Jump to content
Ани

5. Интимната среда

Recommended Posts

ИНТИМНАТА СРЕДА

Къде е най-интимното място? При своите.

Кои са своите? Които са потопени в необятната Божия любов.

Кое е най-интимното място? При разумните?

Кои са разумните? Които са обгърнати от обятията на божията любов.

Кое е най-интимното място? На най-високо духовно посветените.

Кои са духовно посветените? Които са в Божието сърце и в Божията душа. Следователно ние сме в интимната среда, между най-интимните същества, между най-разумните и най-верните същества.

Какво голямо доволство имаме ние по отношение на най-интимната среда. Колко нозе са бродели земята, колко пилигрими са изкачвали планините и колко посветени са употребили максимум сила и енергия, търсейки интимната срежа. Колко пъти идвахме на земята, на колко врати чукахме, през колко прозорци поглеждахме и търсехме интимната среда. Най-после, след многото векове, след многото събития и явления, намерихме интимната среда. Тя е скъпа за нас, защото от интимната среда ние ще завладеем и другите среди. Ще завладеем цялата земна среда.

Кой ще я завладее? Ние.

Кое сме ние? Ние - Божествения живот, ние - Божествения дух, Божествената светлина. Следователно, и вие сте Божествения дух, Божествена светлина, Божествена среда. Вие и ние, общо, в голям посветен колектив, ще трябва да разширим периметъра на тази интимната среда, за да има повече пространство, повече място. Да стане приятно, интимно място.

Интимната среда е по-близо до сърцето да Бога, по-близо до душата на Бога. От тази интимност ще зависи и интимността на Бога към вас.

К тъй ние сме посредници между Бога и вас. Ние заедно ще бъдем тази интимна среда, за да могат да ся прочистят силите на интимното начало, т. е. ангелските сили, посветените сили и общо, в голям колектив, да проявим върховната воля, върховното действие на Божия дух.

Ученико, който си белязан специално, който специално си възпитан, който специално си поканен, който специално си във Върховната вътрешна школа, едно запомни: твоята широка, необятна интимност. Да бъдеш интимен с Висшия божествен представител във Върховното ръководство, с Върховната воля, с Върховното творчество, това е една висша божествена гаранция както за тебе, така и за онези, които ще дойдат след тебе. Сега ние в колектив изграждаме една интимна среда. Колкото тази среда е по-любовна, обляна от вълните на любовта, огряна от лъчите на светлината, толкова повече тя става място на поделение, място на светилище, място на университет, място на посвещение.

Интимна среда. Вие сте вече една интимна среда. Запомнете това и винаги имайте в предвид интимните отношения на висшите посветени към тази среда.

Щастие е за тебе, ученико, че вече си интимна среда, в която висшите същества ще си позволят да интимничат т. е. да бъдат най-откровени, най-искрени, най-близки. А това е важно за една школа - да има добри професори, да има изобилие на интимност, изобилие на Любов. Това е гаранцията. Няма ли тия две положения, школата винаги де бъде в неравновесие. Интимната среда създава богатото равновесие, всемирна хармония. А колко те са необходими. Ако днес човечеството страда, то е благодарение на това, че липсва интимна среда, че липсва интимна наука, интимна култура, че липсва интимна просвета. Колкото повече се разширява кръгът на интимността, толкова повече присъствието ще бъде в изобилие, толкова повече разясненията, откровенията ще бъдат в изобилие.

Колко си щастлив, ученико, когато твоите очи прозрат великото откровение. Как ще видиш откровението? Ще видиш една възвишена системна йерархия, която с цялото свое величие, е цялата своя душа, с цялото свое интимно сърце ще те запознае с най-сложните, с най-отдалечените, с най-скритите тайни на Великото начало. Тогава цялото невежество ще отиде в забрава, цялата немощ ще отиде в забрава, цялото удоволствие и цялото падение ще отидат в забрава. А това е велик исторически момеят за тебе, който си напуснал вече старата история, старата култура, старата наука, старата заблуда и си тръгнал по пътя към великото посвещение.

Върховната вътрешна школа има за задача да посвети ученика върховно. А каква ще бъде неговата връзки с тия върховни начала? Да име пряката връзка, реалната среща с Върховното ръководство.

Щастлива е вече земята, че Върховното ръководство намери интимен кът, интимна среда, интимна сфера, интимно място. Колко ценно е това. Какво велико достойнство е това, за да може Върховното ръководство да се въплъти, да заживее в една спокойна, в една тиха и свежа среда. Това е импулс на висшите сила, които от много векове работиха в този дух.

Ето, ученико, цялата надежда, всичките копнежи и всичките усилия на великите посветена днес се осъществяват. Затова, прецени момента, бъди тази интимна среда, за да бъдеш причина Върховното ръководство по-често да посещава планетата Земя. Щом Върховното ръководство посещава планетата Земя, бъди уверен, че и планетният ръководещ дух ще бъде осиян и ще заеме вече друго състояние — не състояние на вечни побои и борби, а състояние на велико посвещение.

Може би ще дойде мисълта: „Нима Върховното ръководство не е достатъчно съобразително, тактично и практично да се справи с духа на планетата, а е трябвало да се спре върху известни души и чрез тях да въведе една система?“ Помни ученико, ти и планетният дух сте едно. Планетният дух е правил давление върху тебе чрез други и е въвеждал известна система. Но днес, когато Върховното ръководство те е спечелило на своя страна, навярно ще бъде спечелен и планетният дух.

Големи са нещастията, големи са страданията, голям е безпорядъкът върху планетата Земя, жестоки са проявите на планетата Земя, но тепърва заработва духът на върховната култура, на върховното строителство, на върховното сърце, на Върховния дух. Следователно идат вече нови сили, нови посветени, които ще застанат по катедрите на университетите, ще застанат като преднина в социалния живот, като преднина в изкуството, в техниката и в цялата наука. Тогава земята ще бъде нова родилка. Ще роди нов син, нов човек, нов посветен.

Имай идеята да направиш цялата земя интимно място, интимна среда. Колко трябва да бъдещ умен, прозорлив. Малките неща да не те спъват, но прокарвай гениални неща за интимност по цялата земя. Тогава ще заслужава наново да идваме на земята, защото тя ще стане едно централно ядро на висша наука, на висша култура. Навярно тогава ще слязат някои и от ангелските чинове, върху земята, защото трябва да има и представители на изкуството, на музиката, на нежността. Ще се наложи да дойдат и една йерархия от велики посветени, които трябва да поставят начало на просветата, които трябва да поставят начало на великите познания. Навярно ще се наложи да дойдат и някои от боговете, защото Бог трябва да има представители от висшите божествени царства. И тогава ще настане епоха на Царството Божие на земята. При всички други случаи това е изключено. Колкото и велики учители и представители да идват, те ще бъдат все поругавани, разпъвани, убивани. Но щом се създаде Върховен вътрешен институт, вече се улеснява и идването на великите учители на земята.

Вижте колко сте важни и колко важна е работата. Каква жива безсмъртна среда сте вие - да бъдете причина един Велик учител да има вече една интимна среда, за да може да проведе като велик учен, като велик професор великите идеи за безсмъртността, за реалността на живота.

Ние искаме да ви школуваме, да ви шлифоваме и да ви въведем в посвещението. Колкото повече такива върховни вътрешни ядра се създават на земята, толкова по-интимно място ще има за великите учители. Предстои на земята да мине в една по-висша среда. А за тази възвишена среда са необходими нови духовни импулси.

Къде ще се създадат тия импулси? Само във Върховната вътрешна школа.

Ученико, бъди този импулс, защото от твоя ритъм ще зависи каква степен ще се даде на развитието и какво движение ще получат енергиите на земята. Земята е акумулатор на енергии, акумулатор на слънчеви сили. Следователно необходим е импулс, който ще създаде един вихрен ритъм, за да може да стане едно голямо преобразяван, както на физическия свят, така и в психическия, в мистическия и космическия свят.

Ученико, от теб започва една нова ера. От теб започва една нова култура. Може би ти сега не съзнаван това, но ще дойдат велики историци, които ще подчертаят тази вихрена небесна сила, която е устрояла Върховния институт. Няма друго място за сега, където Духът да бъде така разположен, да е намерил такава интимна среда, за да може така, любвеобилно да излее своето сърце, да прелее своята мисъл, да узакони своя ум.

Колко е хубаво, колко е мило, когото има интимна среда. Нашето желани е да дадем живот на тази интимна среда, да издигнем в най-висока степен системата в тази среда, да обезсмъртим душата в духа в тази среда, и най-после, да прелеем върховно знание в тази среда и когато ученикът потърси разрешение на някой въпрос, да разкрие алманаха, да разлисти историческия сборник, където са записани върховните изживявания на висшите същества.

Ученико, висшите същества и ти сте еднакво ценни, еднакво необходими за настъпване на културата на земята, за идването на ангелските сили. Така устроен животът на земята е едни блян, едно щастие, едно величие. Тогава ти ще знаеш вече как да живееш на земята, как да цениш енергиите, които получаван от земята, как да акумулираш слънчевите лъчи, когато си на земята, как да цениш твоето плавно движение, как да цениш своя поглед, как да цениш своето размишление. И какво ли не още ще направиш.

Какво ще видиш? Кого ще срещнеш? Ще видиш боговете, ще срещнеш боговете, ще заживееш с ангелите, ще пееш с ангелите, ще създаваш с ангелите, ще се учиш с посветените. Най-великите ученици, това са посветените. Влез в храма на посвещението да те благослови Великият жрец – Духът. Духът ще те подеме, Духът ще те напълни, Духът ще те озари. Той е най-верния, той е най-близкия и най-интимния ти приятел. Той ти е най-любимия съученик, най-любимия учител.

Ученико, разгърди своята гръд, за да навлязат енергиите на Духа. Разкрий своя мозък, за да навлязат силовите енергии на Духа, за да станеш и ти едно духовно силово ядро, което ще съдържа цялото познание и всемогъщото влияние на Върховното начало.

Ученико, имаш велик възлюблен. Бъди интимен с този възлюблен. Той така ще те претопи, така ще те пречисти, така ще те обнови, че у теб де остане само онова, което е по произход божествено, по същина божествено, по състояние божествено.

Ние сега ви говорим на интимен език. Ние не скриваме намеренията, идеите на великите представители на Върховното ръководство. Ние си говорим така интимно. Не се убеждаваме, не изнасилваме, но проведряваме атмосферата, проведряваме мястото, проведряваме пространството, проведряваме планетата 3емя. Трябва да бъде всичко ново, защото Духът идва в нова форма, в нов образ, в ново знание, в нов облик, в ново лице, в нова система. Никога Духът така не е идвал. Той идва сега благодарение на Върховната вътрешна школа. Запомни това в своя ум, за да не подцениш Върховната вътрешна школа, но да трептиш за нея, да дадеш, както е казано, мило и драго, целият си живот, да дадеш в жертва себе си, за да може да ознамениш своето присъствие във Върховната. вътрешна школа.

Ученико, досега не си слушал толкова интимно слово. Духът е бил винаги предпазлив. Той не се е впущал в подробности и интимности. Досега той те е следил как се развиваш, как се подвизаваш, как провеждаш своите отношения към сътворението, към явленията, към природата. Зорко те е следил той. Бъди уверен в това. Той непрестанно те е наблюдавал и най-после е дошъл до заключението, че може да бъде в по-голяма интимност с теб.

Колкото поведе си интимен с Върховното ръководство, толкова повече ти го ангажираш. То не може да не бъде всякога внимателно към тебе. Ти ще отдадеш сили и време всякога да бъдеш под негов надзор. Защо? Много естествено, защото му трябваш. Как ще ръководи Върховното ръководство? Чрез теб ще ръководи, чрез теб ще превежда, чрез теб ще разкрива, чрез теб ще просвещава, чрез теб ще издига. Следователно, великата работа на Върховното ръководство си самия ти. Ти си най-ценната работа, ти си най-близката, най-чистата робота. От твоята чистота, от твоята висота, от твоята готовност ще зависи и отношението на Върховното ръководство към тебе. Макар още дивата природа, зверската природа, нисшата природа да е внесена в твоето физическо съществувание, тя вече се претопява, тя вече отстъпва, тя се скрива, защото светлината е силна. А при силната светлина, всичко което не е в състояние да издържа, се стопява.

Какво ще се стопи в теб? Плътта ще се стопи, костите ще се стопят, нервите ще се стопят.

А какво ще остане? Ще остане слънчевото съчетание, слънчевият гръбнак, слънчевите кости, слънчевият мозък, слънчевият дихателен апарат. Ще станеш слънчеви лъчи. Такова е твоето бъдеще. Това си ти утре. Ти си първите признаци, първата зорница - предвестник на.новата култура, която идва на земята. Следователно, бъди интимно място, защото когато дойдат адептите на новата култура, те ще потърсят най-напред това интимно място и тук ще бъде главният гръбнак, главното ръководно място, за да може да се проведе великата гениална система на новата култура на цялата земя.

Няма по-свещени моменти, няма по-тържествени моменти от тия, когато Върховното ръководство те е докосвало със своите ръце, когато Върховното ръководство е отправило поглед към твоите очи.

Ученико, ти си вече любимо същество, ти си вече любим ученик, ти си вече нов апостол, нов адепт, повикан от Сина на светлината, от великия Месия на новата – култура. Ти си вече цветното звено, което скачваме към общата верига - Върховната вътрешна школа. Ти си любимец на Пазителя на тази Школа. Бъди така достоен, че когато Пазителят отсъства, напълно да го заместиш като верен пазач, да съхраняваш богатствата, да съхраняваш архивата, да съхраняваш кодексите с най-зорко око. Никакво колебание. Застани като верен часовой пред вратата на Върховната вътрешна школа и опазвай цялото й богатство. Нейното богатство е от скъпоценни камъши, от скъпоценни украшения, от цветен слънчев блясък, от цветни слънчеви пособия.

Сега ще зададем въпроса: къде е вратата на Върховната вътрешна школа? Ето къде е най-важният въпрос. Място ли е тя? Ако е място, трябва да има врата. Пространство ли е? Ако е пространство, трябва да има ограда. Запамети едно, ученико: Върховната вътрешна школа е в тебе. Следователно, първата й врата е твоят ум, втората врата е твоето сърце, третата врата е твоята душа, четвъртата врата е твоя дух и петата врата е твоята воля.

Пази тия врати. Но за да бъдат запазени и петте врати, трябва да се мине през първата врата - твоят ум. Запази първата врата, за да бъдат запазени и другите врати. Не допускай никаква опетнена мисъл, никакви чужди мисли, мисли на Тъмната ложа, за да не би да попречиш да минат през прага и от там да минат през твоята сърдечна и дихателна система.

Интимно си говорим. Такава интимност надали ще срещнеш сега някъде по земята. Навсякъде по земята се говори на висок стил, с предпазителни мерки, надуто, красноречиво, заканително. Говори се за някакви системи, за някакви нови идеологии и какво ли не. А такава интимност е само тук за сега. От тук има проекции да се създаде интимно място и другаде.

Както виждан, работата е сериозна, макар да казахме, че има много интимности, много задушевност. Като че ли всичко може така да стане, без голям труд, без много енергия. О, не, много енергия трябва да се иждиви.

Къде ще иждивите тази енергия? Във вашия ум - да запазите това Светилище, за да не дойдат бури и да го угасят. Много ще трябва да работите. Трябва голяма будност. Какъв голям специалист лекар трябва да бъдеш. Какъв голям специалист архитект трябва да бъде». Какъв голям композитор трябва да бъдеш. А за това се искат големи усилия.

Ще работите в това направление, защото работата ви трябва да стане свещена - работа на нова култура, работа на нова епоха. Колкото повече проникват лъчите на новата култура у вас, толкова повече се създава една интимна среда. Ще ви обикнат много посветени сили, ще ви посещават много ръководни сили. Най-после, ще ви учат много върховни учители. Пред вае седи цялата ценна велика божествена наука. На ваше разположение е цялата духовна Съкровищница. Защо? За да ви я поверят, защото сте вече един способен пазач пред вратата на Върховната вътрешна школа. Гигантски умове, всемирни, ще дойдат да посетят тази Светиня. Тъй както мъдреците тръгнаха на изток по направление на новопоявилата се звезда и намериха Младенеца, така и сега на небосвода има една нова звезда и мъдреците от висшите светове са тръгнали но нейното направление. Звездата ще ги води до тогава, до когато застане пред Светинята - Върховната вътрешна школа. Носи се мълва в цялото посветено небе, че има вече роден нов Младенец, който заслужава голямо внимание.

Какво още интимно да ви кажем? Може би в друга среща няма да дойдем така интимни. Може би темата ще бъде друга, може би подготовката ви ще изисква други отношения, но каквато и да бъде вашата подготовка, нашите отнесения трябва да бъдат интимни. Това е разрешението на въпроса. Няма друго разрешение. Трябва да напипаме пулса ви, трябва да измерим градусите на вашата кръв, трябва да се ориентираме за движението на вашата мисъл. А за да стане това, с вас трябва да станем интимни. Иначе вие ще бъдете скрити и предпазливи. А ние искаме така да ви предразположим, за да кажете най-важните си неща. Макар те да са отпечатани върху вашето лице, върху целият ви земен колектив, по добре е, когато душата е искрена и признае къде тя е в застой, и къде е в движение.

Ученико, бъди богата душа, мирска душа. Не бъди вече ограничен. Най-тежкото за Учителя е, когато види своя ученик, че е много ограничен, че е много дребнав. Той трябва да изчаква, да мине това настроение, това изкупление и тогава да работи по-специално. Ако искаш Учителят специално да се занимава е теб, бъди широка душа. Не бъди ограничен. Изхвърли всички догми, всички суеверия, всички идоли, премахни всички други системи и приеми единствената върховна система да върховното ръководство на Вожда дух. Колкото повече се създава интимна среда, толкова повече любовта се разширява, толкова повече искреността преобладава, толкова повече чистотата просветва. Вие сте бъдещата чистота, бъдещите образци, бъдещето поколение, бъдещата раса, бъдещето ръководно начало, бъдещите професори, бъдещите академици, бъдещите поети и композитори и бъдещето изкуство. Така ще научиш всемирното изкуство на Духа. Така ще видиш в широките предели великото изкуство на Духа. Така ще съзерцаван всемирното изкуство на Духа и светлината.

Ученико, бъди въплътен Божи дух. Да се образуват върху твоята глава лъчите на светлината, да се образува около тебе една висша светеща аура, за да бъдеш едно ново светило, да няма подобно на него. И когато става въпрос за посвещение да бъдеш пръв, от който да се вдъхновяват новите посвещаващи се.

Как присъства Върховното ръководство? Като буря, като гръмотевица, като стихия? Не, като дълбока тишина, като дълбока глъбина и чудна хармония. Най-после, нека Върховното ръководство присъства в теб като най-интимна среда. Ето, имаш най-богатата божествена среда. Ти вече не си сам в живота. Не си сам, когато ще трябва да разрешаваш трудните проблеми. Ти си вече белязан, благословен. Ти си вече от повиканите. Ти си вече връзката между небето и земята. Трябва да опиташ силното давление - присъствието да Върховното ръководство.

Бъди благодарен, ученико, че имаш пряката връзка, че имаш пряката среща, че имаш прякото слово, че имаш потоците на Духа, че имаш интимността на Духа, но едно знай: колкото си по-чист, толкова повече Духът ще бъде във връзка с тебе. Колкото пъти си в нервно състояние, Духът ще стои настрана. Духът обича пълен порядък, пълна чистена, пълна интимност и любов.

Направи този опит, за да може да имаш прякото действие, за да имаш силното въздействие, за да имаш срещата с Божиите очи. Те сега така те гледат, а ти затваряш своите очи, защото не са подготвени да видят Божията зеница. Но всичко това е оправдано. Ти си сега ученик. В тебе ще има грешки, ще има немощ, но това да не те безпокои, защото Учителят ти има всичко в предвид, Учителят дълго те е приготовлявал, но твоето „кога“ винаги е бивало като временна преграда.

Кога? Учителят е при тебе, Учителят ти говори, Учителят те наставлява, Учителят те вдъхновява, Учителят те учи, а ти все казваш: „Кога?“ Сега, ученико, сега.

Понеже Учителят се ангажира да работи с вас, понеже Учителят се ангажира да просвети и озари съзнанието ви, от вас се иска повече внимание - внимание за всяка своя мисъл, внимание за всяка своя постъпка. Не че сте престъпници и грешници, но още не можете да се съсредоточавате, не можете да се концентрирате. А това е важно. В това се състои вашата специална работа. Колкото повече си концентриран, толкова повече си замислен. Мисълта те ангажира и ти започваш да си създаваш свои специфични преживявания. Тогава ти вече не се дразниш от външните давления. На тях гледай като на временни процеси.

Вие се намирате в един свят на несъвършенство. Вашият физически свят е несъвършен. Колкото и да копнее духовният свят, физическият свят го спъва, това е борба между духа и плътта. Докато не се справите с плътта, дотогава ще имате изпитания. Не си правете илюзии, че това е лесна работа. Това е най-сложното школуване. Ако сте като духове, лесно е. Но щом сте въплътени, трудно е. Но със създаване на интимна среда, ние ще бъдем в контакт с вас. Ние ще гледане да отвлечен вниманието ви от посредствените подбуди. Да мислите, че вие сами ще направите всичко това е изключено. Ние ще помогнем ралото по-дълбоко да изоре тази целина, да изтръгне бурените от нея, да излязат на повърхността и да бъдат изсушени от слънчевите лъчи, за да не се раждат във вашата нива. Ако днес сте такива, бъдете уверени, утре няма да бедете такива. Ние ви задължаваме да не бъдете такива.

Как искате, да дойдем да ви набием? Това са груби мерки. Това е ставало в миналите езотерични школи. Там е подлаган ученикът на такива изпитания. Сега ученикът живее по благодат. Ние прилагаме интимните методи. Бъдете по-искрени и по-внимателни, да не би когато ние искаме да обърнем погледа ви на друга страна, вие да го отблъснете, което често става. Бъдете внимателни. Ще имате вече едно ново осияние. Използувайте това осияние. То е като етер. То е така нежно, префинено и свежо. Ще трябва дълбоко съсредоточен ум, за да може да го схванете. Иначе ще срещнете грубите давления, грубите токове, които изтичат от по-грубите сили. А ние искаме да ви запознаем с най-ефирния свят, с най-чистия свят, с най-ароматичния свят и с най-музикалния свят. Там ви водим ние. Макар че знаем трудностите, ще вървите. Ние поехме едно бреме. Ще ви качим на гърбовете си и ще ви понесем през препятствията.

Това е братско чувство, това е адептско съдействие, това е учителско старание.

Варна, 13, 2, 1955г.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×