малка стая; тя е доста голяма. И туриха милиционер с млада жена и момченце имаха. Добре, ама тя роди там второ дете. Значи те са вършили, брачни отношения са имали и когато аз отивах да налея вода, щото нямах чешма в двора си, а пък имах градинка - иска вода, да поливаш.

Аз ходех на чешмата на Зодиаците (около чешмата 12 зодии изработени). А дето тече чешмата, то е направено от мозайка. Аз сварвах милиционера, че туряше ракията си да изстива като тече водата, да бъде студена. Значи той горе и ракия пиеше, и алкохол, и месо ядяха. И много страдах, защото това беше стаята, в която Учителят е говорел с Бог-Отец.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...