Jump to content

Служител на Божествена мисия


Recommended Posts

Служител на Божествена мисия

В първите години след завръщането си от Америка, линията на живота на Дънов взела друго направление. Нови духовни опити го подготвили за това, което той наричал „Начало на Божествената мисия“. Неговите беседи, статии и записки показват, че той е имал постоянни опитности от срещи с духовни същества и с Христос. Те са били част от неговото лично посвещение.

По-късно той казал на един последовател:

„Аз бях вселен и това се случи на 7 март 1897 г. Тогава получих мисия от Небето, беше ми разкрито, че съм учител за цялото човечество. Възложената мисия е свързана с новия път на славяните и с идването на шестата раса (нов цикъл на култура в далечното бъдеще - бел. на автора).“1 Това вдъхновение от Божествения Дух се задълбочило с течение на годините.

В 1897 г. основал Общество за повдигане на религиозния дух на българите, което по-късно се трансформирало във Верига на Божествена Любов. Който желаел да стане член на Веригата, трябвало да подпише Десетте Свидетелства на Духа, разкрити на Дънов на 14 февруари 1899 г. Две седмици по-късно протестантът Пеню Киров и православният Тодор Стоименов ги подписали. Скоро след това ги последвал и католикът д-р Георги Миркович . фактът, че първите последователи на Дънов дошли от три различни християнски църкви, показва, че неговият духовен призив е бил широк и повече не се свързвал с определена църква. През юли 1900 г. се провел първият годишен събор на Веригата с присъствието на Дънов и на тези първи ученици.

Ролята на Дънов в тази божествена мисия е обсъждана в различни варианти. Някои негови последователи го идентифицират с Мировия Учител, особено след като Кришнамурти в 1929 г. отхвърлил твърдението на водещи теософи, че Мировият Учител (видян от тях като очаквания Бодхисатва Майтрея и като завръщащия се Христос) щял да се прояви чрез него. Дънов бил изпратил съобщение, предупреждаващо Кришнамурти преди неговото отказване на всякаква идентификация с тези същества. Дънов, обаче, никога не е говорил за себе си като за Световния Учител или като за новия Бодхисатва.

Наскоро бе публикувана книга от трима българи да покаже, че Дънов отговаря на всички описания, които Щайнер е дал за Бодхисатва Майтрея.2 Въпреки, че много индикации потвърждават тази теза, аргументите не са напълно убеждаващи. Този въпрос не може да бъде разрешен в публичен диспут. Необходимо е върховно виждане, каквото само посветени биха имали.

В антропософските кръгове, някои хора виждат Дънов като преродения Исус, защото Щайнер казал веднъж на Фридрих Рителмайер, че Учителят Исус живеел в Карпатите (Румъния) и чете са в духовна връзка. Тази идея е много привлекателна, но Дънов не е живял в Карпатите. В Бялото Братство се говорело, че Дънов бил прероденият Боян Мага, основателят на богомилството в 10 в., но индивидуалността и мисията му не показват такива идентификации.

До тази тайна може да се доберем, само ако знаем неговата духовна работа и неговото отношение към Христос.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...