Jump to content

Recommended Posts

РАЗМИШЛЕНИЕ 126-то

Омивание

Ученико, за да бе умиеш духовно, трябва да ти бъдат на разположение изворите на живота, струите на светлината и огънят и пламъците на Духа. За да се умиеш, необходими ти са изворите на голямата душа, струите на свещеното огнище и пламъците на Всемирния Дух. За да се умиеш и бъдеш чист, необходимо ти е да минеш през огнището на святостта - там, където се пречиства всяка клетка, всеки зачатък на живот, там, в огнището, където се изпитва устойчивостта на Духа и състоянието на душата, то значи: Посвещение и изкушение. Кога е посвещение и кога е изкушение? Посвещение е, когато си под влиянието и силата на Духа, а изкушение е, когато си под влиянието и силата на изпитанието.

За да се изпита, ученикът на посвещението се подлага на най-силната комбинация от сили, изхождащи от Всемирното огнище. Какво представлява това огнище? То е свята обител на Духа. На всяка посвещаваща се душа предстои да мине пътя през тази обител, което означава святост, висша святост и свещена степен. Минавайки през това огнище, през тази обител на Духа, ученикът е подложен на най-щателна проверка. Опитана е всяка негова същина, до колко тя е издържана във всички области на творчеството, на сътворението. Прекаран е през етерните и висшите духовни лъчи на святостта, да не би да остане някоя животоклетка неосветена, непросветена. А за това се изисква свобода извън изкушението. Кога изкушението е най-властно, най-спъващо? КОГАТО УЧЕНИКЪТ Е ПОДЛОЖЕН НА ОЧИЩЕНИЕ, НА ОМИВАНИЕ. Не сте още готови и пречистени да влезете в света на святостта. Трябва посвещение. Просветен във всички области на творчеството на Духа. Да знаеш кога си се родил, кой те е родил, кой е този първия, който е замислил за теб, защо му трябваш, каква е неговата цел, за да се занимава неговата длан, да ангажираш неговата мисъл, да бъдеш внимание на неговата делова сила. Да знаеш що е твоето естество, каква е тази материя, която има свойството на деятелност, на себесъхранение, на посвещение и завладяване, да знаеш първия миг на твоето създаване.

Въпросът - по кой път ще знаеш това, или по кой път, ако вървиш, ще стигнеш в далечното минало - там, в онази висша лаборатория, за да провериш твоето начало. По пътя на духовния кръг, на духовната орбита, по която всеки посветен се движи. Знае се, че всяко начало е бъдеще. А всеки посветен търси себе си, защото в себе си той се намира. Най-великото настояще, минала и бъдеще, това си ти. Вървейки по тази духовна орбита, ти ще стигнеш при твоето начало. Но за това ще имаш голямото разнообразие и нови перспективи, нови възходи. Това е картина - картина на мистичния живот, която се съзерцава от живите очи на Божествения Дух. Но ще кажете: колко незначителен е нашия живот. Колко силно той е подлаган на изкушение. За да се направи или извърви пълния кръг на мистичните сили, се изисква разбиране, пълна трезвеност. А всеки подложех на огнено изпитание, може да дойде до онези предели на възпламенено съзнание. Всеки посвещаващ са минава през един духовен цикъл, като бива прекарван през огнището на Духа. Окъпан и умит, снабден с всички сили на голямата деятелност, украсен с тържеството на Духа, той отново влиза в областите на творчеството. А там е реакцията и изкушението. Само този, който издържи и завърши цикъла на своето посвещение, се удостоява с огнено кръщение. Какво значи огнено кръщение? Да опиташ, да осъзнаеш лъчите на Духа или разумните сили, изхождащи от недрата на Духа. Каква е нуждата на посвещаващия се по стръмния път на голямото изкушение? Голямата му нужда е да се окъпе в огненото езеро на святостта. Какво е това понятие святост? То не е понятие, а особен род отношение към всички онези сили, които са проекции на Върховното Начало. Като действащи сили, положително действащи, те представляват откритие на безкрайността. Понятията са временни трепети на съзнанието. Съзнанието се очиства или освобождава от понятията. Докато съзнанието борави с понятията, то е още в най-долната дъга на кръга. А освободи ли се от многото понятия, съзнанието навлиза в сферата на святостта, или в специфичните висши отношения на всемирните творчески сили. Святостта не подразбира само да светиш. Запалената свещ служи само за осветяване пътя на вечния пътник. Но вечният пътник неуморно се изкачва, независимо от запалената свещ. Кои са онези сили, които подържат този непреривен процес или стремеж на изкачване към висините? То са онези висши способности, които са главните мистични агенти, които украсяват скинята на съзнанието с цветята на святостта. А цветята на святостта са най-чистите. Те са отношение към непреривиния живот на Духа.

И тъй, имай всякога тържеството на Духа, за да можеш да имаш прелестите на святостта. А те са пълно освобождение, което има отношение за преливано в недрата на Духа. И тъй; посветен, значи прелял своята духовна същина в глъбините, в недрата на Духа. А всеки, който се е прелял е победил изкушението на света.

Как мислите вие? Да минете инкогнито, незабелязано? Знайте: всеки който се докосва до тази същина на святостта, трябва да мине през огненото езеро на очищението. Защо е такъв пътя? Защо няма път на отклонение, път на милост, на съжаление? Да бъдеш представител на истината, да бъдеш представител на мъдростта, да бъдеш представител на Висшия Разум, да бъдеш представител на висшето естество на Бога, се изисква умиване, очистване, а в този процес са най-големите огнени изпитания. Но посвещаващият се ученик, с помощта и готовността на висшите сили, лесно се оправя с огненото изкушение.

Защо говорим сега за изкушението? Защо не се абстрахираме от този враг, който внася безпокойство, страх и упадък? Стадият през който сега вие минавате, е стадий на очищение. Използвайте радостта и готовността на висшите сили, на по-големите, на разумните същества, които заедно с вас опитват строгостта на законите, по които се извършва вашето очищение. Не се става лесно светия. Не се придобива лесно мисията на пророк, на мъдрец, на благовестител. Как мислите, тъй както привиквате вашите душевни сили и майсторски се ограждате и си слушате с простени и непростен средства, запазвайки едно привидно спокойствие и охолност, тъй наречения душевен покой, мислите ли, че ще минете през огнището на очищението? Просветеният ученик е силен. Първо е силен и второ е мъдър. А силата и мъдростта създават най-благоприятната атмосфера на любовта. Езикът на окултния, посветен ученик е безсмъртно перо с което той пише безсмъртната история на своето начало. Тази история подразбира деятелността на Първопричината. А всички идващи след посветения изучават в Акаша на посветения ученик устоите на божественото, на абсолютното.

Не слагай изкушението като препъване. Те е временно състояние. Ти си изкушаван, за да те опитат или да опиташ. Само чрез изкушението можеш да преобърнеш горчивото, на сладко. изкушението е пробния камък и закалката на твоя дух. Без изкушението ти не можеш да стигнеш до пределите на всемирното. Изкушението е борбата ти с Бога. Изкушението е коравите мишци в борбата ти с Бога. Бог те опитва чрез тях, дали си вече пробуден, дали търсиш себе си и дали си вече помощник на неговия абсолютен замисъл.

И тъй, когато си под изкушение, като ученик, открий челото си пред струящите се светли лъчи на духа, които ще повдигнат у тебе същината, божественото и ще превъзмогнеш изкушението. Това е първата фаза. Втората фаза е най-тежката и страшната, когато изкушението изпитва твоето сърце, твоите чувства. Тогава разкрий душата си пред струящите се лъчи на мистичната вълна на Духа и те ще влеят у тебе духовата сила и ти ще победиш изкушението. Изкушението за ученика не е дявол. Дявол, това е понятие. Ние няма да си позволим да ви съблазним, но ще изчакаме времето, когато ще назреят у вас условията, за да ни се каже абсолютната истина. Ние сега нахвърляме мисли за огненото изкушение, като вярваме, че подготвяме вашето естество, вашия дух и душа към едно много по-крайно разбиране. Това крайно все още е понятие, не абсолютно разбиране.

Вие сте под изкушение. Бог е в борба е вас. Бъдете готови. Не отстъпвайте на Бога. Само така Той ще изпита вашата сила. Той не е в борба със света, не е в борба с вас – учениците. Защо Бог се бори о вас? Какъв е интересът му? Той с интерес ли е? Все пак. това са понятия. Но, че Бог се бори е вас, това е реалността. Вие ще опитате това в себе си. Ще имате просветлението да видите, да чуете, как божественото у вас е в борба. Вие сте дошли до това развитие, в което божественото е в борба с вас. Радвайте се, че Бог у вае е в борба. Не се отчайвайте. Не отпадайте духом. Той ще извоюва напълно вашата свобода. Той ще раздуха у вас пламъка на всемирното знание във вашия ум. Бог се занимава с вае, защото е влязъл у вас. Бог мисли за вае, защото е подклал огъня сега у вае. Бог е снел ефир от небето и е възпламенил вашето сърце, за да можете да чувствате, да възпявате и се радвате. Бог е тръгнал вече с вас и отмерва всяка ваша стъпка. Затова, бъдете внимателни в стъпките, да не би да се отклоните и Го оскърбите. Бог е започнал всемирна война заради вас, за да ви извоюва царството на светлината. Бог ви гледа и ви се радва. Той ви подготвя за по-тържествени и епохални дни на живот, когато вашата младенческа душа и борчески дух укрепнат, за да бъдат езика на словото Му.

Затова, свещенодействай, ученико. Сега Бог те опитва. Никога друг пък не ще имаш тази благодат. Тръгни! Не спирай. Бори се. Не е се опъвай. На изкушение ти не отстъпвай. То е книжен меч, който само те изпитва, а ти въоръжен с меча на Духа, върви, завладявай пространството, необятността, планети и слънца. Стани приятел с висшите същества. Бъди извора на живото слово. Запоявай всяка изсъхнала уста и отнасяй със себе си живата вода, с която да напояваш сочните клонки на своята душа.

Бъди силен и устойчив в изпитанията. Не падай духом. Не подавай духа си пред неизвестността. Ти си, който ще отключиш вратата на неизвестността. Бъди спомагателен член на тази висша йерархия, който работи за създаването на добрите условия на земята, за царството на душа. Не се спъвай от военните събития. Не трови душата си, не подавай чувствата си, но бъди като сфинкс на мълчанието - сфинкс на мировите загадки. Ползвай се от духовното преливане, за да бъдещ най-богатия във вселената.

21 януари 1944 год.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...