Jump to content

Recommended Posts

ЛИТЕРАТУРА

1. Андреева, Е. (1999) Образът на Учителя през моите очи, Изгревът на бялото братство (сборник под ред. на д-р В. Кръстев), 9 том, с. 52 5-574.

2. Анчева, Д. (2013) Текстът на Паневритмията: една възможност да започнем деня с настроение (видеозапис на лекция), https://www.youtube.com/watch?v=uIfutEtRX1k

3. Балтова, С. (2000) Паневритмията - синтез на идея, слово, музика и танц; сп. Житнозърно, бр. 4, Изд. Бяло Братство.

4. Бачев, М. (2015) Интуиция и логика: един диалог за духовния и философския светоглед на Петър Дънов, Първа национална научна конференция: Петър Дънов, Учителя, в културното пространство на България (сборник доклади), Изд. Арт Трейсър, Варна, с. 21-37.

5. Бачев, М. (2017) Триъгълникът на битието. Философските идеи на младия Петър Дънов, Изд. Захарий Стоянов и Изд. Бяло Братство, с.11. Целият текст на монографията е наличен на: <https://triagalnikat.blog-spot.com/> (дата на последен достъп 28.07.2019)

6. Белчева, М. (2018) Проза и преводи, том 2, ИК Кибеа, с. 61-63 и 99-101.

7. Бертоли, А. (1997) Изгревът на бялото братство (сборник под ред. на д-р В. Кръстев), 7 том, София, с.648-649.

8. Боев, Б. (2011) Изворът на доброто (Последно Слово на Учителя, Мърчаево, 1944 г.), Изд. Бяло Братство, София, с. 34 и 286.

9. Бойчева, В., Доневска, Н., Ванчева, Т. (2001) Паневритмията като система за Възпитание. Първа научна конференция по Паневритмия -доклади, НСА и Сдружение „Паневритмия, С., с. 40-45.

10. Величков, Г. (1993) Учителят като цигулар, Изгревът на бялото братство (сборник под ред. на д-р В. Кръстев), 1 том, с. 8 и 15.

11. Ватралски, С. (1926) Кои и какви са белите братя, в. Зорница, цитирано по: Дойнов, Н. (2016) И очите ми видяха Изгрева, с. 189-208.

12. Ганев, П. (2015) Свещените песни на Учителя, Първа национална научна конференция: Петър Дънов, Учителя, В културното пространство на България (сборник доклади), Арт трейсър, Варна, с. 189-199.

13. Георгиев, Л. (2017) О, неразумни, поради что се срамуваш? Защо най-после не осъзнаеш собственото си величие?! В: интернет-медията Поглед.инфо <https://pogled.mfo/bulgarski/o-nerazumm-poradi-chto-se-sra-muvash-zashto-nai-posle-ne-osaznaesh-sobstvenoto-si-velichie.91487> (08.06.2019)

14. Гешев, Ж. (2015) Учителя (без издателство, книга от 79 стр.), Пловдив.

15. Грива, А. (2009) Из интервю с Андрей Грива, публикувано в Списание 8, бр.7/2009 г.

16. Грива, А. (2011) Миграция и християнизиране на германските племена - дипломната работа на Учителя Петър Дънов, В: Готите III, Балканмедия, София, с. 178.

17. Грива, Д. (1998) Призванието на избраните; Изгревът на Бялото братство - пее и свири, учи и живее (съставител Вергилий Кръстев), т. 8, София, с. 238.

18. Гълов, Г., Петър Дънов, С., 2007, с. 194-196.

19. Димитрова, Л. (2017) 120 години от мистичното духовно посвещение на Петър Дънов и 120 години от учредяването на „Общество за повдигане на религиозния дух на българския народ“ от него, Трета национална научна конференция: Петър Дънов, Учителя, в културното пространство на България (сборник доклади), Изд. Арт Трейсър, Варна, с. 89.

20. Димкова, Л. (2010) Петър Димков: Моят баща, с. 42.

21. Дойнов, Н. (2016) И очите ми видяха Изгрева, с. 159 и 88-90.

22. Дюлгеров, Г. (1999) Как намерих и познах Учителя, Изгревът на бялото братство (сборник под ред. на д-р В. Кръстев), 10 том, с. 710.

23. Зарев, В. (2016) Моите срещи с Учителя: Възможни и невъзможни, Втора национална научна конференция: Петър Дънов, Учителя, в културното пространство на България (сборник доклади), Арт трейсър, Варна, с. 37-40.

24. Златев, К. (2005) Бележити личности за Учителя Петър Дънов, Учението на Бялото Братство, 2 т., Бяло Братство, София.

25. Златев, К. (2005) Явлението Петър Дънов в панорамата на епохата на преход за земното човечество, Учението на Бялото Братство, 2 т., Бяло Братство, София.

26. Златева, М. (2012) Спомени с Учителя, приложение към сп. Житно зърно, бр. 1/2012.

27. Калев, Д. (2016) Словото на Петър Дънов, Учителя като мистериална практика, Втора национална научна конференция: Петър Дънов, Учителя, в културното пространство на България (сборник доклади), Арт трейсър, Варна, с. 11-18.

28. Калименов, С. (2015) Онисабуро Дегучи за Учителя (из записки на Боян Боев), Изгревът на бялото братство (сборник под ред. на д-р В. Кръстев), 30 том, София.

29. Камбуров, П. (1996) Двете маслинки, Изгревът на бялото братство (сборник под ред. на д-р В. Кръстев), 6 том, с.190-191.

30. Камбуров, П. (1996) Първия окултен закон за ученика, Изгревът на бялото братство (сборник под ред. на д-р В. Кръстев), 6 том, с. 188-189.

31. Кисова, М. (2017) В: Тригълникът на битието. философските идеи на младия Петър Дънов от М. Бачев, Изд. Захарий Стоянов и Изд. Бяло Братство, с. 287.

32. Колев, О. (2015) Интервю на Галина Спасова с проф. д-р Огнян Колев, публикувано на 17.12.2015 г. в електронното издание Животът днес.

33. Константинов, М. (1995) Човекът по пътя на космическата спирала. В светлината на учението на Учителя, Изгревът на бялото братство (сборник под ред. на д-р В. Кръстев), 4 том, с. 361-544.

34. Константинов, М., Боев, Б., Тодорова, М., Николов, Б. (2005) Учителя, Изд. Бяло братство, <http://panevritmia.info/images/uploads/Uchitelia. pdf> (28.07.2019)

3 5. Лазарова, Е. (2015) Педагогиката на любовта на Петър Дънов, Първа национална научна конференция: Петър Дънов, Учителя, в културното пространство на България (сборник доклади), Арт трейсър, Варна, с. 213225.

36. Лазарова, С. (2011) За книгата „Миграция и християнизиране на германските племена“, публикувана през 2007 г. от Издателство „Бяло Братство“ и Университетско издателство „СВ. Кл. Охридски“) , В: Готите III, Балканмедия, София, с. 325-327.

37. Макдъгал, Б. (1999) Паневритмията в Австралия, сп. Житно зърно, бр. 3.

38. Милев, Р. (2007) Петър Дънов - пионер в изследванията за готите и други германски народи в българската наука. В: Миграция и християнизиране на германските племена от П. Дънов, Изд. „Бяло Братство“ и Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, София, с. 9-11.

39. Милев, Р. (2017) Петър Дънов - предтеча и пионер на научните изследвания за Епископ Вулфила и готите в България (Видео от доклад), В: Науката, образованието и възпитанието в творчеството на Учителя Петър Дънов, 2017,https://www.youtube.com/watch?v=YV_LkrZrT7M> (21.07.2019)

40. Митева, С. (2014) Димитър Грива, В. Братски живот, бр. 87.

41. Михалкова, С. (2001) Идеи, заложени в паневритмията за развиване на позитивното начало в човека, сп. Паневритмия, бр.1, с. 5-7.

42. Михалкова, С. и съавт. (2001) Изследване на психичната промяна при обучението по Паневритмия. Паневритмията като система за хармоничноразвитие на човека и обществото. Първа научна конференция по Паневритмия - доклади, НСА и Сдружение „Паневритмия“ , С., с.78-83.

43. Назърска, Ж. (2017) Професионалните медици в Бялото братство (първата половина на XX в.), Трета национална научна конференция Петър - Дънов, Учителя, в културното пространство на България (сборник доклади), Изд. Арт трейсър, с. 47.

44. Найденова, Д. (2003) Паневритмията като музикотерапия. В: Паневритмията като система за хармонично развитие на човека и обществото. Втора научна конференция - доклади, изд. НСА и Сдружение Паневритмия, София, с. 46-51.

45. Николов, Б. (1993) Бялата магия на песните на Учителя, Изгревът на бялото братство (сборник под ред. на д-р В. Кръстев), 1 том, с. 398.

46. Николов, Б. (1995) Спомени, Изгревът на бялото братство (сборник под ред. на д-р В. Кръстев), 2 том, с.104-394.

47. Организацията на евреите в България „Шалом“ (2018) Незабравимите лица на спасението, Издателски център Шалом, София.

48. Пантев, А. (2014) Интервю на Ганета Сагова с професор Андрей Пантев по повод „150 години от рождението на Великия българин Петър Дънов“, Списание 8, 3/2014.

49. Пашов, В. (1992) Необикновеният живот на учителя Петър Дънов. Разкази на очевидци,5ф, София, <https://petardanov.info/Kmgi/Neobikno-vema_jivot_na_uchitelia_Petar_Danov_Vlad_Pachov.pdf>(10.06.2019)

50. Пенчев, Д. (2015) философията в учението на Петър Дънов, Първа национална научна конференция: Петър Дънов, Учителя, в културното пространство на България (сборник доклади), Варна, Арт трейсър ООД, с. 41.

51. Периклиева, М. (2011) Разговори с Учителя, приложение към сп. „Житно зърно“, бр.1/2011 г.

5 2. Петрушев, В. (1999) Кратки бележки за началото на братската група във Варна. Учителя във Варна. Документална хроника на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов) във Варна, Бяло Братство, София, с. 191.

5 3. Попов, В. (2015) Въздействието на музиката на учителя Петър Дънов, Първа национална научна конференция: Петър Дънов, Учителя, в културното пространство на България (сборник доклади), Арт трейсър, Варна, с. 165-169.

54. Попов, В. (2016) Напътствията на Учителя Петър Дънов за пеенето, Втора национална научна конференция: Петър Дънов, Учителя, в културното пространство на България (сборник доклади), Арт трейсър, Варна, с. 265-271.

55. Попов, Г. (2016) Спомен на Георги Попов на събора в Град Търново -1922 г. В: Дойнов, Н. И очите ми видяха Изгрева, Бяло Братство, с.179-185.

56. Попова, М. (2008) Пако Рабан, статия за сп. Ева <http://www.eva.bg/ article/216-Pako-Raban> (дата на последен достъп 06.06.2019)

57. Попова, С. (2015) Възможности за щастие в постмодерния свят, Първа национална научна конференция: Петър Дънов, Учителя, в културното пространство на България (сборник доклади), Варна, Арт трейсър, с. 273.

58. Речите, които промениха историята, ИК Хермес, 2018.

59. Робева, Н. (2015) В: Интервю пред журналист от в. Труд през 2015 г., <https://www.struma.com/obshtestvo/pulneni-pileshki-butcheta-s-tope-no-sirene-i-gubi_81530/> (04.06.2019)

60. Салман, Х. (2003) Видео интервю <ttps://www.youtube.com/watch?v=-2S1iIjMxKzM> (09.06.2019)

61. Салман, Х. (2009) Даниел Цион - равин и християнин, сп. Житно зърно, бр.20, с.29, <http://www.beinsadouno.com/downloads/jitno_zyrno/ jitno_zyrno_020.pdf> (28.07.2019)

62. Салман, Х. (2009) Из интервю с Х. Салман, публикувано В Списание 8, бр.7/2009 г.

63. Стоименов, Т. (1999) Тодор Стоименов. Учителя във Варна. Документална хроника на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов) във Варна, Бяло Братство, София, с. 186.

64. Стойчев, К. (2009) Интервю с Кирил Стойчев, публикувано в Списание 8, бр.7/2009 г.

65. Стойчева, С. (2018) Музиката на Учителя Петър Дънов във възпитанието, образованието и науката, Сборник доклади от конференция Науката, образованието и възпитанието в творчеството на Учителя Петър Дънов, 2017, Изд. Бяло Братство, София, с. 165-175.

66. Стратева, Й. (2019) Белият кръг - резонанс по света, Семинар по Паневритмия “Даровете на Паневритмията" (Видеозапис от 19.01.2019, София).

67. Стратева, Й. (2018) Цитирано по Предговор към Паневритмия - песни на хармоничните движения от Беинса Дуно, Бяло Братство, София.

68. Стратева, Й. (2019) Представят оратория „Евангелие от Йоана“ в София. Интервю на Георги Митов с Йоана Стратева за радио Classik FM, 27.06.2019.

69. Тодорова, М. (1993) В: Изгревът на бялото братство (сборник под ред. на д-р В. Кръстев), 1 том, с. 277 и 336.

70. Тодорова, М. (1993) Музиката на светлината. В: Изгревът на бялото братство (сборник под ред. на д-р В. Кръстев), 1 том, с. 154.

71. Томалевски, Г. (1997) Учителят Беинса Дуно, Алфа-Дар, София.

72. Филипов, Ф. (2007) Бодхисатвата на XX век, Издателско ателие АБ, София, с.100-102.

73. Хаджолян , М. (2016) Възгледите на Петър Дънов за държавата и правото Втора национална научна конференция: Петър Дънов, Учителя, в културното пространство на България (сборник доклади), Арт трейсър, Варна, с. 99-104.

74. Хаджолян , М. (2017) Възгледите на Петър Дънов за обществото Трета национална научна конференция: Петър Дънов, Учителя, в културното пространство на България (сборник доклади), Арт трейсър, Варна, с. 167-173.

75. Червенкова, Л. (2013) Паневритмия, здраве и благополучие. Един български модел за двигателна активност. Университетско издателстВо „СВ. Климент Охридски” <http://panevritmia.info/images/ uploads/Panevritmia-zadrave-i-blagopoluchie-Chervenkova-2013.pdf> (28.05.2019)

76. Червенкова, Л. (2017) Институционалната подкрепа на паневритмията в България - минало, настояще и бъдеще, Науката, образованието и възпитанието в творчеството на Учителя Петър Дънов (сборник доклади), Изд. Бяло Братство, с. 205-216, <https://nsa-bg.aca-demia.edu/LiudmilaChervencova> (28.05.2019)

77. Червенкова, Л. (2018) Предговор към Паневритмия - песни на хармоничните движения от Беинса Дуно, Бяло Братство, София.

78. Dyer, W. (2015) The Foreword of Prophet for our Times: The Life & Teachings of Peter Deunov (edited by David Lorimer), Hay House Publishing.

79. Kireva, Mariya. Vorrede zur Wissenschaft und Erziehung. Sofia, Bialo Brat-stvo, 2016, S. 7.

80. Lorimer, D. (2015) The Life & Teachings of Peter Deunov (edited by David Lorimer), Hay House Publishing.

81. Maria Eugenia da Rocha Noguera from Вrazil in a film by Ardella Nathanael: First Latin American PanEuRitmia Gathering 2018.

82. Matanova V., Dimitrova D., Ancheva D. (2004) Evaluation of the Efficiency of Panenrhythmy In Improving the Intellectual Faculties of 3’d Grade from a Gcneral School and a Scbool for Mentally Retarded. Balkan Sports Medicine Congress, 29 April - 2 May 2004, Drama, Greece - Abstract book, рр.73.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...