Jump to content

381. Изкуството на светлината (седмо)


Recommended Posts

РАЗМИШЛЕНИЕ 381-во

Изкуството на светлината

(седмо)

Кой художник може да нарисува прекрасното красиво лице на посветения ученик? Кой поет може да изживее прекрасното вдъхновение на посветения ученик? Кой мъдрец може да изяви дълбочината на душата на посветения ученик? Кой композитор може да изрази вълнението, емоциите, светлинните трепети на сърцето на посветения ученик?

Драги ученико, един е художникът - Той е светлината. Само светлината може да обагри светлинните очи на посветения ученик. Само светлината може да украси чистота лице на посветения ученик. Само светлината може да раздвижи в трепет езика на ученика за да каже сладкото слово. Единствена светлината е която проявява най-голямото изкуство върху посветения ученик.

Следователно, посветеният ученик е окото на светлината. Посветеният ученик е трепета на светлината. Посветеният ученик е проникване на светлината. Посветеният ученик е радостта, блясъка на светлината. Най-после, посветеният ученик е сърцето, живота на светлината.

Но ще кажете: какво сърце има светлината? Какъв живот има светлината? Ако става въпрос за сърце, кой го създаде, кой го извая, кой го обагри, кой го раздвижи и му даде един ритмичен шепот, хармонично движение подобно на цялото битие? Само светлината може да украси, да изяви, да хармонизира сърцето на ученика. И когато става въпрос за посвещение, единствената идея, която може да занимае ученика, тя е да има сърце светло като светлината, чисто като светлината, прекрасно като светлината и ум светъл като светлината, мисъл трептяща като светлината и движение, като нюансите на светлината. Ето, това е единственото най-мъдро построяване в самата вътрешна подготовка на посвещението на ученика.

Но ще кажете : няма ли други фактори, които ще вземат участие в този прекрасен процес? Има и други фактори, и те са първични като Духа.

 Но какво ще направи Духът върху ученика, ако не действа, ако не произвежда светлина? Ето къде е разгадката: всякога Духът не произвежда светлина. А там, където не произвежда светлина е бури, дисонанси, страдания. Там където произвежда светлина е трептящ огън, светлинен пламък, сияещо лице, радостно сърце, подвижна мисъл, прекрасна усмивка. Там където Духът произвежда светлина е велика симфония, безсмъртно музикално творчество.

Там където Духът произвежда светлина се създават съзвездните ядра, планети, големи необятни центрове, където се проявява цялата мирова същина.

И тъй, ученико, когато ние говорим за светлината, ние ти напомняме, ние ти разясняваме и те запознаваме с действието, с посвещението на Духа. От къде ти ще съдиш кое явление, кой обект и кой субект е който проявява Духът? Само чрез багрите на светлината. Ако има светещо лице, ако има дълбоки сияещи сини очи, ако има прекрасна, приятна усмивка, ако има едно осияние на целия, образцова е гаранцията, мярката, че Духът присъства. А на всякъде Духът присъства. Но там където Духът произвежда светлина, неговото присъствие е върховно събитие. Когато говорим за върховно събитие, какво разбирате? Върховното събитие подразбира върховно, съвършено посвещение на ученика. Ученикът е вече една оформена божествена идея, която съдържа всички елементи на Духа и светлината.

Ето, тази е идеята, която сега разширява вашето съзнание, възраства вашата мисъл и вие търсите пътя, който ще ви отведе в централната велика лаборатория на светлинния Дух. Това е вашият път - да откриете пътя, опиването ви в тази лаборатория на Върховния Дух, а това, ученико, ще стане, когато лъчите на светлината разведрят около теб небето, атмосферата, когато разведрят безкрая, вечността.

Ще кажете: до сега къде се криеха тези лъчи? Защо до сега не ни откриха това светлинно духовно съкровище? До сега Духът действаше чрез вас без светлина. Но по коя воля? Дали по негова воля или по някакви закони, норми? Има строги, неумолими закони, които Духът провежда. И вие бяхте под обаянието но тия закони. Но сега Духът, дали по каприз или по добра воля, дали по някакви системи, той действа върху вас като светлина? Като светлина вие вече не може да се помирите с тъмнината, не може да живеете в тъмнината, като светлина вие не може да бъдете членове на тъмното братство.

Ето защо вас ви назовават Бяло братство, Бели души, Бели светещи духове. Имате вече работа, една върховна работа на Духа, който провежда върху вас най-голямото си изкуство. Кое е то? Изкуството на светлината. До сега изкуството на светлината провежда върху вас само ефекти, а още работата на светлината не е в пълен ефект. Защо? Защото вие още нямате това изкуство да работите като светлина. Какво разбирате под светлинна работа? Светлинна работа подразбира да бъдеш украса на цветята, да бъдеш лирика на душата, да бъдеш осияние на сърцето, трептяща мисъл в ума. Работа на светлината още разбираме, да бъдеш ангел, да бъдеш архангел, да бъдеш чисто кристално небе. Светлината има още много по специфични работи. За тях знаят само великите мъдри посветени. Да знаеш да работиш като светлината, това е най-върховното изкуство, най-гениалната музика, най-съвършената поезия. Да работиш като светлината, то е да проявиш върховното изкуство на светлината.

Може ли да стане това, което се говори? Какво е това говор? Фантазия, емоции, стълкновение, ефекти и др. Знай, когато езика на светлината говори-в теб, ти си дълбок поток, който се разлива като вълшебен прилив, украсен с багрите и искрите на светлината. Най-прекрасните слова, най-сладкото слово, е словото на светлината, т. е. най-прекрасното слово, най-сладкото слово произвежда Духът чрез светлината. И ако сега ние ви говорим, то е за това, защото Духът чрез светлината е създал това светещо ядро. До колко вие се осъзнавате като такива, то е друг въпрос. Но ние действаме, работим, за да можем да обгорим вашето съзнание, да преобразим вашето сърце, да запалим вашата мисъл. Няма вече инертност, няма вече покой, няма вече не мога. Стига вече с това старинно слово, с това мъртво слово, с това слово на тъмнината. Стига! Нека заговори във вас светлинен език. Знаете ли как той сладко, как той звучно, прекрасно предава прекрасните мисли, свежите чувства и гениалните идеи. Цял да се втопиш в изблика на светлината и тогава Духът да проговори и пресъздаде цялата твоя душа и да обгори цялото твое сърце. Тогава няма да има слово не мога, няма да има говор мога, няма да има състояние - сега не съм разположен. Кой ще ти създаде разположение? Единствена само светлината, която проявява способността на Духа вътре в тебе. Само тези два фактора са. които ще изменят твоето състояние. Кой ще ти разкрие истината? Истината има едно прекрасно лице и всеки ученик трябва да види това лице на истината. И когато го види, тогава ще стане гениален художник, гениален вдъхновител, гениален композитор. Всички гении и мислители в миналото и сега, са видели светещото лице на истината. И вам предстои, макар, още да не сте обгорени. Макар още да се колебаете, макар да ви блазни стария. живот, старите порядки, но лъчът на светлината минава вече през вас и ще ви обгори. И всеки, който препятства на този лъч, ще остане да мъдрува, да се вайка, да се оплаква от неволите, нещастията, болестите и немотията. А този, който прегърне този лъч с голяма готовност, той вече се обгаря от едно голямо внимание, което се нарича Божествена любов. Духът на светлината провежда принципите, идеите на Върховния чрез неговата любов. Ние няма да ви говорим специално за тази същина - Божията любов, а ви занимаваме специално със способността на светлината и гениалността на Духа. Защо? Защото вие сте Дух и светлина, т. е. у вас е Бог и неговата душа. Духът е Бога у вас, а светлината е душата у вас. И ако бихте имали светлина и душа, тук бихте изпълнили пространството със светлина. Никоя същина у човека не може да бъде трепет на светлината, освен душата. И когато небесните синове, сили искат да ви познаят, най-напред те се срещат с вашата душа. Ако има език на светлината, ако има мисъл на Духа, тил светли същества стават добри приятели, добри наставници, учители, мъдреци, които помагат на ученика. По какво ще познаят те ученика. По трепета на неговия Дух. Духът трябва да трепти, излъчва. Духът трябва да се движи. Духът трябва да работи, да твори, да създава, да пиши, Да композира. Как ще познаете чистото лице на истината? Само тогава когато имате прекрасните очи на светлината, кога то имате прекрасното обаятелно сърце на светлината; кога-то имате светеща мисъл, която е ефект на светлината. И така, за да може да се намерите, да се откриете като истина, трябва да се срещнете със светлината и Духа. И в тази среща ще стане светлото кръщене, за да могат да заработят вашите нови способности, центрове, чрез които ще откривате големите заложби, големите способности на светлината и Духа. Чрез тях ще се научите да работите, тъй както работи светлината, тъй както багри цветята, тъй както оросява цветята, тъй както напоява цветята, тъй както е ухание на цветята. За да имате тази способност на светлината, Духът у вас трябва да е вече движение, импулс, ритъм. За да имате прекрасната работа на светлината, Духът у вас трябва да бъде безмълвие, живот. За да имате прекрасната работа на светлината трябва да бъдете ръководени от Духа. Защо? Само Духът познава светлината, а само светлината разкрива лицето на истината. Какво е истина? Дух и светлина. Какво е Бог? Дух и светлина. Какво е Великото начало? Дух и светлина. Какво е битието? Дух и светлина. Какво е звездното пространство? Дух и светлина. Какво е човекът? Трябва да бъде Дух и светлина. Какво е природата? Дух и светлина. Какво е музиката? Дух и светлина. Също поезията, художеството, науката? Всичко това е Дух и светлина, т. е. способности на светлината и идея на Духа. Трябва да има кой да дава идеите, за да създаде и развие способността. Няма идея, която да не е представена от някога.

И тъй, за да има идея трябва да има фактор на тази идея, тъй както цялото миросъздание е идея на един голям неизвестен още фактор. Когато станете поети ще възпявате цветята, скъпоценните камъни, птичките, ще възпявате идилията между човека, ще възпявате симпатията, ще възпяваме възлюблената. богато станете музиканти ще пеете за цветята. Ще пеете за скъпоценните камъни, ще пеете за птичките, ще пеете за човека, ще пеете за симпатията за възлюблената. Когато станете художници, ще рисувате цветята, скъпоценните камъни, птичките в природата, човека, симпатията, възлюблената. Но когато станете Дух и светлина, ще млъкнете.

Сега ще кажете, това е едно противоречие. Нали когато ученика се издига въз висините трябва повече да говори, трябва повече да знае, трябва най-много да пее, защото на всичко се радва и на всички той е ефект. Тогава трябва най-много да рисува, да изобразява природата, битието.

Трябва най-много да възлюби, защото тогава симпатията и възлюблената са постигнат идеал. А ние казахме, когато стане Дух и светлина, ще млъкне.

В мълчанието е силата и съдържанието. Всеки един поет е подтикнат от някаква представа, идея, симпатия, възлюблена и т. н. Всеки един композитор също така е афектиран, вдъхновен от някакъв фактор. Така също и всеки поет, всеки човек на науката, на изкуството е все афектиран, е вдъхновен от някаква идея. Това е въпрос на откритие. Всички тия гении са откривателите откриват и предават. Но какво представлява посветения ученик, който е Дух и светлина? Той не е само откривател, но и създател. Ето къде е разликата - не само откривател, но и създател.

Ние сега нагазихме малко повече из способностите на Духът и светлината. Да не ви объркаме, да не би да ви спрем. Ние ще се въздържим, защото вие още не може да знаете за дълбокото мълчание на Духът и светлината. Но тава да не ви отчайва. Вие тръгнахте по пътя. Ние ви казваме: светлинният лъч минава през вас устройва сега канали, през които ще минат Духът и светлината. Тогава ще имате една гениална представа за света на Духа и светлината. Така е!

Кой запали светлината и от къде дойде Духът? Ето наистина една идея на дълбокото мълчание. До кога ще мълчи тази идея? Ще мълчи, до като се построят каналите, тунелите, докато се създадат радиоактивните станции, докато се създадат атомите. способностите и електрическите нюанси.

Но ние сме сега по пътя на откриването и ще дойде един предел, ще дойде едно място, ще дойде едно пространство, когато ще се възложи гениалната работа на светлината и Духа, за да бъдете откриватели, сътворители - да творите не песнички, а симфонии и арии. Чие представление е арията и чие симфонията? Първата е Духът, а другата - светлината. Ще оставим тази задача, вие да я разрешите. Нали сте вече обгорени, закалени, устроени, макар и да има още малко съмнение. Те са необходими, както вятъра е необходим на плодните дървета да ги опраши. Вие сега се опрашвате. Това е метод на Духа без светлината. А когато вече вашите дървета дадат плодове, ще дойде Духът на светлината и ще обгори плодовете на вашето дърво.

Чакай, работи, върви, пей и се моли!

4 ноември 1954 г.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...