Jump to content

254. Как бе дадено „Новото битие”?


Ани
 Share

Recommended Posts

254. КАК БЕ ДАДЕНО „НОВОТО БИТИЕ”?

В.К.: Това става въпрос за цялото „Битие”, защото аз четох във Вашия материал...

Л.Т: Учителят в разговорите ми с Него говори за „Битието”. Имам ги и на магнетофон.

В.К.: Ставаше въпрос за този материал, който го имате и не е включен.

Л.Т: Няма нужда в сборника да взимам голямо участие, защото вътре има и други.

Няма нужда, защото аз никога не съм изнасяла на сцената на Изгрева концерти с други братя и сестри - винаги самостоятелни концерти. И то с много видни музиканти. Аз не излизам с всекиго на сцената.

В.К.: Добре. Сега...

Л.Т.: Само самостоятелни концерти.

В.К.: Аз също разбирам и знам, че не трябва да Ви окастряме материала, но все пак искам да участвате в сборника и с някои други неща.

Л.Т.: Е, ами това е предостатъчно.

В.К.: Предостатъчно, да, при положение, че се даде поредната среща с Учителя и историята на цигулката Страдивариус.

Л.Т: Имам материали, композиции, които не могат да бъдат включени в общ сборник, защото са повече.

В.К.: Първо е грешка да се включат, грешка е. Аз знам, че е грешка. Аз, Вашето музикално творчество искам да го дам отделно.

Л.Т: Ами отделно, защото аз не съм Ви показала колко композиции имам.

В.К.: А така. Аз искам отделно. Но аз искам на този етап да включа нещо и от Вас, което фактически го имате. И този материал не е малко. Не е малко, остава да се доуточним. Сега, аз искам да ми покажете материала, какво представлява този материал за „Битието”. Нали имате материала?

Л. Т: [...] „песните и доброволно са се отказали от всякакви удоволствия. И живеят в чистота и святост”, а.

В.К.: Да. Сега, Вие тука в „Битието” казвате, започвате с квинти и после, които показват хаоса. И след това идва контрабас.

Л.Т: И тия флейти разкъсват тъмнината и внасят божествен лъч или аз работя със сложен контрапункт.

„Контра” значи едно срещу друго.

„Пункт” значи точка.

Нота срещу нота - това е прост контрапункт. Но сложният е, ако взема две-три мелодии и ги усуча като въже едно за друго, и звучат.

И „Фир-фюр-фен”, и „В начало бе Словото”, да кажем и „Венир Бе-нир” - и ги усуча така, и получавам сложен контрапункт. Ето ги.

В.К.: И всичко това нещо е отбелязано тук?

Л.Т: Аз го изработих в Прелюда.

В.К.: В Прелюда го има, това представлява целият Прелюд?

Л.Т.: Той е сложен контрапункт, така работиха големите майстори, по сложния начин - един Вагнер например.

Иначе простия контрапункт всеки ученик може да направи - нота срещу нота, дармон248.

В.К.: Това е по идея на Учителя, Той Ви е казал да го направите?

Л.Т.: Да.

В.К.: И в него да влезе?

Л.Т: Ето например.

В.К.: Да.

Л. Т: Отдолу целият хор ще пее „Аоум”, а отгоре флейтата ще прави тия вариации. Така по-добре звучи.

В.К.: Да. В тази прелюдия има темите на всички мистични песни, така ли?

Л.Т.: Най-мистичните.

В.К.: Това са темите, да.

Л. Т: Да. Сега, тука е по-сложният вид.

В.К.: Вече имате пак прелюд, но той вече е по-сложен.

Л.Т.: По-сложен и влизаме в...

В.К.: Влизаме в самата същност на проблема.

Л.Т: Да, ето вижте сега: „Разборът от Учителя на Деветата симфония от Бетовен” е залепен на страниците на „Битието”, както брат Христов го написа на малки листчета. Аз го преписах, защото залепено мъчно се чете. Ето, ще видите, ще дойда до него.

В.К.: Сега, тука Неделчо е писал нещо:

„Кръстю, както виждаш, нещата стават бързо, затова те моля, без отлагане, кажи на Борис и Мика, че това е готово, за да не стоят писачите без работа.

Веднага да се предаде „Битието”, песните - после.”

Л.Т.: Да.

В.К.: Това от Неделчо Попов, когато се печаташе песнарката.

Л.Т.: Аз съм дала „Битието” на Братството.

В.К.: Да.

Л.Т.: Аз съм дала всички 12 песни на Братството.

В.К.: Сега тука виждаме, това е скица на Учителя, така ли?

Л.Т: Брат Христов я е правил.

В.К.: Това е 23.01.1929 г., 10 часа сутринта, неделя, беседа „Ключът на живота”.

Това брат Христов го е писал, така ли?249

Л.Т.: Да.

В.К.: Беседата...

Л.Т.: „Земята ще се измени, защото идва в съприкосновение с нови слънца. Това, което написа Бетховен, е предговор към Великото, което е достигнало. Великият Бог го хвана за гушата и му каза: „Ти няма да разправяш за Великото!” И дигнаха го за онзи свят, Бетховен.”

В.К.: Значи това, което написа Бетховен, е предговор към Великото. Като стигна до Великото, Бог го хвана за гушата и му каза: „Ти няма да разправяш за Великото!”

Л.Т: Значи Десетата симфония той не я написа.

В.К.: Те го задигнаха. Те не му дадоха отгоре да я напише.

Л.Т.: Да. Той написа Деветата, а Учителят казва тука... Но Вий пак почнахте да записвате. А Учителят казва тука...

В.К.: Продължавайте.

_________________________

248) Дармон, дърмон, драмон - биене, удряне; диал.: решето с едри дупки за пресяване на жито, царевица и др.

249) Бележка на съставителя Е. Ангелова-Пенкова: Има разминаване между посочената дата и заглавието на беседата.

На посочената дата заглавието на беседата е Личност, общество и свят. 23. лекция от Учителя, държана на 23 януарий, 1929 г. [сряда], София -Изгрев. - В: Смени в природата : лекции на Общия окултен клас на учениците от Всемирното Бяло Братство, VIII година (1928-1929 г.), том 2. София, 1938, с. 259-281.;

Беседата с цитираното заглавие е на друга дата: Ключът на живота, съборна беседа от Учителя, държана на 22/VIII. 1928 г., [сряда] на „Изгрева” в гр. София. София, 1928. 52 с.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...