Jump to content

258. Прелюд за „Битието”


Ани

Recommended Posts

258. ПРЕЛЮД ЗА „БИТИЕТО”

Л.Т.: Сега тука, няма да го снимаме. Вижте какво чета, преди да запея „Първия ден на Битието” и преди да дам Прелюда.

В.К.: Сега, значи преди този, музикалния текст, има текст, който Вие четете.

Л. Т.: Да. Винаги го чета. Може да съм сама - ставам права и го чета. Но ще спрете - не го давам.

В.К.: Не, аз няма да го чета, аз искам само да ми обясните какво е. Аз няма да го запиша. Това няма да го запиша. Не желая. Аз сам не желая.

Въпросът е следният: че ние в момента имаме Прелюда и „Битието” със седемте дни, на които имаше нотния текст. Така.

Л.Т.: И акомпаниментите, а всичко туй е оркестрирано за хор, оркестър и седем солисти.

В.К.: Така. Това го разбрах. Сега, друго: преди да почне, значи има текст,...

Л.Т.: ...който чета.

В.К.: Който Вие четете. Сега, аз текста няма да го чета, не го четем, но аз Ви питам и аз разбирам в момента, че има текст. Сега, този текст откъде е? Вие откъде сте го взели? Той е по Учителя или?

Л.Т.: От Учителя.

В.К.: Вие сте си изваждали?

Л.Т.: Да, именно.

В.К.: Изваждали сте. Няма да четем текста, но искам, ето тука пише: 27.07.1946 г.

Л.Т.: Даже Жечо, след като минаха толкоз години вече, като берял душа да издъхва, казал пред дебелата глава, гумената глава на един музикант (Няма да кажа името му), казал:

„Ако се изпее това „Битие” от един човек, се скъсява неговата еволюция с много години.”

Онзи казал: „И-и-и-и-и-и.” „Чак тогава се търкат главите” - тъй бил казал Учителят. Не са готови.

В.К.: Така, разбирам. Сега в момента аз пак искам да питам. Значи ние имаме музикалния текст, преди да се изпълни...

Л.Т.: Чета това.

В.К.: А това в бъдеще как трябва да бъде направено? Например пращате на печат. То е напечатано и ще излезне текстът.

Л.Т.: Първо ще се прочете това и тогава ще се изпълни „Битието”.

В.К.: Сега, този текст е по Учителя. Ние не четем текста, нали, изпълняваме желанието Ви в момента. Той къде ще се сложи?

Л.Т.: Той почва от тука.

В.К.: Значи този текст Вие сте го написали.

Л.Т.: Чакай.

В.К.: Вие сте го отбелязали, това по дни ли е? Може по дни да е...

Л. Т.: „Новото Битие”.

В.К.: Така.

Л.Т.: Това се чете. Вижте колко е дълго.

В.К.: Да.

Л.Т.: Това...

В.К.: На 81-а страница да се чете 82-а, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, 90-а страница, от 84-а продължаваме нататък...

Л.Т.: ...се чете.

В.К.: Преди да почне да се изпълнява...

Л.Т.:... „Битието”.

В.К.: И това колко време ще продължи?

Л.Т.: И сега, не е важно времето.

В.К.: „Битие”, Петият ден пише тук.

Л.Т.: Пети ден на „Битие” - Първи, Втори, Трети ден.

В.К.: Сега, аз искам да питам...

Л.Т.: „Битие”. Път правеха тук да идва Жечо и това: „Дай материал бе, за „Битие”!” - „Хайде де, ще ти дам материал!”

В.К.: Въпросът е: към всеки ден от „Битието” да има подходящ текст, така ли?

Л.Т.: Ами разбира се, това всичко е от Учителя.

В.К.: Сега, и Вие сте определили кое за кой ден ще се чете предварително?

Л.Т.: Няма да се чете вече. Това, което най-напред се прочете, ще се пее самото „Битие”.

В.К.: Да, така. До тука е много, аз виждам голям текст.

Л.Т.: Ето например: „Битие”, „Йоан предтеча“.

В.К.: Да, добре. Това са доста неща до края.

Л.Т.: До края, да. Ето.

В.К.: „Битието” продължава тука 153 страници. И така...

Л.Т.: ...туй всичко е „Битие”.

В.К.: Всичко е „Битие”.

Л.Т.: Всичко. А имам също... Чакай да видя тука ли е сложено или на друго място. Тука е, сега ще го намеря.

ЧЕТВЪРТИЯ ДЕН - „Ангел Михаил и змея”.

В.К.: То е вече накрая, към 170-а страница.

Л.Т.: Казва тука и за Ева:

„Вселената се самоопределила и роди първо жената, която най-напред разделила света.

Затова едната половина на земята е светла, а другата е тъмна.”

Но тука на едно място говори за Ева и Черния адепт.

За Ева:

„Всички жени, които се родиха от нея, развратиха света -и го понижиха, и го развратиха.

Ева роди един убиец син, Каин, братоубиец, който уби братчето си.

Ние не сме, човечеството не е, бащата на човечеството не е Адам.

В Писанието е казано: „Вие сте чада на дявола, защото Ева спа с дявола. Затова роди такъв син, Каин.”

Той го казва тука. Ева и Каин. Ето го какво пише за нея:

„Ева, като излезе от Адама, отначало беше отлична мома, девица. Обаче след грехопадането всички жени, които се родиха от нея, извратиха света.”

(Ама защо го записваш?)

„Роди един син престъпник, Каин.

Адам не беше баща на Каина, но на Авела.

Каин беше роден от друг баща.

Казано е в Писанието: „Вие сте чада на дявола.”

Оттук, предполага се, че дяволът е баща на Каин. А ний сме пък от Каин, защото Каин уби Авел. Не е възможно овца да роди вълк. Авел стана жертва на Каина, на злото в света.

Днес половината от човечеството са Каиновци, а другата половина - Авеловци.

Новата жена, новата Ева трябва да затвори пътя на Каина и да не се раждат Каиновци. А нямат право да се раждат, светът не се нуждае от престъпници. Нека дойдат Авеловците, Ситовците. Пуснете ли Каиновци, те ще говорят за мир, за това, за онова, но същевременно ще развратят света.”

В.К.: Да. Сега, въпрос. Този целият материал се чете открай докрай от тетрадката?

Л.Т.: Разбира се.

В.К.: И той колко продължава? Вие чели ли сте го целия материал?

Л.Т.: Аз целия не го чета, аз само една част чета, когато изпълнявам цялото „Битие”. Цялото „Битие” трае два часа.

В.К.: А кои части точно изпълнявате?

Л.Т.: Той каза: „Аз ще ти дам една песен, която ще бъде много дълга.”

В.К.: Да.

Л.Т.: И няма да я записваш. Значи Той имаше доверие в мене.

В.К.: Сега, точно кое Вие четете, когато, нали, изпълнявате?

Л.Т.: Ами чета това.

В.К.: По избор ли четете или как? Или нещо строго определено? Защото то е голям материал.

Л.Т.: Ще Ви кажа. Голям материал. На никого не съм го давала, защото ще го накакат (нацвъркат като врабците).

В.К.: Да. Понеже това е много голям материал, той е към десет страници, значи най-малко два-три часа трябва да се чете.

Л.Т.: Вижте докъде чета. Ето на,от „Битието”.

В.К.: Значи от 71-а страница.

Л.Т.: Виж, това, това, това, това...

В.К.: До 81-а четете.

ЛГ.Да.

В.К.: Значи четете само тези страници: от страница 71 до страница 81.

Л.Т.: Преди да почна да изпълнявам „Битието”.

В.К.: Сега точно: значи „Новото Битие”, „Сътворението на света”, „Новото Небе” и „Новата земя” от Учителя. Значи Вие четете от 71-а страница до 81-а. Това трябваше да го разбера и го записах. Вижте, сега свършихме една работа. Да.

Л.Т.: Вижте. [Смее се]

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...