Jump to content

241. Въпросите към Окултната Школа по пеене на Учителя


Ани
 Share

Recommended Posts

241. ВЪПРОСИТЕ КЪМ ОКУЛТНАТА ШКОЛА ПО ПЕЕНЕ НА УЧИТЕЛЯ

В.К.: Не, аз въпросите, които задавам, [са] за ориентация. Ето, Вие казахте някои неща, които аз не ги знам.

Л.Т: Да дам ли?

В.К.: Да, да. Въведението Вие ми го дадохте.

Л.Т: Ето я Школата. Значи първата глава е ПРЕДГОВОР. Оттука почва Предговор, а преди туй е обяснение.

В.К.: Момент. Вие ми дадохте Въведението, което ще бъде към Новата окултна школа.

Л.Т.: То е вече прибавка.

В.К.: Това е ВЪВЕДЕНИЕТО, което го има. Сега, по-нататък Вие ми дадохте „Прибавка към Школата по пеене към Учителя”.

Л.Т: Също.

В.К.: Към него има още един материал, „Прибавка към Окултно-мистичната школа на Учителя”.

Л.Т: Да.

В.К.: Сега, те ще бъдат като уводни на това нещо, нали така?

Л.Т: Или в края, или в началото.

В.К.: Това ще се прецени по-късно.

Л.Т: А самата Школа е тази.

В.К.: Значи Вие сте ми дали тия три прибавки, които ще бъдат или в началото, или след това, в зависимост от това нещо.

Л.Т: Оттука почва Предговорът. А това е обяснение към...

В.К.: ...самата Школа. Сега, Вие изказахте идеята, нали, когато сте работили с Учителя четвъртата глава от „Битието”. Вие разказахте.

Сега, това е задача от Учителя, като Той Ви е дал и Предговора. Сега, тука е дадено Въведението. Имаме към Предговора.

Л.Т: ПРЕДГОВОРЪТ казах да бъде 1. глава от Евангелието на Йоанна, мотото и аз го турих. Но после вече слагам и от беседите, не само от Евангелието.

В.К.: Вие прибавяте от беседите?

Л.Т.: Ами всичко е с Негово одобрение.

В.К.: Добре. Сега, целият този материал Вие сте го изчели на Учителя?

Л.Т: Ами разбира се, глава по глава.

В.К.: И Той вече прибавяше?

Л.Т.: Ами брат Христов се връщаше вечер уморен от работа от фабрика „Йорданка Нанкова”, гдето работеше, а ний оставаме до късно да работим пък и Школата, защото ще отидем при Учителя да кажем какво, да споделим с Него.

В.К.: Ето, Вие разказвате в момента много важни неща. Например, утре някой ако се добере до Школата, той няма да знае какво представлява. Това, което Вие ми казвате, че сте работили с Учителя...

Л.Т.: Така я работихме.

В.К.: Ето, затова е необходимо да се запише.

Л.Т.: Въпреки че брат Христов беше уморен, но и той участваше.

В.К.: Това е Предговорът, след това идва ВЪВЕДЕНИЕТО.

Л.Т: ВЪВЕДЕНИЕТО пак е: „Ако нямаш Любов...”, 13-а глава от...

В.К.: Апостол Павел, да. Това вече Въведението...

Л.Т.: А после почва вече от беседите.

В.К.: Сега, да. И след това идва...

Л.Т: „ТЕОРИЯ НА ВОКАЛНОТО ИЗКУСТВО” - мотото е вече от беседите.

В.К.: Това е вече от беседите. Така, добре.

Л.Т.: Това е най-дългата глава - История на музиката.

В.К.: История.

Л.Т: Защото почва от Райската градина.

В.К.: Да. Сега, това всичко Учителят Ви го е диктувал или Ви го е казал.

Л.Т.: Да, да.

В.К.: Така.

Л.Т.: Туй всичко Учителят го говори.

В.К.: Тука вече е между Духа на Орфей, нали някои неща, за Тракия.

Л.Т.: История, История на вокалното изкуство.

В.К.: Да.

Л.Т: И колко е дълга.

В.К.: Дълга е, да.

Л.Т: Тя е най-дълга.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...