Jump to content

395. Девствен порив


Recommended Posts

РАЗМИШЛЕНИЕ 395-то

Девствен порив

Когато разглеждаме мировият въпрос за изкуството на светлината, чувствата доставят големи трудности както в мисълта, така и в чувствата на самия ученик. Защо става това? Защото нито мислите, нито чувствата са готови да могат да възприемат тия мисли, за да прозрат елементите, за които се говори. Изкуството на светлината не е както изкуството на едно художество. Художественото само копира. То е под давлението на ония художествени сили, които подържат изкуството на светлината и се проявяват у тях като вдъхновени, които искат да изразят чрез цветовете и линиите онова, което се прозира в самата природа. Малко художници има, които са излезли извън природата и са проникнали в ония сложни светове, както в света на ангелите, така и в света на посветените и в света на боговете. Казахме, малко са. Само мистичният, художественият ученик, който дълбоко е прозрял висшите сфери, само този, който се е посветил в тайните, в елементите, в органите на Духа, може да проникне в тия светове. Всички останали са само кооперативни, които копират, които превеждат. Така също е въпросът с ученика на Вътрешната Школа и с ученика на обикновената школа. Ученикът на обикновената школа копира, а ученикът на Вътрешната Школа се вглъбява в детайлите на висшите светове. Може от там да получи нежното вдъхновение, прозрение и опитност. Може да получи знание именна за елементите на светлината, които в съчетание дават мировото изкуство. Като казваме, че трудно е за ученика, подразбираме, че ученикът трябва да действа, да оперира с един особен чувствен свят, т. е. с жизнените сили на посветените, на чувствения свят, а умствените сили на посветеният е интелектуалния свят. Кога ще се домогнат учениците до това мирово изкуство? До тогава, до когато има вече добри учители, инструктори, било като учители на науката, издигнати, посветени. Точно тази е работата на Вътрешната Школа - да може да срещне Учителя с тия учители. И друг път ви казахме: върховните неща се измерват с върховни мерки. Върховните неща се примерват с върховни средства. Върховни мисли се привеждат в дела чрез върховна идея. Следователно, за да може ученикът да се устрои по всички правила в изкуството на светлината, действително трябва да бъде олицетворение на това мирово изкуство. Имало ли е такива люде по земята? Имало ли е такива модели? Имало е. Макар и малко на брой и благодарение на тяхното присъствие се създадоха условия за продължение на Вътрешната Школа. В такъв ранг ли е било? В такава степен ли са били? То е друг въпрос. Но имало е едно посвещение, което е дало признаци, които признаци се обособиха като възможности. Благодарение на тези възможности в човешката душа, натрупаха се мисли от особен висш свят. Благодарение на това присъствие на земята, тя подучи едно върховно призвание, да бъде място, условие за населението на шестата раса. Сега от тази вълна, от този приток на светли сили, от присъствието на повече Дух се дава нов ритъм, се дава нов импулс, които ритъм и импулс ще почукат на много врати, на много умове за да се дойде до една нова просветена епоха. И наистина цялата наука, цялото изкуство са пред прага на една нова наука, на един нов преход. Цялата наука и изкуство ще се коригират. Наистина, това е за да може да се дадат най-реалните, най-съществените, най-мощните средства, изкуство и наука, които да могат да дадат, както на човешката душа и човешкия дух, истинска съвършена свобода.

Докато човечеството е в разрез, е в противодействие с тия висши посвещения, с това висше посвещение, с това висше присъствие, до тогава то ще бъде в голямо противодействие, както по отношение на научната мисъл, на изкуството и другите области, които са идеи за превъзпитание, за посвещение на човечеството.

Вие казахте: кога ще дойде края, кога ще настане новото начало? Докато има затвори, докато има войни, кланици, човечеството ще продължава да бъде тровено от фалшивата наука, от фалшивото изкуство, поезия и композиция. От къде трябва да започне човечеството? Трябва да започне от там, от където е нарушен законът божий. Трябва да се възстановят законите божии, да се възстанови божието законодателство, т. е. да се върне човечеството от хлъзгавия път и се качи на онова високо място и от там да се качи по висините. Докато е в плоскостта надолу, вечно ще има войни, раздори, кланици и т. и.

Ученико, доста голям труд ще изпиташ до като се освободиш от цялото това старо наследство. Защо? Вървиш из града, срещаш затворници, срещаш кланици, срещай много афиши и отрицателни идеи. Всичко това трови твоя дух, отвлича твоето съзнание и подкопава основите на твоя разум. Ти се сблъскваш с една особена действителност. Тя оказва доста силно влияние върху твоята психика и твоята индивидуалност.

Но казваме: за да може ученикът да ликвидира, за да може ученикът да надживее всички тия етапи па разни процеси, необходимо е по-често да се оттегля и да се притаява в истинското си място, от където ще получава спокойствие, тишина, съсредоточение. Къде е това място? За сега, ученико, това място е Вътрешната Школа. Никъде няма да имаш тия благоприятни условия. Не си прави илюзии, че някъде ще намериш това място - навсякъде ще намериш противоречия.

Тогава задава се въпросът: щом това място е само Вътрешната Школа., как можем, като няма добри условия. и възможности винаги да я имаш на разположение? Ето трудния въпрос - как да я имаш на разположение? Както виждаш, по форма - тя има своя форма, с образ - тя има своя образ. По начин на работа тя има свои давления. Тогава, как да имаме цялата тази композиция, как да имаме цялото това съчетание за да им бъде тя винаги на разположение? Налага се всеки ученик поотделно, индивидуално да има всички тези прийоми на Вътрешната Школа, вътре в своя душевен свят. За да стане такова място, за да може да се сложат основи на Вътрешната Школа, налага се ученик кът да има - какво да има? Въплъщение на светлината и присъствие на Дух.

Това мото трябва да стане като основа на живота ви и начало за живота ви. Въплъщение на светлината е основа, а начало за живота е присъствие на повече Дух.

Когато ставаш сутрин от леглото, отправи първата мисъл. Първата ти свещена работа трябва да е въплъщение на повече светлина и присъствие на повече Дух. Тези са величините с които ученикът ще работи, с които ще създаде велики работи. Това са средствата ви. Те не са материални, не са нито пари, нито вода, нито хляб, нито въздух - това са абсолютни същини у Бога.

Следователно, за да владееш всемирното изкуство на светлината, тия същини трябва да преобладават. Какво велико, гениално и върховно състояние е това - да си въплътил светлината е всичките си елементи, с всичките си възможности и да присъства Духът с цялата си сила и величие.

Ученико, за да ти стане лена окултната наука и доктрина, необходимо е въплъщението на светлината и присъствието на Духа. Тогава светлината ще овладее твоите очи, а Духът - твоя ум. С очите си ще съзерцаваш, а с умът си ще размишляваш. СЪЗЕРЦАНИЕ И РАЗМИШЛЕНИЕ! Това е великата наука, която ученикът ще трябва да владее. С зрението си ще виждаш великото устройство на ангелският свят. С ума си ще проникваш в духа на ангелския свят във висшите светове. За да не бъдеш в тъмнина и незнание, трябва да имаш тия реалности; Когато говорим за ангелския свят, бъди веднага в светлината, бъди там присъствие! Когато говорим за божествения свят-веднага, с бързината на Духа, бъди присъствие в този свят. Няма друга по-голямо, по-устойчива реалност от тия светове. Ангелският свят включва в себе си всички светове на светлинните сили, а божественият свят включва в себе си всички светове в цялото сътворение.

Трудно е да се предадат нещата, елементите, да се предаде естеството, да се предадат същините на едни висши светове. Защо е трудно? Трудно е затова, защото трябва да се присъства, трябва реален опит. ВИЖДАНЕ И ПРОНИКВАНЕ!

А сега казваме: да ви занимаем с устройството на ангелския свят - вие ще бъдете в недоумение. Защо? Защото нямате опитност. Помни, ученико, опитността е най-великата реалност. Опитността е най-съвършената наука. Опитността е мирово изкуство. За да може да укрепне Вътрешната Школа, ученикът трябва да има опитност, за да не би от нисшите светове задухат разрушителни ветрове и да пометат цялата основа но Висшето ядро. За това, понеже има такава опитност, понеже силите на материалистическата идеология търсят противни сили на тях, да произведат бури, революция, за да могат да бъдат като свидетели в творчеството, да засвидетелстват известни дела, те ще направят и последните опити - да повдигнат бунт срещу светлите сили. Ето защо, знаейки намеренията, познавайки манталитета им; разбирайки и техните лъжливи основи, ученикът трябва да бъде умен, най-умният, който да бъде олицетворение на божия ум, на божията сила и воля; за да може наистина да стане революция, да се превземе царството на тъмната ложа. Да, ние сега сме в революция, ние сега завладяваме бавно, но сигурно. Ще завладеем земята. Ще изпъдим тия тъмни сили. Ще ги пратим някъде в океаните, някъде под земята, за да може да настане на земята царството на светлината и Духа. Когато там ги пратим, ще бъдат ли вечно в изгнание? Не, и те ще еволюират. но чрез големи страдания и изпивания. Затова ви казваме: докато има войни, затвори, скотобойни, ще има тъмни сили по лицето на земята. Колко много трябва да се работи, за да се преустрои целия апарат на съществуванието. Трябва да се заличи страшното братоубийство. От първия момент на братоубийството, започна голямата анархия по лицето на земята. Но сега светлите сили устройват нови ядра, нови зони, нови полета, където ще се населят нови светли сили. От това какво се разбира? Разбира се, че земята има едно светло бъдеще. Тя ще се издигне. В нея животът ще се преоганизира и тя ще заеме едно важно място в слънчевата система. Ще се наложи на големите астролози от другите планети да изменят цялата си научна система за влиянието на планетите от слънчевата система. Ще трябва нова астрология, защото земята ще даде нови влияния. Тя ще навлезе в нов цикъл, в нова орбита. Слънцето ще я удостои с нови влияния. Следователно, за в бъдеще Земята в астрологическите кодекси ще има вече нов зодиак.

Какво могат да направят учените на Вътрешната Школа. Могат да изменят едно вековно движение, могат да изменят едно вековно влияние, могат да изменят вековният зодиак.

С идването на светлинните сили на земята, ще се преобрази и цялото художествено изкуство, ще се видоизмени и научната система ще се измени и религиозната система. Всичко ще се измени. В какъв ред и порядък? Навсякъде Ще се иззидат нови вътрешни светилища. Какво ще правят хората, човечеството в тия светилища? Ще пеят песни, ще мъдруват или ще се учат? Това което ще направят – то е да се учат. Този, който се учи, той се моли. Този, който се учи, той размишлява и мъдрува. Следователно, процесът наука е най-висшист. Светлинните сили други процеси не признават. Всичко друго е забавление, дресиране. Този, който се учи, той опреснява своята мисъл, подмладява своя ум. Този, който се учи, той опреснява, обновява целия си организъм. Защо? Защото в процеса на науката присъстват девствените сили. Девствените сили създават нови девствени организми. Ученико, бъди олицетворение на девствените сили, които ще те въведат в девствения свят, в девственото небе. Там няма да се срамуваш за старите си дела. Щом си приел девствената мисъл - ти си свободен. Но ако не я приемеш, където и да отидеш, като в кинолента ще виждаш своето падение, своето минало. То само ще те трови. Светлинния свят ти е огледало. През това огледало всичко се вижда - няма скрито, покрито. Девственото небе е окото на Бога. Знаейки това. ученикът трябва да се съвземе, да се стресне, да коригира някои чувства, някои мисли, които продължават още да го увличат, продължават да му казват: това е твоята природа. Ученико, има само една природа - тя е девствената природа. Ученико, има едно учение, то е девственото учение, има само, едно чувство, то е девственото чувство. Всички други ба от стария свят, от света на забавленията. удоволствията, на разложението.

Ученико, приготви девствената мисъл, за да имаш девствени очи, девствен поглед. Приготви девствената мисъл, за да можеш да имаш свеж ум, младенчески ум, младенчески порив. Ще дойде на първата ти мисъл, за да завладее цялото светлинно изкуство. Цялото светлинно изкуство е необходимо да има девствена светлинна мисъл, девствено светлинно чувство и девствена светлинна воля. Само при тия условия има смисъл върховните сили да се занимават да правят усилия върху ученика. Като казваме, че трудно е ученикът да се справи с чувствения свят, се иска девствен елемент. Но ще кажете: ако докато го нямаше, може ли за в бъдеще да го имат? Може. Това е задача на самата Школа. Тя като основа, като начало е девствена. Следователно, всеки който стъпи в нея, трябва да овладее, както чувствата, така и мисълта на девственото.

Ние ви говорим за устройството на ангелските светове. Добре е да имаш приятел от девствения свят, добре е да имаш учител от девствения свят. И бъди уверен, като познат от девствените сили, Бог ще ти проговори. Ученико, ти си създаден за една велика божествена работа. Ако ще трябва да създаваш род и поколение - ще го създадеш по божествените системи. Ако ще трябва да създаваш изкуство, ще го създадеш по божествените системи. Ако създаваш научна мисъл, ще я създадеш по божествените системи. Води се по божествената девствена система. И така, лесно ще се изкачиш на ония върхове, в които живеят богове. И земята има върхове. Следователно, там те чакат боговете, с цялата твоя девствена душа, с целият твой девствен ум и девствена чистота. Боговете те чакат на върха. Те не искат да слязат долу, защото те са привлекателни сили, които ще те. привлекат. Кой слиза долу? Само Учителя. Той е задължен да слезе долу, за да научи ученика за девствената божествена чистота. Колко трудна е работата на Учителя! Но ние я ознаменихме с велика работа. Ученико, бъди девствен, когато влезеш в школата, бъди девствен, когато се храниш. Бъди девствен когато мислиш. Бъди девствен когато ходиш. Бъди действен когато работиш. Така ще привлечеш светящите сили, за да могат да изпълнят душата и духът ти с чистота, девственост, свежест, аромат и нектар. Това ще ти бъде най-големият подарък. Трябва ли ученикът да се блазни от подаръкът? О, не. Подаръкът не е за съблазън. Подаръкът е за свидетелство. Подаръкът е един закон. Подаръкът е една схема, която поставя вдъхновен ученик за неговия труд и работа. Както виждаш, на вас се възлага да поддържате духа, огъня, пламъка на великото изкуство. Макар и още слабо това ядро, макар и силите да не са още така организирани, все пак то има да изиграе една велика роля, да усъвършенства една велика работа.

Каква мисъл по перспектива, по идея - Вътрешната Школа е един голям импулс на Божия Дух. Вътрешната Школа е една мирова светлина на цялото изкуство. Въпросът който засягаме е много важен - изкуството на светлината. Той е така реален, така съществен, така близък, така чувствителен, че е достатъчно само добре организирано съзнание. Когато ученикът навлиза в природата, вижда гениалните изкуства, разнообразните изкуства - по тон, по цвят и т. н. Но ако е пробудено неговото съзнание, какво ще види? Ще види въплъщение на светлината и присъствието на. Духа. Ученико, пред нов свят си, пред велик свят си, устроен по системната мисъл на Бога, сътворен по системното движение на Духа, украсен по системния живот на божията душа. Влез в този нов за тебе свят, с величието на твоята душа к. гениалността на твоя дух, за да можеш да кажеш: аз и природата сме едно. Ние сме велико изкуство на светлината. Аз и живота сме едно велико присъствие на Духа. ученико, такава мъдрост до сега не си чувал - сега ти се дава. Ние ти представяме живият Бог, като въплъщение на светлината и присъствие на Духа. Ние те опознаваме с Бога, като велико сътворение. Следователно, няма вече място у тебе от къде да застанеш и кажеш: къде е Бог? Няма Бог, защото въплъщението на светлината и присъствието на Духа са заели всички позиции у тебе, защото ти си един реален свидетел. Ти си едно свидетелство, което има вече опитността за въплъщение на Духа. Вътрешно по място си въплъщение на светлината, а по същина - присъствие на Духа. Следователно, ти и Бог ще се разберете. Бог ще оттегли своите обвинения. Бог ще отмени наказанието за нарушението в райската градина. Ученико, бъди едно плодно дърво, при което да дойдат първите жители на земята и да вкусят, не вече плода на греха, а плода на Духа и светлината. Ето каква е идеята, какво е нашето давление върху вас за да заличиш това петно, да отмениш божия гняв. Ще направим ли това? Бог ще отмени гнева си, ако неговата светлина и Дух бъдат въплъщение и присъствие.

Ученико, цялата тази религиозна система с всички храмове е една суета. Не може да смекчиш Божия гняв с това, че сте му направили от зид храмове. Не може да отмените божия гняв, че с кандилница в ръка и палене на свещи ще може да се оправдаете. За ученикът няма вече условия за изповеди - ученикът не се изповядва. Той знае цялото свое минало, за всички свои отклонения, но той съзнава това свое положение и се връща към вътрешният живот, т. е. ученикът не пали свещи, но сам е светилник. Ученикът не пуши с кандилници тамян - той сам е хармония.

Ето новата религия, новото учение, новата наука - те всички са едно, божествени науки.

Ако в миналото боговете са искали жертви, ако в миналото са искали разкаяние, ако в миналото са искали смирение - те са били прави, защото нивото на човечеството по развитие е било такова. Но сега Бог посредством Дух и светлина, иска от ученика знание, наука, учение.

Бог за ученика вече не е идеал, не е сфинкс, не е кръст, катакомби, храм. Бог за ученика е жива наука, върховно знание. И тъй, ние наново подчертаваме, че ученикът ще има да го занимават с изкуството на светлината, а то значи да го въведат в ангелският свят. Там като го въведат, нашата работа на полето е завършена, защото ще трябва и от там да го изведем. Ученикът лесно се захласва, тъй както се е захласнал на физическия свят, така има опасност да се захласне и в ангелския свят. Но, едно ще трябва да знае: той ще мине през ангелският свят като ученик и ще трябва да влезе в божествения свят вече като учител. Но ще кажете; ангелските сили все ангели ли ще останат? Щом човек мине в по-висша сфера и царство? Ангелския свят е съвършено хармоничен свят, той е свят на красота, свят на чистота. Той е така необятен, както божествения свят. Но не ще бъде зле, ако ученикът стигне ангелският свят и придобие чин - ангел. Нищо от това. Може да се зачисли към един от чиновете на ангелите. Ще зависи от неговото съзнание. А онези интелектуалци, мъдреците, ще минат през ангелския свят по пътя за божествения свят. Защо? Ще трябва да се разкрие напълно цялата божествена творческа мисъл и цялото божествено сътворение. Трябва да прииждат там нови сили, които ще бъдат причислени към йерархиите - архитекти в сътворението. Лиричните. художниците ще останат дълго време в ангелския свят. Интелектуалците, мислителите, ще влязат в божествения свят. Стремете се да бъдете или мислители, интелектуалци, или лирици, художници. Целите ангелски йерархии са пред лицето на Бога. Следователно, има ли разлика между ангелския свят и божествения свят? Няма разлика по отношение на състоянието. Има разлика по отношение на длъжността, на работата. Бог чрез ангелите се проявява като красота, музика, песен, а чрез посветените - като творец. Следователно, имаш ли девствен порив и ангел ще бъдеш, и посветен ще бъдеш. Това е бъдещето на Ученика.

19 февруари 1955 г.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...