Jump to content

240. Окултно-мистичната Школа по пеене


Ани
 Share

Recommended Posts

240. ОКУЛТНО-МИСТИЧНАТА ШКОЛА ПО ПЕЕНЕ

В.К.: Сега аз искам да питам нещо друго. Понеже миналия път ставаше въпрос за Вашата Школа по пеене. Вие я имате напечатана. Вие миналия път и преди няколко пъти ми я предлагахте. Аз не пожелах да я взема, защото не й беше дошло време да работим с нея. Аз миналия път прегледах отгоре-отгоре във Ваше присъствие. Но аз искам да Ви задам някои въпроси, да се ориентирам

Сега първият въпрос. Как се дойде до този материал и да се напише този материал? Това бяха от частни разговори. Каква беше идеята?

Л.Т.: За Школата ли?

В.К.: Да, за Школата.

Л.Т.: Учителят, когато даваше „Четвъртия ден на Битието”... А четвъртият ден е създаването: Бог-Отец създаде голямото светило - Слънцето, Луната и звездите. Тогава още преди да засвири Четвъртия ден и да го пее,

Той даде за задача на мене и на брат Христов да работим върху създаването на Нова музикална окултна школа по пеене. Затуй, защото когато аз бръкнах в чантата да вадя тетрадката си, показа се една Школа (носех я вътре) от Вакай242, тъй се казва авторът, италианец, и Учителят видя тази Школа и посегна да иска да я види. И аз Му я дадох. Той отвори и имаше на три езика: немски, френски и английски като предговор. Той ми каза да преведа френския.

И вътре пише: „Аз работя с учениците си не само с вокали, защото ако извадя гласа в маската да звучи тука само с вокали, те получават много лоша дикция” - не можеш да разбереш какви думи пеят. Защото когато пеят само вокали (без съгласните): а, е, и, о, у, ю и т.н., няма съгласни - значи няма думи.

Съгласните и гласните дават вече думата. И понеже само гласни пеят, намират мястото къде да звучи тонът и когато му дадеш вече да пее ария или песен, където трябва да изговаря думите, той не смее да ги изговаря със съгласните, защото го е страх да не загуби мястото, където звучи тонът в тия кухини. Защото при съгласната става съединение вече с, л- не е като при гласната. Гласната а, о - устата е отворена и се получава лоша дикция”, така казва Вакай. „И от моята школа излязоха еди-кои велики певци със световна слава.” И почва първият урок - „Гама”. Отдолу пък има бележка P.S.243.

Учителят ме накара и него да преведа.

„В гамата, той казва, аз веднага поставих гласовете в маската да звучат не само с вокали, ами с цели изречения, за да може да получи вече ученикът дикция.”

И отдолу пише: „Един ловец отишъл в гората с кучето си.”

Учителят ме спря и каза: „Тази школа не е хубава, щом той почва с един ловец, който убива животните. Тя не е хубава тази школа.”

И тогава каза: „Вие с брата ще работите под мое ръководство и ще създадем една Нова окултно-мистична школа с положителни идеи и упражнения.”

Защото аз, като отивах при Събчо Събев, той имаше ученици и ги караше да разпява гласа най-напред, и знаеш какви упражнения даваше? „Еко де бомба” - с отрицателни изречения.

А Учителят каза:

„При разпяване на гласа по цялото пиано, полутон по полутон, чак догоре, до последната височина на гласа, не трябва да се пеят отрицателни изречения.”

Например, аз разпявам с „Духът Божий, Духът Святий” или пък „Сладко медено”, или пък пея и славя Бога и туй се повтаря до най-високия тон и се връща и надолу.

И тогава Учителят ни зададе, като задача вече, че ние ще работим вече за създаване на Нова окултна школа. Въпреки моите срещи, те си продължават.

Например, аз имам тука сега за пеенето, десет листа съм написала, но пеенето, както Той го дава в класа. На дилетантите и любителите Той говори с друг език, а на мене говори с друг език като специалист с най-тънките разбирания как се поставя гласът в маската и в черепа. А тука на тях не им говори на такъв език, щото няма да го разбират. Тука говори с друг език.

В.К.: Така. Значи този материал за Школата Учителят работи с Вас вече поотделно в други часове.

Л.Т: Да. Например всяка глава... Най-напред Го питахме колко глави да бъдат.

- Или 37, или 39.

Спряхме се на 39, а първата глава да бъде предговор.

Аз Му казах: „Преди няколко дена Вий говорихте нещо за пеенето и аз го записах, от край до край го записах. Да го туря ли като предговор?” „Тури го.”

И предговорът е напълно от Учителя, както говори Той.

В.К.: В частен разговор или на беседа беше?

Л.Т: В частен, в Неговата приемна сме вътре.

След това следва: „Въведение” - втора глава; трета глава - „История на вокалното изкуство”, тя е най-дълга; четвърта глава - „Съвършеното ангелско пеене” и т.н.

Значи всичко това е проверено при Учителя. Той го изслушва и прибавя или отнема нещо.

В.К.: Сега Вие при Него, при частни разговори с Него, записвахте и след това му диктувахте?

Л.Т: Ама разбира се.

В.К.: Той прибавяше?

Л.Т: И прибавя или отнема. Тъй че Школата е напълно от Учителя. Но да кажем сега регистрите на женските гласове: най-ниският - контраалт (то е като жена, която пее като мъж); мецосопран, лиричен, драматичен, драматичен сопран, лирико-драматичен сопран, колоратурен, лирикоко-лоратурен - това са все видове гласове.

И на всеки вид глас имам регистрите - откъде докъде стигат. Например басът с басов ключ: имаме драматичен бас, имаме и лиричен бас, а имаме и комичен бас - имаме бас, който пее само комични роли. Имаме баритон. Баритонът пак на фа ключ. От кой тон до кой тон стига баритон.

В тия глави Учителят оставяше аз да си кажа думата, щото аз съм специалист. Имам всички регистри, те са в Школата.

В.К.: Те са там напечатани?

Л.Т: Ами разбира се.244

В.К.: Сега, аз искам, ще може ли да го покажете тоз материал, за да Ви попитам за нещо за него? Просто искам да видя с очите си, да Ви питам.

Л.Т.: За Школата ли?

В.К.: Да, за Школата.

Л.Т.: Ами може.

В.К.: Тука пред Вас да Ви питам за нещо, защото сега ние говорим за нея.

Л.Т: Например регистрите на баса, на баритона, на това...

В.К.: Аз искам да прелиствам така страниците и да Ви питам по нещо, нали така, като погледна.

Л.Т.: Може, но за „Битието” не давам никак в човешки въпроси да влизат, защото от много висок свят е „Битието”.

__________________________________

242) Никола Вакай / Nicola Vaccai, 1790-1848, композитор, педагог

243) P.S., post scriptum - послепис, допълнителен текст, написан след основния.

244) Школата е публикувана 1997 г., след заминаването на Лилиана Табакова, с редактори Огнян Николов и Иво Бонев. В по-голямата си част не е съобразена с напътствията на Учителя: Окултна школа по пеене / Беинса Дуно. състав. Цветана-Лилиана Табакова, Христо [т.е. Кръстю] Трифонов, предг. Огнян Николов. Варна: Алфиола, 1997. 91 с. Достъпна и на адрес: http://www. paneurhythmy.net/images/upload/knigi/okultna_chkola_po_izkustvo_na_peene-to_1997.pdf) (04.05.2019)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...