Jump to content

333. Достойнството


 Share

Recommended Posts

РАЗМИШЛЕНИЕ 333-то

Достойнството

Когато разглеждаме живата, света, сътворението от системите на безмълвието, ние искаме да помогнем, да освободим ученика от много и много стари затрупвания, от много обременения, за да можем да го издигнем по съзнание, по душа в един свят на много интересните и важни събития. Защо трябва да стане това? Защото във вселената; в живота стават непреривни промени, непреривно развитие, непреривно движение. И всичко това се дължи на тази сложна висша система на безмълвието.

За да можеш, ученико, да продължиш своето образование, да продължиш своето посвещение, за да можеш да продължиш да се издигаш в по-висши сфери, необходимо е да овладееш по-вътрешен път, по духовен път тия сложни системи на безмълвието, защото само системите на безмълвието са, които Ще те подготвят, които ще те издигнат, които ще те освободят, ще ти разкрият всички тайни, които са секрети за човешкото съзнание.

Ученико на безмълвието, ще трябва да се освободиш от многото стари, от многото изостанали идеи, които и до днес са Тормозили твоето съзнание, ба обременявали твоята душа.

А то значи да поемеш нов курс, нова ориентировка, да влезеш в новия прелом, за да можеш да имаш ясна представа, да имаш положителна светлина за всичко онова, което е под диктовката, под дирижирането на този всемирен диригент Духа на безмълвието. Най-голямото постижение, което можеш да получиш в школовката си тук на земята, то е да имаш способността да се излъчиш от физическото тяло, да се освободиш от астралното тяло и да останеш с ефирното тяло, с ефирната материя, с ефирната субстанция, с ефирното начало и оттам, от полето на ефира, от полето на Духа да разглеждаш, да разкриваш сложните комбинации на безмълвието.

За да имаш тази подготовка се изисква пълен богат духовен живот, живот пъден с висши върховни добродетели, които са същини на всемирната мирова душа.

ДОБРОДЕТЕЛ! Добродетел е това-да имаш достойнство; да имаш любовта на безмълвието, уважението, да имаш погледа, да имаш любовта на безмълвието!

Когато стъпиш в тоя свят на безмълвието, там ще имаш нови задачи, ща имаш нов мироглед, ще изживееш нова наука - наука, която има опитността, която има детайлите на онзи висш построен свят на безмълвието. Оттам ще започнеш да разбираш, ще започнеш да схващаш, да изживяваш нов ритъм - ритъмът на безмълвието. И само като такъв, като ученик на този ритъм, ти ще можеш да бъдеш в унисон с ония висши съграждащи сили, които вземат участие - пряко участие във всемирното творчество.

Ученико, двоите знания трябва да бъдат най-реалните, най-съществените, за да можеш и ти по душа като колектив и като индивидуалист да бъдеш достойнство.

И тъй, ние няма да ти говорим за многото добродетели, а само за една - ДОСТОЙНСТВОТО. А знаеш ли това достойнство какво включва в себе си? Всемирните способности. Знаеш ли какво значи всемирни способности. Те се изразяват и долавят на физическия свят като светлина, като виделина, като движение, като хармония, като красота и чистота.

Ето каква ще бъде твоята добродетел, за да можеш да достойнство, защото много средства и сили се иждивяха във вселената за тебе. Много умствени, много духовни сили се иждивяха, във вселената за тебе, за да могат да ти създадат условия, за да могат да те пресъздадат като достойнство.

Най-забележителната способност за ученика на Вътрешната школа е тази добродетел - достойнството.

И тъй, никога не забравяй, че трябва да бъдеш достойнство. Никога не оправдавай себе си, когато странични сили те атакуват и обезценяват. Едно знай: веднаж взел позиция, ти си едно достойнство пред Всемирната воля, пред Всемирната памет, пред Всемирната любов. Помни тази добродетел! Винаги с нея! Когато си на работа, когато си на скамейката пред Учителя, когато си в процес на разрешаване на задача, когато си в процес на минаване от един свят в друг свят, когато минаваш от една сфера в друга сфера, винаги помни добродетелта достойнство. Знаеш ли достойният за какво е предназначен? Нему предстои да преведе духовните знания от духовните полета на физическите полета. Само така духовното знание ще стане популярно, ще стане открито, ще стане една истинска съвършена наука за племената, за нагодите, за човечеството. Сега, по системата на безмълвието, теб те приготвят да извършиш тази велика работа - да снемеш духовното богатство от висшите светове, да го свалиш на земните полета и да го предадеш най-практично, най разумно, най-системно.

И така, твоето достойнство ще се увековечи с венеца на великата творческа просветна работа.

Но да не би да кажеш: за да мога да извърша тази работа, нали трябва да бъда ясновидец, трябва да имам сила, богатство, власт? Ученико, ти си пред върховната власт, ти си пред върховните сили, пред върховното училище, пред върховния университет. Там се предават знания, които ще те ориентират във всички положения, във всички състояния, които ще имаш да изживяваш. Но не само това. Ти имаш привилегията - ръководството на Духа, имаш прилива - гласа на безмълвието, което проповядва в теб, което говори в теб и този глас на безмълвието ще те ориентира най-правилно, най-положително, защото ти се осъзнаваш като достойнство. Няма да има мъчни, неразрешими въпроси, няма да има тайно битие, няма да има скрито сътворение, защото гласът на безмълвието е велика мисия, велик проповедник, свещен жрец, който разкрива, разтълкува всички тайнствени, загадъчни явления.

Но ще дойде мисълта и ще кажеш: не е ли много рано? Не сме ли ние още в неведение, не сме ли още слаби, за да можем да осъзнаем тази велика историческа работа?

Ученико, ако Върховното ръководство, ако светлите сили можаха да достигнат де теб, можаха да та открият и намерят, какво имаш още да разсъждаваш, да мислиш, дали си достоен или не? От теб зависи двадесет и пет процента, от върховните сили седемдесет и пет процента. Дай тези двадесет и пет процента и не бой се, защото те са едно голямо достойнство.

Бъди достоен, защото достойният е избран ученик, и нему Учителят поверява най-вглъбените тайни. В него Учителят вярва, защото вярата на Учителя а безмълвие. Там, където се струят лъчите на безмълвието, няма тайна. Там всичко се разкрива, защото лъчите на безмълвието произвеждат една особена ефирна светлина. Тази светлина се получава посредством префинени чувства, префинени сили, префинени варианти, префинен ритъм, префинена хармония. Когато ученикът може да се ползува от тази светлина, тогава той ще разбира истинското състояние, истинското върховно начало на своята душа, защото душата е представител на безмълвния свят. Светът на безмълвието роди твоята душа. Тя е винаги в копнеж, в очакване, тя е винаги достойнство, за да може да проведе и реализира способностите, системите на безмълвието на физическия свят. Докато твоята душа не стори това, тя винаги ще бъде привързана към по-нисшите системи, защото такъв е планът на Върховния промисъл, на Върховното ръководство. Докато силата душа не реализира върховните системи на безмълвието на физическия свят, тя вечно ще остане да са занимава с тия проблеми. Може ли тя да се справи? Да - с помощта на Върховното ръководство, с помощта на безмълвието системата ще има възможност да бъде в унисон с тия грядущи сили, които ще и помогнат да реализира своите копнежи, своите стремежи.

Ето, ученико, това е от книгата на върховното знание. Разгръщай тази книга, за да можеш да се учиш от златните правила, вписани в нея. Под ярката светлина, под ефирната светлина, която се излъчва от органите, от способностите на безмълвието, ще имаш висше познание, което ще обезсмърти Твоето съществувание. Достойнството обезсмъртява всяко съществувание, всяко минаване, всяко преселение и всяко изкачване. Достойнството е най-съществения стълб по който човешкият дух се изкачва. Необходимо е да се запознаеш по-отблизо, по-реално, по-системно с висшето строителство, което е главен двигател в живота на вселената, в живота на природата, в живота, на съществата. Необходимо е да се запознаеш с върховната система на безмълвието, за да можеш да бъдеш и ти безмълвие - безмълвие за всяка събудена душа, безмълвие за всяка освободена душа. На теб предстои да създадеш условия за слизащата духовна култура от висшите светове на земните полета. Ти си, който ще освидетелстваш достойнството на ученика. Как ще го освидетелстваш? Когато имаш вече органите и способностите на безмълвието. Като безмълвие ти трябва да простреш ръце, ти трябва да погледнеш света и да му помогнеш. Ти ли си, който ще му помогнеш? Разбирай ни правилно. Ти ще бъдеш достойнството, върху което силите ще се прелеят, светлината ще изгрее и новото в света ще се роди.

Сега е нова епоха - епоха на Духа на безмълвието. За да може да се освидетелства тази епоха, ученикът трябва да бъде върховно ръководно същество, което да има духа на прилива, духа на съзнанието, на светлината. Тогава ученикът няма да чака, няма да се обръща назад, да гледа настрана, дали някой ще му помогне, дали някой ще му бъде опора. О, не. Ти, ученико, ще бъдеш опората, ще бъдеш преднината, ще бъдеш съзнанието, ще бъдеш светлината на бъдещите и сегашни племена. Ето защо, недей очаква от страна, недей се надява отзад, но върви напред. Бъди достоен и силите на творчеството ще бъдат у теб глас на безмълвието.

Ето твоя път, ето твоята мисия в живота, ето твоята съществена работа на физическото поле. Ето твоят живот, който ще бъде осияние за другите души. Никога не забравяй великата добродетел достойнството. Тя е, която ще бъде у тебе характер, мощ, защото без характер, без мощ, не може да се върви нагоре, т. е. не можеш да преодоляваш многото и много системи на нисшите йерархии и се освободиш от законите и влиянията им, за да можеш да бъдеш една нова система на безмълвието.

Когато изнасяме тия неща, когато те запознаваме с онези секрети, с оная тайнственост на безмълвието, ние имаме за задача да те подготвим, да те преустроим, да те запалим; да те осветим, защото за новата епоха, за новата култура, за новия живот се изисква достойнство.

И тъй, обърни внимание на всичко онова, което ти говорим, на всичко онова, което ти разкриваме, което ти внушаваме, което духът ти дава. Можеш ли без него? Много и много векове си можел, но бега не можеш. Сега ти си на един кръстопът. Няма вече назад, няма настрана. Назад ще те ограбят, настрана ще те убият. Ето защо, само напред, нагоре.

Да не би да дойде у теб мисълта, че рано си тръгнал, че тая работа не е за теб. О, не, Не изкушавай, Върховното ръководство, не поставяй прегради пред системната работа на Духа, но бъди винаги с трезвото съзнание, с висшето достойнство, че ти си глас на безмълвието.

Колко много е необходим този глас на безмълвието, за да може то да проникне в съзнанието на душите и да са отърсят от старата култура, от старото минало, от старото заблуждение.

Трудно а да вървиш нагоре, на сладко е, когато пиеш чиста изворна вода и заслужава за тази сладост по-бързо да се придвижиш към кристалния извор на височината. Изкачвай се! Стреми се! Нека бъдеш по-близо до боговете, по-близо да посветените, по-близо до девите. Това е същина, това е естество на живота, не забравяй, че твоето естество, че твоята същина е от света на безмълвието. Стреми се към този сват. Само той е, който ще ти даде най-необходимото, което ще послужи за твоето съзнание да може да се развие в свръхсъзнание, чрез която способност ще минеш много йерархии на живота и ще влезеш в света на висшето достойнство.

Когато ти, говорим за напред и нагоре, ние искаме да разбираш далеч някъде в някое място, в някое пространство или в някоя необятност. Ние искаме да ти обърнем вниманието да се изкачиш на твоя духовен връх и от там да посрещнеш светлинните сили от света на безмълвието и да пиеш от живата вода, от обятията на Духа.

Ето къде е твоето нагоре, твоето напред. Ти си една станция тук. Тази станция трябва да бъде снабдена с най-усъвършенстваните средства, които да могат да приемат всяка мисъл, всяко движение, всяка вълна от света на безмълвието. Можеш ли да станеш такава станция? Школата на вътрешния живот, на духовния живот ще те подготви, ще те сглоби, ще те монтира по всичките правила на достойнството. Като станция, трябва да бъдеш най-достойния, който да може да приема вълни от най-далечните пространства, от най-далечните светове. Тази инсталация сега става. Някъде винтовете не стават, не издържат напрежението, но Великият майстор, Великият инсталатор не се отчайва. Той всеки ден сглобява, нагажда, за да може да получи едно съвършено достойнство.

Но ще кажете: как да видим този майстор, който се занимава специално с нас? Ще го видите, когато получиш озарението и когато се посветиш.

Но ще кажете: как ще получа тия същини, когато не виждам, когато не зная? Великият майстор, това е Духа. Върховният майстор, това е душата. Ще са, които ще ти разкрият, които ще бъдат твоето знание. Защо? Защото естеството им е безмълвие.

Ученико, не се заблуждавай, че не виждаш. Всичко виждаш. Какво не виждаш? Дали нагряването на слънцето, дали белия ден, дали природата с всички нейни сложни вариации, с всички нейни твари, дали светлинните слънчеви системи? Всичко виждаш. Имаш едно добре устроено око, което е орган, което е символ на безмълвието. Когато твоето око се устройваше, взеха участие сили на безмълвието. Сега ти трябва само да коригираш под какъв ъгъл да съсредоточаваш своето око. Това е математическа задача - да можеш да гледаш нещата, да ги преценяваш и да ги разкриваш в тяхното начало. Ето как ти ще виждаш всичко това, което духът е изградил, което безмълвието е вдъхновило. Физическият свят е копие от духовните светове.

И тъй, щом ти разбереш цялото копие на духовния свят, ти ще имаш вече една велика върховна наука, която ще те опознае с всички природни явления зад този свят - копие.

Когато засягаме тия скрити, незнайни проблеми, които са мечта, които са дело, които са същини на твоята душа, ние не се боим, не се отчайваме, но забиваме винтовете, слагаме частите на тази висша инсталация, да може да се усъвършенства и най-правилно да възприема висшите вълни на безмълвието.

Така също казваме и на теб: продължавай да се изкачваш по-високо, по-чисто, за да може твоята станция да влиза в контакт и съобщение с висшите станции и оттам ти ще долавяш висшата система на безмълвието. Тогава ще заговориш, защото ще виждаш. Всеки, който вижда, знае да говори. Словото е продукт на виждането. Ако ти не виждаш, не можеш да говориш, защото формите, образите, системите са, които говорят. За тях ще можеш да знаеш само тогава, когато ги видиш.

И тъй, научи се да гледаш. Научи се да съсредоточаваш своя поглед във всички нюанси, във всички багри, които математически са сложени в минералите, в растенията, в животните, в човека. Научи се да виждаш най-достойно, за да може да откриваш нюансите на безмълвието върху всеки минерал, върху всеки цвят, върху всяко животно и върху всеки човек. Научи се да гледаш, за да може да откриваш всяка багра и светлина на всеки минерал, на всяко растение, на всяко животно и на всеки човек. Гледай нещата, разбирай какво те си говорят, какво искат от твоето съзнание, защото ти си обект. Към тебе са съсредоточени милиарди и милиарди очи на невинните животни, към тебе иде уханието на милиарди цветове, които ти изпращат като благодарност своето ухание. Към теб радиира блясъкът на скъпоценните камъни, които ти благодарят за достойнството към тях. Най-после, колко много тъги са изживели, колко мъки са преминали в човешката душа, само и само да се открие истинския брат, истинската сестра, истинския ангел на земята, който да освежи живота им, да обнови живота им, да осъзнае живота им.

Ето, ученико, така гледай на живота, и ти ще бъдеш първокласен ясновидец. Никога не оскърбявай Върховната същина, че не си ясновидец. Ти си ясновидец. Твоето ясновиждане е подкрепено с чувствата слухарство, обоняние, осезание, а това не е малко. Това са сили, които са в пълно съдействие на твоето ясновиждане, на природата, на битието, на съзвездията и живота в тях. Така подготвяй своята система. Нека тя да послужи като достойнство и обект за постижение. Нека ти да дадеш първия тласък, първия. ритъм за влизане на многото души в новата епоха. В новата култура. Нека от теб да започне божествената наука, която да разкрие всяко начало във всички системи, във всички основи на живота. Тогава, когато срещнеш погледа на висшите същества, у теб ще се прелеят етерните, специфичните светлини, за които ти загатнахме.

Ето твоето ясновидство - да виждаш очите на Върховното ръководство. Ако нямаш стремежа към този проблем, ти ще бъдеш хипнотизиран от нисшите нюанси, от очите на нисшите същества, защото окото е магичен орган. Този орган прави най-големите чудеса. Този орган прави най-големите пакости, най-големите престъпления. Този орган създава най-висшите проблеми за живота, проблеми за необятната светлина, за необятната хармония, за необятното безмълвие.

Пази очите си от неправилния ъгъл. Насочвай погледа си през хармоничната призма, за да можеш. да гледаш чисто, ясно, положително. реално.

8 октомври 1953 г.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 Share

×
×
  • Създай нов...