Jump to content

121. Постижение и цел


Recommended Posts

РАЗМИШЛЕНИЕ 121-во.

Постижение и цел

Като проблеми за разрешение в стремежа и живота на ученика са поставени ПОСТИЖЕНИЕТО И ЦЕЛТА. Постижението и целта определят положителните граници и мястото на неговия идеал.

Като първо и важно постижение е неговата тревожност. Второ постижение - опознай-себе си; трето постижение е любов към себе си; четвърто постижение - пряко отношения. към всемирния живот; пето постижение - хармонично към всемирната хармония; шесто постижение - връзка с разумните сили; и седмо постижение - връзка с Първоизточника – Бога.

Първата му цел е запазване на неговата индивидуална свобода. Втората му цел - абсолютна независимост; третата му цел - хармонизиране на собствените сили със силите на природата; четвъртата му цел - хармонизиране на собствените си сили с тия на битието; петата му цел - обладаване на висшите принципи, по които работят творческите сили във висшите светове; шестата му цел - разширение на неговия дух и необятността и проникване в мировия дух; седмата му цел - сливането на неговия аз, в абсолютната хармония на Божествения АЗ.

Това е високия идеал на ученика. Издигнал се на тази висота по съзнание и морал, по светлина и сила; по чистота и святост, ученикът е вече пътеводна звезда, която непреривно пръска изобилно светлина. Той вече представлява постижение и цел. ожидание и идеал. Чрез постижението и целта ученикът получава абсолютното освобождение. Освобождението е главната задача на ученика. Да се освободиш първо от себе си, заради висшето, божественото; да се освободиш от другите заради божественото; да се освободиш от законите, които са поставили границите, заради твоето правил но развитие; най-после, да се освободиш от онова, което ти е най-мило, най-ценно, най-свидно, най-вярно, най-сладко, а то е да се освободиш от собствената си красота. Когато ученикът осъзнае великият план - плана за сливането в детайли, само тогава той ще се освободи от онази мечта за собствена красота и щастие, защото интересите на възвишеното не са интереси и на ограниченото. Следователно, като абсолютно постижение ученикът трябва да се отрече от себе си, да отстъпи своето място на други или да не запълва мястото и пространството, той все още живее в сладострастието и храни ленивите духове.

И тъй, запомни следното във висшия морал: не спирай нито за секунда да вземаш място и пространство. Не се спирай да уреждаш чужди интереси. Никога не се спирай пред дилемата да бъдеш угодник за някакви лични интереси и идеали. Това не подразбира да бъдеш абсолютно индивидуалист. О, не, а да се слееш в общия поток на космичния живот и от космичния живот да се прелееш във великия божествен живот. Това е висшата цел на посвещаващия се ученик.

Сега ние ви занимаваме още с елементарните неща. Напомняме ви за първичните постижения и цели, като имаме предвид вашата развиваща се мисъл - мисъл на ученика, която става годна и се солидаризира с мислите на по висшите йерархии и по този път на развитие и постижение имаме възходящи характерни качества. Постижението е индивидуална радост. Но благодарение на тази индивидуална радост силите у човека се сплотяват в един общ пулс, който дава тласък на силите у човека. Тази индивидуална радост се изразява в импулс на обща радост.

Когато говорим за постижение и цел, ние имаме в предвид естеството и същината у човека. Естеството подържа растенето, а същината подържа хармонията. Там където има хармонично растене, животът се разцъфтява, човешката душа се освобождава. Става духовно освобождение. Докато не дойде пълното освобождение, докато ученикът не заживее в хармонията на духовната вълна, дотогава той не е свободен. Едно от най-висшите постижения за ученика остава абсолютната свобода. Само свободният има право на божествен живот. Само освободеният има право да владее или да има духовния ключ чрез който да може да отключва всяка тайнствена врата, която води за тайните области. Тайните области са съблазън за посвещаващия се ученик. В миналото, във всички школи - мистични, езотерични, са давали предимство на тази способност, с която учениците са можели чрез практичност и тактичност, да владеят тази окултна тайна, да придобият право да си служат с тайнствения духовен ключ.

Школите на древността са учили своите възпитаници на много тайни и са им поверявали секретните ключове, защото за тайната на мировия живот те винаги са прилагали духовните системи, а всяка система притежава ключа. Минавайки в по-висшите области, в областите на божественото, ключовите системи са от по-висши гами, но за тях знаят Великите посветени. Древните мистични школи доста сполучливо изобразиха образа на духовната същност като реална проява в човешкия живот. Те можаха да възстановят и проявят божествената същност и чрез човека. Най-вярната физиономия на истинския човек е дадена от древните мистични школи. Заслугите на древните школи е голяма. Те обогатиха човешкото съзнание, разшириха погледа му, проявиха ума му и възстановиха духовните богатства в неговото сърце. Древните духовни школи изявиха Бога чрез човека. Бога проговори чрез човека. Бога промисли чрез човека. Затова ти, посвещаващи се ученико, следвай системната работа и делата на древните мистични 'школи. Ти, който си стъпил вече на прага на новата Школа, бъди с висок духовен морал. Бъди с постижение и цел и безсмъртен Идеал. Нека идеалът ти бъде по скорошно събуждане и разцъфтяване на твоята душа. Нека целта ти да бъде пълното отрезвяване на твоя Дух. Нека постижението ти бъде сплотяване на твоите духовни сили. Това е красотата на Божествения Дух.

Ученико, не забравяй дните на твоето пробуждане, на твоето освобождение. Бъди свободен, за да живееш извън рамките на закона по благодат. Бъди свободен, за да бъдеш обичан. Бъди свободен, за да бъдеш верен. Бъди свободен, за да бъдеш силен. Само силният владее и се ползва от мировото богатство. Силният е любимец на учителите, на посветените, на силните и внимание на Бога. Сега за вас е настанала нова епоха, нов момент и въвеждане. За вас дойде нов случай, когато сте любимо внимание. Заставайки наново на скамейките пред учителя да се учите, бъдете прозорливи, за да ви даде ключа на тайните. Обогатявайте духа си с придобиване на повече знание. Прилагайте правилата на любовта, внасяйте в своята съкровищница великото духовно знание. Запасявайте себе си със силите на духа, защото идват дни, когато ще трябва да раздавате. Върху вас работи Духът на постижението. Неговата работа ще даде като резултат вашето пълно освобождение. Работете с тия богати мистични сили, които внасят във вашата душа тайните познание. Бъдете маги. Научете секрета на словото. Преди да отворите устните си, Духът да има предимството. Преди да отвориш очите си, светлината да има предимството. Преди да си вдишал и издишал, Духът да има предимството. Така образован и възпитан, ще имаш силите на Духа. Преди всичко силите на Духа. Те носят тайната за великата истина. Да, преди всичко истината!

И тъй, да остане у вас стремежът за постижение. Стремежът за целта и стремежът за вдъхновението във великия идеал.

15 октомври 1943 год.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...