Jump to content

242. Авторът на Окултната школа по пеене. Сътрудничеството на Кръстю Христов Трифонов (Брат Христо)


Ани
 Share

Recommended Posts

242. АВТОРЪТ НА ОКУЛТНАТА ШКОЛА ПО ПЕЕНЕ.

СЪТРУДНИЧЕСТВОТО НА КРЪСТЮ ХРИСТОВ ТРИФОНОВ (БРАТ ХРИСТО)

В.К.: Сега, в този труд участва дейно и брат Христов.

Л.Т.: И той участваше винаги и присъстваше. Брат Христов участваше. Той не е официален музикант, а музикална култура имаше.

В.К.: Сега, понеже това е Ваш труд, той ще бъде от Лилиана Табакова.

Л.Т.: Не може да се нарече, че е мой. Той е от Учителя.

В.К.: Той е от Учителя, даден чрез Лилиана Табакова.

Л.Т: А, това е друго.

В.К.: Сега, друг един въпрос тука се поставя: за брат Христов.

Л.Т.: И той е участвал.

В.К.: Поради това аз сега решавам един много важен въпрос. Понеже аз заварих ония приятели - Мария Тодорова и другите, така и така нататък. Сега всички признават: Лилиана Табакова си беше школуван певец, музикант, еди-какво си, еди-какво си.

Л.Т.: Аз съм официално.

В.К.: Да, „обаче оня, куцият Кръстю Христов, и той се набута при нея”.

Л.Т: Не са прави.

В.К.: Така казват: „И той се набута там, и той иска да има неговото име. Ние нямаме нищо против нейното име, защото тя си го заслужава, обаче и той се набута там, и той иска да си пише името.”

Там е целият проблем.

Л.Т.: Сега, тука вече са човешки работи.

В.К.: Аз предлагам следното, да го разрешим по следния начин. Аз предлагам, искам Вашето мнение. Според мене, авторът си е Лилиана Табакова.

Л.Т.: Не, Учителят.

В.К.: Това е: авторът Учителят, дадено чрез Лилиана Табакова.

Л.Т: Това са тщеславни работи, да не ми се пише името, важно е Учителят.

В.К.: Те са тщеславни, но за Вас ние разрешаваме един много важен проблем.

Л.Т: Вижте какво, аз съм надживяла тия неща.

В.К.: Вие сте ги надживели, обаче аз не съм ги надживял, защото всички объркани работи в Братството и за съвместна работа дойдоха оттам. Не се зачита трудът на този и онзи.

Пример: ако аз в момента не зачета труда на брат Христо, той ще ми пречи.

Л.Т: Ами разбира се, самата истина е това.

В.К.: Ще ми пречи, няма да ми съдейства. Аз за Вас съм го разрешил въпроса. Нали, това е Школа от Учителя, дадена чрез Лилиана Табакова.

Л.Т: Най-много, разбира се. Аз не отивах да работя в града, той, Христо, като се върне и ме пита: „Какво написа сега?” и продължаваме.

В.К.: Той е сътрудничил.

Л.Т: Да, сътрудничил.

В.К.: Но Вие сте си автор. Макар че това е от Учителя.

Л.Т: Той е сътрудничил.

В.К.: И понеже той е сътрудничил, има два начина. Или да бъде по единия начин: „Цветана-Лилиана Табакова и Кръстю Христов”, нали, това е единият начин. Обаче като сложим и неговото име, значи и той е. Но поради това, че той не е школуван музикант и след време ще има някои да кажат: А-а, той не беше школуван музикант, значи това не е вярно.

Л.Т: Той не е завършил музикант.

В.К.: Макар че е музикален. И затова според мене най-добре е така да се пише: „Дадено чрез Цветана-Лилиана Табакова”, нали, „от Учителя”, а също и със, и „при сътрудничеството на Кръстю Христов”.

Л.Т: Е, това е най-точно. Значи при сътрудничеството на брат Кръстю Христов.

В.К.: Сега, той е Кръстю Христов кой?

Л.Т: Трифонов.

В.К.: Значи Кръстю Христов Трифонов.

Л.Т: Да, това е кръщелното му име. А Учителят го наричаше Христо - да се освободи от Кръстю, тоест от разпнатия кръст, защото беше куц и носеше кармата си.

В.К.: Значи сега ние с Вас разрешаваме един много важен въпрос. Значи: „при сътрудничеството на Кръстю Христов”, обаче отгоре. А отдолу ще бъде „при сътудничеството” или „със съдействието” - аз вече ще умувам как да бъде.

Л.Т.: „Със сътрудничеството на Христо”.

В.К.: Но по този начин ще зарегистрираме и неговия принос, нали, и неговата работа. Сега, това нещо е много важно и може би да има, то накрая може би, при забележките, ще има един кратък очерк за него, че той също е съдействал.

Л.Т: За Школата също трябва да турят Пентаграмата с всички песни вътре.

В.К.: Ще сложим Пентаграмата. Сега, когато дойде време да получа аз материалите от Вас, за да ги извадим на ксерокс...

Л.Т: Да турим на корицата.

В.К.: Още не съм дошъл до този момент, нали? Когато аз приема материалите от Вас, за да ги преснемем на ксерокс, аз ще извадя и след това ще ги донеса, да видя как ще станат, за да ги одобрите. Но ние не сме стигнали още до този момент.

Сега разгледахме и разрешихме въпроса за авторството, който беше един много важен проблем.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...