Jump to content

388. Изкуството на светлината (четиринадесето)


Recommended Posts

РАЗМИШЛЕНИЕ 388-мо

Изкуството на светлината

(четиринадесето)

Сега ние говорим, ние мислим, ние сме готовите, ние никога не чакаме. Понеже разглеждаме един колосален, един световен, един миров, божествен въпрос - въпросът за изкуството на светлината, затова трябва да бъдем винаги на време, винаги готови. Дори преди ученикът да бъде на мястото, преди да е готов да слуша, преди да е успял да създаде настроение, наш дълг е да бъдем на време. Когато се е засегнал един голям въпрос, който е бил до сега в неразрешение, бил е в тъмнина, бил е отвлечен, бил е в тайна, за да се разреши, от което разрешение зависи едно бъдеще прииждане на светлина, на духовни вълни, прииждане на светлите души на земята, въпросът трябва да се разреши в смисъл; в чувство, по сърце и ум, по Душа и Дух. Когато дойдат тия сили; дали ще намерят място къде да подслонят глава? Но, ученико, ти стоиш и казваш: кога ли ще ми дойде настроението; кога ли ще просветне, кога ще се разрешат проблемите за мен, да бъдат по конкретни, по близки, видими, реални? Да, прав си да казваш това така казва и малкото червейче и малкото насекомо, така казва и всяко животно, така казва и всяко човешко същество. Но, има ли право ученикът да говори? Има ли право ученикът да бъде в тъмнина? Не, никога. За да не бъде скъсан на изпитите, за да не бъде деградиран отново, за да не бъде изоставен в забравата, ученикът трябва да има една сериозна обязаност по отношение своята точност, на своята готовност. Защо? Ние и по-рано казахме: ангажирани са сили, ангажирани са висши светове, ангажирани са епохи, ангажирани са векове, ангажирано е цялото небесно войнство, цялото посвещение. Кой ще оправдае този ангажимент? Насекомите, кристалите, растенията, животните или човешките същества които живеят в тъмнина? О, не! Единствено ти, ученико, с който ще оправдаеш този ангажимент, ти си който ще внесеш в по-висшите подета новата светлина, новото учение в дела, в мъдрост, в готовност, в сила. Ще въздържаш езика си да не се изплесва и казва: нямам настроение. Когато дойдат добрите дни, тогава ще се разговарям, тогава ще размишлявам, тогава ще правим опити да бъдем във връзка с висшите светове.

Ученико, възпитай езика си, коригирай го, бъди му страж. Нека твоят разум бъде като ангел, като страж на езика ти. Защо? Твоят език е, който ще свидетелства за разумните дела на висшите божествени сили, които посещават земята. Твоят език е, който ще каже най-сладкото слово, най-чистата истина. Твоят език е, който ще възнесе божията слава, ще възнесе живота на ангелите, на светиите, на мъдреците, на посветените. Той ще каже истината в пълната й необятност. Велика истина е, че Бог живее в тебе, Бог се проявява чрез теб, Бог мисли и работи чрез теб. Никога не казвай: как да разбера, че Бог е в мен, че Той работи в мен, че мисли в мен. Не спекулирай с чистата истина. А тя е, че наистина върху твоето чело сложиха печата, диадемата, свещта.

Но какво да разбирам, че наистина на моето чело има нещо подобно? Ако и това не разбираш, какъв ученик си тогава, какво си научил? Дълги дни посветихме за тебе, много сили се иждивиха за тебе, много истини ти се разкриха, много неща неизвестни ти се казаха и пак имаш тази смелост да казваш: от где да зная. Виж челото си, виж тази свещ. Тя вече гори, тя вече пламти. Духът Божий я запали и тя гори. Длъжен си да я пазиш от бурите, от ветровете, от излитанията. Ако до сега беше малко пеленаче, бозайниче, имаш оправдание. Но когато ти вече мина, престъпи прага на Вътрешната Школа, никога не светотатствай, никога не се извинявай, никога не одумвай. Търси дълбоко причините и веднага се коригирай. Защо? Как ще се коригираш? Като видиш Божиите дела по цялата земя, в природата, в небесния простор, как няма да се коригираш?

Каква велика закономерност, каква велика последователност, каква вечна хармония! Как ще кажа тогава. кои ще бъдат тия фактори които ще ми подействат да се коригирам? Но само това ли е? Вникни дълбоко в твоя духовен мир. Тогава ще знаеш как да се коригираш, кои ще бъдат тия сили, противоположни фактори, които ще убият в тебе светлите пориви, за да не видиш реалната истина. Няма вече извинение, понеже вече пораснах, станах юноша, станах вече голям, назовават ме вече син, имам заложбите на своя баща, на своя отец. Следователно, бъди като своя отец.

Това сега не е упрек. Ние нанасяме някои истини във вид на упрек, но то е по причина на старото минало. Там някъде, при много особени случаи е станало нещо, когато ученикът е пропаднал. Но минаха много векове, минаха хилядолетия и дойде новият цикъл, новата епоха, когато наново се поде, наново се надига, наново се просвещава ученика и то в пълнота, в разкриване на най-великите тайни, които бяха скрити даже от големите мистици, от големите философи, отци, маги и посветени. Защо става това? На този въпрос кой ще отговори? Небето ще ви отговори. Бог ще ви отговори. Да, бъдем реални, логични, последователни, практични, съобразителни, по отношение на какво? По отношение на великото явление и събитие лично с вас и със стъпването ви във Вътрешната Школа. Трябва да имате божествени отношения, които да ознаменят вашата същина, индивид, вашия интелект, вашия ум, вашето сърце, вашата душа и Дух. Това е система на подготовка, а всяка подготовка има известни трудности, има слизане и качване. Има време когато трябва да се слезе, има време когато трябва да се качиш. Когато казваме да бъдеш практичен, тактичен и съобразителен, то е да можеш да владееш тия времена. Кой ще ви научи на това? Вие пак казвате: как да разберем. Кое време на кое явление отговаря? Вие сте по пътя на подготовката за посвещение. Следователно, неизбежни са съблазните, неизбежни са противоречията. Защо? Защото има да разрешите един голям миров въпрос. Той е: що е това душа, що е това Дух и що е това светлина? Не е тъй малък този въпрос. Трябват умни глави, свръхестествени характери, гиганти и воли.

Но ще кажеш: все пак: не е тъй конкретно. Не е конкретно за този, който е в тъмнина, този който лази по земята. Но този, който се е изкачил на върха на планината, за него е конкретен изгрева на слънцето, за него са конкретни облъчванията на слънчевите лъчи, конкретен е импулса, ритъма от присъствието на слънчевата светлина. И ако стоиш долу някъде и искаш да видиш конкретните неща, това няма да стане. Ти ще се изкачиш на върха, ще се поизпотиш, ще изнесеш тежка раница, ще се поизмориш, но ще се изкачиш. Това какво подразбира? Упорит труд, всеотдайна работа, непреривен копнеж за постигане на великата цел - върхът на нещата, върха, ядрото на Духа.

Не би трябвало да държим такъв език, но все пак вашия език е възпитателен. Колкото и да е строг, той внася възпитателен елемент, той внася вдъхновителен, светлинен елемент, внася, и прозрачност. Може би сега още да не го разбирате. Не е тъй лесно да се направят истините конкретни, близки, видими. За да може ученикът да види конкретните истини, трябват му духовни очи, т. е. да се отворят духовните му очи. С обикновените очи съвършените, конкретните неща не могат да се видят. Но кога ще дойде това? Все същият въпрос. Дълги години ученикът не е задавал този въпрос. Яде, пие и се удоволства и никога не зададе този въпрос. А когато го откъснаха, когато го намериха и му пошушнаха за великото, за божественото, той веднага зададе въпроса: кога? Това стряскане не е лошо, то е хубаво. То ще донесе своите плодове. Защото копнежът на човешката душа е, колкото може по-скоро да освободи човешкия дух от индивидуалността, от личността, от себичността, толкова повече тя ще бъде свободна. Всички на работа. Ако не работиш в духовния свят, ще те натоварят на физическия свят и то много тежко. Няма да определяме колко процента. Защо? Защото на физическия свят работата много тежи, понеже имате отношение с много сили, които имат тежки характери, които имат много слабости, несъвършенства, упадъци и т. н. Все трябва ученикът да бъде ангажиран - долу или горе. Долу атмосферата е тежка, тъмна, неблагоприятна, а горе е светла, прозрачна, лека. Кое ще предпочете ученикът? Много естествено горе - горе в духовния свят, там където духовните му очи ще видят конкретните истини.

И тъй, започни основна работа. Да бъдеш истински работник на светлината. Да бъдеш първият майстор в изкуството на светлината. първият певец в изкуството на светлината, първият мъдрец в изкуството на светлината и най-големият посветен в изкуството на светлината. Когато се заловиш на работа по директивата На светлите давления, тогава ще бъдеш истински работник, защото изкуството на светлината изисква прецизен художник, велик професор, идеолог. Нека вашата мисъл бъде погълната от тия идеи. Нека вашата душа се ползва от всемирните осияния на Духът, за да расте под прякото давление, прякото осияние на светлите сили. Сега човешкият дух се е материализирал до такава степен, че се е уподобил на животно. Дори е преминал границите на животните, защото животното навсякъде изпълнява закона, а човешкото общество напълно е пристъпил природния, животинския закон, да не говорим за човешкия. При цялата тази карма, при цялото това, отклонение и падение, кой ще подаде ръка, кой ще бъде моста, кой ще бъде светинята, наставника и проповедника, за да спаси тия духове? Единствено ученикът, посветеният във вътрешните мистерии на Духа. Той е, който ще подаде своята ръка, той е който ще каже с физическия си език сладки, братски наставления. Той е който ще пристъпи, който ще слезе долу със своите нозе, за да проповядва за великото избавление и спасение на тези духове. Вие ще кажете: светлите сили имат грижата. Ние отговаряме: на светлите сили им трябват физически органи - ръце, нозе, език, а те именно ще използуват: ръцете, нозете, очите, сърцето, ума на ученика.

Ето каква е философията, ето каква е поуката. Още в древността Бог се е проявявал чрез учениците. Те са негови органи, негова дихателна система. Чрез тях Той е дишал. Чрез тях Той е възпитавал. Чрез тях Той е посвещавал.

Но ученикът може пак да каже: ние сега искаме да се посветим, да се издигнем, пък тогава нека дойде Господ да работи чрез другите. Това не е ваша програма, нито ваша работа. Щом си ученик, ти си напълно зависим от божието разпореждане. Бог ще разполага с теб и неговите сили ще бъдат въплътени и всецяло ще те ангажират. Ако упорстваш - вън от Школата! Това е йерархичен ред - ред и порядък, система и мъдрост. Подобното с подобно се събира. С подобно живота се посвещава. Щом сте подобни на божествените сили, много естествено, много конкретно и реално е, че тия сили ще се проявят чрез подобното. Тук няма случайност, няма тъй е станало. Не може да лъжете. Не могат духовете да лъжат светлите сили, защото те са прозрачност, кристалност, светлина, излъчване.

И тъй, ученико, бъди праволинеен, изкачвай се към върховете, излизай на планината и от там ще видиш Бога. И така, ще дадем като задача на един от учениците една доста сериозна работа. На ученика Стоян ще му дадем задачата: да открие мелодията на следното явление: „Видях те Господи при ранни зори как Ти благославяше цветята и ги посипа с нежни багри. Видях те, Господи как ти напои цветята с уханен нектар“. В бъдеще ще продължим. Сега на това явление ще се направи опит да се създаде мелодията. Ще направи опит да открие истинската мелодия. Ден; месец, година упорит труд, с кървав пот, безсънни нощи, но ще откриеш истинската мелодия, защото всяка работа на Бога започва с мелодия. Да откриеш как Бог благославя цветята, как ги багри и как ги полива с уханен нектар - тава е знамение, знаменито дело, знаменито откритие.

Но сега ще кажете: дали. ще видим Бога? Ето противоречие то. Изпитанието ще дойде. Дали няма да кажа една лъжа, не съм видял Господа и кой ми даде това право да кажа тази истина, не съм видял Бога. Да, страшно е! Най-напред ще се направи опит да се открият клетките на духовните очи. Защото вие само по Дух ще видите Бога с духовните очи. Велико знамение ли е това, да видиш как Бог багри цветята и как внася в тях нектар? Да, велико знамение и велико чудо е! Защо? Когато видиш как Бог работи, и ти ще започнеш да работиш както него. Това е истината. Към това ви призоваваме, на това ви разкриваме истината-да видите как Бог работи, защото работата на Бога е велико знамение. Това е истинско посвещаване. Не си правете илюзии. Да посветите очите си, мисълта, въображението, чувствата и духа си, не е малко дело.

Да, знаменити са дните в които живееш. Безсмъртни са мислите които ти се предават. Велика реалност е присъствието което имаш. Следователно, бъди истинският ученик, който ще каже големите истини на по-малките. Бъди истински ученик, за да изразиш истините така, както са те поначало. А те са: как чудно, как знаменито работи Бог.

Нека остане в мисълта ви следното явление: да бъдете вече съзерцателни и да свикнете да гледате как Бог е работил и след това ще дойде пълното просветление как Той работи. Ще кажете, че Бог има всичките възможности и хармонични сили и затова Той може така да работи. Ние можем ли като Него? Ще можете само когато видите какво Той е направил. Ще можете само когато гледате какво Той е правил. Ето защо, очите са най-върховното знамение в човека, в ученика. Най-голямото майсторство на Бога - това са очите в човека. Окото е духовният свят, мировият свят. То е елемента. Взет е елемент от Божията зеница и е построено окото. Ето защо, ученико, пази очите си, да не влизат в тях плевели и прах, да не влизат греди и тръни. Пази очите си чисти. Нека да остане тази прозрачност от божията зеница като ръководно начало у теб. Твоите физически очи ще ти открият и духовните очи: Защо още не виждан с духовните очи? Защото този елемент от божията зеница е здраво опакован, защитен да бъде опазен. Двойникът на този елемент е твоето физическо око. Но, това в последствие ще научиш. Ще знаеш много неща, защото ще бъдеш в тяхното начало. А. сега бъди прилежен ученик. На време бъди. Не се подавай на странични настроения, не отпадай духом, защото ти ще пазил пламъка на Духа, огъня на Духа. Да, тази Школа е една мистерия. Тя е огнен прилив. Духът се прелива, Духът се внедрява, Духът се въплътява.

25 декември 1954 г.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...