Jump to content

9. При своите


Ани
 Share

Recommended Posts

ПРИ СВОИТЕ

Едно от необходимите условия за построяване на новия свят, за построяване на новото битие на ученика е да бъде поставен при пълна хармонични атмосфера, при великолепни условия, да има връзката ла своите, за да може да открие своите, т. е. близките души, сродните души, онези души, които са вече фокус на кристалната зеница.

Издигайки се към върховете, към висините, ученикът не може да не възприеме онези материали, онези елементи, които са така чисти, така прозрачни, така кристални. Това са главните материали чрез които той построява своето външно и вътрешно битие. Че има нужда от материали, това се вижда от неговата беднота, от липсата му на най-необходимото.

Защо има липса, това не е в нашата програма. Ученикът се досеща, ученикът знае, защо му липсват материали, защо е станало необходимо да построи себе си. Ние застъпваме тезата, къде са съхранени материалите, елементите, силите, жизнения еликсир, които са така необходими да си послужи в дадения момент.

Че съществува еволюция, съществува, че съществуват степени, съществуват, че съществуват йерархии - съществуват, но че има изключения и това е вярно.

Но, да не би да дойде съблазнителната мисъл да се каже: „Нас ли намериха да сложат в това изключение?“

Не е въпрос за вас, не е въпрос за развитието на световете - минерален, растителен, животински или човешки. Въпросът е поставен така: да се прояви Божественото във вашата планета, която ще изрази абсолютното съвършенство, абсолютната същина, абсолютната истина.

Щом става въпрос за абсолютност, то духовните сили, светлинните сили минават на предел план, за да осъществят това именно велико присъствие. Затова се въвежда ученикът в специални школа - школа със специална подготовка, да може да достигне до онова ниво, да може да владее онези сили, които са били негово ръководство от самото съществувание, от самото начало.

Ние искаме де запознаем, да въведем, наново да сродим ученика със своите. Помнете: всеки ученик има свои. Неговият род е голям.

Защо? Защото е първичен род, защото е в основата на всяко начало. Ако не би имал такъв род, не би съществувало правда, не би съществувало добродетел, вяра, мъдрост, истина,

Кои са своите? Това са съществата на великата изобилна Божествена любов. Това са първите свои. Затова ученикът се учи, стреми се, открива, добива големи знания. Ето защо е необходима кристална зеница. За да живееш в сферите, за да живееш в световете на своите, трябва да има нещо, което да те привлича, нещо от което да блика топлота, сърдечност, жизненост. Това именно е присъствието на своите.

Толкова е необходимо сега това присъствие. Защо? Защото досега ученикът е бил самотник, скитник, а сега рамо до рамо, изживял диханието, почувствал импулса, той вече не е скитник. Зад него стои цялата опитност, в него е откърмен духът на сътворението, а пред него е славното, великото бъдеще. Следователно, щом Духът е укрепен, щом сиянието се прелива в изобилие, бъди сигурен, че светлото бъдеще е твое.

За да може да има една богата, изобилна подготовка, за да може ученикът да се построи по онази сложна диаграма, по онази сложна архитектура, трябват опитни сили, които да носят в своята пазва Божественото начало, т. е. той трябва да бъде във връзка с онези възвишени архитекти, които знаят целия план на всемирното сътворение.

Колко ученикът трябва да се издигне, за да се ползува от вниманието, от знанието на тия архитекти. Тук няма слабост. Тук невежеството е вече изключено, изключена е тайната, защото тия сили - своите, знаят всичко.

Като казваме, че знаят всичко, се подразбира, че те са във Всемирната абсолютност и зад тях има нещо. И те има какво да откриват. Защо? За да се открие Великата същина в началото на битието, се иска много, нещо величествено, Божествено.

Но това разбира се са известни условия. Майката например има много деца., обаче едно от тях тя прегръща повече, притиска го повече към своето сърце, към своята душа. Тя чувства, тя знае. Какво знае? Нали и това дете е наравно с другите? Има нещо. То живее в атмосферата на своите. Майката чувства това влияние и тя се ползува. Така и ученикът. Той е в обятията из своята майка и тя се грижи за него. Тя му дава знание, открива му бъдещето, напомня му за сложното строителство. Тя никога не престава да го води, никога не го изпуща от своето влияние. Тази майка за ученика е Върховната вътрешна школа.

Защо е Върховната вътрешна школа? Защото само Върховната вътрешна школа може да даде, да открие, да се ползува от някоя дълбока, всестранна вътрешна тайна. Силите там са много опитни. Те никога ле биха допуснали някаква грешка. Те са толкова изпитателни, че преглеждат самостойността дори на всички клетки. Те толкова са изпитателни, че ако има такива клетки, непременно ще ги отстранят, т. е. ако има такива залежи в ученика, те дълго се спират при него, докато ги отстранят.

Ето защо е необходимо атмосфера, Светилище, Школа. Само в Школата светлите сили могат да правят експерименти. Вън от Школата те са скрити, тайни.

За да бъдат тайните явни, за да бъдат скритите сили проявени, ученикът трябва да влезе с достойнство, със смиреномъдрие в Школата.

Защо да влезе така в Школата? Школата представлява олтар, Светилището, т. е. мястото, времето, пространството. При тия условия само могат да се открият тайните сили. Извън Школата тайните сили са скрити. За да може ученикът да придобие тайнствена физиономия, тайнствен образ, тайнствени очи и други тайнствени органи, той трябва да влезе в света на тайнствените сили, т. е. ученикът достойно да заеме мястото във Върховната вътрешна школа, достойно да се държи спрямо своите във Върховната вътрешна школа.

Това е едно от най-важните положения. Достойнството е, което съдържа големите възможности. Достойнството е, което отваря вратата, което отваря прозореца, което разкрива хоризонта към висше посвещение.

Щом ученикът това знае, той трябва достойно да застане на мястото на върха, откъдето ще открие тайната. Животът за ученика е още тайна. Той го импулсира, движи го, дава му качества и таланти, дава му изкуство, наука, но ученикът още не може да съзерцава себе си. Да съзерцаваш себе си, това е най-великото изкуство. Ако не би било съблазън, ние бихме казали: най-величественото състояние у Бога е това, че той съзерцава себе си. Така също и ученикът, когато дойде до това познание да съзерцава себе си, той ще бъде улеснен по-майсторски да се устрои, да няма вече бурени, да. няма вече дефекти, но всичко да бъде строго определено, идейно поставено, математически изчислено, астрологически проведено, астрономически завършено.

Ето каква готовност е необходима. Но за да се дойде до тази готовност, трябва да се възпламеняват клетите, кръвта, жизнеността, сърцето, умът и духът, които присърце да прегърнат идеята за разкриване тайната на живата.

Много умове е занимавала тайната на живата, много религии се създадоха, за да се открие тайната на живота, много науки, специално социални се създадоха, за да се открие началото на тайната на живота, но и досега още тайната е сфинкс, неоткрит Бог, неоткрита атмосфера, неоткрито битие. Специално ученикът на Върховната вътрешна школа обаче, който действа с върховни сили, напълно изживяла тази велика истина - тайната на живота. Следователно, той е вече едно прозрение. А щом е прозрение, тайната е открита, т. е. всички форми на тайната са преобразени. Това е изкуство - да преобразиш формите на тайните. И когато преобразиш формата на тайните, какво ще видиш? Ще видиш живот, защото животът е скрит и във формата, и в образа, и в диханието. Следователно, за да можете да бъдете по-близко до виделината, до светлината на живота, се иска една особена, специална атмосфера. Тази именно атмосфера ще имате в Светилището - Върховната вътрешна школа.

Духът ви разкрива върховните вариации, върховните елементи, И всички тия елементи са въплътени в живота. За. да има ученикът ясна представа за живота, какво в същност представлява той, каква композиция е той, трябва да има тия същини.

Но ще кажете? „Кой от нас не иска това? Кой не се стреми към това, но защо лесно не се постига?“

Ученико, ти най-лесно влезе в Школата. За теб силите не се страхуват, че ще внесеш безпорядък. О, не. Те благоволиха да те въведат. А щом си въведен, ти си вече ангажиран.

Защо? Защото Светилището не може да бъде пустиня. Там трябва да има живот, трябва да има цветя, аромат, вода, жизненост. А всички тия елементи ученикът ще внесе, за да могат да се пречистят всички тъкани у него. Тогава, големите майстори на Школата, големите посветени на Школата, големите сили на Върховното присъствие ще преобразят както атмосферата, така и средата, и мястото, за да може ученикът реално да опита, що е жизненост, що е живот. Досега той е подържал един живот, комбинация на много животи от минералния свят, от растителния и от животинския свят. Но трябва сега да се освободят тия сили, животът да не бъде вечно зависим и използван. Затова на ученика се дава правото сам да се изгради, сам да заживее, сам да оперира, сам да работи, сам да подържа строителството в битието.

Да не бъдем криво разбрани? Какво значи това сам? Неговият дух трябва да бъде оператор, неговият дух трябва да бъде светещ, да бъде сила.

И тъй, в основата на живото строителство, в основата на новото битие, в основата на новия свят дълбоко да залегнат тия висши елементи, които ще помогнат и ученика да догради в чудесен порядък себе си. Строителните върховни сили биха се радвали, ако видят един нов тип, едно ново изобретение, една нова сила, която е съумяла, която е можала да съгради за себе си един малък свят.

А трябва да се съгради, за да няма пущинак, да няма пространства, където ученикът ще се измъчва. Сега той не се измъчва. Защо? Защото върховните сили дойдоха при него, защото неговите свои дойдоха при него, защото цялото миросъздание е при него. Той трябваше само да погледне и да види величественото събитие - събитието, тайната за живота.

И тъй, за де не престава цъфтежа, растежът, зреенето на духовните сили в ученика, е необходимо именно такава атмосфера. Може при тази атмосфера живите сили да не вземат участие да създадат условия за слово, но само при присъствието им ще се пречиства и атмосферата, и средата. Колкото повече силите присъстват, толкова и атмосферата е по-чиста, толкова силите са по-добре настроени.

Голяма е болката на тия върховни сили, когато видят някои от тия същества да страдат. Но дали те страдат? Не, върховните сили не страдат, но се радват, когато видят едно същество - ученикът да бъде майстор да създаде един богат Божествен свят в себе си. А този свят ще се създаде при строга, при научна, съсредоточено работа.

Съсредоточавайте се, създавайте добри условия, за да могат духовните сили свободно да работят. А сега вие препятствате.

Колко умен, колко силен, колко Божествен трябва да бъде ученикът, за да може да зарегистрира, за да може до бъде образ за бъдещия свят. На бъдещия свят трябва образ, идеален, Божествен образ, който да съдържа всемирната красота, всемирната чистота, всемирната любов.

И тъй, да бъдем по-близко до истината. Истината ви трябва през всичкото ви съществувание. Тя е ключа за отваряне вратата на тайните.

Пазете този ключ и винаги работете за истината, за да може да стане най-ефирна, мисълта, за която човешкият дух може да си представи.

Идея трябва, живот, присъствие трябва, за де могат до се овладеят много от силите, които са представители на Великото всемирно бяло братство. Тия силя искат да дойдат, да вземат картбланш от другите планети и да се приспособят към дадена планета. Следователно, колкото повече ученикът разширява своя свят, толкова повече той придобива Божествената красота. Това е красивото - да придобиеш един прекрасен свят.

А сега ученикът чака, чака да му се даде. Ученикът на Върховната вътрешна школа никога не взема чуждото. Той намира своето, разбира своите и живее със своите.

И тъй, нека някои от тия Божествени възможности отседнат във вас, за да споделят радостта, жизнеността, живота на тия висши братя. Това е задача специално за ученика, който може да се постави в една такава атмосфера в която смело, свободно да защити идеите, присъствието на Бялото братство.

За да може ученикът да участва в делото на природата, в делото на човека, той трябва до бъде добродетелен. Ако не е добродетелен, той не може да вземе участие. Някои от неговите добродетели ще останат до свършека на света.

Необходимо е процес на излъчване, но това излъчване трябва да стане при специална среда. Защо? При излъчването, или при отделянето на душата от физическия обект, последният трябва строго да се пази, докато се завърне душата. Наистина, ученикът е имал случаи, когато душата е отсъствала, но той е функционирал чрез другите спомагателни сили. И ако запази целокупността на тия сили, душата наново се връща, наново се вселява.

Тези експерименти са интересни, са забавни, но но са малко опасни. И понеже са опасни, Школата не ги провежда. Те са. оставени за по-нататъшни лекции. Най-важното сега е, най-необходимото е връзката с върховното ръководство. Щом има връзка, значи има възел. А там където са силите на възела, бъдете уверени, че животът на една Върховна вътрешна школа е в изрядна функция.

Ние искаме да създадем живота на школата като изрядна функция. А знаете ли какви ефекти създава изрядната функция? Тя излъчва лъчи, които пълнят пространството. От тези лъчи се ползват и другите планети, защото това е електрична енергия, магнетична, психична енергия.

И тъй, ученико, снабдявай се с тия енергии. Колкото по-голям запас имаш от енергии, толкова повече ти се обогатяваш, толкова повече ти превъзмогваш слабостите и отрицателностите. А такова укрепване подразбира ученикът да е завършил с пълно отличие.

Защо? Защото върховните неща винаги са отлични. Тук няма по средата, няма по началото. Трябва да има отличие. Трябва пълно отличие. Ако няма отличие в една школа, какво представлява тя? Нищо не е. Ще бъде като едно заведение. Известни сили влязат, правят своите сделки и обектът си остава един и същ. А тук ние ще искаме и ще настояваме, Школата за в бъдеще да бъде светилище, да привлича всички посветени духове, които са работили в езотеричните школи в миналото, които са работили със силите на тайните, за да могат да ви предадат своите опитности, които са така необходими.

Те са, които ще обогатят вашия свят. Вие вече сте светове. Имате специално слънце, което огрява вашият свят. Имате богати извори, които напояват вашия свят. Имате океани, морета и реки, природа, всичко имате. Едно велико, едно завидно богатство имате. Следователно, обичайте Школата, украсявайте Школата, работете за Школата, мислете за Школата, защото тя е единствена, която ще ви отведе безпрепятствено до най-високия връх.

Там ви чакат, там ви подготвят място, там са вашите свои. Те ще ви нахранят, облекат и напоят. Ако сте болни, ще оздравеете. Ако сте невежи, ще ви научат да поддържате този Дух. Той е който отстранява опасността и влиянието на черните духове.

Обичайте този любвеобилен Дух, Дух на сътворение, Дух на творчество и идеализъм, Дух на любов, Дух на богата душа.

И тъй, когато се създават условия да се отключи Голямата съкровищница, всички ще бъдете въведени в нея, защото тя сега е заключена. То е най-богатото наследство, което очаквате. Вие чакате де стане нещо с вас. Какво? Да ви излъчим от вас? И това може, но защо да ви излъчваме и наново да ви вселяваме? Това. са болезнени състояния. Кога не са болезнени? Когато духът е свободен.

Нека тази кристална зеница проникне дълбоко във вашето строителство да ви покаже пътя, да ви покаже грешките и да ви даде едно правилно идейно място, защото, ако ученикът страда, то е само затова, защото не е заел правилно своето място. Пуснал е някои духове да го запълват.

Дълг се налага на всеки ученик да заеме своето място и да започне своето посвещение. Вие още не знаете, що е магия, що е покровителство и ние казваме на силите: за по-благоприятни дни.

Варна, 3.8.1956 год.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 Share

×
×
  • Създай нов...