Jump to content

Recommended Posts

РАЗМИШЛЕНИЕ 140-то.

Интуицията

Ученико, принцип във Вътрешната школа е, когато ангажираш силите, когато си заставил Учителя или ангажирал Учителя в Школата, трябва да бъдеш точен. Не могат да те чакат силите, не бива да те чака Учителя, защото в моментите, когато билите са приготвили встъпителното свещенодействие, те държат за сериозността, за важността на дадения момент. В живота на ученика няма застой. Следователно, ученикът трябва да бъде на време на определеното място, за да не пропусне натоварените камили с богатствата, с даровете. Тъжно ще бъде за ученика, да наблюдава от зад, когато синовете на светлината откарват богато натоварените камили към неизвестността. Точността е символ, който е написан с огнени букви на вратата на Вътрешната школа. Точно се разбира навреме или непрекъснато да съблюдаваш действието, сътворението на Духа. Тъжна е картината за ученика, когато той е закъснял и Учителят е унил и казва: „Още го няма. Защо го няма?“

Това е предисловие. Въведение във Вътрешната школа. Напомняме само. Вие не сте от тези, които ще пропуснат момента, от вас се изисква ревностно да защитите принципа при някой случай на опущение. Вие не сте вече слуги. Вие сте освободени да слугувате. Вас ви призоваха да учите. А ученикът трябва да цени ангажимента си, да бъде точен - нито повече, нито по-малко. Това не го ангажира да живее в ограничение, но това е негово право и възход на неговите сили - да бъде всякога, навсякъде. Няма сила в света, която може да го отмести, която може да му отнеме правото - защото работата Господня е на време или действието на Духа е непреривно.

Сега на въпроса: каква е разликата между интуиция и инстинкт. Нали този въпрос много ви занимава? Той е в програмата на Вътрешната школа. Ученикът на Вътрешната школа се различава от ученика на външните школи чрез тази единствена способност - интуитивното прозрение. Органът на интуитивната способност се намира между областите на ума и душата.

Конкретно на въпроса: как се проявява интуицията или къде е този силов център, който възприема висшите вълни на Духа. Кой е мистичния център - мистиката, която е зачатък на пробудената душа. Мистичния стълб служи на ученика като лост, да може да преобръща своето инертно естество и го нагажда към лъчистата материя на интуитивните сили. Следователно, има ли общо между ума и интуицията? Умът е слуга на интуицията. Интуицията е съкровищницата, от където интелектът - умът вади онези секрети, които предават чрез мисъл способността във форми, понятия, или действия.

Вие казвате: разликата между човека и животното е само тази, че животното не може да разсъждава. Какво значи това? Умствените способности на животното не са тъй активни, не са тъй пластични, за да могат да вземат от съкровищницата на интуицията елементи и ги приведат в размисъл.

Вие казвате: и животното има интуитивни схващания, понеже то долавя, схваща някои природни стихии, някои явления. Това се дължи на неговия инстинкт, тъй като природните явления имат влияние върху инстинкта. Следователно, разликата между интуицията и инстинкта е разликата между разумността и действията. Инстинктът действува, а разумността създава. Следователно, когато ще определяте висшите еманации на интуицията, ще бъдете внимателни, защото интуицията подразбира едно друго чувство освен петте чувства с които си служи дори и животното. Интуицията е ведрина у човека. Тя разведря небето. Тя е, която разчиства атмосферата около него. Тя е, която му нашепва за неговия висок произход. Не можеш да имаш ясна представа за светлината и да се ползваш от светлината, ако ти липсва асоциацията на интуицията. Не можеш да се ползуваш от възможността да разпознаеш един светлинен елемент и го проучиш, без интуиция. Не можеш да намериш пътя си в голямата необятност, ако нямаш то за ръководител интуицията. Не можеш без страх и смелост да надзърнеш по-дълбоко във вътрешния живот и да имаш зорко око, чрез което да съзерцаваш елементите от всички страни, ако нямаш ИНТУИЦИЯТА. ИНТУИЦИЯТА Е ДУХОВНА СПОСОБНОСТ, ЧРЕЗ КОЯТО УЧЕНИКЪТ ВЛИЗА В КОНТАКТ С МИСЪЛТА НА СВОЯ УЧИТЕЛ.

Интуитивните схващания не представлявай забавление за ума, защото умът, като една силова искра у човека произвежда-мисловни вълни. Но възбудителят, мембрана та, това е интуицията. Следователно: е ли умът, който привежда действията на интуицията? Интуицията е актива, а умът - пасива. Какво значи това? Интуицията може да даде представи, а умът да реализира тези представи в мисъл. Но умът може да действа без интуицията. Ум без интуиция е наречен нисш ум, а ум с интуиция а наречен висш ум, защото нисшия ум има подкладката на инстинкта. А висшият ум се възпламенява от интуицията. А то значи: висшият ум е под преките сили на мистичният усет и чрез този мистичен усет, се преливат интуитивните вълни. Интуицията е, която отделя гениалността от невежеството, святостта от падението, светлината от тъмнината у човека.

Сега малко размишление или малко коментари. Но ще се зададе въпроса: дали отнехме правото на ума като независим орган за сметка чувството интуиция? Умът си остава като апарат, който трансформира интуицията в мисъл. За да бъде тази мисъл божествена, пред ума трябва да стои силна водя. Само правата мисъл е божествена. Това е най-свещената история на човека. Божественото не е мисъл у човека, а е същина, която съдържа мисъл, чувство, действие, проява на Духа. Следователно, трябва да дойде една свръхмисъл, която да прояви божественото у човека, не вече като мисъл, а като същина и пълнота.

Интуицията е вяра. Интуицията е надежда. Интуицията е проява на любов в събудения, посвещаващ се ученик. Интуицията е онова шесто чувство, което различава слизащия от възлизащия човек. Слизащият човек е материализирал това чувство в инстинкт. Когато благородното, висшето проговори във вас, тогава личният елемент е изключен. Не че трябва да се подчиня тази деятелност у личното, но трябва да се преобърнат нещата. Ако са на сянка, да се обърнат към светлината. А то значи, да се превърне инстинктът в интуиция. Не че ученика трябва да заличи своята индивидуалност, но трябва да се стреми да създаде една висша колективна индивидуалност. А то значи, да се създадат богове. А боговете създават планетите и слънцата.

Сливането е един велик божествен процес, при който нашия дух се слива с божествения Дух. Става едно с него.

Нирвана е състояние на радост, щастие и блаженство на Духа, като резултат на ясновиждане.

АЗЪТ Е НАЧАЛОТО. Но може ли азът без проява? Азът проявен олицетворява възможностите. На кого? На творческия принцип или Духа. Когато се говори за Азът, в окултната школа се разбира Висшият Аз. Там нисшият Аз е изключен. Когато ученикът казва АЗ, той разбира АЗ И ОТЕЦ СМЕ ЕДНО или ОТЕЦ е който се проявява.

И тъй, използувайте благодатните дни за възход на вашия живот. Имате добри случаи да се опознаете, да се проучите. Имате случай да използвате всички знания. Имате случая да използвате и техните сили - единственият случай, когато се развързва езикът на Духа. Духът говори, разяснява, организира, съзнателните сили за една велика божествена работа. Не подценявайте случая. То не е случайност. То е в плана на великата работа. Сега е, когато ще се подслади езикът ви, за да говорите сладко. Сега е, когато ще се проведри мисълта ви и ще придадете във велики образи красивото съществувание на вашите сили. Важен е момента. Ценете момента. Всички въпроси, които ви измъчват, тук ще се разрешат. Всички форми, които ви спъват, тук ще се разгънат и проучат. Какво значи тук? Искаме да ви освободим от съблазънта. Голямата майсторска работа на Духа. която се провежда чрез учителя на Бялото Братство в България е подпомогнато от плеадата небесни възвишени сили. А тук, подразбираме тази чакра, този силов възел, в историческата духовна епоха.

Ще дойдат мъдреци, посветени, ще търсят мястото, ще казват: къде се роди? Тук или там? В колибата или двореца? Ще измерват с най-съвършени уреди, ще искат да строят пирамиди, сфинксове, но работата ще се извърши в душата на народите. Мина епохата на пирамидите, на храмовете, на сфинксовете, на короните, на жезъла. Отмина епохата и на острието на ножа, Идва епохата на великото прозрение. Вие живеете в тази епоха, затова я ценете. И когато ви повикат, да бъдете винаги на време на работа. Бъдете точни. Ако сте точни, ще ви предпочитат. Ако не сте, ще ви отхвърлят. Дух трябва да имате, пробуден Дух. Не пропускайте от очите си натоварените камили. Последвайте ги, за да имате този товар във вашия дом. Товарът на тези камили са новата божествена култура, новата божествена епоха, която ражда новата божествена вълна, която слиза на земята.

Когато говорим за сила, да разбираме деятелност.

Когато говорим за знание, да разбираме мъдрост.

Когато говорим за любов, да разбираме творчество.

Умът за да приема само божествени мисли, пред него трябва да стои силна воля.

23 юни 1944 год.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...