Jump to content

Recommended Posts

РАЗМИШЛЕНИЕ 119-то

Свещеният език

Ученико, когато се подслади душата ти от сока, оросяван от свещения език на Духа, тя се обновява и разтваря като цветна пъпка и възприема лъчите на любовта. Няма друг език по-свещен от езика на Духа. Всички пророци, посветени и учители познават силата и красотата, мелодичните вариации на този език на Духа. Следователно, всички мъдрости са написани, чрез пламъците на този език. Всички истини, всички тайни са открити в техните детайли, из глъбините на вековната замисъл на този език. Всички написани свещени писания на древността и сега, ръката е движена все от трептенията на този свещен език. Всеки дъх и шепот на мъдреца е изблик на този език. Всеки импулс на човешкия дух е вдъхновение на този език. Всяка нежна усмивка и поглед са псевдоними на този свещен език. Всяка замисъл за необятността и вечното, в която основа стои съвършенството, е импулс на този свещен език. Следователно, всеки посветен ученик говори и разказва със сладост и трепет на този език. И всеки посвещаващ се, се обучава да говори на този свещен език.

Ние не разглеждаме езика само като уд, а и като духовен усет. Затова казваме: само чрез духовния усет, може ученикът да разбира тайната на истината. Само чрез духовния усет, ученикът може правилно да възприема безсмъртното слово на Учителя. Духовният усет е плавен говор, дълбоко мистичен говор, чрез който тайнствен шепот ученикът разказва на своя учител, че разбира словото му, че правилно възприема знанието му. Но, само по отношение на своя учител ли е такъв? О, не! Чрез духовния усет ученикът е в контакт и живее с другите висши същества. Само чрез свещения език, висшите същества разбират ученика, разбират копнеещата му душа и дух.

Как мислите, на какъв език се разговарят висшите същества? С какъв език могат да определят сложните формули на първични те същини, които са като план за самите тях? Следователно има един език, съчетан от духовна азбука и всяка буква представлява символ на висша идея на великите същини на Първоизточника. Затова, внимавайте за степента на нашите разсъждения. Те не са от измерението на физическия свят. Ние имаме за цел да ви пренесем в другите реални духовни области, там, където съществата се разбират и говорят на свещения език. Защо искаме да направим това? То е за да вземем от физическия свят дадени елементи, с които да правим експерименти. Тъй както физикът, химикът вземат елементи от твърдата почва и правят свои експерименти за състава и качествата на елементите, така също и нас ни трябват физически елементи за експерименти в нашата духовна богата лаборатория, където чрез психоанализи да анализираме свойствата, веществото и степените на давената физическа материя, с която работи човешкия дух. Защо ни трябва този психоанализ? То е да се намери до каква степен Духът е одухотворил дадените елементи и от резултатите да се проясни мисълта и обогати със свойствата на духоелементите, етероелементите и се направи сложната ваксинация като се внесе в организма на посвещаващия се съпоставката на Безсмъртното Начало. Защо трябва този процес? То е да може да се внесе в организма на посвещаващия се повече духовни елементи, чрез които той лесно да може да се нагоди или да се преобрази духовният вече развой и се координира с духовните струни на свещения език. Това са необходими духовни прояви, които имат отношение с човешкия живот. Разбира се, ние строго държим за онова, което е причина и свойство да се внесе разумното начало в човешкия живот. Ето защо ви подканваме да изучавате и се учите със свещения език, защото учениците на Духа, учениците на святостта трябва да познават езика на безсмъртното, трябва да познават езика на Вечността, трябва да познават езика на съвършенството и езика на Всемирната любов, чрез които могат да заживеят в духовните области.

Ученико, на теб говорим. Бъди достоен наследник на този език. Нека потече сладък сок от устните ти и всеки който те слуша и който вкуси от този сок, да бъда безсмъртник. Нека се излъчват от твоите устни безсмъртия композиции на Духа, които да се разливат из необятното пространство и нашепват на всяка душа за сладостта на духовния живот.

Ученико, ние искаме да ни говориш само със свещения език, защото свещеният език е божествена повеля. Затова, научи се да произнасяш символите на мъдростта само със свещения език, защото мъдростта е поток от символи. А за да бъде всеки символ разтълкуван, научен, това подразбира свещения език. Свещеният език е най-висшата композиция в музиката, или свещеният език е музика. Само чрез висшите мелодии на тази език ученикът може правилно да се възпитава. А какво значи това музикално възпитание? Това ще знаеш само тогава, когато имаш вече възможността, Великият Учител - майстор, да те поведе в духовната Сорбона и те изкачи на музикалната катедра. Тогава ще опиташ реалността на тези прояви - висшите композиции на Духа.

Как мислиш, дали Великият Майстор ще си служи с дадени форми? О, не! Той ще си послужи само с етерните трепети, защото само чрез говора на етерните трепети ученикът може да бъде опознат и въведен в по-висши духовни области. Как мислите, на какъв език ще ви говори едно чисто префинено ангелско същество за да го разберете? Само ако познавате висшите композиции на Духа, ще можете да го разберете. Вие ще можете да възприемете неговия говор чрез едно вдъхновение и вътрешен усет, чрез едно префинено чувство, подаващо се на мелодичната искра която нежно се докосва до струните на вашата същина. Тази мелодична искра, възбужда най-нежния нерв на вашата психика и тя вече е настроена да може да прояви едни от композициите на вашия живот. Що е вашия живот? Ако той не е висша композиция на Духа, той не може да бъде разумна проява. В същност какво представлява вашият живот? Дали е само чувство, осезание, мирис, зрение, слух? Психоанализата казва: животът на посветения ученик е висша композиция на Духа. А. като висша композиция на Духа животът на ученика е вселен. Той е в цялата вселена, а животът на вселената е проявен и познат само чрез свещения език на Духа.

И тъй, ученико, имай основно познание за твоя живот. Нека твоят живот бъде израз на Великата хармония. Хвали Господа чрез слънчевата арфа, и Господ ще те слуша. Той ще ти проговори и ще ти разкаже за твоето велико минало и начало. Той ще ти разкаже за твоето светло бъдеще. Той ще те посъветва, как да обичаш всяка една хармонична проява, по-подробно ще се спре върху тебе, и ще ти разкаже защо имаш нозе и защо ходиш по земята, защо имаш ръце и защо работиш по земята , защо имаш очи и защо гледаш по земята, защо имаш уши и слушаш говора на земята, защо имаш ноздри и защо дишала топлината и аромата на земята. Той ще ти разкаже защо имаш и сърце, което обича и се проявяваш на земята. Защо имаш ум, който се занимава с мъдростите на земята, защо имаш воля, чрез която упорито използваш земята. Но само тока ли ще ти разкаже? Той ще ти разкаже, защо имаш душа, която чувства и живее небето. Ще ти разкажа за твоя Дух, който обхожда земята и живо се интересува от порядъка на небето. И най-после, той ще ти говори на свещения език и че у тебе може да живее Божествения Дух.

Само чрез безсмъртните композиции на Духа ще разберете проявата и живота на Бога в света. Бъдете това съчетание, настройвайте себе си, за да възприемете вдъхновението на това висше проявление. Бъдете тази свещена почва, върху която Духът да изгради новия храм на святостта.

Към вас се обръщаме: бъдете подражатели на този благовестник, на този Християнски Бог, който е внесъл у вас безсмъртния еликсир, за да можете да се подмладите, да закрепнете, за да можете да възприемете великото учение - учението на висшите композиции на Духа. Когато условията благоприятстват, тогава се посява свещеното семе в добрата почва, защото има почва, която се пази. Сега вие сте такава почва, в която ще се посее. Посято е със слънчеви семенца, които ревниво се пазят от висши същества. Идва ден и скоро е, когато на човечеството ще се каже самата истина. Идва една нова епоха, през което време ще се донесат висши елементи от другите светове и ще се запознае новият човек със същината и естеството на другите светове.

И така, духовният живот е основата, чрез която можеш да бъдеш истински ученик. Ако нямаш духовното начало у себе си, ти не можеш да разбереш промисъла на битието. Ако нямаш основата на духовния живот, ти не можеш да поставиш у себе си основа за слънчевия живот. На всяка постигната ваша придобивка като основа стои духовния живот. Духовният живот подразбира богата, необятна душа. Не може да имаш преимуществото на слизащите духовни вълни, ако нямаш основата на духовния живот.

И тъй, ученико, само духовният ти живот е истинската гаранция, че ти можеш да бъдеш истински боговдъхновен ученик. Ние определихме, какво значи духовен живот. То е да имаш ВИСШИТЕ КОМПОЗИЦИИ НА ДУХА.

27 август 1943 год.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...