Jump to content

249. Музикалните упражнения в Окултната Школа по пеене - петрини и пиерини


Ани

Recommended Posts

249. МУЗИКАЛНИТЕ УПРАЖНЕНИЯ - ПЕТРИНИ И ПИЕРИНИ

Л.Т: Сега, Учителят даде идеята: упражненията за българските ученици ще бъдат наречени петрини, а за чужденци-ученици ще се наричат пиерини.

На Неговото име ще наричам тия упражнения, защото всички школи досега, които сме минали - аз съм преминала Конкон, малко Бордони, Ифер, Людген...

В.К: Да.

Л.Т: ...и т.н. - това са все автори на такива упражнения. И с кориците съм ги изучила, и съм ги пяла. Значи всеки автор нарича своята школа със своето име. Аз не турям мое име, аз турям петрини и пиерини, турям Учителя.

В.К.-. Сега, това е на Учителя.

Л.Т.: Защото е Учителят.

В.К.: Сега, това отбелязани ли са в нотната тетрадка?

Л.Т: Да.

В.К.: Отбелязани са. Добре. Така се разбрахме. Сега, но Вие трябва да палите свещи, че са ме изпратили при Вас. Трябва свещи да палите, че са ме изпратили при Вас.

Л.Т: [Смее се]

В.К.: Да, точно така. Значи по въпроса с тази Школа се разбрахме.

Л.Т: Да.

В.К.: Миналия път казах, точка.

Л.Т: И аз не съм стигнала до точка. Аз може да продължавам да правя още упражнения. Последното, което съм дала, е тема, проста тема с няколко вариации. Последното ми упражнение, шестнайсто.

В.К.: Сега, Вие на тоя етап имате ли сила да ми предадете текста?

Л.Т: На кого?

В.К.: На мене.

Л.Т.: Ама на кой текст?

В.К.: „Спомени за Школата”. Вие имате три копия. Едно копие трябва да ми предадете.

Л.Т: А, нямам копия.

В.К.: А колко? Само едно копие ли имате?

Л.Т: Трябва да видя. Имам писмено.

В.К.: Вие трябва да ми предадете.

Л.Т.: Писмено, а не печатно.

В.К.: Съгласен съм. Вие може да ми предадете и писмено. Вие трябва да ми предадете едно копие. Ето, ние разглеждаме този материал, той трябва да бъде при мене.

Л.Т: Ама Вие и да разгледате, нищо няма да разберете, защото не сте певец и музикант.

В.К.: Точно така. На мен ми трябва за архив едно копие. Защо? Защото ние работим и записваме. А трябва да го имам едно копие, да ми го напишете, да го имаме. А пък ще изпратим един човек-музикант, който да го препише. Аз трябва да имам от всичко по едно копие от това, което имате. Имате го три копия от всичко.

Л.Т: Нямам. Само едно.

В.К.: Ако е само едно, ще го прехвърлим на ксерокс и ксероксът ще остане за мен, а за другото, Вие ще се подпишете, че ми го предавате за архив. Аз трябва да имам по едно копие. Нали работя с Вас? Ами утре какво? Утре ще дойде някой тук и ще каже, че си измислям.

Л.Т: Ама след като видя, че разговорите ми с Учителя са публикувани.

В.К.: Чакайте сега, това не сме задвижили още.

Л.Т: Аз Ви трупам, трупам, трупам, а нищо няма изнесено навън.

В.К.: Ами как ще бъде изнесено, когато досега нищо не сте ми предали.

Л.Т: А разни кокошки пишат за Учителя. Аз лично съм работила с Него.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...