Jump to content

9. Върховните възможности


Recommended Posts

ВЪРХОВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ

Кога ученикът лесно научава своите уроци? Когато има на разположение върховните възможности. Кога ученикът свършва своята работа? Когато има на разположение върховните възможности. Кога ученикът разумно завършва своята еволюция? Когато има на разположение върховните възможности. Кога ученикът постига висшите посвещения? Когато има на разположение върховните възможности. Кога ученикът ще срещне Бога? Когато има на разположение върховните възможности. Кога ученикът получава директиви да вземе живо участие в сътворението? Когато има на разположение върховните възможности. Кога ученикът ще се чувства син Божи? Когато има на разположение върховните възможности. Кога ученикът завършва великото посвещение? Когато има на разположение върховните възможности.

Има лесни начини на работа, има лесни начини на учене, има лесни начини на композираме, има лесни начини за изкачване стълбата на посвещението, има лесни начини кога, при какви условия да се върне ученикът от дългото пътешествие и странстване в обятията на своя Баща, има лесни начини да разреши всички проблеми, всички въпроси, които са били за него тайна досега, които ще останат тайна и за много още духове. Има лесни начини да разгадае сложното естество на Духа. Има лесен начин, когато ученикът е свършил великата работа на Духа.

Кой е този лесен начин? Разумното проникване във върховните възможности. Когато ще действаш с върховните възможности, единствената ти задача е дълбоко, най-вглъбено да прозреш в същината, в силите ха Духа. Извън обсега на Духа ученикът е в тъмнина, в незнание. Единствената сила, единствената възможност, единствената светлина, единственият промием и разум се съдържат в естеството, в същината на Духа.

Лесно ли е да придобиеш силите на Духа, т. е. да заставиш да спрат при тебе силите на Духа? Цялата твоя подготовка е това, как да задържиш силите, които минават край тебе и през тебе. Най-голямото съвършенство, най-голямата привилегия е да задържиш разумните сили на Духа в себе си. Ако досега си страдал, то е било, че разумните сили не са се спирали специално при тебе. Дали от небето ще дойдат във вид на гълъб, дали от някое слънце във вид ха слънчев лъч, дали ще дойдат от централното око на Бога, това за теб, ученико, е все привилегия, но ти трябва до станеш център на тия сили.

Не си губи времето по други философии и теории, но влез в дълбоко размишление как да задържиш силите на Духа, които упорито напират в тебе да те трансформират, да те преобразят, да те възкресят. Не чакай повече да те коват на кръста, да те сложат и гробищата и оттам да възкръснеш. Този процес вече мина. Този процес е може би за същества, които още не са минали инволюционния процес, но ти, който си изкупен с цената на светлинната кръв на Христа, който подложи своето тяло на най-голямо страдание и изпитание, за да те спаси от този процес, бъди най-трезвото същество, най-разумното същество, за да може да се повиши капацитетът на твоето съзнание, защото чрез съзнанието ще можеш да дадеш усложня на тия сили да се спрат в тебе.

Това е манталитет, това е достойнство - да не се спрат повече духовни сили в ученика, да бъде той резервоар, да бъде океан, да бъде централно светило, да радиира пред върховните възможности. Щом се концентрират тия сили на Духа в тебе, ти вече получаваш достойнство и ставаш една велика върховна възможност.

Много години и векове си чакал и си още в процеса на чакане. Добро състояние е това да очакваш, но всеки един процес, всяко едно развитие има предели. Така и ти си на пътя на предела, по пътя на възкачването.

Недей вече да чакан. Силите са около тебе. Те дойдоха. Какво се иска от тебе? Най-малкото да открехнеш съзнанието си, да откриеш душата си, да отрезвиш духа си, защото при тия процеси, при това развитие, силите де се внедрят в тебе, ще вземат кормилото и ще отправят твоята колесница към великите светове. Ще полети твоята колесница към царството на Духа, към царството на синовете Божи.

Недей вече чака. Колесницата е при тебе. Мина вече периодът на очакване. Дълго си чакал да минат епохи, да минат векове, да минат култури, да минат расите, да минат родовете, племената, да минат близките, да минат майките и бащите. Всичко това е отпечатано в книгата на твоята история. А сега, ученико, при тебе е спряла Божествената колесница, хвърковатата Божествена колесница, която ще полети в просторите, де полети в необятностите, в безкрайността.

Трябва да се качиш. Няма вече колебание, няма дали - дали си способен, дали си качествен, дали си безсмъртник. Остави това настрана и стъпи на стъпалото. Ангелските сили ще те подемат и ще те настанят в тази колесница, която е възможност на Духа.

И Духът си служи с формите, с образите, с елементите: въздуха, етера, водата, огъня и всички други сили в природата. Щом си служи с тях, той ще си послужи и с тебе. Ти си вече един главен обект, понеже си излязъл от тежките условия и сега си една по-благоприятна среда. Следователно, той де извърши онова чудо, де извърши онова дело, което е необходимо за ознаменуване присъствието и давлението на духовния свят върху твоя свят.

И така, ние имаме да се занимаем с Върховните строители, с Върховното ръководство. Ние се занимаваме с върховните проблеми. Следователно, всички твои принадлежности, всички твои атрибути, всички твои качества трябва да имат оттенък, да имат лице на върховно зачатие. Никога не понижавай, никога не обезценявай присъствието в себе си. То е твой дар, то е твое призвание.

Обичай присъствието, обичай въплъщението на светлината, защото светлината де ти освети очите, а присъствието ще ти разшири съзнанието.

Бъди готов, винаги бъди готов, защото Духът ще дойде със сила, мощ и слава, ще заличи всички твои недостатъци на миналото и ще те качи на колесницата си, за да полети към върховете, където те очаква твоят Баща, където те очакват твоите братя, твоите сестри, твоите ближни.

Ученико, колесницата е, която ще те отведе най-бързо, най-силно. Дали имаш тази вяра, дали имаш това убеждение, това прозрение да не допуснеш най-малкото съмнение: „Къде е тази колесница, как не чуваме нейния шепот, как не виждане нейния образ, как не сме в съприкосновение с нейния водач?“ Ние имаме работа с дълбокия вътрешен свят на мировата тишина, на съвършената възможност. Когато у тебе утихнат всички мисли, чувства и пориви, тогава ще чуеш гласа на водача, гласа на колесницата дълбоко в себе си, ще изживееш полета към царството на Духа.

Ето каква прекрасна перспектива, ето каква прекрасна екскурзия те очаква, за да заемеш първото място при новата свещена култура. Ето защо, бъди опитан, бъди изпитан, бъди обгорен, осветен. А това ще стане, когато твоята мисъл е приела багрите, приела е въплъщението на светлината, когато твоята душа е опитала огъня, е опитала живота на Духа.

Ти си вече един вътрешен процес, където вземат участие върховните възможности. Следователно, пред тебе стои една дилема: да дадеш ли път на света, да осветиш ли пътя на света, да прекратиш ли кармата на света, да дадеш ли благото на света.

Как ще стане това? Посредством тебе Духът ще прелее своята благодат, ще донесе своите богатства и ще задоволи всяка нуждаеща се душа. Посредници трябват, т. е. чисти души, нежни, прекрасни души, за да може да се изпълни волята Божия на земята.

И тъй, работи с върховните възможности, разучавай живота с помощта на върховните възможности, проверявай битието чрез върховните възможности, проверявай присъствието в тебе и около тебе чрез върховните възможности, изпитвай духовете, изпитвай цялата наука с помощта та върховните възможности. Тогава няма да бъдеш заблуждаван, подкупван, съблазняван, защото в основата на твоя характер са залегнали вече върховните възможности.

Това е дар от Бога за теб. Така той те надари, така той те обикна и възлюби и даде от своята сила като върховни възможности да те изгради като скала, като връх, като централно ядро, като мирово съзнание. Никога не забравяй, че във всеки даден миг, че във всеки даден час, че във всяко денонощие, година, зад теб стои всемирната опора-върховните възможности на Божия дух.

Изгради около себе си върховна атмосфера така, че да поразява тъмните сили и да не ти пречат в пътя. Изграждай се, постави бронирани стени - никой да няма право да надникне и проникне в твоя мир. Така заключи своята съкровищница, за да бъде тя обиталище само на Божия дух.

Скъпи своята съкровищница, т. е. най-скритото, най-чистото място в себе си пази за силите на Божия дух, та когато дойдат те да изпълнят великата церемония, великата молитва пред Бога, пред небето, пред живота.

Нека твоят дух остави дълбока бразда в твоето съзнание и да няма вече в него момент на прекъсване. Никога не прекъсвай гениалната възможност в съзнанието си, която като светило се е запалила и разведрява твоя път. Нека твоето съзнание бъде вече безсмъртна същина, безсмъртен елемент, безсмъртен дух.

Ето какво трябва да бъде твоето съзнание, чрез което ще разкриваш великите идеи на Духовните сили, които ти създават една богата атмосфера, един богат свят, където ще проявиш силите на твоя живот.

И тъй, при всяко начало, при всяка философска мисъл, при всеки порядък имай като начало върховната възможност на Божия дух. Духът е, който централизира в тебе всички свои способности. Духът е, който ще преорганизира всички центрове в тебе и ще ги надари, т. е. ще остави по известен пламък като светлинен блясък, като трептяща омая.

Духът ще те изгради. Никоя друга сила няма да ти помогне. Всичко друго може да те отвлече, може да ти говори за някаква си фиктивна култура, образование, академичност, но, ученико, всичко това е занаят, всичко това е средство за препитание, за лъжа. Единствената велика наука, която има разковничето на нещата, която има естеството на битието, на вселената, това е върховната разумност на Божия дух, това е твоят Учител, най-великият над всичките, най-върховният над върховните, който е в съприкосновение с тебе, с твоето естество и твоето съзнание, с твоето битие, с твоя свят.

Само Духът може да направи това. Само Духът е, който може да те обезсмърти. Давай място на този Дух, за да има разположение в тебе. И когато неговите сили искат да те преорганизират, да има фактори в тебе, които да им съдействат. Тези фактори са твоята душа, твоят дух, твоята мисъл, твоето сърце и твоята воля.

Това си ти - величие, славно величие. Това си ти - красота на красотите, свежест, на свежестта, младост на младостта. Това си ти - най-любимото същество, което силите на Духа ще прегърнат, ще целунат, ще отведат, ще научат.

Ето пред какво благодатно небе си ти, какво слънце те грее, какви планети изпращат своето влияние върху тебе да ти съдействат, да можеш да се ориентираш по най-върховната орбита на Централното върховно съзвездие.

Пътят ти е към Централното върховно съзвездие. Не се спирай само да казваш: „Земята ми влияе, луната ми влияе, Марс, Юпитер, Сатурн, Меркурий, Уран, Нептун ми влияят“. И да ти влияят те, ти си в обятията на Божия дух, който те приспособява към върховното влияние на Централното съзвездие.

Ето твоята най-в лика астрология - да се запознаеш с влиянията, средата и силите на Централното съзвездие на Върховното ръководство.

Знаеш ли как действат тия сили, как обогатяват, как обновяват, как възкресяват. Това са висши инсталации, висш Промисъл, това е държава, свят, небе, безкрай, Великата върховна възможност на Божия Дух.

Така упоен, така вдъхновен, така въплътен от Духа, смело върви и хвърли поглед към Централното съзвездие, където планетите на боговете, където планетите на ангелите, където планетите на учителите ще те приемат като ново същество, като роден син Божи.

Добре е да проучваш влиянията на всички планети от слънчевия зодиак, но добре е да присъстваш на върховната церемония на Централното съзвездие на Божия дух. Там ще се запознаеш, там ще изживееш, там ще изпиташ, там ще осъзнаеш всички сложности на Божия промисъл, на Божественото проявление, на Божествената същина, А ти, ученика, трябва да знаеш за същината, трябва да знаеш за естеството, трябва да знаеш мисълта, трябва да знаеш за светлината и Духа, защото без тях ти не можеш да завършиш своето ученичество. Те са факторите, те са елементите, те са силите, чрез които ще изучаваш Божествения свят, ще изучаваш мировата върховна природа с всичките нейни елементи и възможности. Трябва да изучаваш елементите на светлината, да изучаваш елементите на Духа, да изучаваш формите, образите, елементите не подобието, елементите на състоянието.

Колко много има да учиш. Когато си под благодатта на Великия всемирен учител, всичко това е лесно. Той те нарежда, той те управлява, той те ръководи. Ще бъдеш качен на колесницата, която ще те отведе в Светилището, където се пазят съкровищата на върховното знание.

Знание ти трябва. Да знаеш. Какво да знаеш? Вяра ти трябва - вяра която да има знание. Сила ти трябва - сила която де има знание. Мъдрост ти трябва - мъдрост която да има знание. Импулс, ритъм ти трябват, които да имат знание. Знанието е истината, знанието е светлината, знанието е Върховото присъствие.

Знай, всичко знай. Знай в най-големи подробности, защото там ще видиш великата сложност на всички елементи на Духа и на Централното съзвездие.

Знай, знай, всичко знай. Не се отчайвай, че си при неблагоприятна среда. Не се отчайвай, че има духове, които са те онеправдали, които са ти създали неприятности, които са влошили твоето физическо здраве и т. н. Сега е моментът да приемеш безсмъртните искри на Духа, които да възпламенят у тебе жизнеността, да запалят у тебе светилото на светлината и всичко да бъде виделина, тъй както е в Бога - в неговия ум, в неговото сърце, в неговата мисъл, в неговата същина.

Бъди безсмъртник. Завладей безсмъртното изкуство, завладей безсмъртните идеи, завладей безсмъртната наука, завладей безсмъртната възможност, завладей безсмъртните елемент, т. е. знай за всичко, което е фактор, способност, качество, принцип, идея. За твоята мисъл, за твоя ум не трябва да има скрити неща, тъмни неща. Да не казваш защо това животно изяде другото, защо този човек убил еди кого си. Никога не се спъвай, но знай.

Върховните възможности се предвиждат по силата на известни закони. Специално за вас върховните възможности се предвидиха предвид Върховната вътрешна школа. Школата става причиня да ви дадат върховни сили. Школата става причина да ви разширят съзнанието. Школата става причина да ви обогатят с изкуство. Школата става причина да се запознаете всестранно с явленията във вселената. Школата става причина да научите що е това Централно съзвездие на Божия дух, що е това централна възможности централна идея на Божия дух.

Ученико, цени Школата, защото тя става вече твоя майка, която ще те кърми, която ще те преоблича, която ще се грижи за тебе, която ще ходатайства, която сън няма да спи за тебе, да не би някоя тъмна сила да остави някое петно върху тебе, върху твоя образ. Школата е, която ще те води, която ще те възпитава, която ще те освещава.

Обичай Школата, защото Духът на Учителя, защото силата на Учителя, защото мъдростта на Учителя е изобилие. Когато и да е, при всички случаи на живота си, изобилието на Учителя ще ти въздейства, ще ти помогне.

Нямаш друг институт, нямаш друг университет, нямаш друга академия освен Върховната вътрешна школа. Тя е над академиите, над институтите, над университетите, тя е над всичко. Щом е така, не е ли завидно положението ти, макар и да казваш: „Още не сме осъзнали нещата, още сме тромави, още сме неподвижни“. Има обаче един закон. Наричат го благодат. По благодат си в школата - под влиянието на Школата на Всемирното бяло братство, която те прие в своите обятия, която те прие в своята среда и сега ти си вече една благодатна среда, където се създават условия да присъстват силите на Върховното присъствие.

Помни: всички твои построения са под силата и давлението на върховните възможности. Всички твои проекти, всички твои замисли, всички твои действия и всичката твоя работа е под наблюдението на силите на върховните възможности. Затова, лети към висините, тръгни смело и ще бъдеш неуязвим. Ще паднат веригите, ще се стопят язвите, ще се обгорят болестите-всичко ще се претопи, защото трябва да бъдеш младост, чистота, красота, свежест, трябва да бъдеш багра, аромат, блясък, трепет.

Такова е действието на духовните сили, когато минават през ученика. А какао трябва да направи ученикът? Да задържи тия сили в себе си за по-дълго време - да запознае силите с времето, защото те не знаят ще е това време.

Ученико, ти си при времето. Тия сили ще действат да те направят извън времето, но ти ги задръж във времето, за да можеш да се ползваш от тяхното присъствие, защото тяхното присъствие е върховен разум, върховна мисъл, върховно чувство, върховно изкуство. Помни: когато получиш вдъхновение, нека да продължи този период навреме, за да те осияят силите за по-дълго време, т. е. Божието присъствие да бъде за по-дълго време.

Ето с какви светове те занимаваме: със света на силите на Духа, със световете на духовете, със световете на Централната съзвездна система, със световете на големите върховни астролози. Когато те дойдат при тебе, ще ти разкажат как някои от звездите на Централното съзвездие ще ти съдействат и ще ти помогнат да присъстват техните сили у тебе. Ще бъдеш запознат с живота, с елементите, със свойствата, със същините им.

Това е велика наука - наука която има да учиш. Колко много професори ще дойдат при тебе, защото голямо разнообразие е Божият дух. За всеки един елемент ще делегират специален Учител. Един ще тя разкаже за светлината, друг ще ти разкаже за Духа, трети за въздуха, за огъня, за водата, за етера, за електричеството, за атома, за багрите на живота, за трептенията на живота, за присъствието на живота, за чудото на живота, за явленията на живота.

Колко много учители ще дойдат да посветят времето си за тебе. Но ще кажете: „Нали един е Учителят?“ Един е Учителят с много върховни възможности. Един е Бог с безброй върховни възможности. Ако поставим бройки 10, 100, 1000, милиони, милиарди, то значи да ограничим възможностите на Бога, а ние това няма да позволим. Искаме ученикът да остане свободен - да не го ограничаваме. Затова казваме много учители, много, безбройни. Всеки един Учител представлява върховна възможност на Бога, върховен представител на Бога, т. е. ръководни сили на Божия дух.

Така ще разбирате - върховни сили на Божия дух. Духът е един с безбройни върховни възможности. Следователно, широтата в ученика е свещено благо. Широтата в ученика е абсолютна истина. Колкото е по-широк, по пространен, толкова повече време, пространство ще завладее, т. е. ще прониква в безкрайността. А това трябва да става. Ако не можеш да се пренесеш до една най-близка планета, ако не можеш да проникнеш в по-далечните планети, ако не сдаваш израз на светлината, какво си ти?

Ученико, ние те навеждаме на мисълта за върховните възможности. А те са сили, които са в основата на великото сътворение. А ти сега се сътворяваш. Ти не си още съвършен, идеален, но сега имаш най-голямата възможност да бъдеш под наблюдението на върховните способни сили. Следователно, обичай Школата. Тя ще те изгради като светилище, тя ще те издигне като боговете, тя ще те осинови като Божи син. Има много школи, където можеш да се дресираш, където можеш да научиш някоя специалност, но то е все пак специалност, занаят. А ти се освобождавай от тази еснафщина. Нека у тебе се очертаят вече най-интелигентните линии - да имаш линията на интелигентността, да имаш линията на доброто, линията на. светостта, линията на прозрението, да имаш линията на слънчевото присъствие, линията на Върховното присъствие, линията на царството Божие.

Имаш ли ги? Започват да се оформяват благодарение на влиянието на Централното върховно съзвездие.

Ето какъв път ти предстои. Предстои ти да присъстваш в действителността, в живота на една висша планета от Върховното съзвездие, да присъстваш в едно слънце от Върховното съзвездие. Така ти ще се запознаеш с големите чудеса, за които дори и на ум не ти е идвало, за които твоето съзнание не е подозирало, защото Бог е голяма сложност, необятна безкрайност. Следователно, големи са възможностите му. И ти, ученико, си една от възможностите му. Следователно, ще откриеш другите възможности.

И тъй, давай условия, т. е. стани вече една богата среда за посвещение, една среда за богато посвещение. Колкото посещението е по-богато, толкова повече твоят дом - твоето сърце и твоята душа ще бъдат в процес на тържество. Какво друго чакаш? Тържеството на Духа чакай. Стига си чакал вече за другите блянове. Те са от типа, от ранга на еснафщината. А ти се отърси от нея и очертай на лицето си линията на интелигентността, линията на свежестта, линията на любовта.

Бъди любовен, възлюби върховните възможности. Ето, имаш голям простор да се проявиш като любовник.

Люби, безкрайно люби. Всичко люби, доброто възкреси. Така ще помогнеш на всички нуждаещи се души, които още чакат. Ти, който любиш, вече си напуснал мястото на чакане. Любовта не чака. Любовта е вечно движение. Тя е навсякъде, при всички процеси, при всички нуждаещи се. Така разбирай любовта. Тя е бащинска грижа, бащинска съвест, бащинска справедливост. Там където тя е проникнала, като гост е дошъл Бащата - най-великият гостенин, най-върховното посещение.

И тъй, ученико, това е твоят път, това е твоята среда, това са твоите възможности и условия. Обичай условията, за да бъдеш обичан от Присъствието.

Дали да ти говорим още? Какво да ти говорим? Трябва да бъдеш запознат с някои максими, с някои абсолютности, за да можем да дадем някои от специфичните специалности на дадена планета или слънце от Централното съзвездие, да знаеш кое централно слънце е в проекция, кога неговата сила достига до теб, каква работа извършва то, каква е неговата цел и задача.

А всичко това да знаеш, трябва да искаш върховните възможности, върховните процеси, върховната среда и върховните условия се постигат с върховни усилия, с върховно вдъхновение. Всички неща извършвай чрез Върховно присъствие. Никога не оставай мисълта да блуждае. Винаги я инструктирай по линията на върховното построяване. Нека от днес нататък твоята мисъл бъде вече върховно построена, за да не се губи време, сили, чувства. Ще имаш възможност в близкото бъдеще да се занимаем по-обстойно, по-подробно с живота. с нравите и стремежите, с идеите на някоя от планетите на това Централно съзвездие.

Говорим ви за някакво Централно съзвездие. Ние си служим с форми, с образи, за да може нашата мисъл, нашата философия за живата да ти бъде ясна, защото ако ти предаваме за тъмната мисъл, ще имаш объркано понятие, неустойчиви чувства. Ти няма да имаш нито представа, нито понятие, нито размисъл. А ние искаме размишленията ти да бъдат устойчиви, научно обяснени, идейни, силови.

Трудно ли е? Разбира се, вие се занимавате с материя най-сложна, върховна, как да не е трудно? Трудно е, защото е от скрита вътрешна същина, т. е. защото е елементи на Духа, защото е глъбина на Бога, но в трудността е благото, в трудността е победата, в трудността е щастието. Вън от школата ще ви говорят за лесни работи, за лесни неща, приятни неща, но те са придружени с горчивото, със страданията. А тук, колкото и да е трудно, колкото и да е отвлечено, това което се постига, носи радост, вдъхновение.

Бъди вдъхновен, за да бъдеш изразител на Върховното Божествено присъствие. Оттам ще разбереш, кога Божественото присъствие е в тебе. Зависи от твоето вдъхновение.

Създавай си часове на вдъхновение. казвай: „Днес през този час ще искам да имам присъствие на вдъхновение“. Прави опити и ще получиш резултат. След това ще кажеш: „Днес, когато имам момент на вдъхновение, ще композирам нещо“. Без вдъхновение няма наука. Без вдъхновение няма посвещение. Всяко вдъхновение е присъствие на върховните сили на Духа.

Ние жертваме време, пространство за вас, четиримата. Дали сте най-достойните? Кой ви повика? Кой ви избра? Що за привилегия? На колко места в дадения момент има такива случаи? Къде са те по лицето на земята? Къде другаде Духът така се е централизирал и провежда великата програма на Върховното ръководство? Къде на друго място по лицето на земята Духът се е въплътил и провежда сложната конструкция на духовните светове? Къде на друго място по лицето на земята Духът така се е вглъбил н е привел в изпълнение живото слово на Централното небе?

Ученико, ти си щастлив, ти си в процес на прозрение, в процес на откровение? Цени това състояние. Пази се от външно влияние. Нека всички сили вън от теб, в природата, бъдат послушни, да имаш внимание, да имат смирение, за да може твоят дух да прояви някои възможности.

На човечеството трябва система, за да може да се построи на върховна база. Ако няма върховна база, не може да има централизиране на върховни сили. А от централизацията на върховните сили зависи идването на шестата раса на великата култура, която се очаква на планетата Земя.

Ето, сега Духът разчиства пътя на тия благородници, на тия интелигентни същества, на тия същества на изкуството, на музиката, на чара, на философията, на знанието. Сега Духът отвори вратата, като казва: „Влезте безопасно, защото Бащата вече отвори вратата на Върховата вътрешна школа“.

Варна, 20 октомври, 1955 год.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...