Jump to content

277. Листчетата от Библията на брат Христо (Кръстю Христов Трифонов, 1897-1968)


Ани

Recommended Posts

277. ЛИСТЧЕТАТА ОТ БИБЛИЯТА НА БРАТ ХРИСТО

(Кръстю ХРИСТОВ ТРИФОНОВ, 1897-1968)

Л.Т.: През 1914 г. започва зодията на Водолея. Тогава Учителят е получил знак отгоре, от Невидимия свят, каква мисия има на земята и тогава Му е казано отгоре, че ще бъде Учител Велик на цялото човечество, не само на България.

В „Разговори на Учителя за себе си", ако ги четете наред, ще намерите това място, което Ви посочвам сега. Има го.

И в Арбанаси, когато се е качвал, в пост и молитва е бил и се е качвал на една височина, Му се явява Христос. И Христос Му казал: „Дай ми тялото си, дай ми ума си, дай ми сърцето си и работи за мене!” И Учителят Му отговорил: „Целият се предавам на Тебе и желая да работя за Тебе.”

В.К.: Сега, този материал Вие откъде сте го взели? От Вашите записки?

Л.Т.: Аз още в заглавието пиша: от частни разговори, от лекции и от беседи. Даже и сега, когато чета всяка неделя имам тука беседа. Освен тази беседа, чета и други беседи. Щом срещна нещо, веднага прибавям, както и за числата, и за буквите. Не може човек всички букви да намери и всички числа. В процес на нашата духовна работа ний намираме все, в безкрайния извор на Учителювото Слово, все нови и нови неща и ги прибавяме към първите.

В.К.: Да. Сега, така, продължаваме за брат Христов. Как се казваше той? Някакви биографични данни? Той кога е роден, брат Христов? Как се казваше той? Трите имена и къде е роден?

Л.Т.: Кръстю Христов Трифонов.

В.К.: Рождена дата?

Л. Т.: На брат Христов върху Библията му, на Евангелието на Иоан-на има залепено листче. Аз си служа сега с неговата Библия. И там пише еди-коя дата, сега не я помня да я кажа.

Учителят веднъж хващаше нов рояк на пчелите и брат Христов е бил.

В.К.: Дайте я Библията, да прочетем това нещо и да приключим.

Л.Т.: Добре.

В.К.: За да не се връщаме по-късно... Сега, това е Библията на брат Христов, така ли?

ЛТ: Да.

В.К.: Той Ви я оставил?

Л.Т.: Ами като си замина, остана при мене.

В.К.: Тука, какво казвате за Евангелието от Иоанна? Тука какво сте намерили, на Евангелието от Иоанна?

Л.Т.: Ето, вижте как си ги е залепил.

В.К.: Това са листчета, така ли?

ЛТ.: Да.

В.К.: Сега аз ще прочета:

„Днес на Изгрева, на полянката до лозето, когато хванахме един рояк от пчелите, дата 4.VII.1940 год., 9 часа сутрин, Учителят ми каза да се наричам Христо. Христо, а не Кръстю, както досега. И ме назова Христо, и ми подаде един плод.

И в Търново, 1919 год., мен Учителят ме наричаше Христо и ми каза: „Освободи се от кръста.”

На другата страна на листчето, което е залепено на Библията, какво има тука? Пише:

5.VII.1940 год. Днес, 9 часа сутринта, Учителят свири на пианото „Красив е живота”...

Л.Т.: Да, „на нашата душа” - нова песен, която я даде чрез мене. В.К.: И Той я нотирал?

Л.Т.: Първите тактове е написал.

В.К.: Първите тактове.

Л.Т.: Аз я имам. Дванайсет песни даде чрез мене.

В.К.: Да, това вече го знаем. А на първата страница на Библията той тука, има написано от едната страна „1917 год.” А това е вече почерк на Учителя.

Л.Т.: Почеркът на брат Христо.

В.К.: Пак: на Христо или на Учителя?

Л. Т.: На брат Христо.

В.К.: А-а. [Чете]

Слушайте мене, вий,

които следвате Правдата,

които търсите Господа!

Погледнете канарата,

от която сте отсечени или

от дупката на рова,

от която сте излезли!

*

Във Господа ви говоря!

Повдигнете очите си към небесата

и погледнете долу на земята,

защото небесата ще изчезнат като дим

и земята ще овехтее като дреха,

но вий ще живеете във век.

*

Смирение, търпение, труд и

постоянство е нужно вам.

Имайте страх Господен –

това е начало на Мъдростта.

От Духа на Истината,

27 юни 1914 г.

В.К.: Тука има някои неща, които аз не мога да разбера какво е написано тук.

Л.Т.: Някакви неща?

В.К.: Сега, това е почеркът на брат Христо?

Л.Т.: Ами да.

В.К.: Това не е на Учителя?

Л.Т.: Не е. А брат Христов беше против тъмното мастило. Винаги употребяваше такова.

В.К.: Така. Сега тука отгоре отбелязано, това е слънцето. Какво означават тези знакове?

Л.Т.: Чакай да го видя.

В.К.: Тоя знак е слънцето. Тука какво е сега? Някакви знаци има, които ние не ги знаем.

Л.Т.: Не бързам да отговоря. Трябва да проуча.

В.К.: Да, да се проучи. Сега на втората страница тука има триъгълник.

От лявата страна на катета на равностранен триъгълник пише следното:

„Тайната в живота е триъгълникът”-,

„който примирява" - това е на десния катет на триъгълника;

а основата: „всички противоречия и мъчнотии”.

Това е външната страна на равностранния триъгълник.

Л. Т.: Да, и равновесието...

В.К.:Да.

Л.Т.:... в човека.

В.К.: А във вътрешната страна е написал, на левия катет:

„душа, сърце, чувство".

А от другата страна, на десния катет, на вътрешната страна:

„дух, ум, мисъл”-, а отдолу:

„тяло, воля, желание".

„Сряда, 27 януари 1932 год. Изгрев, сутрин.”

38373340353238-10.jpg?fbclid=IwAR2CCvpUl

Л.Т.: Сега, Учителят е дал това. А равностранният триъгълник е емблема на Светлото Бяло братство.

В.К.: Да, тука вече на другата страна виждаме една Пентаграма и вътре вписан един... То не е, то е петолъчка вписано. Сега, тука има някои други неща, които не знаем.

Л. Т.: Цялата Библия има вътре бележки, които Учителят му е давал да ги напише и му е казал да изучава Евангелието на Иоанна.

В.К.: Сега, на една бележка пише: „Великият Учител на Великото Бяло братство на Светлината.”

Тука в един кръг е написано следното:

Да имаш сърце чисто като кристал,

ум светъл като слънцето и

душа благородна и обширна

като цялата вселена, и

дух мощен като Бога и едно с Бога.

Това тука е една от тези бележки, които ние виждаме. Тука има други бележки.

Чакай да видим дали нещо евентуално ще намерим. Това е значи неговата Библия, в която той си е отбелязал.

Л.Т.: Много, много, много особено.

В.К.: Защо Учителят му е казал да чете Евангелието от Иоанна?

Л.Т.: Не зная.

В.К.: Не Ви е казал. Да, добре.

Л.Т.: Не мога да отговоря.

В.К.: Да, на този въпрос.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...