Jump to content

283. Материалите на Цонев за „Битието”


Ани
 Share

Recommended Posts

283. МАТЕРИАЛИТЕ НА ЦОНЕВ ЗА „БИТИЕТО”

В.К.: Учителят е долу и е написано с пишеща машина следното:

„Битие”

С една окултно-мистична музика Учителят одухотворява, оживява седемтях космични дни в „Битието” от Мойсея с нови музикални форми.

Този образ, тази космическа система на „Новото Битие” е донесена от Учителя от един далечен, съвършен свят по Божие поръчение.

Учителят преустроява живота на Новото Небе със свещените Слова и музиката на „Новото Битие” със седемтях свята и седемтях епохи от Царството Божие.

Тази е великата задача на Учителя с „Новото Битие” - да подготви человечеството за Шестата и Седмата раса и да пребъдат в Царството Божие.

„Новото Битие”, което Господ създаде, се отнася не само за Космоса, но и за отделния индивид.

Ако се изпее от един човек, изменя се битието на отделната личност; ако се изпее от един род, изменя се битието на този род; ако се изпее от един народ, ще се измени битието на този народ; ако се изпее от една раса, ще се измени битието на тази раса възходящо към Шестата и Седмата раса.

Учителят свири и пее, устройва се Небитието, създава се нова вселена.

Учителят свири и пее и всички ангели от седемте Небеса и от седемтех сфери му пригласят, и започват строежа на Новия космос.

Седемтях тона се преплитат в седемтях Божествени дни. Сега се създава Небесният човек.

След греха на Адама и Ева, Бог ги извади от рая и сега Учителят с „Новото Битие” ще ги върне пак в рая.

Ще се преустроят клетките на организма им: на мускулите им, на кръвта им, на сърцето, на гърдите, на мозъка им и с това умът, сърцето, чувствата и волята им, и душата, и духът им ще бъдат готови за Шестата и Седмата раси.

Битие - Слово, което вечно се разцъфтява в небесната красота;

Битие - букет, направен от небесна светлина.

Там звездите образуват за вечни времена своята светлина, там планини се издигат в необятни височини, морета, океани със своите води слизат в красиви глъбини. Битие, кой не е потръпнал, кога се е изправил с поглед на Духа пред великият градеж на Бога - Битието? И още кому е дадено великото предназначение да произнесе това свято име, това свещено Слово като начало на един възвишен извън себе си свят.

И още думата „Битие” - една песен.

Битие, Учителят непрестанно пее и се проявява от 1 до 7+3, Любов, Мъдрост и Истина.

И стават 10 - числото на всички Божествени възможности плюс една двойка - Живота, майката, видимата природа; и стават дванадесет - закон на съвършенството.

Тринадесетият е законът на жертвата, Христос мина през него.

„Новото Битие” е започнато в 1941 г. и е работено до края на 1944 г.

Учителят каза: „Сега ще ви изпея нещо, което е за готовите, за учениците. Всеки един Божествен ден ще внесе по нещо ново в устройството на Космоса и човека и всеки човек поотделно ще изживее своето Ново Битие. Амин.”

Битие

Пей, певецо, пей вечно, следи Бога

при изгрев и при залез слънце, при нощите, обсипан[и] с небесни светила. Тишина, пей и в песента.

Аз, който събрах красиви перли, готови за букет, положен върху челото на певеца, днес, сега, ей в този момент на своята скромна маса изплитам тоя венец, увенчан със Славата на Вечния, Името на Който той знае. Амин.

В.К.: Сега, този текст чий е: Ваш или на Христо?

Л.Т.: Той е на един брат от едно село, селянин, поет, писател, който ме чу, като изпях цялото „Битие” в салона. От едно село в Търговищки окръг. Той сега не е жив.

В.К.: Как се казваше?

Л.Т.: Казваше се Цонев. Прати ми едно писмо от село и каза тъй:

„Приготвил съм цяла тетрадка само за „Битието”.

Аз излязох като новороден от салона, като чух сестра Лилиана като изпълни „Битието”.

(Цялото „Битие” изпълних на сцената и си акомпанирах с цигулката, защото още не бях направила акомпанимента за пиано.)

„И толкова бях не на себе си, че като отидох на гарата, не знаех какво да правя.

Трябва да си купя билет, да си отида на село.

Дойде един младеж и каза: „Дядо, какво искаш?” Ами искам да си купя билет. Дадох му пари, купи ми билет.

Като че не бях на себе си.

(Ето, не е музикант, поет е, вижте какви работи пише.)

Тетрадката - Вий ли ще дойдете да ми гостувате на село или да Ви я пратя по пощата?”

Л.Т.: И той ми я прати и аз я имам сега. Цялата тетрадка е само стихове за „Битието”.

В.К.: Значи това нещо го прочетохме. По-нататък трябва да помислим върху нещо друго. Почувствал какво нещо е „Битието”, така ли?

Л.Т.: Да.

В.К.: Да, то не всеки може да го почувства, а той го е почувствал.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...