Jump to content

132. Светлинният живот


Recommended Posts

РАЗМИШЛЕНИЕ 132-ро.

Светлинният живот.

Ученико, има една казана истина, а тя е – да бъдеш или да не бъдеш, т. е. да живееш или да не живееш. Да мислиш или да не съществуваш. Има истини в живота, които са тясно свързани с критерия на духа, със светлината на човешкия живот. Що е животът и какви са неговите прояви и устои? Какво е неговото начало? Какви са неговите етапи? Що е животът? Физическия свят ли, духовния свят ли или Божествения свят? Що е животът? Да се радваш ли, да блаженстваш ли или да се учиш? Що е животът? Да чувствуваш ли, да усещаш ли или да мислиш? Що е животът? Да работиш ли, да се мъчиш, или да се трудиш? Що е. животът? Да се раждаш ли, да се радваш ли, или да умираш?

Това са само импулси, стремежи, но това не са още дела на живота. ЖИВОТЪТ Е ДЕЛО - РАЗУМНО ДЕЛО. ЖИВОТЪТ Е ДЕЛО НА ВЕЛИК МАЙСТОР. ЖИВОТЪТ Е КОПИЕ И ПРОЯВА ОТ ВЕЛИКОТО НАЧАЛО. НАЙ-ПОСЛЕ, ЖИВОТЪТ Е ПРОЯВЕНА СВЕТЛИНА. Кое е най-пълното проявление в живота? То е делото на светлината. Кое е най-спонтанното и обичното в живота? Това са магическите сили на светлината. Кое е основата, материята и елемента в живота? Това са организмите на светлината. Що е животът? Изявление на степените на живота. Що е това степен на светлината? Магическите прояви на духовния алтруизъм, който е залога, гаранцията на Първомислителя, за неговото участие в живота. Какво представлява животът? Вие казвате: моя живот. Какво е твоя живот? От къде си взел ти този твой живот? Кой ти даде това право да се осмелиш да наричаш твой живот? Твоят живот е психичен елемент от общия светлинен живот. Следователно, ако ти защитаваш твоя живот, ти си защитник и на светлинния живот, защото светлинния живот е искрата от върховния живот.

Това е животът на ученика. Животът на ученика е, светлинен. Животът на ученика е свят и светъл. Животът на ученика е красив и хармоничен. Животът на ученика е пълен и силен. Що е сила? Силата е рожба на свободата, а свободата е рожба на разумността, на мъдростта, пък мъдростта е рожба на абсолютната светлина. Не се чудете на определенията и термините. Във вашето естество има начален елемент, светлинен елемент. Сега него ние търсим, за него ние носим специална запалка. Ще запалим фитила и ще светне около вас. Вие ни трябвате, както слънцето трябва на природата, трябвате ни и като светлинни. Ако не сте светлинни и чисти, защото нашето дело е светлинно. Ние търсим уютно място да иззидаме нашата свещена скиня и там да призовем всички умни глави, всички любящи. сърца. И когато се срещнем там, напълно да се изявим. Това е нашата мисия, нашия план. Там, в скинята, ще разтворим книгата на великите загадки на живота. Там ще намерим записаното за историята на вашето минало и начало, защото историческите данни са потвърждения за началото на живота. Историческите данни са верен указател за върховното дело. От книгата на вековните загадки ще разберете, ще разберете що сте вие като живот, като души. Разбиране подразбира да се освободиш от робството, от невежеството и ограничението. А всеки един свободен е модел на Първичния замисъл. Всеки един свободен е израз на Върховния Промисъл. Всеки един свободен в духовно отношение, подразбираме разкрита историческа карта, на необятните възможности в битието и делото на Първоизточника.

Възможност ли е това за човешкото съществувание - да може да се съобщи с мировото съществуване? Възможно ли е човешкото прозрение да се съобщи с мировото духовно прозрение? Възможно ли е с човешките способности да се изкачваш по духовната стълба и да достигнеш до мировите предели на духа? Възможно ли е за човека с неговите познания, наука и дела да открие забулената тайна на необятния живот? Може ли човекът - тази миниатюрна купчинка пръст, да се засели в образния светлинен свят на Духа?

Най-после, възможно ли е с човешкото зрение да прозре, да възприеме необятността на Духът? Това са все въпросителни. До кога? Въпросителните ще бъдат магическото обаяние за човешката душа до тогава, до когато се въплъти светлинния живот на Духа.

Що е светлинен живот на Духа? Ето и друга въпросителна. Светлинният живот на Духа е изнедрен от гръдта на Великия Промисъл - Бога. Що е това, източник на Промисъла - Бога? Може ли да имате представи за тази велика необятност? Ние отговаряме - може. Кога то проникнат светлинните лъчи у вас, те ще осветят пътя, който ви води към необятното царство на мировите загадки. Тогава ще снемете покривалото от образа на тайнственото, на мълчанието. Той що проговори, но не тъй както човек говори, не тъй както стихиите говорят, не тъй както нисшите духове говорят. Една е тайната, която ви дели от областите на светлинния свят. Ако тази тайна ви се разкрие, вие ще се вживеете в един съвършено красив, разумен свят. Само там вашата душа ще се почувствува свободна от веригите на нисшия дух.

Ето друга една въпросителна: може ли този свят на свещените жреци да се изживява на земята? Отговаряме: как да не може. Нима земята не е рожба на всемирната майка? Нима Всемирната Майка не се грижи да изхрани своите деца от своите звездни гърди? Сега да бъдем на чисто и ясно. Искаме да бъдете свободни в разбиранията си и да познавате всички ваши братя - слънцата, звездите, вашите сестри и да заживеете в голямата и красива градина, наречена звезден простор. Но може ли да дадете обещание, че ще се стремите вече да мерите нещата с тази мярка? Мярка та е съблазнителна, но тя е делова. Когато мериш с тази мярка, тя ти дава истинска представа за земя, за небе, за звезди и слънца, за звездни царства, за слънчеви домове, за слънчеви групи, небесни области, за астрологически зодиаци, за звездни пътища, за плеади и орбити, за меридиани и сили! Вярна ли е тази мярка? Тя е вярна за истинския ученик, на който слухът е атмосферата, зрението - светлинния простор, а диханието - необятната виделина.

И тъй, осияние и въплъщение ви трябват - осиянието на светлината, а въплъщение - делото на виделината. Това религия ли е или наука? Що е религия и що е наука? Ученикът знае, че неговия дух е науката, а душата му - религията. Знанието - Божествения дух. Ние сега ви говорим за образния живот на посветения ученик, защото образите са реалното, а формите са временното. Материята е реалното, а плътта - временното. Материята в ръката на посветения ученик е почва за насаждане на благодатни семена. Що е материя? Кондензирана светлина или статично състояние на известни светлинни лъчи. Какъв е разумът в това състояние? Разумът е делови, но Върховния промисъл е творчески. Да дадем по-ясна представа, за да не би да загазим по дълбоко из материята и се ограничим във форма, в плът и образ. Всяка една проява в природата е разумно съчетание на светлината. Зависи само от степента на проявата, защото има степени на въплъщение, има степени на обсебване, има степени на вглъбяване. Следователно, лъчистата материя е вглъбяване, а действуващите сили на вглъбяването проявяват разумния принцип на творчеството, Казано е: Бог взе пръст и от пръст го направи. Тълкувано: Бог взе лъчиста материя, направи го и му вдъхна дух животворящ. После дойде инволюцията. Яви се проявата като качество и степен в по-нисша форма.

Лишен ли е езикът сега от образите? Вярна ли е мярката за подобието? Това може да го разбере само вие - шестепенуваният ученик или от висшестепенуваното съзнание на ученика. Сега имаме работа с посвещаващия се ученик, който се е захласнал в необятните сфери на светлината, който бодро и радостно преобръща всяко камъче и измерва мястото върху което стои. Който с неумолим стремеж се изкачва по малкото стъбълце на нежното цвете, проечава го най-щателно и се разговаря на неговия език. Ние имаме предвид посвещаващия се ученик, когото намираме застанал пред най-свирепия звяр и тихо му шепне и утешава, заради неговата зла съдба. Този ученик, който се спира пред мравуняка, наблюдава и изучава тяхното наглед механическо движение и с дълбоко учудване прави своите научни заключения за психическите резултати на тези малки микроорганизми. Ние имаме предвид посвещаващия се ученик, който броди из необятните сфери на звездното небе и се опознава по-отблизо със сложните системи на техния живот.

Какво да кажем на вас сега? Да напуснете робството, да не робувате вече, а да свещенодействате? Ще можете ли? Да. Щом, божественото е проблясък у вас, вие не само ще слугувате, но и ще свещенодействате. Това сега за вас е вечното добро, което ще ви бъде направено от разумните сили, които са слезли на земята да подобрят живота на човечеството.

Трябва много време без ограничение, за да ви се даде по ясна представа за реалния живот и на другите планети. Тогава няма да се заблуждавате и обличате нещата в някакви измислена религиозна мантия, да забивате по земята кръстове и да се въртите около тях като омаяни.

11 март 1944 год.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...