Jump to content

98. Постоянството


Recommended Posts

РАЗМИШЛЕНИЕ 98-мо.

Постоянството.

Ученико, друго едно ценно качество в ученика е ПОСТОЯНСТВОТО. Ученикът е неотклонен, неподатлив на чужди влияния, природните събития не го обременяват, защото те са от голям интерес за него. Ученикът е постоянен в работата си, тъй както слънцето е постоянно в своята вечна работа. Ученикът неуморно работи, защото е пратеник на Бога. Той е постоянен във великата работа, която му е възложена. Отличителното му качество е това, че той независимо от трудните условия и събития, е поставен на отговорния пост като обновител и посветен, проявява качеството постоянство и устойчивост и строго следи за извършената от него велика работа.

Ученикът е силен, безсмъртник, безкрайност и вечност. Ученикът е велик химик. Знае да трансформира всички елементи, като ги държи в тяхната първичност и сила. Животът на ученика представлява голям светилник, който осветява лицето на неговия Създател. Ценното в ученика е неговата постоянна мисъл, която прониква в безкрайността на битието.

Друго едно ценно качество на ученика е волевата и мощна сила, чрез която той разкрива нови светове, през които минава неговия дух и обезсмъртява своята божественост.

Друго едно качество, постигнато чрез постоянството, е ПРОЗРЕНИЕТО - качество на божественото, на първичното. Само силата на божественото е, което държи нещата обновени и винаги първични и святи. Ценното в ученика е Божественото прозрение Прозрение. Казваме божественото, а там където е божественото, никоя друга сила не може да внася смут и влияние в душата и понижение на духа, защото всички органически сили са под диктовката на Духа. Те са кормилото в ръката на силния у Бога ученик. За ученика не съществуват смутни времена. Катаклизмите в живота на човечеството не са същественото за него, а са само известни етапи за възход и придобиване на опитности.

Най-силната личност в живота, тя е ученикът, с короната на божественото, върховното и безсмъртното. Няма сила в живота; която да го помести и измести от определеното място, заемайки го чрез отговорност в живота, тъй както никоя сила не може да измества слънцето от неговия път и да наруши всемирната хармония. Работата на ученика е подобна на тази на Учителя, като изпълнява Върховната Воля. Независимо от расовите и човешки порядки, Учителят прокарва Принципите и порядъка на Върховната Воля. Божествен работник е Учителят, а ученикът е божествен слуга. Тези преимущества, които има ученика, го определят във висша степен адепт в живота. Чудната програма, която ученикът следва е безсмъртните мисли на АДЕПТСТВОТО. Ученикът живее винаги в области, къде то варират мислите на адептите. Великите задачи, който ученикът разрешава са да измерва величините на тези мисли, прокарвани живота на посвещаващите се люде. Ученикът измерва всяка дадена мисъл. Той изучава най-подробно нейния произход и сила, нейната работа и начало и следи за нейния плод.

И тъй, колко то повече мисли на адептите са дошли на земята, толкова повече атмосферата на земята се пречиства и небосвода става все повече прозрачен. От силата на светлите излияния, които идват от висшите светове се ползват все повече люде. Това е божествения капитал, който се отпуща за нуждите на посвещаващите се. Колкото повече силни люде живеят на земята, толкова повече интересът на висшите същества е по-голям. Защо това е така? Това се отнася само за живота на земята, тъй като на земята вече се организира живота на разумните сили. За пълното успяване на тази организация, се изисква повече преливане на пламък от разумност в живота и мисълта на посвещаващия се. Земята е благословено състояние за дадени същества, които мимо тяхната воля и упоритост, са заставени да се въплътят и живеят на земята. Затова е казано от древните пророци: „Господи, нека стъпи твоята нога на нашата земя“. На всички тия същества предстои да организират живота по образ и подобие на другите по висши светове. До сега земята е била бездна на скръбта, но идват силни души с прозрачни очи, с прозорливи умове, изпълнени с любов души, които ще помогнат на скърбящите души.

За тези времена сега, ученикът слугува, а Учителят работи. Слугата е верен, а Учителят е вечен. Две сили са, които внасят божественото в живота. Те са верния слуга и безсмъртния Учител. Две сили са, които дават и вземат. Две сили са, които създават и пазят. Две сили са, който идват и отиват. Две сили са, които внасят светлина и възбуждат топлина. Две сили са, които говорят на човека: „тръгни и верен бъди”. Две сили са, които казват на човека: „безсмъртник си и вечността те предвожда.“

Тези сили винаги са с посвещаващия се. Той не може да се освободи от тях. Те са като вечна песен в него, като неумолим копнеж за щастие, радост и свобода. Те му създават радостта и вдъхновението, с тях посвещаващият се ученик вечно копнее. Те са неговото сегашно и бъдеще, утре и обяд, хляба и водата, красотата и свободата. За него те са земята и небето, слънцето и звездите, нежната майка й добрия баща. Те са, които вечно го занимават, при всички случаи на живота. Минавайки през минералното царство, растителното царство, животинското и човешкото царства, като проблясък в съзнанието му са биле винаги тези две сили, които са настоящето, великото - УЧЕНИКЪТ И УЧИТЕЛЯТ. Без Учителя и ученика, животът представлява голяма пустиня без оазиси, без растителност, с необятни планини от пясъци. А там навярно е царя на смъртта.

И тъй, кога у вас ще се затвърди убеждението да бъдете винаги готови, тъй както слънцето винаги е готово да осветява и на време да извършва своята голяма работа. Няма до кога. Главите ще се снемат и ще останат само труповете. Само при този случай има оправдание. Но докато главата е върху тялото и въпрос не може да става, до кога. Главата е божественото. Знаете ли колко много струва главата? Каква голяма работа беше на онези Велики същества, когато съединяваха главата с тялото, Какъв сложен беше планът, който беше поставен от боговете на създанието и поверен на боговете на творчеството. Във великия заседателен свят спорът беше, дали е време да се постави геометричният триъгълник - главата, върху квадратурата на тялото. Последното решение беше да се свърже божественото - главата, с духовното и човешкото-тялото.

Колко много струва това. Каква върховна работа се извърши при този свещен акт. От деня на това решение започна великата работа на Учителя и предаността на слугата - ученика и до днес. И днес е времето, когато наново се напомня за великото, което е дадено и извършено за човека, а именно: Божественото, като дар на посветените, а постоянството като висше качество.

Ето, защо, ценете себе си, главата си, тялото си, нозете и ръцете си, защото са план на Великия Архитект - Създателят на живота. Стремете се винаги да създавате хармоничност между тези три свята, тези три области в живота ви: областта на главата, областта на дробовете и областта на стомаха. Само чрез тяхната хармоничност ще можете да успявате, да имате божественото прозрение, защото божественото се проявява само в хармоничното. У вас има вече идеята да се преустановят за сега срещите за малко! Да, малко са дните, малко са моментите, при които вие да можете да бъдете в хармонично състояние. Нашите срещи бяха с тенденция да държим повече моменти вашето съзнание във връзка с мислите на плеадата адепти на стремежите и това стана. И сега, когато ще преустановим срещите, нека у вас в този същия ден и час да бъде направена връзката, да могат да проникват мислите на адептите у вас, за да има връзка здрава, заради делото - това свещено дело на Братството. Няма по-голямо събитие днес от тържеството на братството.

Няма по-кораво оръжие, по-големи и силни въздушни сили от психичните сили, от оръжието на духа, които сили извоюват свободата на братството. Идват дни когато ще се говори само за братството. Братството е идеята в живота.

И тъй, бъдете истински членове на братството, ученици от Великата школа на братството, защото само така земята ще ви запомни, ще отваря обятията си за вас, ще ви пои от кристалните си извори, ще ви храни от сочните си плодове, и вашата Душа няма никога да оскудява, а вашето тяло ще бъде съд чист, в който ще обитава Божеството.

Братството е новото в живота на човечеството и човечеството ще чуе вече братския зов. Иначе земята ще бъде пустиня, бездна на страданията и скръбта.

Епохата на царството Божие на земята е епоха на братството. Сега мислите на адептите витаят из дворците, из министерските кабинети и смущават умовете им. Всички агенти на смъртта ще се изплашат от зова на братството и от мислите на адептите. Земята и морето ще върнат жертвите й ще ги предадат на братството. Това не е пророчество, а е системна работа и план Господен. Господ и днес вика и търси Каина и пита: „Каине, Каине, къде е брат ти?“ Духът на земята и духът на океаните, ще дадат ответ за загубения брат на Каина. Това не е обикновена трагедия. Това е план, върховна работа на всички посветени, които имат за задача да възкресят убития брат Авела.

И тъй, всеки поотделно, потърсете у себе си потиснатия неоправдан брат. Потърсете този убития Авел у вас. Днес Господ наново ви говори. Той търси брата. Отворете вратата на вашето сърце и кажете на Господа: „Ела, Господи, брат ми е у мене на гости. Аз му давам най-пищния обяд. Извини ме, Господи, за греха, който извърших спрямо теб и брата си.“

Така работи Господ, така работят и силните, адептите, ученика и учителите - работа Господня, разумна, съвършена. Силни са те, защото работата на Духа им предстои. Любящи са те, защото работата на ангелите, пълна обнова на човешките общества и просвета на човешкото съзнание им предстои. За тях няма ден и нощ. Няма умора и униние на духа. Няма състояние и пространство. Те живеят във вечността, в безкрайността.

Готови ли сте за такава работа, за такова слугуване или свещенодействие - слугуване във физическия свят, свещенодействие в духовния свят и работа в божествения свят? Това се изисква и от вас, затова сте призовани, записани в книгата на възможностите и кредитирани от божествената съкровищница. Само така сте нещо. Иначе - обикновени търговци, земеделци, чиновници. Необикновено е да сте хора на изкуството, на поезията, хора на идеите, на принципите, хора на висша култура, любящи същества на силните, на посветените. Без идеал е трагедия, без постоянство е комедия, а без работа е смърт.

За да се постигне всичко това, преди всичко е нужно красиво хармонично тяло, а то значи хармонизиране на всички способни сили в тялото по строго очертания план на боговете, защото казахме: много сложна комбинация е човешкото тяло. А колко повече е сложна главата на човека! Върху главата на човека са нанесени сложните мерки на битието. ПАЗЕТЕ ГЛАВАТА СИ ВИНАГИ НЕОБРЕМЕНЕНА.

Едно ценно качество в ученика е това, че той познава функциите на всички сили които работят в главата.

Сега, към вас настойчиво обръщаме вниманието ви, изучавайте функциите на главата си - този божествен свят. Главата е сложна скица от битието. У нея вземат участие толкова същества, колкото светове съществуват във вселената. Когато се строеше божият храм от мъдреца Соломона, донасяха се скъпоценни камъни и дървета от всички краища на земята. Така също, когато се устройваше човешката глава като посветен, се донесоха елементи от безбройните планети, за да се построи главата - този храм на Духа. Това знае само посветения. А на вас посвещаващите се. казваме: Като верни слуги пазете този храм, да не би някой злосторници да повредят някои от неговите олтари. Пазейки го усърдно, у вас ще се култивира качеството ПОСТОЯНСТВО.

И тъй, да дойдем на първата си мисъл. И друго ценно качество на ученика наравно със самообладанието е ПОСТОЯНСТВОТО. А в проявите на тия две качества е проявата на божественото. И тъй, който цени дадения вдъхновен момент, е силен човек, който мисли в дадения момент, е силен човек, който работи в дадения момент, е силен човек, а силата е качество на Духа. Следователно, проявите на Духа са прояви на гениалност. Геният е новото в живота. Той е очакваното, той е изгряващото. Всички погледи са обърнати към гения. Гениалността е, която свързва човека о Бога. Геният е, който тълкува тайните на битието. Когато Духът на гения се всели във вас, тогава ще проговори Бог и ще настъпи моментална прозрението.

Това е пътя на, ученика, пътя на посвещението, защото без посвещение няма съвършенство. Без работа, няма плодове. Без мисъл, няма светлина, без прозрение няма ясновидство. Това е ценното в ученика, че той владее гениалните качества, владее мощните сили, прозира светлинните сили и живее в хармонията на Битието.

19 юни 1942 год.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...