Jump to content

Живите думи


Ани

Recommended Posts

ЖИВИТЕ ДУМИ

„Животът е една загадка - говори Учителят. - Той има реални и нереални прояви. Проявите имат теоретично и практично значение. Трябва да реализирате, а не да теоретизирате!”

По това се отличава Школата на Учителя от тази на теософите.

Кажете ли „не мога”, с това спирате реализацията.

Кажи „Аз Мога!” И търси начин за практична реализация!”

Затова преди 100 години (1917 г.) Учителят даде магичното упражнение „Мога!” В обяснителните беседи Той дава задача по 10 пъти на ден да се повтарят живите думи „Здраве”, „Радост”, „Любов”, „Простота”.

И не само да се повтарят, а и да се изживяват с ум и сърце.

Така формите на мисълта и чувството пресъздават света.

И Учителят пита учениците какво чувстват, какви промени настъпват у тях.

При вживяване в думата „Здраве”, Умът и Сърцето правят хармоничен акорд, мозъкът отделя ендорфини и други непознати сили, които осигуряват хармонична работа на организма.

Само здравият може правилно да разбира и да прилага Словото.

Седмица след започване на упражнението „Мога”, Учителят дава утвърждението „РАДОСТ“.

Всяка сутрин по 10 пъти изговаряйте думата „радост „ и ще видите, че в света има живи сили. Необходимо е за вас да храните тяло, сърце, ум и душа. И елате при мен след 6 месеца да кажете какъв е ефектът.”

През 1930 г. (13 години след упражнението „Мога”), в беседата. „Общение с Бога” Учителят казва какъв е ефектът: Пулсът се увеличава, приливът на кръв в сърцето се усилва. Душата се разширява, за да стане „обширна като Вселената”.

Етимологично Радост означава „Слънцето достигам”!

„ПРОСТОТА - това се изисква от всинца ви, не значи да сте прости, а всичките ви знания да се опростят... Разбиранията ви трябва да бъдат ясни и прости... Простота трябва да има в умовете и в сърцата ви.”

Знания се опростяват, както се съкращават дроби 8/20 = 2/5. Натруфените фрази са като надути балони. Великите истини са винаги прости. „Когато сте разтревожени, изговорете думата „простота“ и ще усетите тишина в душата си

Всяка добра дума трябва да произвежда утихване у вас.“

Най-добри думи изричаме в молитви към Висшата сила, независимо от Името й: Бог, Творец, Първото Начало, Космичен Разум...

Учителят говори:

„МОЛИТВАТА е друга реална страна на живота. ”


 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...