Jump to content

399. Минералният свят


Recommended Posts

РАЗМИШЛЕНИЕ 399-то

Минералният свят

За да имаш ерудицията, достойнството, да представляваш една висша духовна раса; необходими са няколко условия. За много условия ти се говори, как да постъпиш при даден случай, при даден момент, при дадена среда и условия. Но когато става въпрос за представляване на една нова раса, която има в зародиш изкуството на светлината и присъствието на Духа - специфично условие, което те заставя да промениш както формата, така и образа и състоянието, за да можеш напълно да ги представиш и защитиш както от мирогледа и ерудицията, трябва да имаш вече в кръвта си светлинен проблясък, т. е. да е подпомогната твоята нервна симпатична система от прякото влияние и действие на светлинните сили. Още едно качество което е необходимо за условието е да бъдеш от добър род-да имаш родоначалник, който е представител на висшите духовни мирове.

Но какво да се прави, ако наистина не правиш, не познаваш, не ти е открито още твоето родоначалие, не знаеш за твоето родоначалие и за неговите отношения към висшето строителство, към висшето сътворение към висшата способност на върховното ръководство. Как ще откриеш това, което ще те научи? А се налага да знаеш своето родоначалие. Защо е необходимо това като условие? Трябва да бъдеш от виден, от просветен, от издигнат род. Родът датира от първото население по лицето на земята. Как мислите: не е ли много важно върховното ръководство от когато е населявало земята, че то няма да направи подбор на посвещение, озарение, просветление на известен род сили, които ще трябва напълно достойно да представляват божествения ред и порядък, да представляват напълно Върховното ръководство и върховната способност, като мислеща система и могъща сила? Навярно това Върховно ръководство е предвидило за целта да бъде тя представена с качества, с таланти, със способности, с чувства, със мисъл и любов. Това Върховно ръководство е предвидело. И благодарение на това предвиждане. планетата Земя заема едно доста видно място сред слънчевата система. Тя се движи със спокойствие, с увереност , с пълна хармония спрямо своите спътници, спрямо своите събратя – другите планети. Макар някои от хората да обвиняват, че Земята била тринадесета сфера, мястото на противоречие, място на падение, място на страдание и мъки, все пак земята се представлява от три важни родоначалия: материалното родоначалие, растителното родоначалие и животинското родоначалие. Те не са тъй случайни, не са от нисш произход, те не са така безчувствени, неподатливи, инертни. Напротив, тия три родоначалия са представители на колективните възможности на Великото Начало.

Обръщаме вниманието на ученика, ако до сега е имал противоположни отношения към минералното родоначалие, към растителното и към животинското родоначалие, да вземе акт от това, което ние му изнасяме. Минералното родоначалие е кондензирана божествена енергия. Растителното родоначалие е кондензирана божествена светлина. Животинското родоначалие е духовна същина. Следователно, не е тъй случайно, не е тъй вметнато, не е тъй безпланово, без организация целият земен мир. Искаме да ти обърнем внимание, защото непосредствено ти си свършил с тия родоначалия. Земята за сега е твое пространство, твое условие и твое време. Ти разполагаш с достойнството на тия родоначалия. Ти се ползуваш от минералното родоначалие. Ти се ползуваш от богатото наследство на минералното родоначалие - там в него е въплътена божествената енергия, която представя по достойнство, по стойност, по същина една висша божествена проява. Така също не е случайно и растителното родоначалие. Ти се ползуваш от големите възможни блага. Същевременно, се ползуваш от възможната красота, аромат и чар. Не, е случайно и родоначалието на животинския мир. То е въплъщение на жизнената способност на духовния свят. Следователно, щом имаш вече тия отношения, колко много трябва да бъдеш прозорлив и какво всемирно размишление трябва да обладава твоята душа и твоя дух. Ако и да има някое противоречие в тия три мира които смущават, които тровят твоя разум, бъди над тях, с единствената мярка: да мериш нещата по родоначалие, по закон, по необходимост.

Защо са допуснати тези аномалии? Допуснати са. за да може да стане пълно коригиране, пълно пресътворяване, т. е. родоначалието в тия три свята коренно да се изменят. Как ще си обясните тук този проблем? Ето как на просто казано: дават парче глина на един майстор, на втори майстор. Първият майстор ще извае една форма и вторият ще извае една форма, но ще зависи от родоначалието на двата майстора. На когото родоначалието е от по-висше естество, от по-висша сфера, тази една и съща глина ще даде на единия по изящен образ, а на другия по-нисш, по несъвършен. Защо? Защото зависи от родоначалието на майстора. Каква е тук идеята? Ние искаме да представим за родоначалието на земята от какъв род; от каква степен са били майсторите, от какво родоначалие, от какъв произход, какви мисли са ги занимавали и какво е било устройството на техните възможности. Те са почнали добре. В началото добре устроиха повърхността на земята. Обляха я с бистри изворни води, проведоха извори, канали през нея, създадоха притегателни ядра, кондензираха силови енергии, които послужиха като основа за център. Поставиха я на известно разстояние от висшия слънчев център и я въведоха в един силов път, като я тласнаха по него, за да извърши по родоначалие, по достойнство една чудно хармонична силова ритмична система. От нейното родоначалие зависи и системата. Богата е системата. Комбинацията е трите свята: минералния, растителния и животинския. Три родоначалия - представители на едно велико начало. Но, всяко едно поделение в тия родоначалие има много и много други зародиши на родоначалие.

Както виждате, какво голямо е разнообразието в минералния свят. Там ще откриете много елементи, които официалната наука ги е систематизирала, дала им е известни термини, описала е качествата и свойствата, силите, отраженията, енергиите им, блясъка им, кристалността им, чистотата им. Какви богати елементи, какви силни елементи има в това ядро - царството на минерала. Всички скъпоценни камъни, всички минерални води, всички горивни материали се съдържат в този колектив-родоначалието на минералния свят. И колко още подробности, какви други зародиши, какви други същества, какви други душички съдържа той! Милиарди разноцветни по форма, по тон и съдържание които изпълват целия този колектив, цялото това минерално ядро. Ние с един термин бяхме го определили в миналото - организми на Духа. А ученикът не може да бъде доволен от общия термин. Той трябва да го проучва, разпознава, разчленява, кондензира, разлага, трябва да оцветява, да претопява, да оформява, за да дойде до дълбокото, до съвършеното разбиране, което да легне дълбоко в неговата памет, в неговия разум и съзнание. Само тогава той ще може да знае за онази необятна сложност на божествените възможности!

Колко е разнообразно по вид и съдържание, по мисъл и вещество целия този минерален колектив, който иска, който е в състояние и сила да се представи пред разумните същества, който има едно високо завидно родоначалие. Ако би ученикът се впуснал по дълбоко във всестранно размишление в този минерален колектив, наистина би му трябвало милиарди години, за да може да го проучи, да го систематизира в своето съзнание по вещество, по същина и състояние. Наистина един чуден комбинат, чудно ядрено поле, чудна ядрена система! Трябва ученикът да бъде много голям минералог, голям капацитет, с голяма ерудиция на познавач. И когато вземе една малка част, една малка макар по отношение на голямото, една малка прашинка, да може да открие в нейната себестойност целият минерален колектив. Голямо задълбочаване, дълбок разум се изисква, за да може този минерален колектив, този минерален свят да се открие с цялата си стойност и величие пред съзнанието на ученика. И знаете ли каква забавна наука, какъв чуден мир и какво велико явление е минералния свят! Чуден е той! Чуден по комбинация, чуден по съдържание. Необходимо е за ученика едно правилно въведение да се въведе, като един достоен представител да има едно завидно родоначалие, да влезе в детайлите на минералния колектив, като голям познавач, като гениален организатор и като посветен в тайните, в глъбините. Колкото повече ученикът изучава великата разумност и сложните възможности на Великото начало, толкова повече се разгърдват обятията на минералния свят, защото минералният свят е образен свят. Всички линии, всички представи за форма, всички понятия за съдържание ще ги откриете в минералния свят. Какви чудни притегателни сили съдържа той! Благодарение на тези притегателни сили ученикът може да ходи прав, да ходи безгрижен, да ходи с голяма увереност и голямо равновесие. Ако не беше минералният свят, не знае ученикът как щеше да ходи, какво щеше да бъде неговото равновесие и какви елементи щяха да го занимават като проучване, като наука, като знание. Минералният свят е една богата с елементи основа. Всички елементи са все основи. Тези основи са премесени, са излъчени от централното съзнание на Великото Начало.

Какъв чуден мир, каква чудна съкровищница е минералният свят! И ако ученикът погледне със светящата зеница, наистина ще открие великите тайни на своето битие. Минералният свят е отражение на звездния свят. Цялата звездни система е олицетворена в минералния свят. Минералният свят представлява красивата, изобилна градина, която е обект на звездния свят. Ако не беше тази минерална градина, звездният свят нямаше къде да поляризира своите енергии. Нямаше да има и проблясъци на светлинни същини. Какво чудно ядро е минералният свят! Какъв чудно устроен свят! Какви заложби, какво достойнство, каква увереност, какво сцепление, какво притегляне, какви динамични сили, какви магнетични сили са в изрядни, в чудна хармония на концепция, които провеждат хармоничната гама, хармоничният тон в минералния свят.

Ученико, като те занимаваме с минералния свят, ние искаме да ти обърнем внимание върху живота и родоначалието специално на минералния свят. Чуден е той! Прекрасни са неговите начала. Любвеобилни са неговите представителни иден. Там се съдържат скъпоценни камъни, които превъзходно пресъздават мисълта в ученика да има вече идеята за кристала, идеята за блясъка, идеята за чистотата. Скъпоценните камъни са по същина ядрени сили, които пазят с достойнство първичната организирана мисъл при сътворението.

 Ученико, не може да имаш идея и представа за сътворението, ако добре не познаваш Минералния свят. Какво достойнство е той! От него се образуват милиарди и милиарди планети в небесното пространство. А това е важно като астроном, като астролог, като естествоизпитател, като геолог, като минералог, като химик, за да си в унисон с тия сили, които са главни представители на висшето божествено централно съзнание. От тук ще научиш и за сложностите в организмите на Духа. Организмите на Духа са спойката между минералните елементи, минералните същини. Те са, които оформяват по съдържание, по форма, по образ целият минерален свят. Организмите на Духа са, които олицетворяват основите на всеки елемент. Всеки елемент като първично родоначалие е в колектив с общата йерархия на минералния свят. Да, чудно приказлив е минералния свят! И ако ученикът научи неговия език и ако ученикът придобие изкуството на светлината, наистина би открил чудновата способност на Първоизточника.

И тъй, нека ученикът да има вече нови отношения към минералния свят, към минералното ядро. Да вижда във всеки елемент едно голямо съвършено благородство. Никой минерал не би отровил живота на ученика, ако той би имал разумна отношение към него. Най-търпеливото и най-спокойното общежитие във всемира - това е минералното родоначалие. Ученикът трябва да вземе поука, да се вглежда около себе си, да не отминава незабелязано, без внимание, нито една форма, нито една прашинка от минералния свят. Това се изисква от него, за да може да подготви себе си като ученик, с голяма ерудиция, с голямо знание и проникване. Наистина, това ще му отнеме много време. Време трябва. Но ние свеждаме времето до момента. И ако ученикът може да разбере, т. е. да усъвършенства своето съзнание по голямата ерудиция на висшето съзнание, тогава няма да му трябва много време. Тогава времето ще му бъде най-доброто условие. Така той ще използува времето. У него ще се оформят висши центрове, които ще бъдат отражение на цялата минерална градация по форма, по съдържание, по кристализация, по чистота и блясък. И ако тогава той търси слънчевото ядро в пространството, няма да бъде в заблуждение ако го открие в централното минерално ядро, защото всички способни сили от слънчевото ядро са в комплект и в минералното ядро. Тогава няма да се чудим от каква материя, от какви огнени вещества е сглобено, е направено слънчевото ядро. Няма да се забавляваме. няма да се спъваме, но ще знаем положително за устройството на слънчевото ядро.

Необходимо ли е това знание за ученика? Трябва ли той да се отклонява и увлича в тия размисли? Да, необходимо е, защото ние представяме ученика в минералния свят като потомък от висше родоначалие, който има цялата възможност да влезе в контакт с тези три свята, да ги разгледа най-обстойно, най-детайлно и проучи по съдържание, по образ, по същина. Ние се спряхме по-специално на минералния свят. Защо? Защото той е основа, както за растителния, така и за животинския свят. Затова искаме да обърнем вниманието на ученика, да има повече моменти на размишление върху минералното устройство. От там той ще получи едно богато вдъхновение и разположение към върховното строителство или ръководство. Колкото повече ученикът се вглъбява в размишление за минералния свят, толкова повече у него потичат светлинните енергии които го занимават, които го вдъхновяват, за да продължи една творческа деятелност.

Ние даваме на ученика положителен образ. Ние разясняваме на ученика за основната семка на минералния свят. Ние провеждаме езика на минералния свят, който е така изразителен, дори така внушителен, че дори и интелигентният, високо повдигнат разумен ученик би си видял в чудо. Той сега търси чудеса от висшите духовни светове. Иска да се срещне с висшите същества от духовния свят. Но преди да направи това, той трябва да срещне, да влезе във връзка, да размишлява първо за минералния свят, който е една чудна организация на великото слънчево ядро, великия божествен разум. Така добре подготвен, възпитан с особено вдъхновени отношения към чудната хармония: на минералния свят, ученикът ще превъзходства всяко друго родоначалие, за да има ръководещото начало на стабилитета си, в своето определение, защото много е важно как ученикът се е самоопределил, кои са силите, които са действали върху неговата дееспособност. Чудна е дееспособността на съществото - човека. Ние няма да се занимаваме сега с него, а специално ще се занимаваме с дееспособността и хармоничността на минералния свят. Като химик ще изучаваш химичните свойства, като минералог ще изучаваш кристалите, чистотата на минералния свят, като геолог ще изучаваш свойствата и съдържанието на минералния свят, като астроном ще изучаваш движението, пътя на минералния свят, като астролог ще изучаваш влиянията, давленията и отношенията на минералния свят към другите светове и най-после като механик, като архитект - строител ще изучаваш формата, образа на минералния свят.

Какви големи задължения имаш, ученико. Какви големи познания трябва да имаш, за да можеш да се наречеш ученик на Вътрешната Школа. Какви всемирни познания, каква всемирна ерудиция трябва да имаш от тоя свят, за да може напълно да овладееш изкуството на мировото размишление. Изкуството на мировото размишление е съчетано от изкуството на светлинното съчетание. Изкуството на светлината е вдъхновение за изкуството на ученика, да може напълно себестойно да овладее изкуството на мировото размишление.

Какъв вихър, какъв простор, каква необятност стои пред ученика, за да може така спокойно, уверено да навлезе в детайлите, в глъбините на целия минерален свят, в минералните ядра. Това е велико знание, велико постижение, това е велико достойнство, това е родено от висше родоначалие. Размишлявай! Цялата твоя наука, цялата любознателност се състои в това, да размишляваш. Първото твое посвещение, ще получиш в минералния свят. Там ще те кръщават, там ще се ознамениш като голям мъдрец. Мъдрост трябва, за да можеш да напипаш пулса на всеки кристал в минералния свят. Трябва да се познават елементите, защото в цялото миросъздание като основи са елементите, а тези елементи са организмите на Духа. За да можеш да проучиш организмите на Духа, първо занимавай се с елементите на минералния свят. Те са истински представители и идея за организмите на Духа.

Може би ще се възрази: защо най-напред да не учим елементите на Духа, а да учим елементите на минералния свят? Ученико и едното и другото трябва да знаеш. Цял трябва да бъдеш знание. Никой невежа, никоя тъпота, никоя немощ не могат да те завладеят. Освободи се от тия агенти на инертността. Око, прозорливо око, свежо дихание, ритмичен дъх, блестящо съзнание трябват, за да може всеки мускул, всяка клетка, всяка капчица кръв да правят цялата твоя колективна душа, целият твой мир като висше божествено устройство. Устройвай се от минута на минута, от час в час, от ден в ден, устрой се. Нека да потекат върховните енергии на Всемирното строителство, за да можеш да се научиш кое е изкуството, кои са тези майстори, с какви способности са те които можаха така хармонично, така чудно да устроят минералния свят. Благодарение на тая магнетични енергии, ти днес имаш щастието, възможността да се радваш, да блаженстваш и да се усъвършенстваш, да размишляваш и да мечтаеш. Благодарение на тия жизнени токове, на тия привлекателни сили, ти имаш за подножие, за обект - минералния свят. Обичай, т. е. разумно се отнасяй, проявявай разумно отношение към този чуден свят, който е причина да живееш в светлина. Да, причина! Благодарение на тази причина имаш следствията, които са възпитателни метод за твоето развитие. Обичай минералния свят. Ние не искаме да те задължаваме да се вградиш в минералния свят. О, не. Твоята физика ще се вгражда - тя е сродна същина на минералния свят. Но ние искаме да пробудим твоите способни сили правилно да се отнасят както спрямо минералния, така и към растителния и към животинския свят. Това е така необходимо, защото нито минута не можеш да проявиш себе си, ако не си здраво стъпил върху основата, върху ядрото на минералния свят. Минералният свят има минерално ухание, минерален озон, минерален етер, минерален дъх, минерални соли, които са основен материал за изграждане на твоя организъм. Твоя организъм, чрез който оперират способностите на твоя дух е елемент, е атомно ядро от минералното царство. Следователно, имай правилно отношение към своя организъм. Ти виждащ каква функция извършват тия минерални комбинати в теб. Те произвеждат ритъм, произвеждат движение, произвеждат блясък, произвеждат свян, произвеждат свежест, дихание. И когато ти се определиш като опериращо същество във всемира, като главен представител за минералното царство, се явяват твоите функциониращи органи, които имат естеството на минералите. Колко много трябва да цениш минералния свят! Но и колко внимание трябва да имаш в своите размишления за минералния свят. Привикни да гледаш на минералния свят като основа за твоя живот на физическия свят. Имай отношение към тези основи, защото те са които те представляват пред висшето Родоначалие.

Ще кажеш: нали по съзнание, по естество и вещество минералния свят е по-нисш от обета на Духа? Не е голяма разликата. Ето къде ученикът бърка, къде се заблуждава - изобщо човекът. Всеки негов маниер, всяко негово бодване му причинява такива големи ефекти, може би отрицателни и положителни, а той е готов да отрече, Защо? Защото не познава естеството на Духа. Целият минерален свят е естество на Духа. Следователно, няма висше и нисше. Има само трептение. Да, чрез този ваш минерален свят - физическия организъм, може да създадете божествена симфония, може да проведете божествена мисъл, може да изразите божествения живот. Какво ли чудо не може да направите? Следователно, нисш ли е минералния свят, неустойчив ли е, глупав ли е? Не! Минералният свят е специфично състояние. За да може ученикът да влезе в детайлите, в аналите на великата композиция на минералния свят, той трябва да има висше съзнание, да е много учен, да е завършил дванадесет факултета, да е способно светлинно ядро. Иначе не може. Трябва да има осияние, че чрез него да може да произведе. озарение във всеки минерален елемент, който да бъде така анализиран, така проучен, че да се получи пълно открито просветление.

Ученико, бъди този велик майстор, велик архитект, велика сила. Чрез физическия организъм Духът прокарва великите идеи, великият промисъл на Първоизточника. Колко ценен е материалният свят! Какво божествено ядро е той! Каква глъбина! Каква динамика!

Ученико, колкото и да ти говорим за минералния свят, мъчно можеш да отвикнеш от старите навици да гледаш на него презрително, да нямаш към него разумни отношения. С това не искаме да те озадачим. Къде, къде ще отидеш без знание, без основа? Няма къде. Да не би да дойде мисълта: тогава трябва да се установим в минералното царство, във физическия свят и тук да търсим своето щастие, своето бъдеще? О, не. Ние поставяме въпроса при следното условие: ученикът трябва да знае. ученикът няма да остане при дадено място, при дадено пространство и време. Това е факт. Но щом са го поставили при дадени условия, той трябва да ги използува - в смисъл той трябва да открие ония дълбоки заложби, които представляват богата рудница за него.

Какъв чуден свят! Как вихрено се движи по-дадена орбита, как вихрено се движи около слънчевото ядро, какви чудни отношения към другите планети, какво всемирно съзвучие, какво пламенно съзвучие и какъв блясък в общата верига на мировото космично царство!

Ученико. подготви се, т. е., ти си готов, твоя дух през всичкото време слуша, анализира, комбинира. Досега той е бил в борба с плътта, с матерната, с физиката, с минералите, но от сега нататък твоят дух трябва да определи своите отношения към минералния свят. Тогава като силен, способен рудничар ще слезе из глъбините да търси скъпоценните камъни, от които ще направи огърлица и ще я постави на всеки нуждаещ се от повече чистота, кристалност и блясък. Да, трябва ви по една огърлица. И бъдете уверени, че с достойнство, с голяма готовност минералния свят би ви подарил такава. Идете в минералния свят, за да ви надарят със скъпоценни камъни, с безсмъртен еликсир!

10 март 1955 г.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...