Jump to content

310. Кабалата и името Вергилий


Ани

Recommended Posts

310. КАБАЛАТА И ИМЕТО ВЕРГИЛИЙ

Л.Т: Вий сега натрупвате, понеже сте сигурни в буквата Л.

А Л-то много обича да прибира. То е 30, а Ц-то е 3.

Значи Цветана е 3 и Лилиана е 30.

Като махнем нулата - еднакви вибрации.

Само че Ц-то обича да раздава, а Л-то - да прибира.

В.К.: Значи аз прибирам, така ли?

Л.Т: Сега сте в Л, според годините Ви.

А девет години ще бъдете в Л.

А после ще влезете в Г. Тя е много хубава буква, Г-то.

В.К.: Вергилий.

Л.Т.: Да, и после две И-та Ви чакат.

В.К.: Трябва да вземем сега един лист и молив, да видим точно как е. Да ми покажете как става.

Л.Т: Аз трябва да изчисля дали сте в хармония с рождената. Вий, рожденото Ви число е 21=3, значи сте в тригона 3, 6, 9. А като събера числата на буквите на името Ви, ще видя дали влизате в същия тригон или влизате в друг тригон.

В.К.: Дайте да изчислим тогава. Вергилий - имате ли ги числата?

Л.Т: А не, веднага мога да изчисля.

В.К.: Добре. Изчисляваме:

118959389_367.png?fbclid=IwAR39u_GtVMEco

Л.Т.: Всяка буква има число: единично или двойно, или тройно. Мога веднага, ето ще дам сега Кабала и ще Ви изчисля, да видя дали сте в хармония. Защото ако сте в хармония, аз имам друго държане; ако не сте в хармония, имам друго държане.

В.К.: Добре. Съгласен съм.

Л.Т.: Разбрахте ли?

В.К.: Разбрах, дай да проверим.

Л.Т: Много голяма е разликата.

В.К.: Разбира се. Това е Кабалата, така ли?

Л.Т: Да.

В.К.: Сега може ли да кажете буквите?

Л.Т:В-то е 400 - тройна вибрация. Хубаво е, че имате от трите колони, не само единично. Имате и двойна вибрация, имате и тройна. Това е много хубаво.

Имате богата съдба.

В = 400; Е = 5; Р = 90; Г = 7; И = 9; Л = 30; И = 9; Й = 9.

Р-то е 90 - двойна вибрация, но махаме нулата.

Л-то е 30 - двойна вибрация, махам нулата, остава 3.

И е равно на 9, плюс Й = 9.

В.К.: И сега съберете ги.

Л.Т: Вий си ги съберете.

В.К.: Добре.

Л.Т: Рожденото Ви число е в тригона 3, 6, 9.

В.К.: Рождената ми дата е 21.

Л.Т.: Него не можем да изменяме. Сега да видим какво число ще получите.

В.К.: 55.

Л.Т: 5+5=10 - значи не сте в хармония. Получава се единица - 10.

Значи влизате в тригона, моя тригон - 1, 5, 7.

А рожденото Ви е 3, 6, 9. Вие не сте в хармония, затова с големи усилия Ви се дава всичко в живота.

Ако бяхте в хармония, както Учителят, само ще помислите и готово.

В.К.: Аз всичко получавам с много голям труд, с много усилия и енергия.

Л.Т.: С труд, голям труд. Така.

В.К.: Драпам и дращя, да.

Л.Т.: Да.

В.К.: 5+5=10. Рождената ми дата е 21.

Л.Т: Значи 1,5, 7 - гърдите и главата управляват.

Сега, за всяка част от тялото: 2, 4, 8 управлява коремните органи, а 3,6,9- нервите.

Имам тука много таблици. Първа таблица, втора таблица.

Какви цветове да носи човек. И тия цветове трябва да бъдат турени на голо, а не отвън да се виждат.

Какви скъпоценни камъни да слага, какви гами в музиката да употребява.

Ето ги таблиците. Тази е втора таблица.

Първа таблица. Числото 1 - единична вибрация е А; 10 е Ж, а 100 е С, буквата С. И така вървят всички. Сега, 1, 10 и 100 или буквите А, Ж и С отговарят на бъбреците. Числото 3 е моето Ц, 30 е Л и 300 - трябва да видя, отговарят на черния дроб. Ето ги всички органи.

В.К.: Сега, това нещо Вие откъде сте го преписали?

Л. Т: Ами всичко е от Учителя. То е пръснато и по беседите, и в частни разговори. Това е втора таблица.

Трета таблица. Щастливи дни и месеци. Дава ги:

1,5, 7 - първият тригон е януари, май и...;

2, 4, 8 - февруари, април, август; а

3, 6, 9 е март (Вашето рождено число) и юни...

Съвършени и несъвършени имена - друга таблица.

Тука пък четвърта таблица. 1, 5, 7, което управлява главата; 2, 4, 8; 3, 6, 9. Тука дава числата на буквите.

В.К.: Значи целият този материал Вие сте го извадили от беседите и от частни разговори.

Л.Т.: Да, да, да. Даже оставям материалите за всяка буква ги вадя.

Във всяка беседа Учителят говори за буквите. И виж сега какво правя, гледай!

Циклите, пак таблици. Виждате ли празно?

В.К.: Да.

Л.Т.: Виждате ли празно? Защо оставям празно?

Защото като чета беседа и срещна за съответната буква нещо ново, аз прибавям. Аз за всяка буква имам цяла литература.

Защото във всяка буква човек живее цели девет години, а тази буква влияе. Например буквата М.

Буквата М, казва Учителят, няма буква, която тъй безропотно да понася най-големите страдания, без да се оплаква. Тъй че тези, които имат буквата М, аз наблюдавам живота им. Те имат големи страдания.

В.К.: Сега, значи всяка буква има девет години.

Л.Т.: Всяка буква.

В.К.: Аз сега да видя по моето име.

Л.Т: Сега Вий сте може би в /7-то.

В.К.: В Л.

Л.Т: В Л, нали?

В.К.: Да, двойна вибрация.

Л.Т: Ето сега, вижте как оставям празно. Виждате ли празно?

В.К.: Аз съм в момента в Л.

Л.Т: Сега, тука е единична. Сега ще Ви кажа. Като чета беседи, изваждам мисли от Учителя. Това нещо, аз работя върху него.

В.К.: Добре. Да видим буквата Л.

Л.Т.: Буквата И или 9. Сега почва двойна вибрация - буквата Л.

В.К.: Прочетете какво пише сега.

Л.Т: Ето. Буквата Л има много от характеристиките на Ц, щото Л е 30, а Ц-то е 3 - единична вибрация.

Но макар Ц да пръска, да раздава, Л обратно - събира и задържа значителна част от нещата, които прибира за себе си.

Ето сега това вършиш ти.

В.К.: Прибирам.

Л.Т: А-а.

В.К.: Ама не за себе си. Аз за себе си не прибирам.

Л.Т: Е добре, ама...

В.К.: А че го прибирам при мен, го прибирам, ама не за себе си.

Л.Т: Ама някъде в един долап пъхате.

В.К.: Да, пъхам го. Ха-ха. И какво пише нататък?

Л.Т.:И завършва докрай нещата, които започва да прави, които се намират в процеса на извършване - до край, до край.

Щедростта на Л се измерва по-мъдро, в по-разумна форма от Ц-то.

Значи аз повече губя, а Вий повече печелите, защото моето име е Цветана, започва с буква Ц.

И дава щедро, но разумно дава. А значи имате и щедрост, ама с разум.

За всичко, каквото върши, Л-то иска признателност и често пъти не желае да дава, ако тази признателност не се изявява към него, не ще тогава да дава.

Л-то обича да събира плодовете на своите усилия и се вдъхновява от изобилната жетва.

Разликата между Ц и Л (А двете ми имена са с Ц и Л [Едното е Цветана, а другото, за Операта, е Лилиана]) е тази, че Ц ще посее без надежда за възнаграждение, а Л-то само събира.

Л употребява силите си разумно и е буква на един водител, човек, който иска да води. Ето има още малко.

В.К.: Да, ще го прочетем.

Л.Т: Интересува ли Ви?

В.К.: Да, много ме интересува, аз съм в буквата Л.

Л.Т.: Между хората той извършва работите си докрай. И има голяма интелигентност, и се проявява често в музиката, артистичните полета и в материалните полета. При хармония, но Вие не сте в хармония, значи при хармония е по-хубаво, но Вие не сте.

При хармония проявява висши духовни сили. Даже и ако не е в хармония, то няма лоши черти в характера си. Може да постигне добро здраве чрез белия си дроб с дълбоко дишане.

Буквата Л показва ония сили, които влияят в природата - че ще победят всичките препятствия и мъчнотии, които се срещат на пътя му. Е какво по-хубаво от това?

В.К.: Сега аз съм в буквата Л и събирам.

Л.Т: Сега твоето Л е по средата, но първата ти буква, централният ти камък, горният камък е В.

В.К.: Какво означава В?

Л.Т: Той пък влияе като червена нишка през целия Ви живот, В-то.

А В-то, чакай да видя коя вибрация е.

В е 400 - тройна вибрация.

В.К.: Да видим какво пише за В. Значи тя най-много влияе, В-то. Да видим какво пише за В.

Л.Т: Искате ли да чуете?

В.К.: Да.

Л.Т: Тука има много тънкости. Аз хиляди изчисления съм направила от тук и всички се чудят. „Кой ти каза? - каза - Отде знаеш?” Знам, защото е много точно. Не е като астрологията.

Буквата В свързва качествата на М и Щ. Тя е една домолюбива сила с голямо неразположение към пътуване, неразположение към пътуване.

В-то е установено в своето мнение, твърдо в своето приятелство, твърдо, и правдиво в отношенията си с хората.

В-то е любител на природата, но не би намерило много удоволствия да обработва почвата. Значи да копаеш и да садиш, това не е приятно.

Понеже буквата В е пропита с артистичност, тя би станала отличен градинар или нещо подобно.

В-то има двойствени сили. Във фаза на проявление той е олицетворение на равновесие в практическите работи. В другото си естество той обитава два свята.

Единият е мечтателен, стремеж за строеж на кули, а другият е съдията, който внимава дълбоко за издирването на намерения зад действието, с увереност, че мотивът има понякога повече важност от самото действие.

Ако не е в хармония, В-то става много непрактично.

Това е най-главната червена нишка в целия Ви живот - това В.

И ето, че оставям празно. А, чакай. Не, много малко празно съм оставила. И влизаме в буквата У или 500.

В.К.: Сега, понеже след две години минавам в буквата И, може ли да видим какво пише за буквата И?

Л.Т: А, И, чакай. И е единична вибрация. Връщам се назад. Защото влязох в тройна.

В.К.: Защото след две години съм в буквата И.

Л.Т: След две години влизаш в буквата И.

И-то е много хубава буква. Значи, ето 9 години, аз мога да предскажа каквото казва И-то. А това е най-точното предсказание, защото имам един материал, който тепърва ще го пиша: „Защо астрологията не е приета като официална наука”. Затуй, защото има една голяма дупка вътре. Никой не може да я запълни. Най-големите астролози се мъчат да я запълнят и не могат. Само Учителят ще я запълни.

В.К.: Да, намерихме И.

Л.Т: Едно И е един закон сам по себе си. Неговата наклонност е да завърши каквото е започнал. Значи у Вас е много силна тази черта да завършвате и въобще това Ви дава една благородност в характера.

Значи човек, който като каже, държи на думата си. А това е много рядка черта у хората.

У Вас е силно развита. Започнал и е възобновителна сила.

И причинява повторението на работата, докато тя затихне, достигне своя идеал.

Тези вибрации в И-то се проявяват също и във връзка с щастието. Ако човек е под прякото влияние на И, наклонността е към промяна на мисъл, чувство и други неща.

Ако е в хармония (Вий не сте), промяната ще бъде за по-висока интелектуалност.

И-то е индивидуална буква, щото имаме много видове букви други и таблици имам по-нататък. Имам и такива висши букви, с много високи вибрации. Тя влияе индивидът да прояви твърда воля, като негодува под чужда диктовка и всякакви опити да се поставят ограничения в неговата дейност.

И-то има литературна и артистични способности. Може би и двете. Ако е свързано с говорене, неговата посока ще бъде публично говорене.

И-то държи перото. Ако е в хармония, ще пише; ако не е в хармония, ще подражава.

Едно И е едно дете, което предпочита книжките и моливите пред външните игри на децата.

Когато едно И е вън от хармония, както сте Вие, неговите вибрации засягат нервната система и да се развие крайна нервозност и крайни условия на живот. Могат да последват и непреодолими препятствия и могат да се изпречат, и да завършат в една безнадеждност, защото И-то ще започне да преповтаря неща безполезно.

Значи И-то така завършва. Ама ето си оставям място празно.

Щом срещна в беседите - всяка неделя чета, всеки ден чета, - веднага, това е под главата ми, прибавям.

В.К.: И накрая, сега какво е Вашето заключение? Ще свърша ли сега Вашата работа или няма да я свърша?

Л.Т.: Аз искам да се публикува вече, защото и сега съм под корито.

В.К.: Ще го отпушим сега ние това корито.

Л.Т.: Аз не съм тщеславна, въпреки че съм поставена на пътя да бъда и тщеславна, но не съм и много мъчно се влияя, никой не може да ми повлияе, защото даже и във Вашата ръка не виждам туй, което аз имам в двете си ръце.

В.К.: Аз тука имам обаче.

Л.Т.: Ама тука сте хванати, вързани сте. Аз съм отвързана. Двете ми ръце са отвързани.

В.К.: Да.

Л. Т: Вий по-лесно може да се повлияете - аз не, по никой начин. Аз имам установено Божествено мнение за всяко нещо.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...