Jump to content

237. Тефтерчетата на Савка


Ани
 Share

Recommended Posts

237. ТЕФТЕРЧЕТАТА НА САВКА

Л.Т.: Бог-Отец се явявал в Неговата стая. Това го имам от тефтерчетата на сестра Савка.

В.К.: Това е работа на другата ложа - да умъртви всичко.

Л. Т.: Да умъртви. И стаята се изпълвала с бял млечен облак. В този облак бил Господ и оттам излизал гласът Му.

Сестра Савка е присъствала, седяла е на прага на вратата. Това го имам от тефтерчетата.

В.К.: Това е много интересен материал. После трябва да се даде и отпечата.

Л.Т.: Трябва да го отворя, той е много интересен. Защото тя всеки ден влиза с тефтерче, Той записва за днешния ден изречение и се подписва отдолу.

В.К.: И този материал Вие извадили ли сте го на пишеща машина или не е изваден?

Л.Т.: Не, така оригинално го пазя, в ръкопис. Не съм го направила на пишеща машина.

В.К.: Аз искам да Ви кажа, че част от материалите на Савка са при мене.

Л.Т.: Имате и Вий?

В.К.: Да, тоест аз имам нейните стенограми. Те ми са предадени. Имам някои тефтерчета, имам някои стенограми и т.н.

Л.Т.: Също тя завеща и на нас.

В.К.: Да. Вие какво мислите да ги правите тия тефтерчета? Този материал трябва да се извади.

Л.Т.: Аз много ги пазя.

В.К.: Разбирам. Вие ги пазите сега. Но някакси ние трябва да направим, да извадим тоя материал.

Л.Т.: Трябва да излезе, да.

В.К.: Има два начина: първо трябва да се преснемат, нали, да се извадят на ксерокс.

Тефтерчетата на този етап ще Ви се върнат, да ги пазите пак, нали?

Значи могат да се преснемат на ксерокс, да можем да ги извадим отделно като „Мисли на Учителя” от тефтерчетата на Савка.

Л.Т.: Но там има едно много чувствително място, което е станало между Учителя и сестра Савка. Изведнъж Той... Ще трябва да отворя самото тефтерче, сега да говоря така не искам.

Но станало е един разрив между тях - между Учителя и сестра Савка. Един разрив има, защото Той казва: „Дай ми портретите!” и ги накъсва.

В.К.: Да, знам. Този случай аз го знам.

Л.Т.: Ами това движение и това искане на портретите говори за нещо.

В.К.: Понеже тя започва да Го обожествява като образ. Той й дал портрет и тя взема портрета и: „А-а, Учителю!” Учителят седи пред нея, Бог седи пред нея - тя взема портрета и си го слага в пазвата.

Л.Т.: Може...

В.К.: И Той: „Дай портрета!” - и Той го скъсва. Сега, на нейната Библия (аз имам нейната Библия) пише стенографски, тя го е написала: „Учителят пак ми върна Библията обратно. Каква мъка и каква горест изтърпях с всичко това!” - докато й върне Библията.

След това й дал Библията. Тя направила някакво прегрешение и Учителят й казал: „Дай ми Библията, върни Библията!” Тя я връща и след това пак Той я връща. Вероятно тя се е коригирала и си е поправила грешката.

Л.Т.: Аз имам от тефтерчетата й следното:

„Всички отидоха на Витоша на екскурзия.

Учителят ме наказа да напиша сто пъти”...

Тя не искала да се сдобри с една сестра.

В.К.: Да не е с Мария Тодорова?

Л.Т.: Не казва коя.

B.K.:Да.

Л.Т.: И накарал я сто пъти да напише тази дума - Любов. „И плача, казва, и пиша.” Хем плаче, хем пише.

В.К.: Да, това са опити и задачи от Школата.

Л.Т.: Това са маниери на Учителя. Той е работил върху нейния характер.

В.К.: Характер и върху нейния път.

Сега ние не можем да отречем нейната заслуга, нали, и онова, което е написано в тефтерчетата, това е вярно. Но тя си има свой път със свои грешки, погрешки и т.н. Аз съм запознат подробно.

Л.Т.: Аз например, когато я видях от трамвая, че кара колело, се почудих, защото една окултна сестра не трябва да кара колело, и то в града.

Учителят бил против това.

Например казал й да не си реже косата - тя я отряза. А Учителят е поръчал, на сестрите е казал, да си хващат косите отзад с една ток, направена от сребро или може и златна. И тя имала такава тока. Но тя, въпреки че Учителят е против, знам, че си е отрязала косата.

Това са външни работи, но те се отразяват и на вътрешния живот на човек.

В.К.: Сега, аз искам да Ви кажа да не се смущавате от това, че в нейното тефтерче има такива неща. Аз съм запознат много подробно с нейния живот и с нейните опитности, и т.н., много подробно. Аз съм най-подробно запознат с всичко. Аз знам всичко. Нали, както вътре, така и отвън.

Л.Т.: И аз не се смущавам, не.

В.К.: Това е опит в Школата.

Л.Т.: Има вътре много ценни неща.

В.К.: Ние говорим за ценните неща. Но това е следващият етап от работа. Това е друго.

Л.Т.: Това са неща, които отпадат.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...