Jump to content
Ани

190. Просвета и виделина

Recommended Posts

РАЗМИШЛЕНИЕ 190-то

Просвета и виделина

Просвета и виделина! Просветата е резултат на светлината. Знанието е резултат на виделината. Колкото повече светлина прониква, толкова повече просветата се разширява. Колкото повече виделината прониква, толкова повече знанието се обогатява. Светлината и виделината са ръководно начало на просветения и знаещия ученик. Просветата я дават ангелите, а знанието го дават посветените. Просветата е дело и живот на ангелските сили, а знанието е дело и живот на посветените сили. Да имаш просвета, значи да си възпитаник на ангелските сили. Да имаш знание, значи да си възпитаник на великите посветени.

Защо правим това разграничение? За да улесним вашия ум и вашия дух: да улесним вашата душа и вашето сърце. Просветата почва чрез сърцето, а знанието започва чрез ума. Просветата започва от душата, а знанието започва от Духа. Следователно, не можеш да бъдеш посветен, ако нямаш добро сърце. Не можеш да бъдеш знаещ, ако нямаш добър ум. Не можеш да бъдеш идеалист, ако нямаш благородна душа. Не можеш да бъдеш посветен, ако нямаш събуден дух.

И тъй, просветата внася елемента на мекотата-нежността, а знанието внася елемента на будността и стремежа. И когато се прави разлика между посветен и знаещ, трябва да се има предвид кои елементи преобладават. И двата елемента са важни, са необходими, защото единият изхожда от светлината, а другият изхожда от виделината. Светлината създава виделината, т. е. светлината е причината. Ви де ли на значи да Виждаш, а да виждаш значи да знаеш. Светлина значи да светиш, а да светиш значи да живееш. В светлината е зачатъка на живота, а във виделина е семката за развитие на живота. Светлината е идейния свят, а виделината е реалния. Светлината е Божествения свят, а виделината е духовния свят. Светлината е зеницата на Бога, а виделината е сърцето на Бога. Зеницата определя развитието и стремежа на сърцето. на Бога. Зеницата определя развитието и стремежа на сърцето. Зеницата на Бога е създала идеите, безсмъртните идеи за големите възможности, а сърцето е облякло тия идеи в красиви безсмъртни образи.

Живот със светлина е ценно благо. Живот с виделина е голямо богатство. Следователно, колкото повече просвета, толкова повече светлина приижда. А колкото повече светлина приижда, толкова повече знание се овладява, защото знанието не се създава, то се овладява. За да се овладее знанието, необходимо е повече светлина, защото знанието е скрито у Бога. То има своето начало у самия Бог и затова казваме, че знанието се овладява. Не можеш да овладееш знанието без просвета. Кой ще те просвети? Кой ще ти даде необходимото образование? Само Мировият учител. Правото на всемирна просвета и образование е право на Мировия учител. Защо? Той има истинските кодекси на светлината и виделината. У него няма незнание, няма загадки, няма тайни. Той всичко знае, защото у него живее безсмъртната субстанция на съвършенството: духът на мировото знание.

Следователно, когато застъпваме въпроса за образование и просвета, не искаме да ви отклоним от просветни учители, защото и те работят. Благодарение на големите опитности, те изнасят опитани, проверени, но не съвършени неща. Затова на окултния ученик се налага, нему му предстои да има съвършеното образование, съвършената просвета, възприети от безсмъртното знание на Мировия учител. Как ще стане това? Когато ученикът стане истински ученик: да бъде навреме, да не пропусне нито една от лекциите на Мировия учител в школата.

Но ще кажете: от къде да знаем, кога Мировият учител присъства на занятие в школата. Интересно е това положение. Ако да сега окултните ученици са пропадали, то е все вследствие на тия големи опущение и грешки. Но за да не става това в бъдеще, какво се иска от окултните ученици?

Те са сега и в миналото и ще бъдат и в бъдещето. Иска се да имат пряка връзка с Мировия учител. Окултният ученик не трябва да си служи с посредници. Посредничеството е слабост. Ученикът трябва да има пряка връзка, да си извоюва самостоятелност и безстрашие. Но за да стане това, той трябва да бъде преди всичко искрен, свободен от лъжата, свободен от завистта, свободен от ревността, свободен от влиянието и силите на световните организации. Свободата е първото условие, за да може окултният ученик да си създаде истинска, пряка връзка в Божествения свят, значи да си се отвързал от физическия свят, да си се отвързал от стария живот, от живота на расите, от живота на народите, от живота на верите и от живота на партиите. Всичко това е от стария живот, защото старият живот е идеолог на земния живот. А новият живот е идеолог на Божествения живот. Свободата в пълния смисъл представлява светът на висшите идеи. За да можеш да овладееш една от висшите идеи, трябва да можеш да си служиш със способностите, с опитностите на тази богиня - Свободата. Следователно, по какво се отличават окултните ученици от обикновените? По свободата. Обикновените ученици живеят под страха. За тях, той е едно принудено средство, когато средството на окултния ученик е Божествената свобода. За да има успех една окултна школа, е необходимо преди всичко ПЪЛНА БОЖЕСТВЕНА СВОБОДА - свободен от задължение, свободен от насъщния, свободен от религиозни догми, свободен от национална чест и от националния морал, приобщил се напълно към Божествения морал, който дава пълна независима свобода. Без свободата няма съвършенство. Съвършенството подразбира напълно да се освободиш и осъзнаеш. От кого? От незнанието и заблуждението. Кой ще те освободи? Само мировият учител, защото ти живееш при мировите условия. Това се отнася за истинския окултен ученик.

Когато засягаме въпроса за свободата, имаме за цел да подготвим у вас онази самостоятелност, онази независимост, която може да направи пряка връзка с Божествения свят. Сега ви се преподават уроци, които са от Божествения свят. Пълното съвършенство е високия идеал на ученика. За да овладее този идеал, ученикът трябва да се издигне високо над стария свят и съзнателно да заживее в Божествения свят. Но къде е Божествения свят? То е въпрос на вътрешно озарение. Дойде ли вътрешното озарение, живите картини на Божествения свят ще бъдат ръководство и модел за ученика. При вътрешното озарение ученикът коренно се изменя. Той придобива особен цвят на лицето си и жив поглед в очите си. В него преобладават възходящи сили, които го издигат високо, високо в друга атмосфера, при други етерни условия. Тогава той заживява напълно със свободното си сърце, със свободния си ум и с пробудената си душа и с озарения си дух. Вътрешното пробуждане е начало на съвършенство. Вътрешното пробуждане е истински живот, който е олицетворение на великия промисъл. Вътрешният пробуден живот е светиня за Духа. Духът като слънчеви лъчи огрява тази светиня и у нея настава голяма светлина, необятна виделина. По пътя на пълното съвършенство се овладява абсолютната свобода. Истински свободният е смел, безстрашен, защото той има най-верния, най-опитния невидим помагач - СВОБОДАТА.

За да може за напред да имаш повече условия за проява на Мировия Учител, е необходимо да се схване и разбере тази идея за абсолютната свобода. За да дадете повече възможност на Мировия Дух да се прояви в пълнота във вътрешната школа се изисква, от вас пълна свобода. Само така ще имате резултати. Ще ви се отпусне повече кредит, повече светлина, повече виделина. Светлите братя ще съдействуват най-правилно да се развият вашите духовни способности, защото без тяхното развитие и усъвършенстване не може напълно ясно да разберете скритите идеи и възможности на главния ръководител - Духа на Школата.

За да ви се разкрие нова страница от живата книга на. безсмъртните идеи, е необходимо да владеете повече духовни сили, които ще бъдат гаранция за вашата верност и постоянство. Тук силата е фактор, защото тя помага да се овладеят безсмъртните същности на Духа. Да си силен, значи да си победил слабостта, заблужденията, да си осъзнал истините и вживял в себе си светлината и виделината. Няма по-съвършен, по-безсмъртен мироглед от този на вътрешното прозрение. Който има вътрешно прозрение, е истински кандидат за посветен, защото посвещението подразбира вътрешна сила; Имате ли я тази сила? Да, имате зачатки на тази сила. Вие вече сте временни от въплъщението на безсмъртните същини на Духа и наново се раждате, нов живот на духовен изблик се пробужда, и вашето съзнание ще възприеме този огън, който има свойството да възпламенява у вас Духа. Вие сте вече в деня на свободата, защото вашите очи видяха синовете на свободата, виделината. Вашето сърце е обляно от духовната вълна на тия синове.

Вътрешно прозрение, т. е. вътрешен живот. Има ли вънкашен живот? Има, но той е резултат на вътрешния живот. Тъй както водата има вънкашен живот и ефект, но нейната сила е вътрешния й живот в дълбоките недра на Божествения свят. Колкото повече е голяма дълбочината, толкова повече водата е свята, вкусна и чиста. Така също, колкото по-дълбоко е внедрен вашият живот в Божествения свят, толкова той е по-красив, идеен, нежен и безсмъртен.

За да имате по-пълни представи за това което ви се говори, е необходимо пробудено съзнание. За да имате тези високи способности, е необходимо да сте вглъбени все повече и повече из необятните недра на Божествения свят. Само така ще имате добрите спомени, големите опитности и съвършените дела на Божествения свят, защото Божественият Дух напълно ще се прояви й ще ви отведе в света на съвършенството.

Изисква се гениалност, изисква се философия. Гениалността създавала философията обяснява. Гениалността е начало, а философията - настояще. А кое е бъдеще? СВЯТОСТТА. Защо е необходима святост? Нима не може да се придобият духовните способности и сили към индивидуалния, посредствен живот на човека? Не може. Святост се иска. Святостта е съвест, която включва в себе си Божия промисъл.

СВЯТОСТ! Най-чисто, най-ефирно, най-девствено. Това е духовния зародиш, безсмъртния зародиш. Святостта е свързана с чистотата. Казано е: „Чистите ще видят Бога“. Само святите живеят в Бога.

И тъй, за вас е необходимо да имате този критерий, Божествен критерий за святостта и чистотата, за светлината и виделината. Няма по-голямо благо от това. Има много блага, но в последствие всички стават горчивини. А благото на святостта, на чистотата, на светлината и виделината е благо на върховна радост. Чистота и святост, това е сила и вяра. Чистотата е силата, а святостта е вярата.

Като застъпваме тия атрибути на вярата в тази среща, ние ви обръщаме сериозно внимание да ги проучите и ги обезсмъртите в себе си, за да може да направите прямата връзка с Божествения свят. Само така ще може да проявите в пълнота идеите на свещеното слово на Мировия Учител. Въпросът е свързан с навременното пробуждане на вашия дух, за да не закъснявате при провеждане плана на Бога.

В началото на новите срещи ние ви обърнахме внимание какви са вашите отношения на новите идеали, които вярно, положително ще ви свържат с Божествените сили. За да имате тези възможности, т. е. за да имате през годината плодовита работа, ние пак апелираме към вас: бъдете свободни. Идвайте тук, ако не абсолютно, то поне относително свободни, за да създадете свободна атмосфера, идейна атмосфера, за да бъдете истински обекти на Мировите сили. Приобщавайте вашия ум, вашата мисъл, вашето сърце и душа към работата на Вътрешната школа, защото Вътрешната школа е която ще ви просвети, която ще ви усъвършенства, ще ви освети. Оставете света да гори, но вие не подавайте вашето естество на страстните пламъци. Винаги готови, в молитва, постоянно в съзерцание, заклети да подражавате свещената връзка, която създадохте с Божествените сили. Това е истината. Тя е най-голямата истина - да си във връзка с Божествения свят, да слушаш Божия език, да се разговаряш с великите представители на Божествения свят. Това са истините, които трябва да знаете. Налага се да освободите своето магаре от тежкия товар, т. е. да освободите своя ум от големите заблуждения, за да не изпитвате ударите на строгата съдба.

Каква е разликата Между вътрешния и проявения вънкашен живот? Кой от тях е по-ценен? Вънкашният живот е резултат на вътрешния живот. Вънкашния живот е проява на вътрешния живот. Вънкашният и вътрешният живот са равноценни, защото чрез вънкашния живот Духът се проявява. Реалност ли е вътрешния живот? Вътрешното състояние е реалност при вътрешно озарение. Смирение то подразбира пълно осъзнаване. Да осъзнаеш истинските същини, то е да можеш свободно да кажеш: аз живея в Бога и Бог живее в мен.

Не се влияйте от вънкашните условия. Дръжте за стабилността вашите вътрешни условия. Щастливи сте, че имате опората на Бога. Щастливи сте, че сте свободни благодарение на тази упора. Дръжте се здраво за тая връзка и вие не ще бъдете никога роби.

Божествената идея е социализирана. Благата трябва правилно да се раздават. Но понеже липсва любовта, благата се раздават с корист. Известни лица присвояват повече от тия блага. Социализмът е Божествена идея, но той се поквари, той се окървави. Ако социализмът действа само върху плутокрацията, върху тиранията, той би бил на прав път. Бялото братство има задачата да внесе мекия елемент на любовта в света.

26 септември 1947 год.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×