Jump to content

Recommended Posts

РАЗМИШЛЕНИЕ 106-то

Огън и сила

Ученико, всеки посвещаващ се иска да знае. Защо трябва да знае и какво иска да знае? Той иска да знае своето начало. Но по кой път ще знае той това. Кои са силите, които ще му разкрият тази тайнствена област, която го е деляла до сега, която е била до сега като една непроницаема стена за реалната му същина и неговото битие? Защо е наложително да знае? Нима той не може да бъде доволен от даденото доволство, от отношението му с многото прояви на природата, които облагодетелстват неговия живот, които му дават сладостта на живота? Да, има нещо, което не достига. Има нещо, което не е в ред. Има слаби страни на човешкия живот. Има празнини, които му навяват пустота и обезсърчение. Но има нещо по-страшно. А ТО Е НЕИЗВЕСТНОСТТА, която трови човешкия Дух и създава плачевното състояние на човешката душа, помрачава съзнанието му. Но има още по-страшно, то е БЕЗСИЛИЕТО МУ. И всички тия положения са, които поставят дилемата: вечното постижение или угасване на духа. Зад всеки посвещаващ бликат живите очи на онзи разумен помагач, който носи огъня и го е запалил на камината на огнището в човешкия гръбнак. И така пламнал този огън, огрял магическите сили в гръбнака, те полазват по целия организъм и събуждат змея-живота, който започва да издъхва светкавични искря, причинени от този огън, който пробужда дванадесетолистния дънер или дървото на живота.

И тъй, за посвещаващия се е ясно едно: да бди за благодатното разцъфтяване на дървото на живота у него, което съдържа в корените си зародиша на духовната същност. Той трябва да бди, да познава атмосферните влияния, магнитните насищания, психичните действия и божественото влияние, за да опази безсмъртното дърво на своя живот. То е обекта на силите на разучаване. Всички висши сили, минавайки през градината на човека, на посвещаващия се, ще спрат при това дърво и от плода му ще анализират за неговите качества, свойства и чистота, за първичното „его“ или „АЗЪТ“.

И тъй, огънят и духът са двете сили, които са първични. И всеки посвещаващ се е представител на този огън и Дух. Там; където отсъства огънят, Духът липсва. И обратно, където отсъства Духът, огъня липсва. Що е огънят у човека? Огънят е онази жизненост, която е вложена, вселена в гръбначния стълб и под действието на психичните сили на Духа, тази жизненост, тази енергия се пропива, възприема от всички органи на тялото, а органите от своя страна проявяват качествата на духа. Затова всеки посвещаващ се е пламнал огън, а силата и свойството на огъня са неприкосновени. Всички посветени, учители, са идвали на земята да подклаждат все този огън, за да възвърнат неговата първична сила, да се премахне вече безсилието, което казахме, че е най-страшното.

Какъв, елемент е този огън в човека? Определихме го като жизненост, но то е едно много общо понятие. Той е първична искра, излязла от лъчемисъл на Първоизточника, когато Тази Върховна Воля е решила да създаде битието. Благодарение на тази искра, тази жизненост е започнала сложната си работа, Родиха се атрибутите на живота, създадоха се условия за живота и се разкри перспективата за вечността на човешкия дух, който има за задача свободата на човешката душа. Благодарение на тази жизнена способност бе даде онзи широк простор, в който човешкия ум, ползвайки се от вибрациите на тази сила и огън, можа да създаде етапната наука за възхода на човешкия дух към великия океан - Всемирният живот.

Не така случайно е казано: „запалете светилниците“. Светилниците, това са ония добродетели, които са подхранвани от тази жизненост - огъня или, огън-силата. По-конкретно: има ли огън във вас? Са ли Духът и силата във вас? По форма - да, но по същина, вие сте неизмерни. А кое е неизмерно? Само вечното. Как се проявява, или как чувствате проявите на този огън у вас? Проявата да бъдете винаги щастливи; независими, свободни. Това е проявата на този огън, това е гаранцията за вашата същина. А коя е силата у вас? Или как тя бе проявява и как вие я чувствате? Това е едно чувство у вас да бъдете в хармония с всемирната хармония, да бъдете пазител на реда и законите. Коя е подбудителната причина, за да насочвате мисълта си в тази област на живота? ТЯ Е ВСЕМИРНОСТТА НА ДУХА. Ако не бяхте ученици, нямаше да правим опит да събуждаме тлеещия огън у вас. Нямаше да правим опит да развиваме способностите ви за силата на духа.

Защо правим това? Това лична симпатия ли е, или е едно лично начинание, да проявим само дадена област из живота на битието? Не е това. Ние сме градинарите, които прекопаваме бентовете у вашата градина. Ние сме зидарите, които зидаме на Всемирната светиня.

Ние сме архангелите, които поддържаме живота на хармонията. Ние сме звездобройците, които следим поотделно за всяко движение на планетите и слънцата. Ние сме поетите, които разпалваме живото слово, за да могат да се развиват и живеят посвещаващите се. Ние сме в безкрайното и поддържаме живота на малкото, за да работи и се усъвършенства. Ние сме светоносците, палещи звезди, поддържащи огъня у човека, събуждащи духа му и произвеждащи трептенията в неговата съзнателна мембрана. Но, само това ли е? О, не е само това! Ние сме лъчистите същества, осветяващи престола на святостта.

Това е сега само за вас посвещаващите се. Всичко друго може да се направи в достояние на други, но това е само за вас. Затова, пазете да не оскверните святостта на духа, лъчистият му образ, който се проявява между вас. Той е копнеж за вас Сърцето ви няма да спре и умът ви застой няма да помни, волята ви няма да се пречупва, защото ще се внесе у вас силата - ОГЪНЯ. Колко силен е моментът. Човечеството казва: нямало е случай . когато небето и Бог да са от проявили. А вие ще знайте: ако има в живота и природата съществена проява, то тя е Божествената.

 Когато така вя занимаваме, ние носим със себе си психически листове и кърпим гранитните скали във вашата градина, с цел да я почистим и да оплодотворим почвата. Сега у вас се явява смутната мисъл, но тя е, разбира се плод на онази психоза на плътта и казвате: нима тази велика епоха с нас ще започне? Нима ние малките, незабелязаните, слабите непроявяващи особени качества на гения, на силния, можем да бъдем свидетели на тази епоха? Това на е ваша работа. Вие сте вече сложени като основа. Във вас започва магията, мистичния пламък, духовния огън, защото ако не бяхте вие, как мислите, нямаше ли да има други? Ще ви кажем едно важно събитие за, живота на земята, за живота на човечеството, а то е: внася се, сваля се културата от един по-висш живот на една светеща планета на земята. А защо вие попаднахте под обсега на тази култура? На въпроса отговаряме: не е ваша работа, не е толкова нужно да го знаете. Едно е, което вие трябва да знаете, а то е: вече пламъкът на тази висша култура ви е огрял и ще имате резултатите му. Важна е работата ни. Помнете, от небето се взеха съкровища, донесоха се на земята и се поверяват на вас. Пазете тези съкровища, защото са необходими и за онези, които ще ви потърсят, защото след тази световна психоза, след развоя на тези световни събития, надеждата остава само върху силите на Бялата ложа. Силите на Бялата ложа сега са при особени специфични условия, при особени варианти, които условия създават вече мощно силните, които ще внесат мира, свободата за изморения човек. Кои са тези силните, кои са свидетелите? Кой може да бъде свидетел? Само този; който е видял. Всички други са лъжесвидетели. Да видиш, подразбира да имал вътрешна светлина, прозрачно чувство, огрята от светлата лъчемисъл на Първоизточника. Наричаме я лъчемисъл, но вие после поправете езика, тъй както на вас допада. Не е толкова съществена формата, отколкото съдържанието. Силните ще донесат мира и свободата - тези, които имат силата-огън. А за силните, вие най-много се интересувате. Разбира се, от скромност себе си изключвате. Това не е лошо, това е добро. Но ако силният мине през вас, как мислите, ще бедете ли обикновени? Обикновеното ще се стопи, плътта ще се стопи, материята ще затрепти, а духът ще полети.

Тази е истината за посвещаващия се - истина ОГЪН-ОЧИЩЕНИЕ. Всяко едно очищение е придружено с изпитание, а всяко изпитание носи прозрение. Като знае това посвещаващият се, трябва да се осланя само на този огън-сила, която ще се прояви чрез неговата воля и ще следи за магическото събуждане животосилите на Духа. Това сега са дадени форми, а коя е реалността? Реалността е огъня-Дух, който изтича през пръстите, протича през костите, който се разстила из целия организъм посредством гръбначния мозък и цялото тяло става трептящо, способно да чувства меки миг светлинните влияния. Само така имаме съвършен инструмент, върху който добрият майстор може да изсвири арията а Духа, симфонията на слънцето.

С тази надежда, с тази мисъл за изпитанията, ние искаме да ви подготвим за трите главни изпитания: изпитание на плътта, изпитание а материята и изпитание а Духа. Те неминуемо ще дойдат, затова трябва да се укрепи духът, защото, знайте: ще посрещнете страданията на цялото човечество и то ще ви занимава, ще ангажира вашето съзнание за причините, за последствията. И ако сте малодушни, ще се опрете при страданията и те ще ви задържат, но ако сте силни, ще продължите, ще използвате изпитанията.

Сега няма да се опираме, защо са необходими изпитанията и страданията. Те си имат старо качало. Не може без качало. Такова е естеството на творческите елементи. Но вие бъдете силни и прозорливи в изпитанията, за да можете да кажете: „плът и кръв не са ни открили това, което имаме като прозрение“. Не забравяйте: имайте силната памет, че зад вас са силните очи на помагача. Те всичко виждат и пред изпитанията те пътя ви ще осветяват. Но от вас се иска вглъбена молитва, която опреснява естеството, защото жизнеността не е плод само на физическата храна, а 70% тя зависи от духовното обновление, чрез възвишената мисъл и трезвите чувства.

Новото сега за вас е, че вие не сте това, което мислите че сте. Вие имате образа на старата мисъл, на грохналите чувства, но сега същината на вашия вече обновен дух, е съвсем друга. Така ви виждаме ние. А ние желаем и вие така да се чувствате.

Деца на новото, синове на силното, няма по-красив живот от живота на бялото братство. В бялото братство не съществуват надписи и пакостници. Там няма мъртви. Всички са минали през очищението и са станали чисти, защото там чистотата е средство за постигане на висшия идеал. Ако нямаше нечистота, нямаше Да се говори за чистота. Но понеже съществува нечистота, затова чистотата се явява като идеал. Пуснете жизнените сили на този огън-сила, за да бъдете силово очистени. За това не се искат някакви специални методи. Най-специалният метод е да можете винаги да имате чистата мисъл. Всичко друго се постига чрез нейната светлина. Това е необходимо за нас. Даже в ежедневния ви живот вибрациите на чистата мисъл, може да преодоляват. И Това ще бъде, защото ПОМАГАЧЪТ зорко следи за това. Може би ще има дърпане на уши, но това ще бъде като изпитание.

За България идва едно изпитание, но то не е толкова съществено, колкото онова изпитание - огнено изпитание, което ще дойде на посвещаващите се. Само то подготви адепти. В процеса на посвещението баби не съществуват. Хроми, недъгави, невежи, идиоти няма. Там има добре изпитани чрез огнено очищение, нагрявани в огъня на Духа и добре закалени. Ничия сила не може да ги пречупи и осакати. В миналото, в окултните школи се изпитваше волята, а сега се изпитва сърцето и ума. Като казваме сърцето, то е за големите страдания, а умът за големите противоречия. Преминат ли се те, то значи да имаш съвършения посветен. Опитан във воля, сърце и ум, само такъв може да бъде като мощен двигател, развиващ мирова сила. А само тези, които развиват мирова сила, могат да внесат разумното в живота на човека. Малцина са такива двигатели. Учителят на бялото братство ви казва: „Те са трима“. Сега вие се интересувате, кои ли са те? Къде ли са? Щом Той не ви каза, то има защо да не ви каже. Ние само ще ви кажем, че единият е в Европа, вторият е в Америка, а третият е в Азия. Те са колектива на духовния живот на дадени нации. Чрез тях ще проговори съвестта, мъдростта и человеколюбието. И ще внесат една програма за братство между човешкия род. Диктаторите са осъдени. Божественото ще се наложи, но не чрез диктатурата, а като разцъфтяващо цвете, огряно от любовта на слънцето. Пуснати са вече агитатори, съвещатели и те имат думата сега. Ще зависи до колко ще могат да издалият възложената им мисия. Разбира се, черната ложа противодейства на това. Мирът ще дойде само по метода на любовта . Само чрез разумни похвати ще дойде мирът, който човечеството очаква. Да е ви плаши сега всичко това. То става за изпитание. Края на това изпитание още не е дошъл. Но ще дойде деня, когато ще се каже: „стига“. Гордите духове трябва да се смирят, а то ще стане само чрез изпитанието.

29 януари 1943 год.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...