Jump to content

13. Върховният устрем


Recommended Posts

ВЪРХОВНИЯТ УСТРЕМ

Говорихме за върховния стимул. Това направихме, за да се стимулират някои сили, енергия и мисли. Без стимул не може да има върховен устрем. За да може ученикът да изживее състоянието на върховния устрем, трябва всичко да бъде стимулирано. За да може ученикът да изживее върховния устрем, всичко около него трябва да бъде стимулирано, трябва да бъдат спрени всички движения на отрицателните сили, цялото движение на царството на тъмнината. За да има върховен устрем, не трябва да има никакво препятствие. Както вратата, така и пътищата, и небесата, и пространството, вечността трябва да бъдат разкрити, отворени, осветени.

Когато се говори за върховен устрем, това значи, че трябва да се канализират силите в ученика, т. е. всички духовни сили в своята специфична подготовка трябва да имат върховното надмощие на всички свободни от контрол и ориентация сили. Това е наложително по отношение прогреса, съвършенството и устрема на ученика. За да може да опита голямата реалност, да може да въплъти в себе си върховната същина, да може да ознамени в себе си върховното проявление, устремът е единствения свидетел за този важен момент.

Но, как ще имаш устрем, когато имаш препятствия? За да няма препятствия, най-напред ще стимулираш силите и ще организираш целия свой мир, с всичките поделения, с всички сложности и неизвестности, за да можеш да разчистиш пътя на устремните върховни сили, които идват да преорганизират физическия свят.

Ето каква единица представлява ученикът, ето каква е мярката, която ще трябва да приложи той по отношение новото, което иде на земята. В него трябва да има стимул и в същото време и устрем.

В какво ще се прояви устремът? Устремът ще се прояви чрез движението, чрез присъствието, чрез вдъхновението. Защо чрез вдъхновението? Защо чрез движението? За да има правилно канализирани сили, които да бъдат дееспособни, за да се извърши чрез тях една колосална велика работа.

Защо чрез присъствие? За да може ученикът да канализира тия устремни сили, необходимо е сила. А тия сили са в началото на битието, в началото на върховната работа, в началото на великото равновесие, в началото на всемирното вдъхновение. Следователно, за да има устрем, пътят трябва да бъде прочистен.

Кои са явленията, които ще свидетелстват за прочистения път? Ученикът е вече една вихрена сила, една светеща сила, която като главен оператор съчетава и провежда нещата по закона на върховната хармония. Следователно, този който е хармонизиран, само чрез него могат да протичат тия духовни токове, тия духовни сили като устрем.

Тук не може да става въпрос за някаква си инертност, тук не става въпрос да се мисли, да се чертае, да се огражда, да се копае, да се учи, да се пее и пр. и пр. В движението на този устрем ученикът е една оперираща върховна сила, която е над всички тия предисловия.

Какво нещо е предисловието? То се отнася до онези подготвящи се души, които тепърва започват да търсят, които тепърва започват да очакват, да се надяват. А специално за ученика въпросът е друг. Той борави с върховните сили. Следователно, той е наследил едни върховни качества, едни върховни способности, едни върховни таланти. Всички подготвителна състояния са за него препятствия. Той мина вече препятствията, мина вече условностите и процесите, и сега е в устрема на Духа, в устрема на върховните ръководни сили.

Това е специфичното, това е възвишените качество, което се чертае по неговото лице, по неговата душа, по неговото сърце и по неговата воля, а всеки един, който и да бил той, като срещне ученика на устрема, ще трепне от ония сложни очертания, от онази сложна система, която е очертана по неговото лице, по неговия ум, по неговото сърце и по неговата воля. Той ще бъде вече една Загадка и всяка една душа ще си зададе въпроса: „Какво ли е това явление? Дали и аз не трябва да бъда такъв?“

Ето как душите ще потърсят образците, ето как ще потърсят системата, смисъла, идеала и светлината. Това не е студено чувство, това не е баснословна любов. Това е топло, обгорено чувство, това е светла. чиста любов.

За да може да се представи в най-голяма изтънченост и пълнота светът на висшите сили, изискват се много неща. Изисква се голяма подготовка, изисква се съвършена стимулация, изисква се върховен устрем, понеже Върховното ръководство има за задача да проведе висшите системи на върховните светове, то доста много е ангажирано, дори и е загрижено как ще направи атмосферата способна, влиянията способни, движенията хармонични.

За да може ученикът да играе ролята на върховен работник, на върховен скулптор и художник, на върховен композитор я поет, на върховен учен и астроном, те подреждат този върховен устрем, който да разгърне някои страници, т. е. да открие някои предели от тия именно висши светове, защото докато ученикът не прозре, докато ученикът не открие да стане пълно въплъщение на едно върховно откровение, той не може да се справи така лесно с един цял нисш свят с противоположностите в него, с отрицателностите в него.

И тъй, когато засягаме тия върховни системи, ученико, ние имаме единствената задача да направим атмосферата по-дееспособна, по-рядка, по-ефирна, през която да можеш да минеш по-лесно, да минеш и да се потопиш в атмосферата на висшите светове. Това е нашата задача. Това ние целим, това ние поддържаме, това ние разказваме, тълкуваме и узаконяваме.

Защо става това? Каква е целта? Да се създаде вече една атмосфера, една зона, един периметър, една област, една сфера за идването, за проникването на силите от висшите светове, от царството на светлите души. Тогава ти, ученико, ще имаш един пълен образец, ще имаш една пълна среща с идеалния образец, който ще ти бъде вдъхновение, който ще ти бъде братско топло чувство, който ще ти бъде прекрасен ореол, прекрасна свежа  аура.

Ето твоята задача - да направиш връзка с тия светли сили, които идват на земята. Така ти ще бъдеш една от причините да се населят светли сили върху земята за да се създаде една светла свещена култура на земята, да приидат Божествените сили и да внесат живот, да внесат въздух и светлина, огън и благословение.

На земята предстои да получи такова кръщение, такова благословение - да бъде населена със светлите сили. Радостното за теб, ученико е, че наравно с тия сили, ще се ползваш от големите благословения, от голямата култура, от голямата интелигентност, защото ти по същество си светъл дух, по вещество си върховно начало.

Така построени, така представени пред тебе, ти не можеш да бъдеш друго. Щом се втопиш, щом приемеш тяхното въздействие, тяхното влияние, щом получиш тяхното вдъхновение, тяхната светлина, ти си вече един от водачите, от представителите на новата Божествена култура. Затова, единствената твоя специална подготовка е още сега да пречистиш някои области от твоята същина, от твоето битие - да не остане върху тебе нито едно черно петно, нито едно леке, както го казват, да бъдеш издържан, изящен, да бъдеш порядъчен във всяко отношение, да имаш онзи стимул да стимулираш всички твои сили, които са вече авангард пред яйцето на светлите сили.

Това е твоята специална работа по отношение твоята подготовка. Другата специална работа е да имаш онзи изтънчен усет, за да възприемаш усетите на висшите светлинни същества. Ти трябва да се сродиш със закона.

Кога ще се сродиш? Ще се сродиш само тогава, когато бъдеш прекрасно обоняние, да няма в тебе никаква отрицателна миризма. Всичко у тебе да бъде изящно, изтънчено, префинено, трептящо. Но, има и друго едно отношение. То е да бъдеш по дух така пластичен, така префинен, така прозрачен, че да можеш да прозреш, да проникнеш и тяхната сложна система.

Какъв да бъдеш по душа? По душа да бъдеш всесилен, да имаш вселенски образ, т. е. да представляваш една богата вселена с всичките върховни начала, които са замислени още в самото начало. Щом имаш тия неща, ще имаш и възможностите да проникнеш, да се втопиш, да се внедриш и въплътиш в същините, в организмите, в образите, в способностите на тия светли сили.

Необходими са качества, необходими са възможности. А тия качества и възможности Върховното ръководство ти ги предлага. То ще бди над теб, то ще канализира нещата, а от теб се иска да не препятстваш, но с отворено сърце, с необятна любов да възприемеш тия начала и да хармонизираш целия твой мир, който да стане вече една прекрасна върховна идея.

Вие сте една идея. Върховното ръководство ви взе от нисшия свят, от света на противоположностите. То възкресява тази идея, обогатява тази идея, създава й върховен образ, върховно съдържание, върховен ритъм. И наистина, координацията която става, е по-висшата система на светлите сили.

Но ще се каже: „Защо да се приобщим към светлите сили, а да не се приобщим към Великото начало - Бога?“

Всички светли сили са синове на Бога. Всички светли сили са братя в Бога. Следователно и ти, като светла сила, ще бъдеш син и брат. Твоето отклонение завърши своя стадий. Твоето отклонение е в своя край. Сега има едно възвръщане, едно обръщане, един преход. Този преход това си ти. Това завръщане и обръщане това си ти.

Ученико, нова йерархия ще станеш. Тази твоя тъмна йерархия се вече стопява. Следователно, с устрема на Духа, с устрема на тия светли сили, с устрема на Върховното ръководство, с устрема на великото начало лети към царството на светлите сили, за да се въплъти това царство в твоята душа, в твоя дух и в твоето сърце.

Работата е сериозна, работата е колосална, голяма. Теб ти предстои да забиеш знамето на свободата, знамето на Върховния стимул, на върховната идея, на върховната система. Ни най-малко не трябва да те съблазнява мисълта: „Защо аз да бъда този знаменосец? Каква е тази привилегия? Да не съм заблуден? Да не съм надценен?“ Ученико, нямаш друг път, нямаш друга сфера, нямаш друго пространство, нямаш друг устрем, Ако би имало, бихме ти пожелали да вървиш, да вървиш и да постигнеш - най-доброто пожелание. Дори бихме ти съдействали. Но ние тук въвеждаме една система. Ти вече имаш известни отношения към нея. Щом имаш отношение към нея, ти вече не си свободен.

Какво трябва да направиш? Да изпълниш задълженията. Какви са те? Да подадеш ръка на светлите сили, които идат на планетата Земя, да се приобщиш към тях, да изслушаш тяхното слово, да се възхитиш от тяхната мъдрост и най-после - да научиш великата тайна на възвишените царства на светлите сили.

Ние не искаме да се заблуждаваш и да мислиш, че само този свят, в който ти живееш е чудото на природата, чудото на Провидението, чудото на върховното ръководство или на Върховното начало. О, не! Ние искаме да те обогатим с прекрасни представи, Ние искаме да те обогатим с прекрасни възгледи. Ние искаме да те въведем в прекрасни предели - там при светлите сили, които са богатството, които са авангарда на Божия дух.

Това трябва да стане с тебе, затова защото тук, при условията при които си поставен, е доста трудно, доста проблематично за твоето съществувание. Затова се налага да се приобщиш към тия идващи светли сили. Запознавайки се с новата физиономия на светлите сили, запознавайки се със системата на тяхното царство, запознавайки се с техния идеал, ти, ученико, ставаш нов свят, ново въплъщение, нов извор, ново утро, нов полет, нов изблик на светли мисли, качества и способности.

Ето как Провидението, ето как Върховното ръководство провежда една Божествена система по мисъл, по съдържането идея и по безсмъртност по лицето на земята. Това е провеждане. Ние дойдохме за това провеждане и то специално тук, на тази сфера.

Защо правим това? Има дълбоки причини, които в последствие ти ще откриеш. Няма случайни неща под слънцето. Всички неща под слънцето са строго определени, строго очертани и се провеждат. Следователно, ние сега провеждаме едно очертание от великото начало. Всички мъдреци, всички учители и пророци говориха, че ще дойде царството Божие на земята.

Чрез кого ще дойде? Как ще дойде? Кой ще го донесе? Каква физиономия ще има това царство? Какъв образ? Какви ще бъдат неговите възможности и дела? Какво ще бъде неговото богатство, неговото съдържание? Всичко това което е казано, се сбъдва. „Небето и земята ще преминат, но моите думи ще се сбъднат.“ Те са върховен закон, върховно устройство, върховна хармония, върховен стимул и върховен устрем.

Така устремен към Вечното начало, към светлинния път, към възхода, към безкрайността, към необятността, нека полети твоят дух свободен, царствен, Божествен. А когато се завърне, ще донесе прекрасни богатства в градината на дулата, т. е. ще украси с прекрасни цветя градината на душата, донесени от висшите светове на светлите сили,

И тъй, нека новата физиономия на ученика бъде вече едно прекрасно огледало, в което да се отразява май-голямата сложност на върховните възможности и моменти на висше ръководство.

Ученико, когато ти говорим за Висше върховно ръководство, ние разбираме Върховния Божи дух, който е устремен към теб, за да те преведе през най-трудните препятствия и те създаде като една абсолютна сила, която да може да оперира при всичките възможности в царството на земята. Царството на земята е още царства на тъмнината. Затова тъмнината ще трябва да се преобърне в светлина, студът на земята да се преобърне на топлина, противоречията - в разум, а безлюбието - в необятна любов.

Върховното ръководство, това са строителните сили - сили които са излъчени от Абсолютния. Те създават целия образен свят. Те подържат и сътворението. Върховно ръководство значи провеждане на онази абсолютна деятелност, на онази абсолютна способност, която е проектирана като действаща сила, за да прояви Абсолютния. Абсолютен, т. е. няма форма, няма съдържание, няма лице, няма образ, няма наука, няма представи, т. е. няма и живот. Животът се проявява във вид на Върховно присъствие, т. е. Божият свят се е проявил като присъствие.

Какво значи присъствие? Действа, движи се, хармонизира се, съпоставя се и т, н. Върховно ръководство е онази Божествена сила, онзи Божествен дух, който стимулира в устрем, и ритъм висшата абсолютна способност.

Да вземем Върховното ръководство като индивидуалност. Има приближени духове, както откровението ги нарича 24 старци. Тези 24 старци са 24 епохи, 24 култури, 24 учители. Това е символ. Старец подразбира нещо вечно, което е завършило своята еволюция.

Тези 24 старци са от Божествен род, Те са Божествено явление в битието, богато явление - голямо, грамадно, всемирно, абсолютно явление. Това са образи, за конто ясновидците говорят и ги виждат като 24 старци. Те виждат едни завършени еволюирани епохи, един духове, които представляват култури, епохи, съзвездия и т. н., и т. н.

Нека се устреми твоят дух към Върховното начало, към върховните възможности, за да се проведри небето пред твоя полет. Ти още нямаш светло небе, нямаш и просторно небе, ти си ограничен. Ти си още под мъглите и тъмнината. Само от време на време прониква слънчев лъч и ти очертава прекрасни полета, прекрасни сфери, но твоята възможност е много малка, за да можеш да проникнеш по-дълбоко и по-дълбоко. А за да се проникне в големите глъбини, в необятните пространства, необходимо е знание, необходимо е устрем. Устремът трябва да бъде ръководен от висше съзнание, за да няма катастрофи, за да няма катаклизми, да няма отклонение.

И така, като действаща устремна сили, заеми онова пространство, онази територия, която Духът е вече прочистих, където Духът е вече систематизирал всички сили, които го представят, ние имаме единствената задача да ви направим годни, способни да възприемете вече влиянието, въздействието и проникването на светлите сили върху планетата Земя. Нали трябва да знаете за царството на светлите сили?

Кога ще знаете за това? Когато почнете да общувате с тия сили, когато явление да изучавате техните нрави, техните способности, техните възможности. Оттам се съди какъв е техният мир - материален ли е, духовен ли е, етерен ли е или абсолютен.

Ученико, всички светли сили са ученици. Следователно, за тях е щастие като геолози да проникнат в царството на материята и да вземат елементи от него за изследване. Те са големя геолози, големи учени, естественици, химици.

Но може да дойде мисълта: „Каква е ползата за нас, че са, ученици и специалисти, че са същества с Божествени възможности?“ В съприкосновение с тях ти се втопяваш в тяхната аура. А знаеш ли какво съчетание е една възвишена, светла аура? Това е трептение на всички висши елементи, които това същество носи в себе си. Всички елементи, които изразяват тази аура, се проявяват в известни багри и изхождат от субстанцията на този образ. Всяка една светла сили си има свой образ. Този образ е съчетание на светли елементи, взети от всички субстанции, които са като проява и на материя, и на етер, и на астрал, и на ментал я т. н.

Това е нов свят, който се налага мимо волята, мимо съзнанието и то специално върху ученика от Върховната вътрешна школа. Понеже се занимава с върховни сили, той разрешава върховни въпроси, специални върховни тайни както за битието, таке и за всемирното върховно развитие. Ето защо, ученикът на тази Школа трябва да бъде въплъщение на Божествената душа, въплъщение на Божествената мисъл и въплъщение на Божественото съзнание, защото въпросите които има да разрешава са върховен проект, върховна система. А този проект и тази система ще дадат истинския облик на неговото лице, на неговото осияние. Ръката на чистотата ще обагри лицето му, ще обагри духа му. Ще украси лицето му. И тогава, когато застане пред висшето ръководство, няма да се вайка, да се кае за своите погрешки, но доблестно, устремно ще заяви, че иска да работи. За всички сили, които хленчат пред Върховното ръководство, няма милост, няма благословение. С хленчене и плачене работа не става. Става със стимул и устрем.

Устреми своите сили към Върховното начало, по-скоро да стигнеш в неговите предели. И Върховното начало има предели. И Върховното начало има образ. И Върховното начало има състояние, елементи.

Как си обясняваш това? Възможно ли е едно Абсолютно Върховното начало да бъде ограничено от отношения, от притегляне, от равновесие, хармония и движение. Ученико, това е образен свят. Понеже образният свят е свят на хармоничното движение, то наяве са вече върховният устрем, за да създаде един прекрасен съвършен стимул.

За да могат нещата да станат ясни, за да могат да станат възможни, за да могат да се въплъщават, необходимо е присъствие. Присъствието е върховен устрем, който минава през най-гъстата материя, през най-големите противоречия и сцепления, и пробиви, и разчиства пътя за тази голяма експедиция на светля сили към царството на земята.

Идат нови дни, прекрасни дни. Създава се една прекрасна съдба, създава се една прекрасна атмосфера, където ученикът ще бъде един трепет пред ранно утро. Всичките възможности на - целия космос, на цялото сътворение ще бъдат и възможности на ученика.

И така, за да имаме по-благоприятни дни, за да имаме по-богата атмосфера, по-големи възможности, издигай се във висините, ученико, и когато Върховното ръководство работи, внушава, разгадава, тълкува, ти бъди бодър, за да отпечатва то всяка една прекрасна идея.

Стани едно централно ядро на висши върховни мисли, защото светът се нуждае от висши върховни мисли. Той е загазил в обикновените миели, в обикновените съжителства. А ти, ученико, освободи се от дом, от род, от народ, от нация, от религия, от социални проблеми, от континента, от планетата и заживей при новите условия, които са предтеча за настъпването на новата култура върху земята и върху другите планети.

Предстои ти да бъдеш един занимателен събеседник. Има същества, които ще беседват с тебе. Трябва да бъдеш подготвен, да бъдеш издържан и в своите събеседвания да провеждаш върховните закони, да им дадеш смисъл, съдържание, образ и състояние. Така трябва да оперираш с тия закони, че цялата ти душа да бъде композиция на върховните закони. Тези законоположения да обгорят твоя дух, за да се явява в царството на светлината и да улеснят пътя, т. е. развитието, обновлението на твоята душа.

Никога не се отчайвай, никога не потискай духа си и да казваш: „Кога ще преодолея мъчнотиите?“ Ние казахме: ти си в едно царство на отрицанието. Следователно, тази йерархия ще бъде претопена, но пои особено развитие - специално развитие. Всичам народи по лицето на земята ще изживеят това специално развитие и ще се роди в тях едно ново чувство, нов усет. Без това ново чувство не могат светлите сили да влязат в контакт, във връзка по мисъл и съдържание. Те могат да изучават тия същества като някакви си обекти или субекти, като някакви си открития, като някакви си оригинални същества с известни предимства, но те не могат да влязат във връзка с тях, понеже липсва чувството на уединение, на съсредоточение и размишление. От Върховната сграда е отворен един от прозорците и е поставен един прожектор или далекоглед, чрез който светлите същества наблюдават движението, пертурбациите, които станат, откриват съдържанието, откриват и проявите да известни сили, специално човека. За тях не е чудно, за тях не е загадъчно, не е скрито, ако открият някакъв си особен радииращ център или ядро, където се провежда светлинна радиираща мисъл, топлинни чувства и богати идеи.

Казахме: за тях не ще бъде много чудно, защото те знаят за проекциите на Върховното ръководство към земята. Това е резултат на тия върховни сили като присъствие. Ти, ученико, сега си един резултат, доказан резултат. За него вече няма грешки. Той е факт, съществена проява, съществено явление. И понеже е открит като такъв, то те приготовляват сега една особена среда, където да го поставят, за да не би да стане някакво отклонение или трансформиране. Толкова много те са ангажирани специално с ученика. Това за тях е едно откритие в поляризацията на Божия дух. Щом е такъв, голямо е вниманието. Щом толкова сили се разходват, то, ако би се наложило и земята ще спрат от нейното движение, само и само да запазят това откритие - ученика, за да може да се осъществи великата идея за царството Божие на земята,

Ученико, това което в миналото е било скрито, сега ще бъде открито. Защо? В миналото съзнанието е било доста назадничаво, То не е било така просветено и пробудено, затова в миналите школи ученикът е бивал поставян при различни изпитания, посвещения, реторти и т. н. да могат да трансформират известим влияния. Сега, когато е напреднал в своята еволюция, когато в него са пробудени повече чувства от обикновените, той е вече голямо значение и голямо, открито явление за светлите сили. И това е радостното, това е щастието, което ученикът може да очаква. Има по-голямо щастие. Казват го да го поставят в рая и да се ползва от всички блага, но животът в яденето ли е, в удоволствието ли е? Подчертаваме: животът е в творчеството, животът е в работата, животът е в присъствието. Следователно, ти като присъстваш, си живот. Това е твоят живот. Извън него, всичко друго може да бъде, но съвършенство не е. Затова, опознай се като върховно начало, т. е. мисли, спомни си когато си бил в Началото, спомни си когато си бил излъчен от Началото, спомни си когато си бил отстранен от Началото. Когато си спомниш за това, ще настане една пълна радост в тебе, че си вече напълно своето начало - присъствието ти при Върховното начало.

За да бъдат занимателни нашите размишления, трябва да бъде приливът на светлината по-устремен, защото забележете: Духът иска да има устрем - приливът да бъде устрем. С това е забележителна Върховната вътрешна школа. Всичко в нея е устремно, така устремно, та не може да става въпрос за някакво си отклонение, пречупване, застой.

И тъй, коя е сега нашата най-важна работа? В какво се състои тя? В какво се изразява? Казахме да работим. Какво да работим? Каква е същината на работата, която ще работим? Работа обикновено се разбира да вземеш чука, перото и да работиш – физически или умствено, но каква е специално работата във Върховната вътрешна школа? Да се борави с върховото, това е мъчно дори на светлите същества, защото и те са придобили известни състояния, но още не могат да си представят какво представлява Абсолютното. Те имат вече академична подготовка, имат университетска подготовка, която дава тези неща в едни съвършено прозрачни отразя. Понеже имат повече развити сетива, те могат да схванат реалността на тия прозрачни елементи. Но човек още няма тия органи, тия сетива и колкото и да му се обяснява, за прозрачното, за Абсолютното, той не може да си го обясни.

Ние правим сега опити. Те са да подтикнат ученика специално да размишлява, т. е. да работи върху размишленията, да създаде известни нови музикални форми, защото необходимо е върховното да се изразя, да се проведат някои особености, а те са музикалните форми. Ангажирахме ви да създадете една безсмъртна работа - как ученикът открива Учителя, как ученикът изживяна вибрите, живота на Учителя или как ученикът разрешава ребусите на онази тайнственост, която се съдържа в битието да Учителя. Учителят представлява едно особено специално битие, което съдържа кодексите на цялото миросъздание и на Върховното начало.

Ние знаем, че ще срещнете трудности. Защо? Защото шестото сетиво още не е развито. Как ще може без това сетиво да се разрешават тия префинени елементи, с които трябва ученикът да започне да работи? С тази подготовка, с това присъствие ние искаме по естествен път да се развие това шесто сетиво. Бъдете уверени, че няма да мине много време, когато ще има голям напредък.

Какво да се прави сега, в дадения момент? Какъв метод да приложим, за да се задоволи вашият вътрешен устрем? Цялата днешна лекция беше именно за метода - от стимул към устрем, да стимулираш силите, т. е. да се занимаеш специално със своето естество, вещество и същина, за да можеш да се откриеш като една оперативна сила. Ако не се осъзнаеш като оперативна сила, ти не можеш да работиш. Операции трябва. Трябва да се проучиш вече, т. е. да имаш този ритъм на устрема - да тръгнеш, да постигнеш, да откриеш, да намериш. Пред нас е целият образен свят. Къде ли няма образи, къде ли няма стимули, къде ли няма устреми, къде ли няма ефекти? Целият физически свят, който ни обикаля, е пълен с тия явления.

Но въпросът е сега за метода. Когато се изучава едно най-малко явление в природата, по земята, в него е съчетан висш разум и висшата мисъл ще се прояви, защото всяка мисъл е произвела форма. Всички явления в природата - растителният свят, животинският свят, минералният свят, са все мисълформи. От всяка една комбинации и система ще проучите в най-голяма детайлност мисълта, която се е обособила като резултат в едно явление.

Сега ученикът има най-богати възможности, в смисъл, има най-добър похват, понеже се намира под давлението на Върховното ръководство. Когато поиска дълбоко в душата си, при дълбок мир в себе си, непременно Върховното ръководство ще го напъти. Няма друг метод. Този е най-верния, най-положителния, най-съществения.

Какво се иска от ученика? Да стимулира силите е себе си в смисъл, да не се тревожи, да не разпилява силите в себе си, а да ги хармонизира. Щом ги хармонизира, той става вече една богата композиция. А една такава композиция какво може да даде? Един чуден, прекрасен ритъм, един чуден, прекрасен устрем. А това не е малко. Това е най-същественото. Това е, което е движело учителите, адептите, светлите сили.

И така, приложете този метод. Той е най-лесен. Като се намерите в затруднение и не можете да си изясните нещата, веднага влезте в размишление. Този метод е едно уверение. Все пак вам не ви достига вяра. Защо? Защото не сте систематизирали своите опитности, т. е. не сте им дали образ. А необходимо е такъв, понеже живеете в образния свят.

Понеже трябва да се възстанови царството Божие на земята, трябва да бъдете преобразените, в смисъл земята да стане райска градина. А кой ще я направи? Кой е този, който се е загрижил да направи земята райска градина? Себе си да направиш райска градина, ти да бъдеш добре, ти да бъдеш облагодетелстван, това значи индивидуална райска градина. Задачата е да направиш земята един топъл, един сладък, едни любовен кът, където да се прелее Божието благословение.

Как? С Неговото присъствие. Там където Бог присъства, там има благословение, там има всичко - и хляб, и вода, и плодове, всичко има. Това е то - да присъства царството Божие на земята. От Ада, ще преобърнете на рая.

Не е лесна работа. Ако ние ви говорим за прекрасните сфери, за хубавите неща, то е да поолекне на душата ви. На вас обаче предстои да преобърнете в рай земята. Това е задачата на Върховната вътрешна школа, а именно: да освободи онези свързани духове, които представляват тази адска атмосфера. А това ученикът ще направи само тогава, когато сам бъде един прекрасен рай. Следователно, работата ви по отношение на тия духове е същевременно и работа по отношение на светлите възвишени същества. Две работи имате да извършите. Това са две сериозни работя, защото пред вас е адът и раят. Доста много се занимавахте с ада. Сега ви поканихме да се занимаете специално с рая. Затова, когато ви говорим за сферите на светлите сили, ние не прекъсваме да ви говорим и за условията на ада. Ще се явяват противоречия до тогава, до когато този ад вътре в себе си го трансформирате, го украсите и от ад да заприлича на рай, да запеят в него пойните птички, да бъде оросен с пролетни росни капки, да проникнат светлите слънчеви лъчи, да чувате цялата им симфония и да се възхищават. От кого? От вас, с богат вътрешен мир, придобили състоянието на рая и царството на светлите сили.

Тези две съществени работи ще трябва да се извършат. Тези два процеса ще трябва да бъдат трансформирани посредством стимула и устрема. Имате тези възможности. Стимулът е разумността, а устремът е мъдростта.

Разумност и мъдрост. Какво ще получите в резултат? Прекрасната свята любов.

Какво е раят на земята? Божието благословение, Божието внимание и присъствие. Никакъв друг рай няма.

Но ще кажете: „Дали това е по отношение на ученика или въобще да се създаде един колективен рай? Много естествено, колкото повече светли сили с обитават на земята, толкова повече градуси благословение ще има. А щом има благословение, ще има и блага, и условия.

Какви ще бъдат тия блага? Какви ще бъдат тия условия? Слънчевите сили. Светлината напълно де се въплъти и Божият дух повече ще присъства.

Това е в плана и в развитието на всички космоси в сътворението. И земята е под същата съдба. Човек бил изпъден от рая и сега трябва напълно да се въплъти този рай. Върховното ръководство има за задача да отвори рая, макар и ангелите да се противопоставят, като казват: „Имаме Божия заповед на никаква цена да не отключваме“.

Ще възразите може би: „Дали няма да се яви някаква борба между Бога и Върховното ръководство?“ Помнете: когато изпъдиха първия човек, му казаха: „Ще си изкарваш прехраната с труд и мъка, с пот на челото.“ Това какво показва? Че е отменено Божието благословение. Но сега положението е друго. Дойде Христос - син Божи, който се пожертва, за да отмени греха, за да отмени престъпленията, братоубийството и се създадоха условия. Затова Върховното ръководство има пълномощно и пълното доверие да проведе тази система. Сега се въвежда тя, за да се отключи наново рая, т. е. наново да се благослови земята, наново да дойде Божието благословение. А щом дойде то, и недоимъкът, и оскъдицата, които човечеството преживява, ще бъдат премахнати.

Ето колективният рай. Но това ще стане постепенно. То принадлежи на една дълга еволюция, но въпросът е сега за ученика. Той трябва да получи Божието благословение. Нищо друго не се иска. Цялата философия на Школата е именно тази: да получи Божието благословение. Тогава всички въпроси за ада и рая ще бъдат разрешени.

Ученикът трябва да бъде един светлинен фокус, за да може да работи. Вашето ученичество ще се състои именно в това: като работите за другите, ще работите в същото време и за себе си. Ако нямате знание, как де работите? Ако не знаеш да свириш, как ще свириш? Ако не си учил да мислиш, как ще мислиш? Опити трябват. Това е опитано учение. То лежи върху реални опити.

Въпросът е за вашата готовност, за вашия устрем - дали като получите известни препятствия, ще се пречупите. Да няма пречупване, но да има трепет, за да се украси вашият образ, да се украси венецът на този образ, на тази Върховна светиня.

Жертвай времето си за тази Светиня. То не е жертва, то е благословение. Бъди условие да приижда повече светлина и да присъства повече Дух, за да се изгради новият рай. И когато дойдат силите и потърсят дала има тук рай, да бъдат поканени и въведени във Върховната вътрешна школа.

Тя ще бъде потърсена по единствената причина, че ще узаконява присъствието и делото на Всемирното Бяло Братство. Тя дава верни Божествени послания след заминаването на Учителя от земята. Ще дойдат мъдреци, ще дойдат философи, ще дойдат хората на науката да потърсят образци от делото, от влиянието на Окултната школа на земята в България.

Но за да бъде тази Школа един велик свидетел за присъствието на Великия Учител на Всемирното Бяло Братство на земята, тя ще трябва да бъде подета с устрем, със стимул, с ритъм. Иначе ще остане само като глас в пустиня. Дошъл Учителят, казал това-онова, заминал и всичко така си остава. Не, трябва да има резултат.

Кой е този резултат? Присъствието на Върховното ръководство, непреривното присъствие на това Ръководство, което държи в своите ръце и води цялата върховна братска система.

Така говори Духът на безсмъртието. Така провежда програмата си Духът на системната работа, Научете се и вие от него, за да бъдете едни от добрите работници, едни от добрите адепти, едни от добрите заселници на новия рай.

Ние сега създаваме нов рай, нов път, ново ядро, нова Школа. Старият рай е бил една Божествена школа, но там дойде учителят на лъжата, учителят да тъмнината, на отрицанието и провали учениците, осакатя учениците и те приложиха насилието вместо любовта. Внесоха греха братоубийството. Но новата школа, новият рай, новото Светилище е дом на разумността, дом на любовта, мъдростта и истината.

Защо подготвят ученика в школата? За да може да проведе тия представителни идеи. Те не могат да се проведат посредством минералния свят, растителния или животинския - дори и с обикновено ниво човек. Възвишеното се предава чрез възвишени станции. Възвишеното се провежда чрез възвишени, идейни представителни сили.

Какви ще бъдат действията, влиянията на тия сили върху съзнанието и духа на ученика? Създава се в него върховният устрем. Тъй като тук, а този малък кръг, провеждаме идеята за Върховното, затова застъпване и системата за върховния устрем.

Проличава ли такава идея, такова явление, такава област, където може да се почувства този устрем? Имало е доста стремежи, приливи и отливи в развитието на човечеството, но имало ли е върховен устрем? Имало е обикновени устреми - да се завладее чуждото, да де се завладеят народи е, да се завладее земята, островите, моретата. Да, имало е такива устреми, но имало ли е върховен устрем? Върховния устрем е липсвал. Върховният устрем може да бъде освидетелстван само чрез приливите на слънчевата светлинна енергия. Единствено слънцето е, което зарегистрира такава върховност. Тепърва идва и Духът да засвидетелства този върховен устрем. Той наистина е проявил доста големи стремежи, създал е доста благоприятни условия за възпитанието, за издигането на човешката душа, но нямало е този върховен устрем. Върховният устрем подразбира: когато тръгнеш, да стигнеш, когато започнеш да учиш, да научиш, когато започнеш да се специализираш, да станеш най-големия специалист. Когато започнеш да размишлявай, да бъдеш най-великия посветен.

Това е вее устрем на Духа. Благодарение на този устрем Божият дух е проявял трите реални свята, от които човек се учи, т. е. света на минералното царство, света на растителното и животинското царства.

Какво трябва сега ученикът да знае? Да може да проучи и прави разлика между устрема ма Духа и проявите на инстинктивното чувство. Доста от учениците не могат да направят разлика между варианта на инстинкта и варианта на устрема на Духа. В устрема на Духа нещата са абсолютни, завършени, положителни, верни. Защо? Защото там преобладава абсолютната сила, абсолютния свят, абсолютната мисъл. Щом преобладават тия абсолютни фактори, то следва ученикът да прави отбор, разлика, сравнение - кое в него е инстинкт и кое е устрем на Духа.

Но ще кажете: „Защо му е необходим този устрем? Нали той има стремежи, чувства, с която може да ся нагажда към нещата, да ги пречупва през себе си, да ся ползва от техните блага, от средствата и сялата им? Защо има нужда да възприема върховния устрем?“ Ние ще ви кажем. Върховният устрем е от висша степен прилив. Той е специален. Понеже е специален, ученикът е същество, което е при специални условия.

Какви са тия специални условия? Може да и той, като другите същества да живее при нужди, да живее при отношения, да изживява събития и влияния? Всеки ученик е двояк, има две естества в себе си - дух и материя. С материалния свят той изживява всички пертурбации, всички закономерности, обаче с духа си той провежда устрема на Духа.

За да можем да бъдем в по-близка връзка с интимните мисли на тия върховни сили, за да бъдем по-близко до специалното приготовление, за да бъдем по-близко до онази абсолютна идея за откриването на първичния темп, на първичния ток, на първичната сила в сътворението, се иска върховни специални условия.

За да може ученикът да борави с тези специални условия, за да може да пише, да рисува, да работя, да гради, да моделира, трябва да има органи. Ето защо, ученикът се приканва към по-чист идеален живот. Ние няма да кажем, че животът на ученик не е чист, че е окалян О, не! Ние искаме едно от ученика: да разбере един път за винаги, че е прям участник във великата мисъл, във великото дело, във великото чувство, във великия устрем, във великата любов при големия абсолютни процес - сътворението. Щом му ся предават задачи за разрешение на този проблем, това показва, че в него е вложено вече безсмъртното, великото, жизненото. Щом ученикът осъзнава в себе си давлението на тия силя, той вече ще получи нареждане, препоръка, заповед да отиде еди къде си и да свърши тази или онази работа. Окултното посвещение не подразбира само да вземаш книгите, папирусите, скрижалите и да мислиш върху тях, а подразбира да имаш устрема на Духа, да проникнеш там, където си най-необходим в дадения момент.

Ето колко буден, колко трезвен трябва да бъде умът, съзнанието и Духът на ученика, с които да може по-лесно да напипа пулса на Божия дух.

Трябва да става нещо. Трябва да се разгръщат листата на книгата. Трябва да се пише върху тази книга. Трябва да се пренасят книгите. Трябва да се лекуват съществата. Трябва да се провежда великата Божествена наука в съзнанието на ония същества, в които започва вече процесът на интереса, процесът на търсенето.

Кой ще направя всичко това? Само свободният, абсолютно свободният ученик, пред когото са съборени всички препятствия, всички догми, всички форми и се е изкачил на най-високата планина, т. н. на най-високото място в пространството и оттам съзерцава ония духовни вълни, които са закономерност в битието.

Но ще важете: „Ако имаме устрема на Духа, няма ли с него да нарушим тия абсолютни закономерности?“ Ученико, има да извървиш важни процеси: чрез устрема да произведеш светлина, огън, като влезеш в съприкосновение с ония идейни въплътени сили, които чакат твоето движение, твоето присъствие.

Но ще кажеш пак: „Дали това не е много? Нужно ли е ученикът да знае, че е призван да влезе в редовете на творческите сили?“ Още в началото поставиха човека е райската градина да работи, но той не искаше да работи и го изпъдиха от там.

Кой работи сега в райската градина? Кой я гледа? Ангелите? Те затвориха вратата на първия човек. На тях се повери тя. Щом става въпрос за рая, ще знаете, че той е обитаван от ангелски сили.

Ще се върне ли човек някога наново? Щом в човека се създаде ангелска светиня, непременно ще го върнат в рая. Там е неговото място, там е неговото предназначение, Там той ще бъде облагодетелстван, защото ще бъде поставен на известен пост. Не може ученикът да опита Божественото, ако не опята Божествените условия. Следователно, раят, това са Божествените условия върху земята.

Сега вие изучавате, че щяло да дойде някаква си шеста раса, която ще внесе новата култура, новия живот. Раят именно представлява тая условия, условията на шестата раса, на расата на посвещението, на расата просветата, расата на голямото изкуство. Всички тия условия са дадени, стига човек да влезе между тях с голям устрем, да развие способността на художника, на поета, на музиканта, на скулптора, на човека на науката.

Върховната вътрешна школа именно има за задача да отреже всички нишки, с които човек се е свързал и да го постави на най-високото място на Духа, където да може да провежда идеите - девствени, чисти, които ще преобразят, цялата земя. Лицето на земята ще се преобрази. Лицето на земята ще бъде място на големи духовни церемонии, където ще се срещат велики сили да вземат решение по отношение някои дисхармонии в битието. Земята в бъдеще ще стане място на общество на народите или общество на посветените.

Кога? Когато ученикът се е издигнал и е поставен между главните върховни архитекти. Заедно с условията на земята се създават и условия в ученика.

И тъй, за да могат да се проведат идеите чрез устрема на Духа, първото условие е да се даде път на този устрем. Достатъчни е била досега безпътицата. Нека сега да се даде път на Духа, който ще извърши великата задача, великия проблем.

Когато засягаме силите на този устрем, или това Божие присъствие, ние имаме за задача да подготвим ученика да знае за тия събития, които стават постепенно на земята. От тях ученикът ще се учи за възможностите и в другите планети или в другите слънчеви ядра.

Велик е моментът, когато ученикът ще почувства прилива на този устрем. Тогава неговите очи ще се съсредоточат, неговата мисъл ще се прелее, неговият слух ще се хармонизира, неговото обоняние ще получи всемирно с обоняние, неговото зрение ще се развие до такава степен, че ще усеща и най-нежните и тънки нюанси на законите на действащите сили в битието.

Каква голяма изтънченост е необходима. За да стане това, трябва органически да се подготвят мозъка, сърцето, дробовете, защото дееспособността на органите ще даде възможност за устрема на Духа.

И тъй, за да имате ясна представа за света, да знаете какво става днес, в този момент къде се извършва престъпление, къде се безчинства, унижава, къде силите са в благороден възход, къде има радост, щастие, къде има стремеж, устрем, трябва наистина проникване, присъствие.

С какво ученикът ще присъства? Със своето тяло, със своята материя или със своето съзнание, със своята душа? Съзнанието и душата са, които разчистват пътя на ученика към великото бъдеще, към идейното светло присъствие на съзнанието, на идейните сили по лицето на земята. Тогава със силата на върховното, със силата на светлинното ще се преодолеят всички мъчнотии и противоречия. А сега има противоречия. Много естествено, сега светът в ученика е смесен - материален и духовен. Материалният се налага, духовният отстъпва. В бъдеще духовният ще побеждава, а материалният ще отстъпва. Защо? Материалните сили, материалните субстанции не са така издигнати, когато духовните сили, духовните субстанции са осъзнати. Ученикът трябва да знае да прави разлика между материалното и духовното, за да може да улеснява силите на духовната същина. Такова една бъдеще ще бъде като стремящ прилив, като стремящ устрем към великото реално, към великото Божествено, което е вече израснало, цъфнало и е дало плод. Плодът е даден. Строго се пази той, не се дава да се вкуси, за да не би наново човечеството да инволюира. Първият плод донесе съгрешението, а вторият плод да не би да донесе забравата. Но понеже прииждат светли духовни сили, духовни същества, които имат за задача да преорганизират материята, да преорганизират клетките, да преорганизират целия духовен апарат, то ученикът е вече едно бликащо езеро, което дава енергия, което дава жизненост, живот, от който се ползват много същества по лицето на земята. Затова, където и да отиде ученикът, той излъчва особено осияние, което озадачава всеки един, който носи душа.

За да може да се проведе върховният устрем, ще се раздвижи атмосферата, ще се раздвижат планетите, ще се раздвижи дори слънчевата система, защото той е свързан с много тънки, ефирни нишки, с неизвестности, с обекти.

Никога ученикът не може да скучае, защото трябват най-малко 4, 5 дипломи, за да се поучават и привеждат в работа, тези проблеми, тези неизвестности, тези обекти. Щом е така, бива ли ученикът да прави престой? Не. Независимо от външните условия, ученикът трябва да използва действащите сили на вътрешните условия. Вътрешните сили са, които подготвят прииждането на тия върховни сили.

Но ще кажете: „Как ще стане това? Това ще стане. Когато у вас е затрептял вече устремът на Духа. Най-немирното същество, което провежда абсолютните идеи на Бога, това е този Устрем на Духа. Някога даже нарушава нещата.

Твоят Учител, ученико, е пълен израз на устрема на Духа. Така и ти си израз на устрема на Духа. Ще трябва да приемем първата стъпка, като едно знамение, като една привилегия за твоето обещание. А всички вие обещахте, че ще изпълните волята, силата, идеята на Бога пред човечеството и пред небето.

За да могат да се превеждат правилно, интензивно върховните идеи, ученикът трябва да бъде всякога готов да отговори на зададените въпроси. Ще кажете: „Какво ще отговори, когато е забравил, когато не знае?“ Никой не трябва да мисли какво де отговаря, а само трябва да съблюдава, да чуе, да види, че действително известни силови енергии имат нужда от обновяване. За да може да се обнови и възкреси естеството на Божественото присъствие, трябва да става движение, трансформиране, трябва да стане привеждане от една област в друга, от едно слънце в друго.

Това за да става, е необходим импулс, стремеж, устрем и то да не се колебаеш. Ако започваш дадена работа, ще можеш ли да я завършиш? Ще бъдеш ли способен за това? 3ависи от надарението. Ако си богато надарен, ти си в услуга и на най-нещастното същество.

Може ли ученикът да знае в даден момент каква оперативна задача трябва да разреши? Нека всеки от вас си зададе този въпрос и го реализира върху земята да видим ще даде ли необходимите резултати. Резултати са необходими. Резултатите са вярата в човечеството. Имаш ли резултати в присъствието на Духа, ти създават епохата - вяра в съществата. А трябва да има движение, присъствие, прилив Без тях светът е мъртъв. Пазете приливите. Те всякога ще ви трябват.

Нашето размишление днес е повече препоръка как ученикът да обърне повече внимание, за да може да завърши известен цикъл от работата върху земята. , защото земята се нуждае от работни същества. Не да копаят гръдта, не да копаят недрата, не да копаят петрола й, но да се представят в художествения си вид, необходимо е подготовка.

И тъй, ученико, едно солидно същество, една солидна сила проличава от богатството, от средствата, които има. Когато отидете в духовния свят, ще имате ли всички тия препятствия? Ще има ли и там бирници, адвокати, пъдари и т. н. ? Ако разбирате така онзи свят, всеки един човек, който е заминал за там, ще бъде подобен на другите. Но ако разбирате, че там има присъствие, че там има издигнати същества, които имат идеята да помогнат на по-слабите, на по-малките, ще знае те, че те идват да възкресят новата епоха.

И тъй, вземате ли участие в общото строителство? Имат ли ви в предвид? Вие сложихте първия крайъгълен камък за върховното строителство върху земята. Вие изиграхте една голяма роля. Вие изпълнихте една такава роля, която от хиляди години се е очаквала. Ето защо, нека тия наши размишление да станат вече устрем на Духа, чрез който да присъстваме, да проникваме до всички области на Божия дух.

Изградете се така. Не се съблазнявайте, не се спирайте да се сравнявате с другите, но запалете свещта и се не бойте.

Ето как ще разрешите социалните въпроси, защото и те съдържат печат, в абсолютен смисъл процент. Нека тия възвишени проценти бъдат сложеното от вашата ръка, от вашето присъствие, за да ви зарегистрират като едни добри работници. Трябва да бъдете работници, защото предстои една голяма работа. Не може да се извърви духовната работа, ако няма работници.

И тъй, за да може да станете достойни, избрани работници на великото дело за провеждане идеята на Всемирното бяло братство по цялата земя, необходимо е издръжливост, кураж. Вие сте щастливи същества, защото ставате посредници на Божия дух, защото Господ гради чрез вас. Онова, което е слово, трябва да се реализира в дело, за да се обезсмърти словото, т. е. словото да се обърне в благоприятна енергия. Необходимо е благоприятна енергия. С тази енергия ученикът може да разшири устрема на своя дух и на своята душа.

Кой ще направи това? Умът и сърцето, духът и душата ще направят това, защото те са вече като една действаща сила. Това е най-красивото поле, най-красивия свят, където можете да живеете един духовен братски живот.

Нека жизнените сили на този устрем да проведат у вас едно събитие, което да изяви, да даде закалени характери, положителни сили, идейни сили, върху плещите на които стои идеята да проведат Божественото, идейното в бита, във формата, в съзнанието на ученика, за да може да се увеличи процента на посвещаващите се ученици. Небето държи за това. Ако бяхте по-широки, по-мъдри, щяха да се проявят при вас доста много сили от другите школи.

Нека продължим по този темп на размишление, да обогатим вашата мисъл, вашия разум, вашето сърце, вашия дух с по-младенчески сили, с по-жизнени сили, които да дадат образец за бъдещето съществувание по лицето на земята. Работете. Създавайте си духовна работа. Четете, мислете и пишете. Всички това е свързано помежду си.

Не можеш да вкусиш без да пиеш. Вкусът и пиенето са свързани помежду си. Ето защо, вашата работа е колективна работа, вашата работа е творческа работа. Вашата работа ще създаде импулс на много същества. От вас зависи да канализирате атмосферата и съществата които ще тръгнат по нея, да намерят пътя, да намерят отдих, да намерят присъствие, да намерят същества, които ще ги ръководят.

Нека тази свещена идея към Абсолютното, към Божественото да се реализира във вашата душа, във вашия ум и във вашето сърце, чрез които ще проведете и върховния устрем, Върховният устрем трябва да проличи в присъствието ви между хората. Ученикът с върховен устрем е скала, събитие, процес, присъствие.

Ето как ще проведете върховните неща в живота на човечеството, Тогава, пред който и свят да те поставят, ще имаш една ръководна нишка, един път, които няма да ти позволят да се отклониш,

Ученико, ние спряхме това отклонение, за да можем да дадем един възход, една еволюция. Колкото и да не се чувствате готови, но това трябва да стане. Защо? За да се подчертае, че е стъпил Божият крак върху земята, да се подчертае, че е организирал слънчеви ядра, духовни ядра, да се подчертае, че Върховното присъствие е провело една от най-възвишените мирови идеи-да се включат в процеса на посвещението всички ония сили, които ще бъдат в помощ на сътворението.

Нека този прилив на жизнени светлинни сили, на възвишените сири от великите светове да разгърнат недрата на земята и да внесат богатство, които ще бъде необходимо като средство на учещия се ученик.

И тъй, бъдете уверени, че скоро ще имате средства и условия да може да проведете идеята за идването на шестата раса. Бъдете този план, това първо начало, тази първа стъпка, за да може и вие като индивиди да се почувствате, че наистина сте едно сложно оперативно знание, една сложна оперативна идея, един сложен оперативен свят и ще бъдете уверени, с по-голям стремеж, с по-голям устрем ще пазите този свят да не би да пострада, да не би да го ограбят.

Ето каква свободна мисъл, какво свободно съзнание се иска, за да може да се пробуди онзи заспал, онзи изостанал, онзи отклонил се дух и да тръгне по пътя на великото всемирно посвещение. Нека се запечати във вашето съзнание онова важно положение - устремът на Духа. И когато ви срещне някоя мъчнотия, веднага си представете устрема на Духа, когато ви срещне някоя съблазън, веднага си представете устрема на Духа, когато ви срещне някоя особено загадъчна идея, която иска някак си да ви овладее, веднага си представете устрема на Духа и всичко ще пропадне. Никакво препятствие няма да бъде в състояние да спре твоя устрем. Всички тия състояния на Духа като устрем, като стремеж, импулс, ритъм, като живот, ученикът трябва да разбира. Трябва разбиране. Трябва да разбира, кога Духът е в него и в какъв прилив е, и да даде път на тия сили.

Давай път, т. е. стани сам път, за да можеш да почувстваш върху своето естество движещите се велики посветени върховни същества, които ще се радват, че са стъпили върху една светла идейна, чиста светлинна енергия, защото ти си енергия и като енергия правиш чудесии - положителни и отрицателни.

Нека тази енергия се обърне вече на творческа, възвишена, Божествена енергия. Чрез устрема на Духа ще отгатнеш най-сложните проблеми за живота. Чрез устрема на Духа ще отгатнеш най-същественото. Чрез устрема на Духа ще отгатнеш за Великото начало, т. е. за всяко начало.

Трябва да стане това. Какво е другото? Насилието на закона. А знаете ли насилието на закона какво ще ви даде? Страдания, страдания. А Духът тук ви освобождава от страданията, от задълженията, дори и от кармата. Защо? Защото сте вече върховен устрем.

Кои сили са, които ще спрат този устрем? Кои са тия духове, които ще спрат Божествения устрем? Няма да се намерят такива същества, които да спрат Божествения устрем,

Ето как се ликвидира в момента кармата. Никога ученикът не трябва да чака да се изминат много времена, за да се ликвидира кармата посредством изпитания, работа и т. н. Този процес е бавен. Той не е процес за ученика на Върховната вътрешна школа. Процесът или развитието във Върховната вътрешна школа е действието, устрема на Духа.

Като ви говорим в този дух, то е да проникнем в светилището на вашата душа, за да го закалим, за да го обгорим, за да може за в бъдеще правилно да се справя с всички дадени задачи. Така разбирайте нещата и ще се домогнете до онова познание, за което човек не може и да мисли, за което не може да допусне възможно ли е или не. Не значи, че като не виждаш вятъра, той не съществува, че като не виждаш етера, че не съществува или като не като не виждаш рентгеновите излъчвания, че те не съществуват, че като не виждаш Върховната организация, която провежда великите идеи на Всемирния, на Върховния, че тя не съществува. Както съществува вашият Централен комитет в столицата и вие не го виждате, не сте се срещали с него, но му вярвате, така трябва да се създаде вяра, че и там някъде във висшите светове съществува Централен комитет, който провежда нещата. Следователно, вие трябва да вярвате, тъй както вярвате, че съществува Централен комитет в столицата, тъй както съществува правителство в Англия, Америка и т. н.

Но ще кажете: „Това ние вярваме чрез вестниците.“ Така също и Върховното ръководство хроникира в свещените записки, в религиозните мисли, че съществува някакво ръководство.

Ето как устремът на Духа ще укрепи вашата положителна вяра. Тогава не ще бъде необходимо да ходиш тук и там да опитваш нещата, защото ще ги схващаш по духовен път, по духовен усет, по духовно проникване. Ето защо, подготви себе си вътрешно, за да изживееш и изпиташ целия всемирен ритъм и живот.

Тази свещена подготовка е да се подготвиш и заживееш в абсолютните истини, т. е. не трябва вече ученикът да се заблуждава, да се отклонява, да се спира, но да заживее положително, реално в положителните истини, в същините на живота, в същините на душата, в същините на Духа.

Към това ви подканва Духът - да може да схващате нещата правилно, идейно, ритмично. Ученикът трябва съвършено да се откъсне от стария свят. Досега той не е имал път. Пътят му е бил в църквата, в семейството, в неговите близки, но той не е имал устрема на Духа - този път, който ще го освободи от всички заблуждения.

Но ще кажете: „Защо да е заблуждение, когато той е помагал да се издигне човекът?“ Какво е помогнал? Нищо не е помогнал. Станал е един всеядец, ял е, пил е, нарушавал е Божествената хармония, Божествената мисъл. Това е правил човекът. А сега, с присъствието на този устрем на Духа, става пълно преобразование, Вие казвате: „Да стане това, да можем да въплътим тия иден, да ги имаме по-конкретно, по-близко“. Малко усилие от ваша страна, за да се види, че вашият устрем е сроден с устрема на Духа. Няма вече време за заблуждение. Ние ви поставяме като едни свещени основи за новата култура. А как ще уредим новата култура, когато основите не са здрави?

Бъдете една здрава основа. Нека това слово възкреси братството. Нека това слово възкреси държавата. Нека това слово възкреси цялата земя.

Ученико, всичко онова, което ти е дадено, ще трябва да го преобразиш - и физическия свят, и духовния свят, и Божествения свят.

Кой ще го преобрази? Именно този устрем. Но ти не спирай устрема, не философствай, не забавяй, но побързай. То няма да бъде ненавреме. Времето е минало. Дойдоха велики учители и ти казаха, че времето дойде, че времето минава.

Ще кажеш, че има вечност. Ще мине една, друга ще дойде. Можеш да изпълняваш ролята на нисшите същества, на материята, на спящите същества, можеш, но трябваш.

На кого? Сега Бог говори, щедро говори. Използвайте тези моменти. Те са свещени за вас, за вашата среда, за вашите братя и сестри и за всички ония сили, който ще потърсят къде Бог говори. Тъй както мъдреците потърсиха къде Бог се роди, така сега ще потърсят къде Бог говори, къде Бог се излива в светлинна, любов, обич. Свидетелството е истината. Единицата е начало, но трябва да има свидетел. Двойката ще свидетелства, ще записва и ще казва: „Това и това беше“.

Всичко онова, което трябва да стане, трябва да се подържа. Школата е, която подържа реда, процесите на посвещението. Школата ще даде венеца на знанието. Тя ще прояви всички тайни за всяко едно движение, за всеки цвят и тон, за всяка една мисъл, за всяко едно начало, но трябва готовност. Всичко да става с трепет и радост.

Сега ученикът по вътрешен път е повикан да влезе във Върховната вътрешна школа, където Учителят сам участва, където ръководи върховния процес. Той е сериозен, затова не се поверява на другите сили. Сам Мировият учител ръководи върховния процес, т. е. Върховният дух чрез Мировия учител подрежда върховните процеси.

Варна, 17 декември, 1955 год.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...